Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Er du i tvivl om hvilken type personligt ejet virksomhedstype du skal vælge?

At starte en virksomhed indebærer mange beslutninger, og en af de første og vigtigste er at vælge den rette blandt diverse virksomhedstyper. Dette blogindlæg vil uddybe de personligt ejet virksomhedstyper, samt hjælpe dig på vej til at træffe det rigtige valg for dig. Så uanset om du er en nystartet iværksætter eller blot overvejer muligheden for at blive det, vil dette indlæg give dig det overblik, du har brug for.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Typerne af personligt ejet virksomheder

– Enkeltmandsvirksomhed
– Interessentskab (I/S)
– Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
– Hobbyvirksomhed
Derudover skelner man mellem erhvervsmæssig virksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Erhvervsmæssig virksomhed

Dine skatte- og momsforhold styres stort set af, om du kategoriseres som en erhvervsmæssig virksomhed. For de fleste af de nævnte virksomhedstyper, som enkeltmandsvirksomhed, I/S eller PMV, kræves der et CVR-nummer. Disse virksomhedstyper tillader fradrag for alle forretningsrelaterede udgifter, og du kan muligvis drage fordel af personlige skattefradrag ved eventuelle tab.
Men hvis du ikke falder ind under kategorien erhvervsmæssig virksomhed, sidder du måske med en hobbyvirksomhed. Her er der ingen krav om et CVR-nummer, og du er begrænset i, hvad du kan trække fra i omkostninger.
For at blive betragtet som en erhvervsmæssig virksomhed, er målet klart: At generere overskud. Skat vurderer rentabilitet baseret på forskellige kriterier. Ud over overskud er det afgørende at vise, at din virksomhed har et potentiale for vækst. Ved at præsentere detaljerede budgetter kan du demonstrere dette potentiale og virksomhedens værdi ved et eventuelt salg.
For at cementere din position som en erhvervsmæssig virksomhed forventes det, at du driver din virksomhed med en dyb seriøsitet og dedikation. Selvom der ikke findes konkrete retningslinjer for, hvor meget aktivitet der kræves, afhænger det i sidste ende af en overordnet vurdering af din virksomhed og dens drift.

Forstå Virksomhedstyperne: CVR-nummer, Moms og Mere

At vælge den rigtige af de mange virksomhedstyper kan være en udfordring. Uanset om du er ny inden for forretningsverdenen eller ønsker at omdanne din nuværende forretning, er det essentielt at forstå de forskellige virksomhedstyper og deres krav.

CVR-nummer - Hvilke virksomhedstyper behøver det?

Når vi taler om erhvervsmæssige virksomhedstyper som enkeltmandsvirksomheder, I/S og PMV, er et CVR-nummer afgørende. Dette nummer identificerer din virksomhed i erhvervsregistret. Men for hobbyvirksomheder, som falder under en anden kategori af virksomhedstyper, er et CVR-nummer ikke nødvendigt, da de ikke betragtes som erhvervsmæssige.

Fradrag for omkostninger i forskellige virksomhedstyper:

De fleste erhvervsmæssige virksomhedstyper tillader fradrag af omkostninger. Så hvis din virksomhed opererer under en af disse virksomhedstyper, kan du fratrække alt fra omkostninger ved varer til udstyr som computere. Dette er afgørende for at optimere din skat.

Momsregistrering blandt virksomhedstyper:

Når vi dykker ned i virksomhedstypernes verden, støder vi også på spørgsmålet om moms. Erhvervsmæssige virksomhedstyper, såsom enkeltmandsvirksomheder og I/S, kræver momsregistrering. Det er værd at bemærke, at mens PMV’er er undtaget fra moms, er enkelte brancher også undtaget. For hobbyvirksomheder, en mere uformel kategori af virksomhedstyper, er momsregistrering dog ikke et krav.

Gennemgang af de forskellige virksomhedstyper:

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er, som navnet antyder, en virksomhedstype, hvor én person ejer og driver virksomheden. Det er den mest udbredte virksomhedstype for solo iværksættere i Danmark. Der er ingen omsætningsgrænse, og momsregistrering samt fradrag for relevante omkostninger er tilladt. Som den eneste ejer står du også alene med det fulde ansvar – både økonomisk og juridisk. Hvis virksomheden skulle få gæld, hæfter du personligt.

I en enkeltmandsvirksomhed beskattes overskuddet som personlig indkomst. Det vil sige, at du betaler skat af virksomhedens overskud, som var det din løn.

Interessentskab (I/S):

Interessentskab (I/S) er en anden populær form for virksomhedstype, især blandt dem, der ønsker at starte en virksomhed med en eller flere partnere. I et I/S er der mindst to ejere, også kaldet interessenter. Interessenterne indgår en aftale om at drive virksomheden sammen, og hver ejer bidrager med kapital, arbejdskraft eller begge dele.

Hver interessent beskattes individuelt af sin andel af virksomhedens overskud eller underskud. Dette overskud/underskud angives på den enkelte interessents personlige selvangivelse (oplysningsskemaet). Skatten deles ligeligt mellem ejerne, medmindre der laves en ejeraftale der siger andet.

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV):

Når man taler om virksomhedstyper, er en Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV) ofte en overvejelse for iværksættere, der ønsker en simpel virksomhedsstruktur med nogle skattemæssige fordele.

En PMV er en særskilt type enkeltmandsvirksomhed. Den er kendetegnet ved en begrænsning i omsætningen, typisk et maksimum på 50.000 kr. inden for en 12 måneders periode.

PMV’er kan ikke momsregistreres. Det betyder, at de ikke kan trække moms fra i deres indkøb, men de behøver heller ikke at afregne moms af deres salg. I en PMV betales skat af virksomhedens overskud. Den primære fordel er, at man kan opnå fradrag for virksomhedens udgifter og samtidig opnå personligt skattefradrag ved underskud.

Det er vigtigt løbende at overvåge omsætningen i en PMV. Overstiger omsætningen grænsen, kan det medføre skattemæssige konsekvenser, og virksomhedsejeren kan blive nødt til at omdanne virksomheden til en anden form.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hobbyvirksomhed:

En hobbyvirksomhed er unik, da den adskiller sig fra andre virksomhedstyper ved primært at være drevet af en passion snarere end profitmotivet.

En hobbyvirksomhed tager udgangspunkt i individets passion eller hobby. Selvom der kan genereres indkomst fra en sådan virksomhed, er hovedformålet ikke nødvendigvis at opnå profit. I stedet er det ofte et udtryk for en persons interesse eller passion. Denne type virksomhed dækker over aktiviteter som ridning, mindre dyrehold eller salg af æg fra din egen hønsegård.

Det afgørende ved en hobbyvirksomhed er, at det primært skal være en hobby, og ikke blot en forklædning for at undgå skatteregler forbundet med mere etablerede virksomhedstyper. Indtægter fra hobbyvirksomheden skal beskattes, men der er ingen streng regnskabspligt i henhold til bogføringsloven. Du kan kun få fradrag for udgifter til direkte hobbyrelaterede omkostninger.

Hvis du overvejer at starte en hobbyvirksomhed, er det vigtigt at gøre sig klart, hvad dine mål er, og hvordan du bedst kan opnå dem inden for rammerne af denne særlige virksomhedstype.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan vælger du den rigtige virksomhedstype?

At vælge den rigtige virksomhedstype er afgørende for både startende iværksættere og etablerede forretningsfolk, der overvejer at omstrukturere. Dette valg kan påvirke skattesatser, personligt ansvar, evnen til at rejse kapital, og meget mere.

– Forstå dine behov: Før du tager en beslutning, skal du vurdere, hvad du ønsker for din virksomhed. Skal det være en solopgang, eller har du planer om at have partnere? Hvordan ser din økonomiske situation ud, og hvor meget risiko er du villig til at tage? For eksempel, hvis du starter alene og ønsker at minimere papirarbejdet, kan en enkeltmandsvirksomhed være et godt valg.

– Skattefordele: Forskellige virksomhedstyper har forskellige skatteregler. Mens en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab har en direkte skattemæssig gennemslagskraft, hvor indtjeningen beskattes af ejeren, kan reglerne for en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) variere.

– Personligt ansvar: En vigtig overvejelse er, hvor meget personligt ansvar du er villig til at påtage dig. Med nogle virksomhedstyper, som en enkeltmandsvirksomhed, er ejeren personligt ansvarlig for virksomhedens gæld. Dette betyder, at hvis virksomheden kommer i finansielle vanskeligheder, kan ejerens personlige aktiver være i fare.

– Fleksibilitet og fremtidig vækst: Overvej, hvordan din virksomhed kan vokse i fremtiden. Hvis du forventer hurtig vækst eller planlægger at tage partnere om bord på et senere tidspunkt, kan det være værd at overveje en virksomhedsstruktur, der giver mere fleksibilitet.

– Administrative krav: Nogle virksomhedstyper kræver mere administration end andre. For eksempel kan interessentskaber kræve mere detaljerede aftaler mellem partnere sammenlignet med en enkeltmandsvirksomhed.

– Overvejelser vedrørende omdannelse: Hvis din virksomhed vokser eller ændrer sig over tid, kan det være nødvendigt at ændre virksomhedstypen. Dette kan medføre både juridiske og skattemæssige konsekvenser, så det er vigtigt at være forberedt.


At vælge den rigtige virksomhedstype kan føles overvældende, men ved at tage sig tid til nøje at overveje dine nuværende behov og fremtidige mål kan du tage det valg, der bedst understøtter din forretningssucces. Husk, at det altid er en god idé at søge rådgivning fra en juridisk eller økonomisk ekspert, inden du træffer dit endelige valg.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

Personligt ejede virksomhedstyper i Danmark

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, hvor der kun er én ejer. Denne ejer har personligt ansvar for alle virksomhedens forpligtelser. Der er ingen omsætningsgrænse, og virksomheden skal momsregistreres. Ejeren får fradrag for relevante udgifter og kan også få personligt skattefradrag ved underskud.

Et I/S har to eller flere ejere, i modsætning til en enkeltmandsvirksomhed, der kun har én. Fra et skattemæssigt perspektiv betyder det, at skatten fordeles mellem partnerne. Der kan indgås en ejeraftale for at definere, hvordan skat og overskud fordeles mellem ejerne.

Ja, i en PMV må du højst omsætte for 50.000 kr. inden for en 12 måneders periode. Overstiger du denne grænse, bør virksomheden omdannes til en enkeltmandsvirksomhed, og den skal være momsregistreret.

En hobbyvirksomhed skal være baseret på en faktisk hobby, som f.eks. ridning eller hønsehold. Hvis hovedformålet er at tjene penge, som for eksempel ved salg af computerudstyr, betragtes den som erhvervsmæssig, uanset omsætningsstørrelse. I så fald skal du have enten en enkeltmandsvirksomhed eller et PMV.

Valget af virksomhedstype afhænger af flere faktorer, herunder hvor mange ejere virksomheden skal have, den forventede omsætning, skattemæssige overvejelser, og hvorvidt virksomheden er baseret på en hobby eller er erhvervsmæssig. Det kan anbefales at søge rådgivning for at forstå fordelene og ulemperne ved hver type i forhold til dine specifikke behov.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: