Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Gebyr

Et gebyr er en afgift, som virksomheder kan pålægge deres kunder ved køb af et produkt. Dette gebyr udgør en ekstra omkostning ud over varens pris og skal betales som en integreret del af købet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Gebyr - hvad er det?

Et gebyr udgør en ekstra omkostning, som en virksomhed kan pålægge kunder ved køb af et produkt, en service eller en tjeneste. Det er ikke en separat betaling, men derimod en afgift, der er knyttet til det pågældende køb og tillægges det samlede beløb. 

Der er forskellige årsager til, at virksomheder opkræver gebyrer. Dette kan eksempelvis skyldes, at virksomheden har betydelige omkostninger forbundet med at levere en bestemt service og derfor har behov for yderligere indtægter for at dække udgifterne til denne tjeneste. 

Gebyrer findes i forskellige former og opstår i en bred vifte af situationer. Nogle eksempler på gebyrer inkluderer transaktionsgebyrer, parkeringsgebyrer, leveringsgebyrer og oprettelsesgebyrer. 

Der er også gebyrer, som kan være selvforskyldt. Dette omfatter f.eks. rykkergebyrer, som pålægges, når en faktura ikke er blevet betalt, samt udeblivelsesgebyrer, hvor der opkræves en afgift for at udeblive fra en aftale.

Gebyr - hvor stort må det være?

Som udgangspunkt har virksomheder en vis frihed til at fastsætte størrelsen af et gebyr, men det skal forblive inden for rimelige grænser. Et gebyr må ikke være urimeligt højt i forhold til værdien af det produkt eller den service, der er knyttet til. 

Nogle former for gebyrer er dog underlagt begrænsninger og må ikke overstige et bestemt beløb. Dette gælder for eksempel for rykkergebyrer, som ikke må overstige 100 kr. Desuden er der regler for, hvor mange rykkere med rykkergebyrer, virksomheden kan sende og der skal være mindst 10 dage imellem. 

Det er altid virksomhedens ansvar at informere kunden om tilstedeværelsen af et gebyr. Dette skal være klart og tydeligt angivet i aftalevilkårene, så kunden er fuldt ud oplyst og accepterer, at der opkræves et gebyr i forbindelse med købet.

Home finance concept, residential house, expenses calculated

Forskellen mellem gebyr, rykkergebyr og inkassogebyr

Der er adskillige typer gebyrer, hvoraf rykkergebyrer og inkassogebyrer er eksempler på, hvad der kaldes selvforskyldte gebyrer. Selvforskyldte gebyrer er afgifter, der pålægges, når det er kunden, der bryder eller ikke overholder aftalen. 

Et rykkergebyr pålægges af virksomheden, når en kunde ikke overholder betalingsfristen for sine regninger, hvilket resulterer i, at virksomheden sender en rykkermeddelelse. En rykker udsendes normalt, hvis betalingen ikke er modtaget rettidigt i forhold til den specificerede forfaldsdato på fakturaen. 

Hvis kunden ikke betaler trods modtagelse af flere rykkere, kan virksomheden vælge at overdrage sagen til inkasso. Det anses for god skik at sende mindst to rykkere til kunden, inden sagens sendes til inkasso. 

Inkasso hjælper med at opnå betaling af den udestående regning fra kunden. Ved en inkasso, opkræves et inkassogebyr, som normalt ikke må overskride 100 kr. 

Typisk varetages inkassosager af advokater eller inkassobureauer, og det er disse professionelle enheder, der håndterer kommunikationen med kunden.

Moms, told og importgebyr

Når du køber varer fra et land udenfor EU, er det nødvendigt at afregne moms, importgebyr og eventuelt told til Toldstyrelsen. Hvis din virksomhed indkøber varer fra lande udenfor EU, skal den importregistreres hos Erhvervsstyrelsen for at opnå en importtilladelse.  

Normalt er det den speditør eller transportør, du vælger i forbindelse med dit køb af varer, der har ansvaret for at fortolde og angive varen. Dog har din virksomhed også mulighed for selv at varetage denne proces. 

Ofte opkræver transportøren et gebyr for tjenester, de udfører i forbindelse med beregning af told, afgifter og moms for varer købt uden for EU. Dette gebyr benævnes importgebyr og ligger normalt mellem 125-250 kr. Et eksempel på et importgebyr er PostNords importgebyr, der fastsættes til 160 kr. Det er værd at bemærke, at dette gebyr ikke har nogen tilknytning til Toldstyrelsen.

Moms på gebyr

Generelt er gebyrer momsfrie. Dette gælder eksempelvis for finansielle gebyrer som rykkergebyrer og bankgebyrer, som er de gebyrer, banker opkræver i forbindelse med at du tager et lån hos dem.

Der findes mange andre typer gebyrer

Ud over de nævnte gebyrer i det foregående afsnit er der en bred vifte af andre gebyrer, som kan pålægges i forskellige sammenhænge. Her er en liste med yderligere eksempler på gebyrer:

  • Visa/dankort og Mastercard-gebyr – Der pålægges normalt ikke gebyrer, når du bruger Visa/dankort og Mastercard til betalinger i Danmark. Dog kan der opkræves gebyrer, hvis du hæver penge i en bank eller hæveautomat i udlandet. 
  • Nordnet-gebyrer – Når du investerer i aktier gennem Nordnet, kan der være forskellige gebyrer, herunder kurtage, der varierer afhængigt af din investering. 
  • Betalingsservice-gebyr – Gebyrer i forbindelse med brug af Betalingsservice kan variere og skal normalt aftales mellem kunden og virksomheden før betalingen foretages. 
  • MobilePay-gebyr – For erhvervsvirksomheder, der anvender MobilePay, kan der være et oprettelsesgebyr, selvom privatpersoner normalt ikke opkræves gebyrer for overførsel og modtagelser. 
  • Rejsekort-gebyr – Ved udstedelse af et Rejsekort, skal du betale et udstedelsesgebyr på 30 kr og hvis du vil have udbetalt din rejsekorts saldo, er der et gebyr på 50 kr. 
  • ViaBill-gebyr – Ved nogle af ViaBill’s løsninger er der ingen gebyrer. Det er kortgebyrer, hvis du opgraderer din ViaBill-løsning. Kortgebyrerne afhænger af kredit størrelserne.
  • Gebyr for permanent opholdstilladelse – Der er gebyrer for permanent opholdstilladelse, og størrelsen afhænger af den specifikke type opholdstilladelse. 
  • Faktureringsgebyr – Virksomheder kan opkræve gebyrer for at udarbejde fakturaer, især i abonnementsaftaler. Der er også ofte et faktureringsgebyr, hvis man fx får en faktura og vil betale med girokort.  
  • Girokort-gebyr – Selvom det normalt er gratis at betale via girokort, kan kreditorer til tider pålægge gebyrer. Det er forskelligt, hvor stort gebyret på girokortet er.   

 

Den ovenstående liste over forskellige gebyrer er ikke udtømmende, da der findes mange andre typer gebyrer i forskellige sammenhænge. Det er vigtigt at huske, at ethvert gebyr altid skal aftales med forbrugeren på forhånd. Kunden skal tydeligt og klart informeres om, hvilket gebyr der pålægges af virksomheden.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Gebyr

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et gebyr er en afgift, som virksomheder lægger oveni prisen, når en kunde anskaffer en ydelse eller et produkt. Der er mange typer gebyrer, herunder eksempelvis bankgebyrer, rykkergebyrer, gebyrer ved inkasso og kortgebyrer.

Firmaer har inden for en acceptabel ramme mulighed for selv at fastsætte gebyrets størrelse. Der er dog begrænsninger for visse gebyrer. For eksempel må gebyrer for rykkere og inkasso ikke være højere end 100 kr.

Når en kunde forsømmer at betale rettidigt, har virksomheden mulighed for at udsende en rykker. Ved udsendelse af denne rykker kan der tilføjes et rykkergebyr, som maksimalt må være 100 kr. En virksomhed har ret til at udsende op til tre rykkere med 10 dages interval.

Hvis betalingen fortsat udebliver, kan virksomheden videregive sagen til inkasso, hvor der ligeledes kan pålægges et gebyr, som højst må være 100 kr.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder