Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skattefradrag

Der findes adskillige skattefradrag, som du kan benytte for at reducere den skat, du skal betale. Disse fradrag subtraheres fra enten din indkomst eller udgifter, hvilket betyder, at du ikke skal betale skat af de pågældende beløb. I det følgende præsenteres en oversigt over nogle af de mest essentielle skattefradrag, inklusive de aktuelle satser.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer et skattefradrag?

Skattefradrag refererer til et specifikt beløb, som ikke er underlagt beskatning. Selvom du rutinemæssigt beskattes af din indkomst, findes der flere fradrag, du kan kvalificere dig til, der potentielt kan nedsætte din skattebyrde. 

Fradraget anvendes enten automatisk eller skal angives manuelt, afhængig af fradragets natur. 

Der er mange varianter af skattefradrag tilgængelige. En detaljeret forklaring på hver type skattefradrag vil blive udfoldet i de kommende afsnit:

  • Personligt skattefradrag
  • Servicefradrag
  • Kørselsfradrag
  • Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag
  • Rejsegodtgørelse og diæter
  • Fradrag for renteudgifter
  • Fradrag for børnebidrag
  • Sådan beregner og indberetter du dit skattefradrag
  • Ændring af skattefradrag
  • Hvor kan jeg se mine skattefradrag?

Personligt Skattefradrag

Personligt skattefradrag, også kendt som personfradrag eller bundfradrag, er et specifikt beløb, der automatisk trækkes fra din månedlige indkomst, hvilket reducerer den del af din indkomst, der er skattepligtig.

Satser for personfradrag

For personer over 18 år er det i 2023 muligt at fratrække 48.000 kr. fra den skattepligtige indkomst. Dette fradrag sker automatisk, og du behøver derfor ikke selv at angive det på din selvangivelse, idet det administreres efter de fastsatte satser.

Ægtefæller og Personfradrag

Når et ægtepar er i en situation, hvor den ene ægtefælle ikke har optjent nok i indkomst til at udnytte sit personlige skattefradrag fuldt ud, kan den anden ægtefælle benytte det resterende fradrag. Den anden ægtefælle har mulighed for at få overført hele eller en del af det ubrugte skattefradrag.

Overførsel af fradrag mellem ægtefæller er dog betinget af, at parret deler samme bopæl.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Servicefradrag

Servicefradraget er tilgængeligt for husstande, der benytter sig af serviceydelser såsom vinduespudsning, børnepasning eller rengøring, enten i deres primære bolig eller sommerhus. Fradraget gælder udelukkende for lønudgifterne og ikke for de materialer, der anvendes i forbindelse med ydelserne.

Satser for Servicefradrag

For eksempel, hvis du i 2023 har afholdt en udgift på 1.000 kr. til en serviceydelse, vil du være berettiget til et servicefradrag på 260 kr. (26%). Maksimalt kan der opnås et fradrag på op til 6.600 kr. i 2023.

Kørselsfradrag

Kørselsfradrag, også kendt som befordringsfradrag, er et skattefradrag, der bliver tilgængeligt for dig, hvis din arbejdsplads er beliggende mere end 12 kilometer fra din bolig. Det indebærer, at den totale daglige transport distance skal overstige 24 kilometer for at kvalificere til dette fradrag.

Satser for Kørselsfradrag

Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag

Beskæftigelsesfradraget er en form for skattelettelse, du automatisk bliver tildelt, såfremt du modtager en AM-bidragspligtig løn eller opnår et overskud fra din egen virksomhed. Beregningen af dette fradrag foretages automatisk af Skattestyrelsen, baseret på de fastsatte satser.

Satser for Beskæftigelsesfradrag

I 2023 er beskæftigelsesfradraget fastsat til 10,65%, med en maksimal grænse på 45.600 kr. årligt. For enlige forsørgere er der mulighed for at modtage et forhøjet beskæftigelsesfradrag. 

Jobfradraget er en anden type fradrag, der er tilgængelig for personer, der modtager en AM-bidragspligtig løn eller har et overskud i deres virksomhed. Dette fradrag er sammenligneligt med beskæftigelsesfradraget, men satsen for jobfradraget er lavere, og indkomstgrænsen for at udnytte det fulde fradrag varierer.

I 2023 er jobfradraget på 4,5% for indkomster over 208.700 kr. og det kan maksimalt udgøre 2.700 kr. om året. Dette indebærer, at hvis din indkomst overstiger denne tærskel, vil du kunne kvalificere dig til jobfradraget, indtil den årlige maksimale grænse på 2.700 kr. nås.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Rejsegodtgørelse og diæter

Når du skal på en arbejdsrelateret rejse, der varer 24 timer eller mere, har du muligheden for at modtage skattefri rejsegodtgørelse for at dække dine udgifter under rejsen. 

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er klassificeret som diæter. Medarbejdere har muligheden for at angive disse som skattefradrag på deres selvangivelse eller få dem udbetalt direkte af deres arbejdsgiver.

Diæter – Satser for rejsegodtgørelse

Fradrag for renteudgifter

Der er mulighed for at opnå fradrag for renteudgifter forbundet med forskellige typer af lån, inklusiv realkreditlån, billån, boliglån og for studerende, SU-lån. Interessant nok klassificeres negative renter også som renteudgifter, hvilket gør, at man kan opnå fradrag for disse.

Rentefradragets størrelse er afhængig af lånebeløbets størrelse og din civilstatus – om du er enlig eller gift. Der er specifikke regler og satser, som varierer afhængigt af disse faktorer.

I 2019 introducerede regeringen en 2025-plan, hvor rentefradraget reduceres med 1% årligt indtil 2025. Denne justering gælder for renteudgifter på lån over 50.000 kr. for enlige og lån over 100.000 kr. for gifte personer.

For 2023 varierer rentefradraget derfor mellem 21,6% og 33,6%, alt afhængigt af de specifikke omstændigheder og lånets størrelse.

Fradrag for børnebidrag

Hvis du er forpligtet til at betale børnebidrag til dine mindreårige børn (under 18 år), er du berettiget til et skattefradrag. Fradraget gælder automatisk, hvis børnebidraget betales via Udbetaling Danmark. Hvis bidraget betales på anden vis, skal det angives på din årsopgørelse for at kvalificere til fradraget.

Normalbidraget, der er det minimumsbidrag, der betales til et barn, er sammensat af et grundbeløb samt et tillæg. Det er muligt at få fradrag for grundbeløbet.

Satser for Børnebidrag

I 2023 kan du opnå et skattefradrag for 1.328 kr. hver måned af dit normale bidrag på 1.500 kr. Dette beløb er altså det, du kan trække fra i skat på grund af dit bidrag til barnets underhold.

Sådan beregner og indberetter du dit skattefradrag

Flertallet af skattefradragene bliver automatisk beregnet og indberettet, takket være de informationer, som Skattestyrelsen allerede har til rådighed om dig. Det er ikke nødvendigt selv at beregne personfradrag, beskæftigelsesfradrag eller jobfradrag, idet disse håndteres automatisk af Skattestyrelsen.

Til gengæld er det din opgave selv at beregne og indberette kørselsfradrag, rejsegodtgørelse, og rentefradrag. Indberetningen af disse fradrag foretages på Skattestyrelsens egen TastSelv-service, som er tilgængelig på deres hjemmeside. Her kan du nemt og hurtigt indtaste de nødvendige oplysninger for at sikre, at du får de fradrag, du er berettiget til.

Ændring af skattefradrag

Skulle der opstå ændringer i din indkomst eller i din økonomiske situation generelt, er det vigtigt, at du justerer dine skattefradrag i overensstemmelse hermed på din forskudsopgørelse. Forskudsopgørelsen fungerer som et økonomisk estimat og giver Skattestyrelsen et overblik over, hvad de kan forvente mht. din indkomst og dine fradrag i det følgende år. Disse data bruges til at beregne, hvor meget du skal betale i skat.

Justeringer i din forskudsopgørelse kan foretages via Skattestyrelsens TastSelv-service fra november måned. Dette sikrer, at dine skattefradrag er så præcise som muligt, hvilket hjælper med at undgå enten over- eller under betaling af skat, når året er omme

Hvor kan jeg se mine skattefradrag?

Dine skattefradrag kan ses på din årsopgørelse, der giver en detaljeret gennemgang af din indkomst og de fradrag, du har haft i det forløbne år. Årsopgørelsen afslører også, om du har betalt enten for meget eller for lidt i skat.

Skattestyrelsen henter automatisk de fleste oplysninger, for eksempel via din bank eller din arbejdsgiver. Det er dog stadig anbefalelsesværdigt at gennemgå oplysningerne for at sikre deres nøjagtighed. Hvis du opdager fejl eller mangler, har du muligheden for at rette i din årsopgørelse indtil maj.

For at se din årsopgørelse kan du logge ind på TastSelv i marts, hvor alle relevante oplysninger vil være tilgængelige for gennemsyn og eventuelle korrektioner.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Skattefradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et skattefradrag refererer til et specifikt beløb, som du har ret til at fratrække din skattepligtige indkomst. Der er diverse skattefradrag tilgængelige, som kan trækkes fra enten din indkomst eller specifikke udgifter, hvilket bidrager til at mindske din skattebyrde. Der eksisterer varierede typer af skattefradrag, såsom personfradrag, beskæftigelsesfradrag og kørselsfradrag, hver med sine egne kriterier og fordele.

En stor del af skattefradrag beregnes automatisk af Skattestyrelsen. Det sker på baggrund af de informationer, de har om din indkomst og økonomiske situation. Imidlertid er der visse typer fradrag, som kræver, at du selv foretager beregningen og indberetter dem.

Dit personlige skattefradrag er et af de fradrag, der beregnes automatisk. Skattestyrelsen udfører denne beregning baseret på de oplysninger, du angiver på din forskudsopgørelse. Det sikrer, at de nødvendige justeringer foretages i din skatteberegning for at reflektere dine berettigede fradrag.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: