Kontakt os

+45 70 60 40 04

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Omsætning (x1000)

50613 (brutto)

Antal kunder

425

Antal ansatte

42

Introduktion til AROS Statsautoriserede Revisorer I/S

AROS Statsautoriserede Revisorer I/S er en velrenommeret revisionsvirksomhed beliggende i Aarhus, Danmark. Virksomheden har specialiseret sig i at levere omfattende finansielle ydelser til en bred vifte af kunder, primært fokuseret på små og mellemstore virksomheder.

Med flere års erfaring i revisionsbranchen har AROS gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling. Fra sin etablering til nu har virksomheden opbygget en stærk profil og et solidt omdømme, som gør den til en betroet partner for mange erhvervskunder i hele Danmark.

Forretningsområder og Kernekompetencer

AROS Statsautoriserede Revisorer I/S tilbyder en bred vifte af finansielle tjenester, som inkluderer:

 • Revision: Lovpligtig revision, regnskabsgennemgang og andre erklæringsopgaver, der tilføjer værdi og sikrer overholdelse af gældende lovgivning.
 • Regnskabsservice: Løbende bogføring, udarbejdelse af årsregnskaber og omfattende økonomisk rådgivning, som hjælper virksomheder med at holde styr på deres finanser.
 • Skattemæssig rådgivning: Rådgivning om skatte- og momsforhold, optimering af skattestruktur og assistance med selvangivelser.

Virksomhedens primære fokus er på små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som drager fordel af AROS’ ekspertise inden for disse områder.

Værdier og Mission

AROS Statsautoriserede Revisorer I/S opererer med et sæt klare værdier, der inkluderer professionalisme, pålidelighed og en tæt relation til kunderne. Disse værdier er indlejret i alle aspekter af virksomhedens drift og sikrer en høj grad af kundetilfredshed.

Virksomhedens mission er at levere finansielle tjenester af høj kvalitet, som hjælper kunderne med at opnå deres finansielle mål. AROS’ engagement i at forstå hver kundes unikke behov og tilbyde skræddersyede løsninger har været en nøglefaktor i deres succes og fortsatte vækst.

Revisionsydelser

AROS Statsautoriserede Revisorer I/S tilbyder en række forskellige revisionsydelser, der er tilpasset kundernes behov. Blandt de væsentligste ydelser er:

 • Lovpligtig revision: Denne ydelse indebærer en grundig gennemgang og vurdering af virksomhedernes regnskaber for at sikre, at de overholder gældende lovgivning og retningslinjer. En lovpligtig revision bidrager til at styrke troværdigheden af virksomhedens finansielle rapportering.
 • Regnskabsgennemgang: AROS udfører regnskabsgennemgange, hvor revisorerne foretager en analytisk gennemgang og vurdering af regnskaberne. Dette giver virksomhederne et overblik over deres finansielle status og kan afsløre potentielle forbedringsområder.
 • Andre erklæringsopgaver: Ud over de standardmæssige revisioner tilbyder AROS også andre erklæringsopgaver, såsom interne revisionsrapporter og særlige undersøgelser. Disse opgaver tilføjer værdi til virksomhederne ved at identificere risici og muligheder for forbedring.

Ved at vælge AROS Statsautoriserede Revisorer I/S til disse opgaver, kan virksomhederne være sikre på en pålidelig og professionel behandling af deres finansielle rapportering.

Regnskab og Bogføring

AROS Statsautoriserede Revisorer I/S tilbyder omfattende regnskabs- og bogføringsydelser, som er designet til at lette den administrative byrde for virksomhederne. Disse ydelser inkluderer:

 • Løbende bogføring: AROS assisterer virksomheder med den daglige bogføring, hvilket sikrer, at alle finansielle transaktioner bliver registreret korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.
 • Udarbejdelse af årsregnskaber: AROS hjælper med at udarbejde årsregnskaber, som giver et præcist billede af virksomhedens økonomiske situation. Disse regnskaber opfylder alle lovkrav og standarder.
 • Økonomisk rådgivning: Virksomheden tilbyder også økonomisk rådgivning for at hjælpe kunderne med at forstå deres økonomiske data og træffe informerede beslutninger om fremtidig forretningsstrategi.

Disse tjenester er afgørende for, at virksomheder kan opretholde en præcis og lovmedholdende regnskabspraksis samt sikre en god økonomisk styring.

Skattemæssig Rådgivning

Et andet vigtigt forretningsområde for AROS Statsautoriserede Revisorer I/S er skattemæssig rådgivning. Firmaet hjælper sine kunder med at navigere i komplekse skatteregler og optimerer skattemæssige forhold. Dette inkluderer:

 • Rådgivning om skatte- og momsforhold: AROS tilbyder dybdegående rådgivning om skatte- og momsforhold, hvilket hjælper virksomhederne med at forstå og overholde de gældende bestemmelser.
 • Optimering af skattestruktur: Virksomheden arbejder tæt sammen med kunderne for at identificere muligheder for skatteoptimering og implementere strategier, der kan reducere deres skattemæssige byrde.
 • Assistance med selvangivelser: AROS assisterer med udarbejdelse og indsendelse af selvangivelser, hvilket sikrer korrekt og rettidig rapportering til skattemyndighederne.

Ved at benytte AROS’ skattemæssige rådgivning kan virksomheder sikre, at de overholder alle skatteregler og udnytter lovlige muligheder for at minimere deres skat.

Generel Forretningsrådgivning

Ud over revision og skat tilbyder AROS også generel forretningsrådgivning, som er afgørende for virksomheders vækst og effektivisering. Dette inkluderer:

 • Forretningsudvikling: AROS hjælper virksomheder med at udvikle og implementere vækststrategier, som kan føre til øget konkurrenceevne og markedsandele.
 • Strategiske råd: Virksomhedens konsulenter tilbyder strategisk rådgivning, der kan hjælpe med at forbedre driftseffektiviteten og facilitere langsigtet succes.

Gennem ekspertrådgivning og tæt samarbejde kan AROS støtte deres kunder i at navigere de udfordringer, der følger med forretningsdrift, og sikre bæredygtig vækst.

Team og Ekspertise

AROS Statsautoriserede Revisorer I/S består af et team af højt kvalificerede revisorer og konsulenter, der besidder en bred vifte af kompetencer inden for forskellige industrisektorer. Virksomhedens medarbejdere har dybdegående viden og flere års erfaring inden for revision, regnskab, skattemæssig rådgivning og generel forretningsrådgivning.

Dette ekspertisegrundlag giver AROS mulighed for at levere skræddersyede løsninger, der matcher kundernes specifikke behov. Medarbejdernes erfaring i både små og mellemstore virksomheder samt deres engagement i at holde sig ajour med de nyeste regelsæt og best practices, sikrer en professionel og effektiv serviceleverance.

Kundebase og Relationer

AROS betjener en mangfoldig kundebase, der spænder over små og mellemstore virksomheder, private klienter og startups. Virksomhedens fokus på at levere personlig og skræddersyet service til hver enkelt kunde har resulteret i mange langvarige relationer. Dette tætte samarbejde bygger på tillid og en dyb forståelse af kundernes forretningsmæssige behov.

De mange langvarige partnerskaber med kunder på tværs af forskellige sektorer viser AROS’ evne til at tilpasse sig og levere værdiskabende løsninger, der støtter kundernes vækst og succes.

Geografisk Rækkevidde og Tilgængelighed

AROS Statsautoriserede Revisorer I/S har sit hovedkontor i Aarhus, men tilbyder også sine ydelser til kunder i hele Danmark. Ved at kombinere en stærk lokal tilstedeværelse med fleksible løsninger, er AROS i stand til at servicere virksomheder uanset deres geografiske placering.

Denne tilgængelighed gør det muligt for AROS at opretholde tætte relationer med deres kunder, hvilket igen forstærker muligheden for at yde personlig og relevant rådgivning. Deres evne til at være fysisk til stede, når det kræves, skaber en ekstra dimension af værdi for kunderne.

Afsluttende Bemærkninger om AROS

AROS Statsautoriserede Revisorer I/S har etableret en stærk position inden for revision og rådgivning, understøttet af høj faglig ekspertise og fremragende kundeservice. Virksomhedens vedholdende fokus på professionalisme, pålidelighed og tæt kundesamarbejde har skabt et troværdigt brand i erhvervslivet.

Med deres omfattende servicetilbud og engagement i kundernes økonomiske og skattemæssige sundhed, er AROS en uvurderlig partner for virksomheder, der søger stabilitet og vækst.

Skal du have hjælp til regnskab?

Hos Stadsrevisionen er vi altid klar til at hjælpe dig med dit regnskab. Kontakt os i dag, og få en uforpligtende snak om dit regnskab.