Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Donation til røde kors

”Vi håber på at vores donation skaber en dominoeffekt, hvor flere mennesker
bliver inspireret til at bidrage”.
I en tid, hvor solidaritet, fællesskab og hjælpsomhed er nøglen til at bygge
stærkere samfund, er vi glade for at kunne meddele, at vi har taget et skridt i
denne retning ved at donere et større beløb til nødhjælpsorganisationen Røde
Kors. Dette er ikke bare en økonomisk donation; det er en investering i
medmenneskelighed, i samfundets velvære og i håbet om en bedre fremtid for
alle.

Ved at støtte Røde Kors’ noble mission bekræfter vi vores forpligtelse til at
bidrage aktivt til samfundets trivsel. Vi tror på, at det at hjælpe dem i nød ikke
kun er et ansvar, men også en ære. Som en del af vores vision anerkender vi
vigtigheden af at vise samfundssind og af at arbejde sammen for at skabe
positive forandringer.
Denne donation er et udtryk for vores ønske om at styrke de bånd, der binder
os som et samfund, og at opbygge broer af medfølelse og forståelse. Ved at
tage dette skridt håber vi at inspirere andre til også at tage beslutningen om at
donere.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Hvad er Røde Kors?

Røde Kors er verdens største humanitære organisation og en institution, der står som et symbol på håb, støtte og medfølelse. Den blev grundlagt i 1863 af Henri Dunant i Schweiz, og siden da har den vokset sig til en global bevægelse, der opererer i næsten alle lande med det centrale mål at beskytte menneskeliv og sundhed og sikre respekt for alle.

I hjertet af Røde Kors’ mission ligger syv grundprincipper: Menneskelighed, Upartiskhed, Neutralitet, Uafhængighed, Frivillig tjeneste, Enhed og Universalitet. Disse principper styrer alle aspekter af organisationens arbejde og sikrer, at hjælpen leveres til dem, der har mest brug for den, uanset race, religion, nationalitet eller politisk overbevisning.

Røde Kors er kendt for sin indsats i kriser og katastrofer, både naturskabte og menneskeskabte. Fra jordskælv og oversvømmelser til konflikter og kriser, er Røde Kors ofte blandt de første til at reagere, bringe nødhjælp, medicinsk assistance og psykosocial støtte. Men organisationens arbejde strækker sig langt ud over nødsituationer. Røde Kors arbejder også med langsigtet udvikling, sundhedsinitiativer, førstehjælpsuddannelse og blodindsamling for blot at nævne nogle få områder.

Donationer til Røde Kors spiller en afgørende rolle i at muliggøre dette arbejde. Midlerne bruges direkte til at finansiere hjælpeprogrammer, købe nødvendigt udstyr og sikre, at hjælpen når frem til de mest udsatte.

At støtte Røde Kors betyder at investere i en organisation, der har en dokumenteret track record for at gøre en reel forskel. Gennem vores donation bekræfter vi vores tro på Røde Kors’ mission og vision og vores ønske om at bidrage til en mere retfærdig, sikker og sund verden for alle.

Røde Kors har spillet en central rolle i mange af de største humanitære kriser og katastrofer gennem tiden. Her er nogle af de mest markante situationer, hvor Røde Kors har ydet en væsentlig indsats:

  • Verdenskrigene: Under både Første og Anden Verdenskrig leverede Røde Kors nødhjælp til krigsfanger og civile ofre. De arrangerede også beskedservice mellem krigsfanger og deres familier.
  • Naturkatastrofer: Røde Kors er kendt for hurtigt at intervenere efter naturkatastrofer som jordskælv, tsunamier, orkaner og oversvømmelser. Eksempler inkluderer jordskælvet i Haiti i 2010, tsunamien i Asien i 2004 og orkanen Katrina i USA i 2005.
  • Epidemier: Under udbruddet af ebola i Vestafrika mellem 2014 og 2016 spillede Røde Kors en central rolle i at yde hjælp, uddanne lokalsamfundene og oprette behandlingscentre.
  • Flygtningekriser: Røde Kors har hjulpet utallige flygtninge og internt fordrevne personer verden over, fra flygtningekrisen i Syrien til de store flygtningestrømme fra Myanmar.
  • Konflikter: I mange væbnede konflikter har Røde Kors fungeret som en neutral mægler, ydet medicinsk assistance, hjulpet med evakuering af sårede og støttet civile, der er fanget i konflikten. Eksempler inkluderer konflikterne i Syrien, Yemen og Afghanistan.
  • Sultkatastrofer: I regioner ramt af sult og hungersnød, som i Østafrika, har Røde Kors leveret livreddende fødevareassistance og hjælp til underernærede børn.
  • Bloddonation: Mange nationale Røde Kors-organisationer driver blodbanker og organiserer bloddonationer, som er afgørende for sundhedssystemer over hele verden.
  • Uddannelse: Røde Kors tilbyder førstehjælpskurser globalt og uddanner mennesker i, hvordan de kan reagere i nødsituationer, fra simple husholdningsulykker til store katastrofer.

Dette er kun et udsnit af de mange situationer, hvor Røde Kors har ydet en uvurderlig indsats. Organisationens omfattende netværk og evne til at mobilisere ressourcer hurtigt gør det muligt for dem at reagere effektivt på kriser, uanset hvor de opstår.

Hvorfor er det vigtigt at donere?

I en verden fyldt med udfordringer – fra naturkatastrofer til konflikter og socioøkonomiske kriser – er behovet for støtte og solidaritet større end nogensinde før. Donationer er udtryk for vores kollektive ansvar, vores ønske om at gøre en forskel, og vores tro på menneskehedens potentiale til at skabe positive forandringer.

Donationer, uanset størrelse, har kraften til at bringe lys i mørke stunder, hjælpe de udsatte, og sætte en stopper for lidelser. De muliggør vigtigt arbejde, som organisationer som Røde Kors udfører dagligt – at redde liv, at tilbyde støtte i krisetider, og at hjælpe med genopbygning i efterkrisetider.

Vi synes, at man skal se donationer som en investering i vores fremtid. Ved at støtte initiativer, der tager sigte på at forbedre livskvaliteten, sundhed, uddannelse og mange andre aspekter, sikrer vi, at kommende generationer har en bedre verden at arve. For mange er det også en mulighed for at give tilbage og vise taknemmelighed for de velsignelser, de selv har modtaget.

Donationens betydning for os

Som virksomhed går vi utrolig meget op i menneskelige værdier, som fællesskab, empati, sammenhold og solidaritet. Menneskelige værdier fungerer som fundamentet for ethvert samfund. Disse dyrebare værdier, som fællesskab, empati, solidaritet og sammenhold, binder os sammen, skaber mening og giver os en følelse af at høre til. I en tid, hvor verden er præget af hurtige forandringer, komplekse udfordringer og undertiden splittelse, bliver disse værdier endnu mere essentielle. Ved at donere til organisationer som Røde Kors er det et klart bevis på, at disse værdier stadig er i hjertet af vores beslutninger og handlinger. Ved at værne om disse menneskelige værdier, ikke kun i vores ord, men også i vores handlinger, bekræfter vi vores dedikation til at opbygge stærkere, mere sammenhængende og mere medfølende samfund.

The Red Cross
Pharmacy Cross Made of Red Pills Medicine Tablets

Vi har alle et samfundsansvar

I dagens erhvervsklima kan virksomheders rolle ikke længere kun defineres af deres økonomiske resultater. Virksomheder har et dybere ansvar over for de samfund, de opererer i, og verdenen omkring dem. Dette koncept, ofte refereret til som Corporate Social Responsibility (CSR), repræsenterer en virksomheds engagement i at drive sin forretning på en måde, der tager hensyn til sociale, miljømæssige og økonomiske faktorer.

For os er CSR ikke blot en checkboks, der skal markeres. Det er en dybtfølt forpligtelse til at sikre, at vores handlinger afspejler vores værdier og principper. At donere til Røde Kors er et direkte udtryk for dette engagement. Det viser vores vilje til aktivt at bidrage til samfundets trivsel, styrke menneskers livskvalitet og adressere kritiske udfordringer, der rører os alle.

CSR handler også om at skabe en bæredygtig fremtid. Mens økonomisk bæredygtighed er afgørende for enhver virksomhed, er sociale og miljømæssige aspekter lige så vigtige. Gennem vores donationer og andre CSR-aktiviteter stræber vi efter at skabe en balance mellem disse tre søjler, sikre langsigtet bæredygtighed og opbygge et positivt omdømme som en ansvarlig aktør i samfundet.

Endelig er CSR også en måde at knytte stærkere bånd til de samfund, vi er en del af. Ved at lytte til samfundets behov, engagere sig aktivt i løsningen af dets udfordringer og arbejde tæt sammen med partnere som Røde Kors, skaber vi ikke kun positive forandringer, men opbygger også langvarige relationer baseret på tillid, respekt og fælles formål.

I en verden, hvor forandring er konstant, og udfordringerne undertiden kan virke uoverstigelige, er vores CSR-tilgang vores forpligtelse til at være en del af løsningen, en kraft for godt, og et eksempel for andre at følge.

Ønsket om, at være en del af noget større

Når vi donerer til Røde Kors, deltager vi ikke kun i en enkeltstående velgørenhedsaktion. Vi bliver en del af en global bevægelse, der har til formål at bringe håb og positive forandringer til millioner af mennesker rundt om i verden. Dette er en bevægelse, der krydser grænser, kulturer og sprog for at skabe en forskel, hvor det er mest nødvendigt.

At støtte Røde Kors er også at støtte en fælles menneskelig vision. En vision om en verden, hvor mennesker er beskyttet mod lidelser, hvor livet værdsættes, og hvor alle har adgang til de basale behov og rettigheder. Når vi bidrager til denne sag, sender vi en besked: at vi tror på menneskehedens potentiale til at komme sammen og gøre verden bedre.

Men denne bevægelse er mere end blot en finansiel støtte. Det er også en bevægelse af idéer, af fællesskab og af fælles vilje. Når vi taler om vores støtte til Røde Kors, når vi deler deres mission, og når vi inspirerer andre til at deltage, vokser denne bevægelse eksponentielt. Vi bliver ambassadører for forandring, og vores kollektive stemme bliver stærkere.

I sidste ende er det netop denne kollektive styrke, der har potentialet til at skabe de mest varige og meningsfulde forandringer. Ved at være en del af denne større bevægelse bliver vi ikke bare tilskuere, men aktive deltagere i formningen af en bedre fremtid.

Virksomheders pligt til at hjælpe

I en tid, hvor virksomhedernes rolle og indflydelse i samfundet vokser, bliver det stadig vigtigere at overveje deres samfundsmæssige ansvar. Dette ansvar går ud over blot at skabe profit for aktionærer. Virksomheder er centrale aktører i samfundet, og med stor magt følger stort ansvar.

Fra et moralsk og etisk perspektiv er det vigtigt for virksomheder at reflektere over deres indvirkning på samfundet og træffe bevidste beslutninger om at bidrage positivt. Donationer til velgørende organisationer er en måde at geninvestere en del af deres fortjeneste tilbage i samfundet, hvilket kan medvirke til at afhjælpe nogle af de problemer, de selv kan være en del af.

Ved at støtte bæredygtige projekter og velgørende organisationer hjælper virksomheder med at skabe et mere stabilt, retfærdigt og bæredygtigt samfund, hvilket i sidste ende også gavner dem selv. En verden med færre kriser, mere uddannelse og bedre sundhed er en verden, hvor virksomheder også trives bedre.

father helping daughter to ride on skateboard in park

Vi støtter også Kræftens Bekæmpelse

Alle virksomheder bør træde frem

Uanset størrelse eller industri bør alle virksomheder overveje deres rolle i samfundet og hvordan de kan bidrage. Selv mindre bidrag kan have en enorm indflydelse, når de kombineres med andre virksomheders indsats. Tænk, hvis hver virksomhed i verden besluttede sig for at donere bare en lille procentdel af deres overskud til velgørenhed; de samlede resultater ville være revolutionerende.

Måden, hvorpå donationer sker, strækker sig langt ud over simple pengeoverførsler. I nutidens komplekse samfund har virksomheder mulighed for at bidrage på en række kreative måder. Nogle kan tilbyde deres faglige ekspertise, mens andre kan stille ressourcer eller specifikke produkter til rådighed. Dette diversificerede tilbud gør det muligt for virksomheder at udvide deres indflydelse og skabe en dybere forbindelse med de organisationer, de støtter. Ved at indgå i strategiske partnerskaber med velgørende organisationer kan virksomheder opbygge relationer, der er mere meningsfulde og langvarige, hvilket igen gavner begge parter.

Donationer spiller også en vigtig rolle internt i virksomhederne. Engagerede medarbejdere er ofte stolte over at arbejde for en virksomhed, der prioriterer samfundsmæssigt ansvar højt. Dette engagement kan mærkes, når medarbejdere frivilligt deltager i virksomhedens velgørende initiativer eller tager del i samfundsprojekter. Sådanne aktiviteter styrker virksomhedens kultur og skaber et arbejdsmiljø præget af samhørighed og formål.

I denne æra, hvor adgang til information er lige ved hånden, er transparens blevet en nødvendighed snarere end en luksus. Når virksomheder beslutter sig for at donere, er det afgørende, at de kommunikerer åbent om deres filantropiske aktiviteter. Dette skaber ikke kun en stærkere relation til kunderne, men også en dyb tillid mellem virksomheden og dens samarbejdspartnere.

Afslutningsvis skal vi huske på, at vi befinder os i et indbyrdes forbundet globalt netværk, hvor virksomheders handlinger kan have en vidtrækkende effekt. Vi alle – virksomheder, individer og samfund – er en del af denne verden, og det at tage ansvar, dele vores succes og bidrage til at skabe en bedre fremtid, bør ses som en mulighed. En mulighed for ikke kun at opfylde vores pligt, men også at igangsætte meningsfulde forandringer, der kan forme en bedre verden for kommende generationer.

Tænk, hvis hver virksomhed i verden besluttede sig for at donere bare en lille procentdel af deres overskud til velgørenhed; de samlede resultater ville være revolutionerende.

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja. Stadsrevisionens bogholdere specialiserer sig i bogføring for mindre og mellemstore virksomheder. Vi arbejder både med klassisk bogføring, splitmoms, EU-moms, World-moms, brugtmoms, lønsumsafgiftberigning og meget mere.Vi har desuden forskellige branchespecialister på teamet, som måske kan være de rigtige til at hjælpe dig i mål.

Ja. Stadsrevisionens revisorer specialiserer sig i årsregnskaber, Skat & rådgivning for mindre og mellemstore virksomheder til én fast pris.Vi arbejder både med årsregnskaber for danske og internationale virksomheder, samt klassiske årsregnskaber såvel som ISRS4410, Udvidet gennemgang & revision v/ vores associerede statsautoriserede revisorer.Vi har desuden forskellige branchespecialister på teamet, som måske kan være de rigtige til at hjælpe dig i mål.

Ja, Stadsrevisionen, har en række statsautoriseret revisor tilknyttet.

Ja vi har en del specialiseret folk indenfor en række brancher og områder.

Alt aftales på forhånd og du bliver kun faktureret for det som bliver aftalt.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.