Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Indefrysningsordning for virksomheder og energilån - forståelse og bogføring

Hvis din virksomheds omkostninger til opvarmning og elektricitet er steget siden efteråret 2021, tilbyder indefrysningsordningen en mulighed for at få indefrosset eller låne til disse omkostninger. I denne artikel får du en detaljeret oversigt over indefrysningsordningen og hvordan den kan gavne din virksomhed.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Virksomhed - indefrysningsordning

Indefrysningsordningen for virksomheder giver dem mulighed for at håndtere ekstra høje varme- og elregninger gennem indefrysningsordningen. Denne indefrysningsordning tillader virksomheder at udsætte betalingen af det ekstra beløb og sprede det over en femårig periode, hvis omkostningerne overstiger niveauet fra efteråret 2021. Energiintensive virksomheder har alternativt mulighed for at optage lån for at dække de ekstra omkostninger gennem indefrysningsordningen i stedet for at fryse dele af regningen.

Indefrysningsordningen for el og gas træder i kraft fra d. 1. november 2022, og indefrysningsordningen for fjernvarme fra d. 1. januar 2023.

Lånene til energiintensive virksomheder under indefrysningsordningen kan sammenlignes med de lån, der blev tilbudt under coronakrisen, hvor virksomheder havde mulighed for at udsætte betalingen af moms og skatter. Der indføres lofter over de enkelte virksomheders samlede indefrysning under indefrysningsordningen.

De specifikke grænser for udsættelse under indefrysningsordningen er baseret på EU-Kommissionens krise rammebestemmelser. Du kan finde oplysninger om de to forskellige ordninger og de tilhørende begrænsninger i faktaboksen.

Selvejende institutioner har adgang til indefrysningsordningen, mens fuldt ud offentligt ejede institutioner ikke kan benytte sig af indefrysningsordningen. Der er specifikke retningslinjer for boligforeninger, andelsboligforeninger og lignende, hvor det er selve foreningen, der er kunde hos energiselskabet. Det er foreningen, der får adgang til indefrysningsordningen, og ikke de individuelle ejere eller lejere. De enkelte foreninger bestemmer selv den lokale implementering af indefrysningsordningen.

Ordning 1 - Den almindelige virksomhedsordning

Hvis du har en direkte forbindelse til energiselskabet som kunde, kan du anvende den almindelige virksomhedsordning indefrysningsordning. Dette indebærer, at hvis du for eksempel betaler for fjernvarme og elektricitet direkte til energiselskabet, har du et direkte kundeforhold og er berettiget til at benytte den almindelige indefrysningsordning.

Lofter og typiske gennemsnitlige priser – indefrysningsordning

Den samlede elpris under indefrysningsordningen varierer mellem de forskellige netområder på grund af forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 100 el-produkter, som forbrugerne kan vælge imellem under indefrysningsordningen, og mellem Øst- og Vestdanmark. Der tages ikke højde for fremtidige ændringer i tariffer mv. i tabellen for indefrysningsordningen.

Du skal snakke med dit energiselskab, og bede dem om at indefryse den del af dine energiudgifter, som overstiger maksimalprisen under indefrysningsordningen.

Loft over virksomheders samlede indefrysning for den almindelige ordning indefrysningsordning:

  • El og gas under ét på 15 mio. kr. pr. virksomhed
  • Fjernvarme på 3,75 mio. kr. pr. virksomhed

 

Det er op til virksomheden selv at overvåge og sikre, at den forbliver under de gældende lofter og melde sig ud af indefrysningsordningen, inden de overskrides. Aftaleparterne har lavet et faktaark, hvor du kan finde yderligere detaljer om indefrysningsordningen for virksomheder (og husholdninger).

Ordning 2 - For energiintensive virksomheder

Hvis din virksomhed har et betydeligt energiforbrug, er denne ordning indefrysningsordningen relevant for dig. Energiintensive virksomheder defineres præcist som dem, hvor mindst 3% af omsætningen blev brugt på energiforbrug i 2021 under indefrysningsordningen.

For disse virksomheder er der mulighed for at opnå et lån svarende til indefrysningen under indefrysningsordningen, og dette kan udgøre op til 50% af de ekstra udgifter til el og gas. Dette gælder dog kun, når priserne på el og gas overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige spotpris (rå-el- og gaspris) i 2021, dog højst 190 mio. kr. over en periode på 12 måneder. Dette svarer til priser over:

  • En gaspris på over 8,37 kr. pr. m3
  • En elpris på over 1,42 kr. pr. kWh

 

Det er vigtigt at bemærke, at udgifter til fjernvarme ikke er omfattet i denne ordning indefrysningsordning. Erhvervsstyrelsen er den myndighed, der direkte administrerer denne ordning indefrysningsordning. Det betyder, at det er dem, som yder lånene direkte til virksomhederne, hvis de altså godkendes.    

Er indefrysning/lånet en fornuftig beslutning for din virksomhed?

Det er en kompleks vurdering, og det er ikke muligt at give en entydig vurdering af, om det vil være en god eller dårlig forretning for din virksomhed at benytte sig af muligheden for indefrysning og/eller et lån gennem indefrysningsordningen, da dette i høj grad afhænger af, hvordan verden ser ud i de kommende år, og dette er vanskeligt at forudsige.

Før du træffer beslutning om at benytte dig af muligheden for indefrysning gennem indefrysningsordningen, er der flere faktorer, du bør tage med i overvejelserne. For eksempel, hvor længe forventer du, at den aktuelle krise vil vare, og er det realistisk at finde alternative midler i dit budget for at imødekomme kravene i indefrysningsordningen?

Husk, at hvis krisen fortsætter i lang tid, kan du ende med at skulle tilbagebetale lånet samtidig med, at du står over for høje priser i fremtiden, hvilket kan udfordre din virksomheds likviditet. Uden tilstrækkelig likviditet risikerer du at udskyde problemet og stå dårligere stillet i fremtiden gennem indefrysningsordningen.

Af denne grund anbefales det, at du forhører dig med en erfaren rådgiver, inden du træffer en beslutning om at benytte indefrysningsordningen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Indefrysningsordning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ordningen kan anvendes af alle erhvervskunder, der er tilknyttet et dansk gas-, el-, eller fjernvarmeselskab. Dette gælder også for aktører inden for kultur- og foreningsliv, som er registreret med et CVR-nummer hos disse energiselskaber. Selvejende enheder har ligeledes adgang, mens institutioner, der er 100% offentligt ejede, ikke kan drage fordel af ordningen.

For el og gas bliver ordningen gældende fra den 1. november 2022. For fjernvarme starter ordningen den 1. januar 2023.

Du vil skulle betale en årlig rente på omkring 4,4% af det beløb, du har indefrosset. Denne rente er baseret på et 10-årigt dansk obligationslån med en rente på 2%, tillagt et ekstra rentetillæg på 2,4%.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder