Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kørselsgodtgørelse for enkeltmandsvirksomheder

Kørselsgodtgørelse, også kendt som kilometergodtgørelse, er den kompensation, du har mulighed for at modtage, når du anvender din private bil til opgaver relateret til din virksomhed. I denne artikel vil vi dykke ned i de specifikke regler og retningslinjer, der gælder for kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed, interessentskaber og PMV'er.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Kørselsgodtgørelse - kørebog

I konteksten af en enkeltmandsvirksomhed refererer kørselsgodtgørelse til et kørselsfradrag, som du har adgang til som selvstændig erhvervsdrivende. For at kvalificere sig til denne godtgørelse og det tilhørende skattefradrag, er det et krav, at du opretholder en detaljeret kørebog for din forretning. Denne kørebog tjener til at bevise erhvervsmæssige rejser foretaget for at udføre virksomhedens opgaver, hvilket er essentielt, især hvis bilen også anvendes til personlige formål.

Krav til en kørebogs indhold

Selvom der ikke er specifikke krav til en kørebogs udseende, er der bestemte informationer, den skal indeholde. Disse omfatter:

  • Ejerens navn, adresse samt CPR- eller arbejdsnummer
  • Datoen for kørslen
  • Formålet med rejsen
  • Destination og eventuelle mellemliggende stop
  • Det samlede antal kørte kilometer
  • Den anvendte sats
  • En samlet beregning

I dag tilbyder markedet en række digitale værktøjer, der gør det nemt at administrere og opdatere din kørebog. Det gør det nemmere at holde styr på din kørselsgodtgørelse i din enkeltmandsvirksomhed.

Kriterier for kørselsfradrag

Du kan opnå fradrag for flere omkostninger, der er forbundet med erhvervsmæssig kørsel, inklusive udgifter til brændstof, vedligeholdelse, parkering, vægtafgift, afskrivning og forsikring. Som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed har du også mulighed for at få kørselsfradrag for omkostninger forbundet med at passere broer, tunneller og tilsvarende.

Der er dog vigtige betingelser at tage højde for:

  • Du er ikke berettiget til kørselsgodtgørelse for rejser mellem hjemmet og arbejdspladsen (for eksempel fra hjem til kontor); fradraget gælder udelukkende for erhvervsmæssige rejser, såsom når du kører til en kunde med din egen bil.
  • Der er en 60-dages regel: Hvis du for eksempel rejser til den samme kunde i over 60 dage, vil du ikke være berettiget til kørselsgodtgørelse, idet du i skattemæssig forstand betragtes som ansat under denne regel.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Takster for kørselsgodtgørelse i en enkeltmandsvirksomhed

Når du registrerer kilometergodtgørelse, er det afgørende at basere beregningerne på de officielle takster fastsat af staten:

I 2022 skete der en usædvanlig justering, hvor Skatterådet valgte at forhøje taksterne midt i året. De ajourførte satser trådte i kraft den 1. maj, hvilket resulterede i, at der var to forskellige satser i løbet af 2022. Det er vigtigt at notere, at denne ændring ikke blev implementeret retroaktivt.

Disse takster angiver den godtgørelse, du kan kræve for det antal kilometer, du har rejst i forbindelse med udførelsen af din enkeltmandsvirksomheds opgaver. Det er også værd at pointere, at disse takster ikke er gældende for private ture – dette inkluderer også rejser mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Din kørebog spiller en central rolle i at dokumentere og skelne mellem erhvervsmæssige og private køreture, hvilket er afgørende for korrekt at kunne anvende de relevante takster.

Registrering af kørselsgodtgørelse for en enkeltmandsvirksomhed

Når du driver en enkeltmandsvirksomhed eller ejer en virksomhed, der er personligt ejet, er processen for håndtering af kilometergodtgørelse en anelse anderledes. Du udbetaler ikke godtgørelsen direkte til dig selv, men noterer derimod din erhvervsmæssige kørsel som et fradrag i skat.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

FAQ om Kørselsgodtgørelse enkeltmandsvirksomhed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja, det er et krav at føre en kørebog for at kunne modtage kørselsgodtgørelse og skattefradrag i en enkeltmandsvirksomhed. Kørebogen skal dokumentere al erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med virksomhedens opgaver, hvilket er afgørende, især hvis bilen også anvendes til personlige formål.

Ja, der er specifikke betingelser. Du kan opnå fradrag for udgifter til benzin, vedligeholdelse, parkering, vægtafgift, afskrivning, forsikring, og udgifter i forbindelse med passage af broer og tunneller. Dog kan du ikke få kørselsgodtgørelse for ture til og fra arbejde, såsom fra dit hjem til kontoret; det er kun gældende for erhvervsmæssige rejser, for eksempel ture til kunder. Desuden er der en 60-dages regel, hvor du ikke kan få godtgørelse, hvis du kører til den samme kunde i mere end 60 dage, da du i denne situation betragtes som ansat i skattemæssig forstand.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: