Kontakt os

+45 70 60 40 04

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Omsætning (x1000)

25618 (brutto)

Antal kunder

265

Antal ansatte

25

Blicher Revision & Rådgivning Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er en etableret virksomhed inden for revisions- og rådgivningsbranchen i Danmark. Med rødder tilbage til sin grundlæggelse har virksomheden opnået en solid position som en troværdig og professionel udbyder af finansielle tjenester.

Virksomhedens Tjenester

Blicher Revision tilbyder et omfattende udvalg af tjenester, der spænder over revision og finansiel rådgivning. Kernen i deres serviceudbud inkluderer revisionstjenester, hvor de udfører grundig gennemgang og kontrol af regnskaber for at sikre nøjagtighed og overholdelse af gældende lovgivning. Derudover omfatter deres rådgivningstjenester omfattende skattevejledning, assistance med økonomisk planlægning samt strategisk forretningsudvikling for at hjælpe kunderne med at opnå langsigtet økonomisk sundhed.

Disse tjenester er designet til at møde de mangeartede behov hos forskellige typer af virksomheder. Fokusområderne inkluderer økonomi, skat og generel revision, hvilket gør det muligt for Blicher Revision at tilbyde deres klienter en holistisk tilgang til håndtering og optimering af deres økonomiske anliggender.

Kundemålgruppe

Den primære målgruppe for Blicher Revision spænder over en bred vifte af virksomhedstyper og organisationer. Særligt fokuserer de på at betjene små og mellemstore virksomheder, som ofte har behov for specialiseret rådgivning og støtte for at navigere i et komplekst og konstant skiftende økonomisk landskab. Dette inkluderer både nystartede virksomheder og veletablerede aktører, der søger professionel rådgivning og pålidelige revisionstjenester for at sikre deres økonomiske beslutninger og drift.

Gennem deres omfattende serviceudbud og erfaringsbaserede tilgang støtter Blicher Revision deres kunder i at adressere de daglige økonomiske udfordringer, sikre compliance og drive vækst. Ved at forstå og tilgodese kundernes unikke behov hjælper de med at skabe et solidt fundament for succes.

Revisionsydelser

Hos Blicher Revision tilbyder de et bredt spektrum af revisionsydelser, der er designet til at sikre nøjagtighed og overholdelse af lovmæssige standarder. Dette inkluderer detaljeret regnskabsgennemgang og udarbejdelse af årsregnskaber, som giver virksomheder en dybere indsigt i deres økonomiske situation. Desuden udføres due diligence processer, som er afgørende ved virksomhedsoverdragelser og investeringer for at sikre en grundig vurdering af risici og muligheder. Ikke mindst leverer virksomheden lovpligtig revision, som er essentiel for at bekræfte, at regnskaber er korrekte og i overensstemmelse med de gældende regler og forskrifter.

Disse ydelser spiller en central rolle for klienterne, da de ikke blot sikrer compliance men også bidrager til tillid og gennemsigtighed over for investorer, myndigheder og andre interessenter.

Rådgivningstjenester

Blicher Revision tilbyder også en række konsulentydelser, som hjælper virksomheder med at tage informerede beslutninger og opnå økonomisk stabilitet. Disse tjenester dækker områder som skat, hvor specialister rådgiver om skatteoptimering og overholdelse af komplekse skatteregler. Økonomistyring er et andet nøgleområde, hvor eksperter hjælper med budgettering, likviditetsstyring og finansiel planlægning for at sikre virksomhedens langsigtede succes.

Forretningsudvikling er en yderligere styrke, hvor rådgiverne assisterer med at identificere vækstmuligheder, udvikle strategier og implementere handlingsplaner. Finansiel planlægning er ligeledes en kerneydelse, der indebærer langsigtede beslutninger om investeringer, kapitalstruktur og beskæftigelse, som er med til at sikre virksomhedens vækst og fremgang.

Disse rådgivningstjenester bidrager væsentligt til, at virksomheder kan opnå ikke blot økonomisk stabilitet, men også bæredygtig vækst.

Tilpassede Løsninger

En af Blicher Revisions mest bemærkelsesværdige egenskaber er deres evne til at tilbyde skræddersyede løsninger. Ved at tage udgangspunkt i den enkelte klients unikke forhold og udfordringer, formår virksomheden at udvikle individuelle strategier, som optimerer finansielle processer og resultater. Dette inkluderer alt fra tilrettelæggelse af effektiv skatteoptimering til udvikling af robuste kontrolsystemer, der sikrer nøjagtighed og mindsker risici.

Ved at levere tilpassede løsninger kan Blicher Revision støtte deres klienter i at opnå stærkere finansielle positioner og forbedre deres konkurrenceevne i markedet. Dette personlige og nært samarbejde er med til at gøre en forskel for mange små og mellemstore virksomheder.

Virksomhedens Værdier og Målsætninger

Kvalitet og Pålidelighed

Blicher Revision vægter kvalitet og pålidelighed højt i deres arbejde. Virksomheden stræber efter at levere præcis og pålidelig rådgivning samt sikre, at deres revisionstjenester opfylder de højeste standarder. Gennem en stringent kvalitetskontrolproces og tæt klientinvolvering, sikrer Blicher Revision, at deres ydelser er både nøjagtige og grundigt gennemarbejdede. Denne tilgang skaber tillid og tryghed blandt deres klienter, som ved, at de kan regne med professionel og pålidelig service.

Personlig og Nærværende Service

Blicher Revision har en stærk fokus på at levere personlig og nærværende service til deres klienter. De tror på, at etablering af langvarige relationer er nøglen til succesfuld rådgivning. Ved at forstå hver enkelt klients specifikke behov og udfordringer, kan Blicher Revision tilpasse deres ydelser og levere løsninger, der er skræddersyet til de enkelte virksomheder. Den personlige tilgang inkluderer regelmæssig dialog og årvågenhed over for klientens udvikling, hvilket bidrager til et stærkt og tillidsfuldt samarbejde.

Kompetence og Erfaring

Med omfattende erfaring og dyb ekspertise inden for både nationale og internationale regnskabs- og revisionsstandarder, besidder Blicher Revision en konkurrencemæssig fordel. Deres team af eksperter er veluddannede og erfarne inden for diverse aspekter af regnskabs- og revisionspraksis. Denne kombination af kompetence og erfaring sikrer, at Blicher Revision kan tilbyde deres klienter de mest relevante og effektive løsninger.

Gennem fortsat faglig udvikling og opdatering på lovgivningsmæssige ændringer, forbliver Blicher Revision på forkant inden for branchen. Deres erfaring og ekspertise er fundamentet for at kunne støtte virksomheder i komplekse økonomiske anliggender og bidrage til deres langsigtede økonomiske succes.

Skal du have hjælp til regnskab?

Hos Stadsrevisionen er vi altid klar til at hjælpe dig med dit regnskab. Kontakt os i dag, og få en uforpligtende snak om dit regnskab.