Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Donation til Kræftens Bekæmpelse

”Som virksomhed føler vi en forpligtelse over for vores samfundsmæssige ansvar, og vi mener, at det er vores pligt at støtte op om denne vigtige sag.”

I en verden, der konstant ændrer sig, er der visse værdier, som altid skal være urokkelige. Hos Stadsrevisionen er vi ikke kun dedikerede til vores daglige arbejde, men også til vores forpligtelse overfor det samfund, vi er en del af. Corporate Social Responsibility (CSR) er ikke bare et fint ord for os; det er en dybtfølt overbevisning og et løfte om at være en positiv kraft i samfundet. Som et led i vores løfte om at være en positiv kraft i samfundet, har vi valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse med en større donation.

Vi tror på, at virksomheder, ligesom individer, har et ansvar for at bidrage til en bedre verden. Og det starter med at genkende og handle på vores menneskelige værdier, som empati, generøsitet og solidaritet. For os er det ikke nok at drive en succesfuld forretning; vi ønsker også at gøre en forskel, hvor det tæller mest.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Hvad er Kræftens Bekæmpelse?

Kræft er en sygdom, der desværre direkte eller indirekte berører os alle. Ifølge Kræftens Bekæmpelse blev over 45.000 danskere i 2020 diagnosticeret med kræft, og mange af os kender nogen i vores nærmeste kreds, som har kæmpet mod denne skræmmende sygdom.

Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største patientforening, som kæmper for at forhindre, bekæmpe og overkomme kræft. Gennem forskning, oplysning og støtte arbejder de utrætteligt for at reducere antallet af kræfttilfælde og forbedre livskvaliteten for dem, der lever med sygdommen.

Deres mission er ikke kun at bidrage til den videnskabelige forståelse af kræft, men også at sørge for, at patienter og deres pårørende får den støtte, de behøver. De udgør et håb i mørke tider, en bastion i kampen mod kræft og en påmindelse om, at vi sammen kan gøre en forskel.

De bemærkelsesværdige fremskridt i kampen mod kræft

Gennem tiderne har kampen mod kræft været præget af utallige udfordringer, men også af bemærkelsesværdige sejre, der har skabt håb og ændret patienters liv til det bedre. Disse sejre vidner om betydningen af fortsat støtte og investering i kræftforskning.

For blot få årtier siden blev en kræftdiagnose ofte betragtet som en dødsdom. Men takket være forskning og investeringer i både tid og ressourcer er overlevelsesraten for mange kræftformer steget væsentligt. Behandlinger, som engang var i deres spæde start, er nu blevet standardmetoder, der redder tusindvis af liv hvert år.

F.eks. har fremskridt inden for mammografi og screening ført til tidligere og mere præcis diagnosticering af brystkræft, hvilket har øget overlevelseschancerne betydeligt. Ligeledes har forskning i immunterapi åbnet døre til nye behandlingsmetoder, der udnytter patientens eget immunsystem til at bekæmpe kræftceller.

Men det er ikke kun de store gennembrud, der gør en forskel. Mindre fremskridt bidrager også betydeligt til forbedringer i patientpleje, reduktion af bivirkninger og forbedring af livskvaliteten for dem, der kæmper mod kræft.

Disse succeser er ikke opnået natten over. De er resultatet af årtiers forskning, samarbejde og støtte fra dedikerede individer, virksomheder og organisationer verden over. Det er en påmindelse om, hvorfor det er så vigtigt for os alle at fortsætte med at støtte denne kritiske mission. For hvert skridt vi tager, er vi tættere på en dag, hvor kræft ikke længere er en frygtet sygdom, men en, vi kan forhindre, behandle og endda kurere.

Vores donation

At tage ansvar for det samfund, vi opererer i, indebærer handlinger og ikke blot intentioner.

Vores beslutning om at donere til Kræftens Bekæmpelse er drevet af beundring for organisationens vedvarende bestræbelser og dens urokkelige dedikation til at bekæmpe kræft på alle fronter. Hver dag arbejder forskere, sundhedspersonale og frivillige konstant for at afdække nye metoder til forebyggelse, behandling og helbredelse af kræft. Med vores donation ønsker vi at bidrage til denne kollektive indsats, som stræber efter at reducere kræftens byrde på individer, familier og samfundet som helhed.

Men hvorfor er donationer som vores så afgørende? De giver brændstof til forskningsprojekter, som kan afdække den næste banebrydende behandlingsmetode. De hjælper med at finansiere oplysningskampagner, der uddanner offentligheden om vigtigheden af tidlig opdagelse og forebyggelse. Og de giver håb til de tusindvis af patienter og deres familier ved at tilbyde ressourcer og støtte i deres mest udfordrende tider.

Ved at tage dette skridt ønsker vi at sætte en standard, ikke kun for os selv men også for vores samfundspartnere, leverandører og kunder. Vi håber, at vores donation fungerer som en katalysator, der inspirerer andre til også at tage aktiv del i denne vigtige sag.

Værdierne bag vores forpligtelse

I hjertet af vores virksomhed ligger en dybtfølt tro på at drive forretning med integritet, empati og ansvarlighed. Disse kerneværdier er ikke kun retningslinjer for vores daglige forretning, men også for hvordan vi engagerer os i verden omkring os.

Vores donation til Kræftens Bekæmpelse er et udtryk for vores ønske om at handle med integritet. At bekæmpe kræft er ikke kun en filantropisk handling for os, men også et udtryk for vores dybe forpligtelse til at styrke sundhed og velvære i vores samfund. Vi forstår, at kræft er en sygdom, der desværre direkte eller indirekte berører os alle. Det er vores måde at vise empati på, at vise vores solidaritet med dem, der kæmper mod sygdommen, og de familier, der står ved deres side.

Som en virksomhed anerkender vi vores plads i samfundet og det ansvar, det medfører. Vi ønsker ikke blot at være passive observatører; vi stræber efter at være aktive deltagere i bestræbelserne på at forme en bedre fremtid for alle. Gennem vores donation og fortsatte engagement i kampen mod kræft deler vi vores værdier med verden og sender et klart budskab om, hvilken type virksomhed vi ønsker at være. Vores dybeste håb er, at vores handlinger vil inspirere andre – både virksomheder og enkeltpersoner – til at reflektere over deres egne værdier og tage skridt i retning af en verden med færre sygdomme, mere håb og stærkere fællesskaber.

Cancer awareness shoot

Samfundsansvar og solidaritet

I dagens globaliserede verden, hvor teknologiske fremskridt og innovation driver os fremad, er det vigtigt at huske på vores grundlæggende menneskelige forpligtelser. Vi befinder os i en æra med enestående muligheder, men også med udfordringer, som kræver samlet indsats og dyb empati.

Som en virksomhed tror vi på, at vores ansvar strækker sig langt ud over vores produkter, services og økonomiske resultater. Vores ansvar omfatter også de samfund, vi tjener, de liv, vi berører, og de udfordringer, vi kan hjælpe med at løse. At støtte organisationer som Kræftens Bekæmpelse er en refleksion af vores dybt forankrede overbevisning om, at vi skal handle med hjerte og sjæl. Det er en anerkendelse af, at vi er en del af et større fællesskab, og at vores succes også måles ved vores bidrag til dette fællesskabs velbefindende.

Vores donation til Kræftens Bekæmpelse er en manifestation af vores værdier om empati, generøsitet og solidaritet. Men det er også en anerkendelse af det faktum, at kræft er en sygdom, der ikke diskriminerer. Den berører unge og gamle, rige og fattige, og folk fra alle samfundsgrupper. Ved at bidrage til kampen mod kræft styrker vi fællesskabets bånd og fremhæver vigtigheden af at tage kollektivt ansvar.

Men vi er også bevidste om, at vores bidrag kun er et skridt på en lang rejse. For at opnå varige ændringer er vi nødt til at forene kræfter med andre virksomheder, organisationer og individer. Det er en opfordring til alle: lad os stå sammen, styrke vores ressourcer og kombinere vores indsats for at bekæmpe denne globale sygdom.

Vi er i dette sammen, og kun gennem solidaritet og fælles indsats kan vi håbe på at se en dag, hvor kræft ikke længere er en trussel mod menneskeheden. Dette er ikke blot et spørgsmål om donationer, men om at skabe en kultur af støtte, oplysning og forståelse.

Når vi støtter initiativer som Kræftens Bekæmpelse, understreger vi den vigtige rolle, som virksomheder spiller i at fremme samfundssind. Vi har alle en rolle at spille, hvad enten det er som individ, virksomhed, eller samfund. Når vi genopdager og omfavner værdien af samfundssind, skaber vi et mere inkluderende, støttende og resistent samfund, der kan overvinde selv de største udfordringer.

Hvorfor alle bør overveje at donere

I hjertet af ethvert samfund ligger en dybtfølt trang til forbindelse, medfølelse og solidaritet. At donere, især til en sag som kræftbekæmpelse, er mere end blot en økonomisk handling. Det er en stærk manifestering af disse grundlæggende menneskelige impulser. Når vi donerer, udtrykker vi ikke kun vores sympati for dem, der lider, men vi viser også vores kollektive ønske om en bedre fremtid for alle.

Kræft er en sygdom, der direkte eller indirekte berører næsten hver eneste person. Den smertelige virkelighed af at se en elsket kæmpe, eller endda kæmpe selv, har mærket mange af os. Ved at støtte kræftforskning og pleje viser vi vores beslutsomhed i at beskytte og støtte vores kære, naboer, kolleger og det bredere fællesskab.

Donationer spiller en afgørende rolle i at drive forskning, som har potentialet til at revolutionere behandlingsmetoder, forbedre diagnostiske værktøjer og, håbefuldt, finde kure. Uden økonomisk støtte fra samfundet vil mange banebrydende studier og eksperimenter simpelthen ikke være mulige. Hvert bidrag, uanset størrelse, skubber os et skridt nærmere en verden, hvor kræft kan blive overvundet.

Udover forskningen giver donationer også livsnødvendig støtte til de mange kræftpatienter og deres familier. Organisationer som Kræftens Bekæmpelse tilbyder en bred vifte af støttetjenester, fra rådgivning til uddannelsesprogrammer og rehabilitering. Disse tjenester er uundværlige for de tusinder, der navigerer i kræftens komplekse og udfordrende landskab.

At investere i kræftbekæmpelse er også en investering i et sundere og stærkere samfund. Med hvert fremskridt vi gør i bekæmpelsen af kræft, skaber vi et samfund, hvor folk lever længere, sundere og mere opfyldte liv.

Afslutningsvis er at donere, i sin enkleste form, empati i handling. Det er en måde at forvandle vores bekymringer, håb og ønsker til konkrete tiltag, der har potentialet til at ændre liv. Det er en opfordring til solidaritet, og et håndgribeligt udtryk for vores fælles menneskelighed.

Vi støtter også Røde kors

Kræftens Bekæmpelse: En organisation med vision og formål

I en verden fyldt med udfordringer er det afgørende at finde lyspunkter – organisationer, som uophørligt arbejder på at skabe forandring og bringe håb. Kræftens Bekæmpelse er en sådan organisation, der står i frontlinjen i kampen mod en af vor tids mest udbredte sygdomme.

Kræftens Bekæmpelse blev etableret med en klar mission: at reducere antallet af kræfttilfælde, dødeligheden af kræft og forbedre livskvaliteten for dem, der kæmper mod sygdommen. Det er en organisation drevet af passion, dedikation og en urokkelig tro på, at kræft kan overvindes.

Men for at denne mission kan blive en realitet, kræves der en kollektiv indsats. Som virksomhed føler vi en forpligtelse over for vores samfundsmæssige ansvar, og vi mener, at det er vores pligt at støtte op om denne vigtige sag. Vi opfordrer stærkt andre virksomheder og individer til at gøre det samme. Hver donation, uanset størrelse, accelererer forskning, støtte og uddannelse, som gavner millioner.

For mange er Kræftens Bekæmpelse ikke bare en organisation – det er en støttepille. Deres arbejde har direkte indflydelse på behandlingsprotokoller, tidlig opdagelse og patientpleje. De er også et essentielt støttesystem for kræftpatienter og deres familier.

Ved at støtte Kræftens Bekæmpelse ikke kun på egne vegne, men også som et eksempel for andre, håber vi at inspirere flere til at handle. Vi ønsker at udbrede budskabet om vores og andres forpligtelse til samfundsmæssigt ansvar. Tænk over mulighederne, hvis hver eneste virksomhed, stor som lille, trådte op og støttede denne sag.

Donationer behøver ikke altid at være i form af økonomiske bidrag. Det kan være tid, ressourcer, ekspertise eller platforme, der bruges til at løfte og støtte værdige årsager. Det, der virkelig betyder noget, er intentionen og handlingen bag.

Vi opfordrer alle virksomheder til at tage dette ansvar seriøst. Lad os ikke kun stræbe efter profit, men også efter at gøre vores verden bedre, ét skridt ad gangen. For i sidste ende er det ikke kun vores produkter og tjenester, der definerer os, men også vores engagement i og bidrag til et større formål.

Sammen repræsenterer vi en samlende kraft. En kraft, der kan kanalisere vores kollektive energi og ressourcer mod et fælles mål: en verden uden kræft. Og det begynder med et enkelt skridt, en enkelt beslutning om at bidrage.

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja. Stadsrevisionens bogholdere specialiserer sig i bogføring for mindre og mellemstore virksomheder. Vi arbejder både med klassisk bogføring, splitmoms, EU-moms, World-moms, brugtmoms, lønsumsafgiftberigning og meget mere.Vi har desuden forskellige branchespecialister på teamet, som måske kan være de rigtige til at hjælpe dig i mål.

Ja. Stadsrevisionens revisorer specialiserer sig i årsregnskaber, Skat & rådgivning for mindre og mellemstore virksomheder til én fast pris.Vi arbejder både med årsregnskaber for danske og internationale virksomheder, samt klassiske årsregnskaber såvel som ISRS4410, Udvidet gennemgang & revision v/ vores associerede statsautoriserede revisorer.Vi har desuden forskellige branchespecialister på teamet, som måske kan være de rigtige til at hjælpe dig i mål.

Ja, Stadsrevisionen, har en række statsautoriseret revisor tilknyttet.

Ja vi har en del specialiseret folk indenfor en række brancher og områder.

Alt aftales på forhånd og du bliver kun faktureret for det som bliver aftalt.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.