Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Boligforeninger

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en boligforening?

På et helt grundlæggende niveau er en boligforening en sammenslutning, der håndterer forskellige aspekter af boligadministration. Hvis en bolig ikke er i privateje, bliver den ofte forvaltet af en boligforening, selv i tilfælde af privatejede udlejningsboliger. Dette begreb dækker derfor over forskellige boligtyper, herunder:

 • Almene boliger
 • Ældreboliger
 • Ungdomsboliger

Især når det kommer til almene boliger udgør boligforeninger en betydelig del af alle boliger. Disse boliger er opdelt i forskellige afdelinger, afhængigt af deres geografiske placering. Boligforeningens primære opgave er at administrere og forvalte boliger til gavn for foreningens medlemmer.

Den almene boligforening har til formål at finde den mest omkostningseffektive måde at forvalte almennyttige (sociale) boliger på. Fælles for disse almene boligforeninger er, at de består af både et selskab og selvstændige afdelinger, der er økonomisk uafhængige af selskabets øvrige afdelinger. Der er samtidig en betydelig grad af beboerindflydelse i disse almene boligforeninger.

For at opnå indtægter til administrering af boliger anvender boligforeninger forskellige metoder. Selskabets primære indtægter inkluderer blandt andet:

 • Administration indtægter
 • Byggesagshonorarer
 • Renteindtægter

I alt findes der omkring 700 forskellige boligforeninger, der er fordelt på mere end 8.000 forskellige afdelinger.

Ældreboliger

Lad os undersøge nærmere, hvad en ældrebolig indebærer. Alle kommuner har mulighed for at tilbyde ældre borgere plads på et plejehjem eller i en ældrebolig. Ældreboligen er knyttet til plejetilbud for borgere, der ikke længere kan klare sig selv. Driften af pleje- og ældreboliger varetages af kommuner, almene boligforeninger, selvejende institutioner eller pensionskasser. Derfor varierer det meget, hvem der administrerer foreningen og har det overordnede ansvar.

Som beboer i en ældrebolig bliver man anerkendt som lejer, og der skal stadig betales både indskud og husleje. Derudover er det muligt at ansøge om et indskudslån og boligstøtte. Uanset hvem der står for opførelsen af ældreboliger, skal alle boliger altid godkendes af kommunen. Hvis du ikke visiteres til en plejebolig af din kommune, skal du selv dække udgifterne, som kan løbe op i op til 500.000 kroner om året. Kommunens godkendelse baseres på en ansøgning, der vurderes ud fra ansøgerens fysiske, psykiske og sociale situation, og det er altid en individuel vurdering. Samtidig tages kommunens andre tilbud i betragtning ved ansøgningen, da der kan være alternative muligheder, der bedre matcher den enkelte persons behov.

Ungdomsbolig

Nu skal vi se nærmere på ungdomsboligen, som mange unge danskere søger. Det er i dag udfordrende at sikre sig en ungdomsbolig i de større byer. Her kan boligforeninger være til stor hjælp med at finde en passende bolig til dig, og specielt i byer som Aalborg er der gode støttemuligheder. Udvalget af boligtyper er bredt, og du kan finde alt fra 1-værelses lejligheder til lejligheder med flere værelser og kollegieværelser. Disse kollegieværelser er placeret på en gang, hvor køkken og muligvis bad deles med andre unge.

Ungdomsboliger er forbeholdt unge under uddannelse eller dem, der har særlige boligbehov. Der er fastsat en række regler og betingelser, som skal overholdes, når du bor i en ungdomsbolig. Årligt bliver der også foretaget kontrol af din studieaktivitet. Hvis du ikke opfylder kravene til studieaktivitet, mister du retten til at bo i en ungdomsbolig. Du kan finde flere oplysninger om regler for ungdomsboliger i København her. Ændringer i din studieaktivitet skal indberettes til boligforeningen i følgende tilfælde:

 • Når du afslutter din uddannelse: Da du ikke længere opfylder betingelserne for en ungdomsbolig, skal du opsige din bolig øjeblikkeligt.
 • Hvis du skifter uddannelse: Dette skal du meddele til dit boligselskab.
 • Ved afbrudt uddannelse: Da du altid skal være studieaktiv, skal du opsige din bolig øjeblikkeligt.
 • Ved forsinket uddannelse: Du må højst være et år forsinket i din studietid for at bevare din ungdomsbolig under studieforløbet.

Alle ændringer skal rapporteres til den relevante boligforening så hurtigt som muligt. Hvis du kender din situation i den nærmeste fremtid, kan det være en god idé at henvende dig til boligforeningen i god tid.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad laver en boligforening?

Som tidligere nævnt er boligforeningens hovedansvar primært administration og forvaltning af boliger. Hver afdeling inden for boligforeningen opererer som en selvstændig enhed med ansvar for økonomiske og juridiske forhold. Samlet udgør alle disse afdelinger den samlede boligforening. En bestyrelse sammensættes for hele foreningen, og den er ansvarlig for fælles retningslinjer, overordnede opgaver og lignende.

Boligforeningen har derfor ansvaret for udlejning af almene boliger, ældreboliger og ungdomsboliger, som blev nævnt tidligere. Der findes i dag mange forskellige boligforeninger spredt over hele landet, nogle med mange års erfaring og andre mere nyetablerede. Fælles for dem alle er, at de er dedikerede til at udleje boliger til danske borgere. Samtidig er hver boligforening underlagt specifikke krav og regler, som de skal overholde. De samarbejder tæt med kommunen i deres lokalområde for at sikre overholdelse af alle love og regler.

Regler for almene boligforeninger

Når det drejer sig om regler, skaber nogle specifikke bestemmelser en større grad af tryghed. Hovedprincippet i de almene boligforeninger er, at alle aftaler og bestemmelser, som ikke er specificeret i loven, er forbudt. Dette adskiller sig fra den private lejelov, hvor man kan aftale næsten alt, medmindre det er udtrykkeligt forbudt.

Når det kommer til opsigelse, er både almene og private boligforeninger ret beskyttende. Du kan kun blive opsagt på to måder:

 1. Du overholder ikke betalingsfristen for din husleje.
 2. Du overholder ikke husordenen i forhold til støjniveau, indbyrdes aftaler, og lignende.

Her er dog en fordel ved de almene boligforeninger: Private udlejere kan opsige lejemålet, hvis udlejeren selv ønsker at flytte ind. Der kan også aftales tidsbegrænsede lejeaftaler, hvilket er forbudt inden for almene boliger, hvilket forklarer, hvorfor mange bor i disse boliger i mange år.

Når det kommer til demokrati og din indflydelse som lejer, er der betydelige forskelle. Hos private udlejere bestemmer udlejeren langt størstedelen af regler og tiltag. Beboerne har kun en minimal indflydelse, hvilket resulterer i begrænset medbestemmelse hos private udlejere.

I modsætning hertil er reglerne om beboerdemokrati langt mere omfattende i almene boliger. En afgørende regel er, at alle lejere skal godkende ændringer i boligens budget. Uden godkendelse kan der ikke varsles en eventuel huslejestigning. Dette besluttes på årlige møder i de respektive afdelinger, hvor alle lejere har mulighed for at deltage og afgive deres stemme. Desuden vælger lejerne repræsentanter til afdelingsbestyrelsen på årlige møder. Alle beslutninger, der træffes, skal forhåndsgodkendes af de lejere, der er medlemmer af bestyrelsen.

Som lejer har du også ret til at foreslå ændringer og nye tiltag i din afdeling. Forslag kan omfatte:

 • Installation af nye vaskemaskiner og andre fællesfaciliteter i ejendommen.
 • Forbedringer af rengøringen på fællesarealer.
 • Tiltag til forbedring af ejendommens have.

Alle forslag behandles og nævnes på afdelingsmøder. Hvis flertallet stemmer for, kræver det, at forslaget behandles.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Sådan finder du en boligforening

Når du leder efter en ny bolig, er det afgørende at identificere egnede boligforeninger. Der er et væld af dem i dag, dækkende hele landet. Det er relativt enkelt at finde en boligforening, men du skal være forberedt på lange ventetider. Boligforeninger, der har eksisteret i mange år, har ofte lange ventelister for de fleste boliger, især i byer som Aarhus eller København.

Tålmodighed er nøglen til at få din drømmebolig. Til gengæld kan du være sikker på, at du får en bolig til den fastsatte pris. Du kan også forblive i lejligheden, indtil du beslutter dig for at flytte ud. Derfor kan det være en fordel at undersøge flere boligforeninger. På den måde har du bedre dækning, og du får ikke kun mulighed for lejligheder fra én boligforening.

At finde en boligforening er ikke svært i dag. Din computerens søgemaskine kan være den bedste hjælp. Du kan søge efter boligforeninger i dit område og finde forskellige muligheder. Ofte støder du på de store boligforeninger, der kan være et godt valg, da de administrerer mange tusinde boliger. Mange af disse foreninger er gamle, hvilket betyder, at de har et omfattende udvalg af både nye og ældre lejemål. Nogle boligforeninger har særlige regler for fleksibel udlejning, hvilket kan give dig mulighed for at komme foran i køen.

Når du har fundet den rette boligforening, skal du oprette en brugerprofil, hvilket i nogle tilfælde kan kræve et årligt medlemsgebyr. Til gengæld kan du nyde godt af billigere og mere sikre boliger. Herefter kan du søge efter den boligtype, der passer til dine behov. Du kan enten skrive dig på ventelisten eller finde ledige boliger øjeblikkeligt. Hvis du er i betragtning til en bolig, vil du blive kontaktet via ventelisten. Du har altid ret til at afslå en bolig uden omkostninger.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Boligforeninger

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

På et grundlæggende niveau er en boligforening en sammenslutning, der administrerer forskellige typer boliger, herunder almene boliger, ældreboliger og ungdomsboliger. Disse boliger er organiseret i selvstændige afdelinger, og en almene boligforening har til formål at effektivt forvalte sociale boliger med betydelig beboerindflydelse. Indtægter til administration kommer primært fra administration, byggesagshonorarer og renteindtægter. Der er omkring 700 boligforeninger med mere end 8.000 afdelinger i alt.

En boligforenings hovedansvar omfatter primært administration og forvaltning af boliger. Hver afdeling inden for boligforeningen fungerer som en selvstændig enhed med ansvar for økonomiske og juridiske forhold. Samlet udgør disse afdelinger den samlede boligforening, der ledes af en bestyrelse ansvarlig for fælles retningslinjer og overordnede opgaver. Boligforeninger har ansvaret for udlejning af almene boliger, ældreboliger og ungdomsboliger og opererer under specifikke krav og regler, ofte i tæt samarbejde med lokale myndigheder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: