Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Dagpenge

Dagpenge fungerer som en sikkerhedsnet, der garanterer dig en stabil indkomst, hvis du skulle blive arbejdsløs. Dette gælder både for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som er berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Dagpenge - Hvad indebærer det?

Dagpenge er en økonomisk støtte, der tilbydes for at sikre indtægter, hvis man står uden arbejde. Både folk i ansættelse og selvstændige erhvervsdrivende har adgang til denne økonomiske bistand.

Hver måned modtager arbejdsløse, der er medlemmer af en A-kasse, deres dagpenge. Beløbet, også kendt som dagpengesatsen, fastsættes af A-kassen baseret på modtagerens tidligere indkomst eller den selvstændige erhvervsdrivendes fortjeneste.

Hvornår er man berettiget til dagpenge i henhold til dagpengereglerne?

For at være berettiget til dagpenge, skal man være tilgængelig for arbejdsmarkedet. Din berettigelse til at modtage dagpenge er dog underlagt specifikke dagpengeregler og betingelser.

De fire overordnede dagpengeregler for modtagere af dagpenge

 1. A-kasse tilknytning: Det er påkrævet at have mindst et års medlemskab i en A-kasse, før du bliver ledig.
 2. Jobcentret: Registrering som arbejdsløs ved jobcentret er obligatorisk.
 3. Indtjeningskrav: En minimumsindtægt på 246.924 kr. (2022) inden for de foregående 3 år er nødvendig.
 4. Aktiv jobsøgning: At være aktivt søgende på arbejdsmarkedet er et krav. Dette inkluderer evnen til at starte på et job med kort varsel, have et opdateret CV i jobcentrets system, og indsendelse af et bestemt antal ansøgninger ugentligt, blandt andet.

Yderligere krav til beskæftigelsesstatus før ledighed skal også opfyldes.

For en forretningsindehaver skal forretningen være den primære beskæftigelse, og lukning af virksomheden er nødvendig for at kvalificere sig til dagpenge.

En ansat skal være opsagt for at kunne gøre krav på dagpenge. Der er dog mulighed for selv at opsige sin stilling, men dette medfører en karantæneperiode på 3 uger, hvorefter dagpenge kan udbetales.

Dagpenges perioden varer højst 2 år. Efter udløbet af denne periode er kontanthjælp en mulighed. Sygedagpenge er tilgængelige, hvis man bliver syg i løbet af dagpengeperioden. Virksomheder kan også modtage kompensation i tilfælde af medarbejderes sygdom. Ved familieforøgelse inden for dagpengeperioden kan barselsdagpenge gøres krav på. Mænds ret til barsel er sikret i den nye barselsaftale, der gælder både for selvstændige og ansatte, men præsenterer udfordringer for selvstændige med ingen eller få ansatte.

Hvordan fastsættes dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende?

Dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende er baseret på virksomhedens skattemæssige overskud før renter og andre finansielle udgifter.

Hvis dine eneste indtægter stammer fra din egen virksomhed, anvendes de to år med det højeste gennemsnitlige overskud til at bestemme indtægtsgrundlaget for dagpengesatsen. Man kigger dog højst 5 år tilbage for at identificere de to mest profitable år. Hvis virksomheden har udbetalt A-indkomst til dig som ejer, og dette beløb har betydning, vil det blive inkluderet i beregningen af indtægtsgrundlaget.

Dette er relevant, såfremt din virksomhed er defineret som din primære kilde til indkomst.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan beregnes dagpengesatsen for ansatte?

Dagpengesatsen for ansatte fastsættes ud fra den pågældende medarbejders indkomst over de forudgående 2 år. Hvis der er variation i indtægtsniveauet i denne periode, vil A-kassen fokusere på de 12 måneder, hvor indkomsten har været højest. Dette danner grundlag for beregningen af, hvor meget man kan modtage i dagpenge.

Hvordan suppleres dagpengene med lønsikring?

Lønsikring er en yderligere forsikring for selvstændige, der søger øget økonomisk beskyttelse i tilfælde af, at de må lukke deres virksomhed. Denne forsikring kan oprettes gennem din A-kasse.

Et af de primære incitamenter for at optage lønsikring for selvstændige er muligheden for at modtage et øget beløb månedligt, hvis virksomheden går under. Lønsikring fungerer som et tillæg til de traditionelle dagpenge, hvilket forbedrer din økonomiske situation under ledigheden.

Der er en begrænsning på udbetalingen af lønsikring – du kan modtage op til 90% af din præ-ledigheds indkomst før skat. Det maksimale beløb er 20.000 kr. ekstra om måneden oveni dine dagpenge. Udbetalingsperioden for lønsikring strækker sig over 12 måneder for hver specifik periode med ledighed.

Hvordan tilgår du supplerende dagpenge som virksomhedsejer?

Supplerende dagpenge fungerer som en deltidsforsikring, der kan supplere indkomsten for selvstændige erhvervsdrivende, hvis indtjeningen fra virksomheden ikke er tilstrækkelig.

Modtagelse af supplerende dagpenge er ikke en garanti for alle erhvervsdrivende. Dagpengereglerne på dette område kan være komplekse, og retten til at modtage disse ydelser er ofte baseret på et skøn foretaget af A-kassen. Derfor er det fornuftigt at konsultere din A-kasse for at få klarhed over, hvorvidt du kvalificerer til supplerende dagpenge og for at forstå de specifikke kriterier og betingelser, der gælder for denne type af økonomisk støtte.

De grundlæggende krav til supplerende dagpenge

 • Arbejdstimer: Du må ikke arbejde mere end 30 timer ugentligt (130 timer månedligt).
 • A-kasse medlemskab: Minimum 1 års medlemskab i en A-kasse er påkrævet.
 • Virksomhedsstatus: Din virksomhed kan potentielt blive din primære beskæftigelse.
 • Arbejdstidsindberetning: Antallet af arbejdstimer i din virksomhed skal rapporteres via dit dagpengekort.
 • Tilgængelighed: Du skal kunne påtage dig en fuldtidsstilling med dags varsel.
 • Arbejdstid: Arbejde i virksomheden i dagtimerne er tilladt, men specifikke åbningstider er ikke tilladt.
 • Mødedeltagelse: Aktiv deltagelse i møder med både jobcenter og A-kasse, samt overholdelse af tilgængelighedskravene på arbejdsmarkedet, er nødvendig.
 • Indkomstkrav: Overholdelse af indkomstkravet, baseret på indtægter før ledighed, er nødvendig. Som erhvervsdrivende kan du opfylde indkomstkravet enten som en lønmodtager eller baseret udelukkende på din virksomheds indtægter.

Tidsbegrænsning: Der er en begrænsning på 30 uger inden for de 2 år, hvor du har ret til dagpenge, men i visse tilfælde kan perioden forlænges med yderligere 12 uger.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan og hvornår modtager du dagpenge?

Dagpenge udbetales på den sidste bankdag i hver måned. For at sikre rettidig udbetaling er det imidlertid vigtigt, at du udfylder og indsender dit dagpengekort senest den femte sidste bankdag i måneden. Dagpengekortet er en oversigt over nødvendige data, der muliggør A-kassens beregning af din dagpengesats for den pågældende periode. Det skal indeholde information om antal arbejdstimer, eventuelle feriedage, sygedage og lignende.

Hvis du forsømmer at indsende dit dagpengekort inden for en måned og 10 dage efter udløbet af den måned, du ansøger om dagpenge, kan din ret til dagpenge for den specifikke måned bortfalde.

Er dagpenge skattepligtige?

Ja, dagpenge er skattepligtige. Den mængde dagpenge, du modtager netto, er påvirket af størrelsen på dit fradrag og din skatteprocent. Dit fradrag er det beløb, du er undtaget for at betale skat af hvert år, opdelt over alle årets måneder. For personer over 18 år er det aktuelle årlige personfradrag 48.000 kr. (2023).

Din skatteprocent er den del af din indkomst, du er forpligtet til at betale i skat hver måned. Denne procent varierer afhængigt af din bopælskommune, grundet forskellene i kommuneskat, og ligger generelt imellem 36-41 procent.

Hvordan fungerer ferie, mens man modtager dagpenge?

Selv under en periode med dagpenge er det muligt at tage på ferie. Men i denne periode vil man ikke modtage dagpenge. I stedet har man mulighed for at søge om udbetaling af de feriepenge, man har optjent under tidligere beskæftigelse, eller de feriedagpenge, der er blevet akkumuleret under dagpengeperioden.

Det er vigtigt at informere både din A-kasse og det lokale jobcenter om ferieplanerne, når man er på dagpenge. På den måde kan man også få en pause fra jobsøgningsaktiviteterne under ferien.

Ydermere skal man være opmærksom på, at modtagelse af pengegaver eller større gaver kan påvirke ens dagpenge. Selvom gaven ikke overskrider det beløb, hvor gaveafgift bliver aktuel, kan det stadig påvirke ens berettigelse til dagpenge.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Dagpenge

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Dagpenge er en økonomisk støtte, som du kan modtage fra din A-kasse, hvis du bliver arbejdsløs eller befinder dig i en overgangsperiode mellem afsluttet uddannelse og beskæftigelse. For at være berettiget til dagpenge, skal du være medlem af en A-kasse og have haft medlemskab i mindst et år.

Størrelsen på dine dagpenge er afhængig af din indtjening i de 24 måneder op til din arbejdsløshed. Du kan modtage op til 90 procent af den løn, du har haft det seneste år, som dagpenge.

Alle personer, der har bidraget til en A-kasse i det forgangne år og som enten bliver arbejdsløse eller afslutter deres uddannelse, er berettigede til at modtage dagpenge.

Supplerende dagpenge er en mulighed for personer, der opnår beskæftigelse i en deltidsstilling for en begrænset periode. Du kan ansøge om disse for at supplere din deltidsløn.

Ja, det er tilladt at tage på ferie, selvom man er arbejdsløs og modtager dagpenge. Dog vil udbetalingen af dagpenge blive sat på pause under ferieperioden. I stedet kan man ansøge om at få udbetalt opsparede feriepenge eller de feriedagpenge, man har optjent.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: