Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Småkøb og aktiver – forstår du forskellen?

I denne artikel vil vi dykke ned i emnet småkøbanskaffelser og aktiver og udforske de detaljerede aspekter, herunder teoretisk grundlag og præciseringen af forskellene mellem dem.

Småkøbanskaffelser og aktiver er elementer, der anvendes i firmaets daglige drift, herunder driftsmidler. Disse elementer er ikke bestemt til videresalg, men snarere til intern brug, såsom møbler, ejendomme, køretøjer osv. Måden, hvorpå de bogføres, varierer baseret på, om det er et småkøb eller et aktiv, et emne vi vil uddybe i de følgende afsnit.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

En smule teoretisk baggrund

Det er essentielt at tage et skridt tilbage og fordybe sig i teorien, før vi avancerer yderligere. Der er to centrale termer, der er uundværlige at forstå, når det kommer til bogføring af driftsmidler: småanskaffelser og aktiver.

Småanskaffelse

En småanskaffelse refererer til et element, der anvendes i den daglige drift af din virksomhed. For at kvalificere sig som en mindre anskaffelse, skal genstanden have en værdi på op til 32.000 kr. (tærskelværdien for 2023). 

En sådan anskaffelse registreres direkte i resultatopgørelsen som en del af driftsomkostningerne, hvilket indebærer, at den straksafskrives. Det eliminerer nødvendigheden af at administrere yderligere afskrivninger. I praksis refereres mindre anskaffelser ofte som småanskaffelser.

Aktiver

Et aktiv er et element, hvis værdi overstiger 32.000 kr. Generelt differentierer vi mellem to typer af ressourcer: anlægsaktiver og omsætningsaktiver

Hvad der klassificerer et aktiv som et anlægsaktiv  eller et omsætningsaktiv, er dets forventede levetid. Anlægsaktiv karakteriseres ved en længere levetid, mens omsætningsaktiver typisk anvendes inden for et år.

Et aktiv bogføres i balancen, hvilket betyder, at de skal afskrives over tid, med et specifikt beløb årligt, indtil de til sidst har en bogført værdi på nul. Dette er et centralt aspekt i håndteringen af driftsmidler.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan afgør man, om en genstand er en småanskaffelse eller et aktiv?

I den næste tabel giver vi en oversigt, der klart indikerer, under hvilke omstændigheder en genstand kategoriseres som en småanskaffelse, og hvornår den betragtes som et aktiv, i konteksten af driftsmidler.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

  • Hvad menes med, om aktivet bruges i en serie?

For aktiver, der kun er funktionelle i en kombination, skal deres samlede anskaffelsespris vurderes i fællesskab.

Et illustrativt eksempel kunne være et kamera prissat til 25.000 kr. og et objektiv til 15.000 kr., begge priser er eksklusive moms. Individuelt falder hver af disse genstande under grænsen for småanskaffelser. 

Mens kameraet er funktionelt uden objektivet, er det omvendte ikke tilfældet; objektivet er afhængig af kameraet for at være brugbart. Af denne grund skal de vurderes samlet og klassificeres som et aktiv, der skal aktiveres, da den kombinerede pris overstiger småanskaffelsesgrænsen på 32.000 kr. for 2023 i forbindelse med driftsmidler.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Driftsmidler

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En småanskaffelse er et aktiv, der anvendes i den daglige drift af en virksomhed og har en værdi på op til 32.000 kr. (for 2023). Den bogføres direkte i resultatopgørelsen som en del af driftsomkostningerne og straksafskrives, så der er ikke behov for yderligere afskrivninger. I praksis kan småanskaffelser også refereres til som mindre anskaffelser.

Et aktiv er en genstand med en værdi over 32.000 kr. og klassificeres som enten et anlægsaktiv eller et omsætningsaktiv baseret på dets forventede brugstid. Anlægsaktiver har en lang brugstid, mens omsætningsaktiver bruges inden for et år. Aktiver bogføres i balancen og afskrives årligt indtil deres værdi når nul.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: