Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Balance

Balance er et centralt element i ethvert regnskab og giver et klart billede af virksomhedens økonomiske stilling. I dets kerne viser balancen en virksomheds aktiver og passiver, hvilket i sidste ende afspejler virksomhedens sundhed og dens evne til at opretholde drift og vækst.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en balance?

Balance er et centralt element i ethvert regnskab og giver et klart billede af virksomhedens økonomiske stilling. I dets kerne viser balancen en virksomheds aktiver og passiver, hvilket i sidste ende afspejler virksomhedens sundhed og dens evne til at opretholde drift og vækst.

At forstå balancen starter med at forstå dens grundlæggende komponenter. På den ene side har vi aktiver – disse er værdier som virksomheden besidder, såsom tilgodehavender, lager, og kapital. Modsat aktiverne har vi passiverne, som indeholder virksomhedens gældsforpligtelser og andet den skylder.

Egenkapitalen, en afgørende del af passiverne, er faktisk en refleksion af virksomhedens samlede værdi. Den repræsenterer, hvad virksomheden skylder ejeren og kan beregnes ved at trække virksomhedens gæld fra dens aktiver. For at have en sund finansiel stilling er det afgørende, at de to sider – aktiver og passiver – er i perfekt balance.

Hvornår laver man en balance?

Balance er ikke noget, man opretter en gang og glemmer. Ved starten af en virksomheds rejse, laves en åbningsbalance, der afspejler den oprindelige kapital, som er investeret i virksomheden. Men balanceprocessen slutter ikke der. Ved afslutningen af hvert regnskabsår udarbejdes en ny balance for at tage højde for virksomhedens udvikling og ændringer gennem året.

Den korrekte fremgangsmåde til balancens opstilling

For at sikre nøjagtighed og overholdelse af regnskabsstandarder, skal balancer opstilles korrekt. Virksomheder kan vælge mellem to primære formater: kontoform og beretningsform.

I kontoform, starter opstillingen med egenkapitalen, efterfulgt af de hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Denne metode er den mest anvendte. I kontrast hertil, i beretningsform, præsenteres den kortfristede gæld først, efterfulgt af den langfristede gæld og derefter egenkapitalen.

Når man tænker på balance, er det vigtigt at forstå, at det er mere end blot tal; det er et værktøj, der giver indblik i virksomhedens sundhed og retning.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forståelse af Balance: Aktiver og Passiver

Aktivers rolle i balancen

Når vi taler om balance inden for regnskab, er aktiver et fundamentalt begreb. Aktiverne repræsenterer alt, hvad en virksomhed ejer af værdi. Disse kan variere fra værdipapirer, som aktier og obligationer, til mere fysiske genstande såsom inventar, biler, maskiner og fast ejendom. Hver gang en virksomhed investerer sin kapital i disse elementer, henviser vi til det som kapitalanvendelse. Den samlede værdi af det, virksomheden ejer og kan omsætte til kontanter ved et salg, udgør virksomhedens aktiver.

Aktiver kan klassificeres som:

 • Anlægsaktiver
 • Omsætningsaktiver

Nogle konkrete eksempler på aktiver inkluderer:

 • Kontante beholdninger
 • Bankindestående
 • Tilgodehavender fra salg
 • Varelager
 • Værdipapirer
 • Fast ejendom
 • Goodwill

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Indblik i Passiverne

Passiverne giver et klart billede af, hvordan en virksomhed finansierer sine operationer og aktiver. Med andre ord, det er virksomhedens kapitalanskaffelse. Det omfatter ikke kun virksomhedens egenkapital men også dens forskellige gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser.

Passiver er opdelt i:

 • Egenkapital
 • Hensatte forpligtelser
 • Gældsforpligtelser

Nogle gængse eksempler på passiver er:

 • Bankgæld
 • Gæld til leverandører
 • Moms
 • A-skat
 • Prioritetsgæld
 • Købekontrakter, som f.eks. biler

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om balance

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En balance giver et overblik over en virksomheds aktiver (alt af værdi, som virksomheden ejer) og passiver (virksomhedens kapitalanskaffelse, herunder egenkapital og gæld). Den fungerer som et øjebliksbillede af virksomhedens finansielle position på et givent tidspunkt.

Aktiver i en virksomheds balance repræsenterer alt, hvad virksomheden ejer af værdi. Det kan være alt fra værdipapirer som aktier og obligationer til fysiske genstande som inventar, biler og fast ejendom. Det inkluderer også kontante beholdninger, bankindestående og varelager.

Aktiver kan klassificeres som “Anlægsaktiver”, som er langvarige og ikke let omsættelige til kontanter, og “Omsætningsaktiver”, som hurtigt kan omsættes til kontanter eller forventes at blive omsat inden for en kort tidsramme.

Passiver repræsenterer virksomhedens kapitalanskaffelse. Det dækker over virksomhedens egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser, som bankgæld, gæld til leverandører, moms og andre lignende forpligtelser.

Balancen kan præsenteres via to fremgangsmåder: kontoformen og beretningsformen. I kontoformen starter man med egenkapitalen, efterfulgt af de hensatte forpligtelser og slutter af med gældsforpligtelserne. Beretningsformen starter med kortfristet gæld, efterfulgt af langfristet gæld og endelig egenkapitalen. Uanset valget skal opstillingen overholde bestemmelserne i årsregnskabsloven §23.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: