Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse giver et klart og præcist billede af en virksomheds økonomiske performance i løbet af en specifik periode. Den fremhæver virksomhedens indtægter og omkostninger, og hjælper med at bestemme, om virksomheden har genereret et overskud eller et underskud. Denne opgørelse, som også kan blive omtalt som årets resultat, fungerer som en nøgleindikator for virksomhedens sundhed og dens økonomiske stabilitet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse giver et klart og præcist billede af en virksomheds økonomiske performance i løbet af en specifik periode. Den fremhæver virksomhedens indtægter og omkostninger, og hjælper med at bestemme, om virksomheden har genereret et overskud eller et underskud. Denne opgørelse, som også kan blive omtalt som årets resultat, fungerer som en nøgleindikator for virksomhedens sundhed og dens økonomiske stabilitet. Resultatopgørelsen er en integreret del af årsrapporten og tjener som en vigtig reference for interessenter, herunder aktionærer, kreditorer og ledelse.

Mens de fleste virksomheder vælger at følge kalenderåret, dvs. fra 1. januar til 31. december, kan nogle foretrække at operere over et regnskabsår, der strækker sig fra 1. juli til 30. juni.

Værdien af en resultatopgørelse i virksomhedens økonomistyring

Med en resultatopgørelse kan man dykke dybt ned i virksomhedens økonomiske bevægelser. Den giver indsigt i, hvor pengestrømmen primært kommer fra, og hvilke områder virksomheden bruger mest på i form af udgifter. For virksomhedsledere, er det afgørende at have fuldstændig styr på likviderne, og hvor de bevæger sig hen. Resultatopgørelsen giver dette indblik.

Endvidere kan resultatopgørelsen også benyttes som et diagnostisk værktøj. Hvis opgørelsen viser, at virksomheden har oplevet økonomiske tab, kan det prompte ledelsen til at træffe nødvendige justeringer i det følgende regnskabsår for at rette op på situationen. I sådanne scenarier fungerer resultatopgørelsen som en tidlig varsling om potentielle økonomiske problemer, hvilket giver virksomheden mulighed for proaktivt at håndtere dem.

Hvem skal udarbejde en resultatopgørelse?

Resultatopgørelsen spiller en central rolle i en virksomheds årsrapport, men det er ikke alle virksomhedstyper, der er forpligtet til at have en. Generelt set er anpartsselskaber, aktieselskaber og interessentskaber påkrævet at udarbejde en resultatopgørelse som en integreret del af deres årsrapport.

Men som med mange regler, er der undtagelser. Selvom de førnævnte virksomheder typisk skal indsende årsrapporten med en resultatopgørelse, kan der være situationer, såsom en igangværende konkurs eller en virksomhedsoverdragelse, hvor dette krav kan blive undtaget.

På den anden side er ejere af personligt ejede virksomheder – dette inkluderer enkeltmandsvirksomheder og mindre personligt ejede virksomheder – ikke juridisk forpligtet til at udarbejde en resultatopgørelse. Dog, bare fordi det ikke er et lovkrav, betyder det ikke, at de ikke kan eller bør lave en for egen indsigt.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvilke formelle krav er der til en resultatopgørelse?

Ifølge årsregnskabsloven §23 skal resultatopgørelser opstilles skematisk. Dette betyder, at der er specifikke krav til, hvordan regnskabet præsenteres – fra rækkefølgen af de inkluderede poster til de nøjagtige betegnelser, der skal bruges. Denne struktur sikrer, at resultatopgørelsen ikke kun er sammenlignelig fra virksomhed til virksomhed, men også er nem og klar at forstå.

En vigtig beslutning, virksomhedsejere skal træffe vedrørende deres resultatopgørelse, er valget mellem en artsopdelt eller funktionsopdelt præsentation. Uanset valget er det primære formål med denne lovgivning at sikre, at resultatopgørelserne er både sammenlignelige og overskuelige for alle interessenter.

Typerne af resultatopgørelse

Resultatopgørelsen giver et detaljeret overblik over en virksomheds økonomiske præstation. Den kan opstilles på to primære måder: artsopdelt og funktionsopdelt. Dit valg afhænger ofte af virksomhedens art og den specifikke branche, den opererer i.

Artsopdelt Resultatopgørelse

En artsopdelt resultatopgørelse klassificerer og opstiller omkostningerne baseret på deres art. Dette format er særligt populært blandt virksomheder inden for handel og service. Nedenfor er de typiske elementer, der indgår i en artsopdelt resultatopgørelse:

Nettoomsætning

 • Vareforbrug

Bruttoomsætning

 • Andre eksterne omkostninger 
 • Personaleomkostninger

Resultat før afskrivninger

 • Afskrivninger

Resultat af primær drift

 • Finansielle indtægter 
 • Finansielle omkostninger

Resultat før skat

 • Skat af årets resultat

Årets resultat = X kr

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Funktionsopdelt Resultatopgørelse

En funktionsopdelt resultatopgørelse præsenterer omkostningerne baseret på deres funktion i virksomheden. Dette format foretrækkes ofte af produktionsvirksomheder. Her er de centrale elementer, der indgår i en funktionsopdelt resultatopgørelse:

Nettoomsætning

 • Produktionsomkostninger

Bruttoresultat

 • Distributionsomkostninger 
 • Administrationsomkostninger 
 • Salgsomkostninger

Resultat før renter

 • Renteindtægter 
 • Renteomkostninger

Resultat før ekstraordinære poster

 • Ekstraordinære indtægter 
 • Ekstraordinære omkostninger

Årets resultat = X kr

Sammenfattende giver en godt struktureret resultatopgørelse – uanset om den er arts- eller funktionsopdelt – en klar visning af, hvor en virksomhed står økonomisk. For at vælge den rette opstillingsmetode er det essentielt at forstå virksomhedens behov og dens operationelle fokus.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Resultatopgørelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En resultatopgørelse er et økonomisk dokument, der præsenterer en virksomheds indtægter og omkostninger for et bestemt regnskabsår. Den giver et overblik over virksomhedens økonomiske præstation og kan være en del af en virksomheds årsregnskab, som typisk fremgår af årsrapporten.

Ikke alle virksomheder er forpligtet til at udarbejde en resultatopgørelse. Det afhænger af virksomhedens form. Anpartsselskaber, aktieselskaber og interessentskaber skal generelt lave en resultatopgørelse, da den er en del af årsrapporten. Derimod er personligt ejede virksomheder som enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede mindre virksomheder ikke forpligtet, men de kan stadig vælge at udarbejde en.

En artsopdelt resultatopgørelse klassificerer omkostningerne baseret på deres art, som fx vareforbrug eller personaleomkostninger. Den bruges ofte af handels- og servicevirksomheder. En funktionsopdelt resultatopgørelse opstiller omkostningerne ud fra deres funktion i virksomheden, såsom produktions-, salgs- eller administrationsomkostninger. Denne form anvendes oftest af produktionsvirksomheder.

Ja, jf. årsregnskabsloven §23 skal en resultatopgørelse opstilles skematisk. Der er specifikke krav til rækkefølgen og betegnelserne for de forskellige poster i resultatopgørelsen. Dog kan virksomheden vælge, om resultatopgørelsen skal være artsopdelt eller funktionsopdelt. Dette sikrer, at resultatopgørelsen er sammenlignelig og letforståelig.

Resultatopgørelsen giver et dybtgående indblik i virksomhedens økonomiske situation. Ved at analysere alle indtægter og omkostninger kan virksomheden vurdere, om den har været rentabel. Hvis resultatopgørelsen viser et negativt resultat, kan virksomheden foretage justeringer i det kommende regnskabsår. Den hjælper også med at give klarhed over, hvorfra indtægterne kommer, og hvilke udgifter virksomheden har haft.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: