Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Virksomhedsskatteordningen

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen (VSO), ofte refereret til som virksomhedsordningen, er en valgfri skatteordning for ejere af personligt drevne virksomheder. Denne ordning tillader dig at betale en reduceret sats på 22% i selskabsskat på dit akkumulerede overskud frem for den højere personlige indkomstskat. Virksomhedsskatteordningen har til formål at forenkle skatteprocessen for små og mellemstore virksomheder, ved at tilbyde en mere fordelagtig beskatningsmodel.

Denne ordning sikrer, at din virksomhed håndterer skattepligtige indkomster på en måde, der ligner de regnskabsregler, der gælder for selskaber. Et nøgleelement her er, at selvom virksomheden nyder godt af selskabslignende beskatningsregler, bevares den personlige hæftelse, som er karakteristisk for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.

Hvordan beskatning i virksomhedsskatteordningen fungerer

Hovedfordelen ved virksomhedsskatteordningen er muligheden for at opspare overskud i din personligt ejede virksomhed uden umiddelbar belastning af personlig indkomstskat. I stedet pålægges en fast selskabsskat på 22% af det opsparede overskud, baseret på de skattesatser, der var gældende i 2021. Denne ordning kan resultere i betydelige skattebesparelser, da den tillader en lavere skattesats på geninvesteret overskud sammenlignet med den personlige indkomstskattesats.

Eksempel på virksomhedsskatteordningen

Lad os tage et eksempel for at illustrere virksomhedsskatteordningen i praksis: Forestil dig, at du driver en enkeltmandsvirksomhed, der i 2020 genererede et overskud på 500.000 kr. Af dette beløb trækker du 250.000 kr. ud som personlig indkomst, hvorpå der skal betales personskat. De resterende 250.000 kr. opspares på firmaets konto. Under virksomhedsskatteordningen skal du betale 22% i selskabsskat af dette opsparede beløb, mens den udbetalte løn på 250.000 kr. underlægges personlig skat.

Denne ordning kan føre til betydelige skattebesparelser, men kræver også øget administrativt arbejde, herunder udarbejdelse af regnskab i overensstemmelse med bogføringslovens krav. Det anbefales at involvere en revisor for at sikre nøjagtighed i regnskabet og overholdelse af de relevante skatteregler.

Desuden er det vigtigt at bemærke, at et ønske om at forlade virksomhedsskatteordningen kan medføre betydelige skattekonsekvenser. Ved udtræden bliver det akkumulerede overskud genstand for personlig beskatning, da det overgår til at blive en del af din personlige formue.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fordele ved virksomhedsskatteordningen

Før du træffer en beslutning om at skifte din skatteordning, er det afgørende at afveje fordelene ved virksomhedsskatteordningen mod potentielle ulemper. Nogle af de primære fordele inkluderer:

  • En favorabel skattesats på kun 22% på opsparet overskud i virksomheden, hvilket kan resultere i betydelige skattebesparelser.
  • Rentefordele, som opnås gennem muligheden for større fradrag i virksomhedens regnskab.
  • Muligheden for at inkludere firmabil som en del af virksomhedsdriften.
  • Fleksibiliteten til at træde ud af ordningen, hvis dine omstændigheder ændres.

Ulemper ved virksomhedsskatteordningen

Selvom der er økonomiske fordele ved virksomhedsskatteordningen, er der også visse ulemper, der kræver overvejelse:

  • Kravet om mere administrativt arbejde i forhold til andre skatteordninger.
  • Behovet for professionel rådgivning, typisk i form af en revisor eller advokat, for at sikre korrekt håndtering af skatteforhold.
  • Risikoen for, at man ved udtrædelse af ordningen skal betale personskat af det opsparede overskud.

Krav ved virksomhedsskatteordningen

Når du anvender virksomhedsskatteordningen, er det vigtigt at skelne mellem de midler, der geninvesteres i virksomheden, og de midler, der anvendes til privatforbrug. Kun midler, der geninvesteres i virksomheden, kan drage fordel af de lavere skattesatser under ordningen.

Dette kræver præcis bogføring og ofte revision, for at sikre at alle transaktioner er korrekt klassificeret og opfylder lovgivningsmæssige krav. Det anbefales derfor stærkt at samarbejde med en revisor eller advokat for at sikre, at din virksomheds overskud håndteres korrekt under virksomhedsskatteordningen.

Hvem kan benytte virksomhedskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen er en attraktiv mulighed for personligt ejede virksomheder, der genererer væsentligt overskud, især hvis dette overskud resulterer i, at ejeren betaler topskat af sin personlige indkomst. Dette gør ordningen særligt relevant for små og mellemstore virksomhedsejere.

Derudover er der alternativer såsom personskattereglerne og kapitalafkastordningen. Hvis du er i tvivl om, hvilken skatteordning der er mest fordelagtig for din virksomhed, er det klogt at søge professionel rådgivning fra en revisor.

Anvendelsesmuligheder for virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsordningen er tilgængelig for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, som opfylder specifikke betingelser. En fundamental forudsætning for at anvende virksomhedsskatteordningen er en klar adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomi på et bogføringsmæssigt niveau. Dette krav betyder, at virksomhedens egenkapital skal registreres på dedikerede konti, og at der er specifikke krav til de oplysninger, der skal indberettes i virksomhedens regnskab.

For at overgå til virksomhedsordningen, skal dette angives i din selvangivelse. Skulle du senere beslutte, at virksomhedsskatteordningen ikke er den rette for dig, kan du omgøre denne beslutning indtil den 30. juni i det kalenderår, der følger efter det afsluttede indkomstårs udløb. Hvis virksomhedsskatteordningen ikke tidligere er anvendt i praksis, er der ingen betingelser forbundet med at fortryde beslutningen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Skatteberegning i virksomhedsskatteordningen

Når virksomhedsordningen anvendes, beregnes virksomhedens indkomst stort set efter de samme regler, som findes i den generelle skattelovgivning. Dog adskiller selve skatteberegningen sig på flere områder. En markant forskel er, at renteudgifterne i virksomheden typisk er lavere end ved personlig indkomstbeskatning. Hvis der ikke er behov for at udbetale hele virksomhedens overskud til personligt forbrug, kan resten akkumuleres i virksomheden og beskattes tilsvarende selskabsskat.

Ved senere udbetaling af dette opsparede overskud, vil den allerede betalte aconto skat resultere i en likviditetsbesparelse, som kan være en fordel for virksomhedens drift.

Beslutning om valg af beskatningsform

Valget mellem virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen eller beskatning efter personskattelovens bestemmelser afhænger af en konkret skatteberegning. En nyttig tommelfingerregel er, at hvis din samlede indkomst medfører topskattebetaling, og dine renteudgifter overstiger det beregnede kapitalafkast i henhold til kapitalafkastordningen, kan virksomhedsskatteordningen ofte være den mest fordelagtige løsning.

Pensionsforhold kan ligeledes spille en rolle i valget af virksomhedsform. I tilfælde af personligt ejede virksomheder er det muligt at foretage pensionsindbetalinger til livsvarige livrenteordninger under den såkaldte 30 %-ordning. Dette giver mulighed for at indbetale op til 30 % af virksomhedens overskud før renter til en pension, uden at indbetalingen bliver begrænset af fradragsbegrænsninger.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om virksomhedsskatteordningen

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Virksomhedsskatteordningen (VSO), også kendt som virksomhedsordningen, er en frivillig skatteordning for ejere af personligt drevne virksomheder. Denne ordning tillader virksomhedsejere at betale en reduceret selskabsskat på 22% af deres opsparede overskud, i stedet for den højere personlige indkomstskat.

Virksomhedsskatteordningen er hovedsageligt rettet mod enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, der opfylder specifikke krav. En væsentlig betingelse er en klar adskillelse mellem virksomhedens og ejerens personlige økonomi, både i bogføring og regnskab.

De primære fordele ved virksomhedsskatteordningen omfatter lavere beskatning på opsparet overskud (22%), rentefordele gennem større fradrag, mulighed for firmabil, samt fleksibiliteten til at træde ud af ordningen, hvis dine omstændigheder ændrer sig.

Skatten under virksomhedsskatteordningen beregnes stort set efter samme regler som i den almindelige skattelovgivning, men med nogle forskelle. For eksempel er renteudgifter ofte lavere sammenlignet med personlig indkomstbeskatning, og overskud, der ikke udbetales til personligt forbrug, kan opspares i virksomheden med beskatning svarende til selskabsskat.

Når du beslutter, om virksomhedsskatteordningen er den rette for din virksomhed, bør du overveje, om dine samlede indkomstforhold resulterer i betaling af topskat, samt sammenligne dine renteudgifter med det kapitalafkast, der kan beregnes efter kapitalafkastordningen. Pensionsforhold og behovet for professionel rådgivning, som revisor eller advokat, er også vigtige faktorer at tage i betragtning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

4.8/5 af 80+ tilfredsstillede kunder 

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen, også kaldet VSO, er en af de tre beskatningsformer, der er tilgængelige for personligt ejede selskaber. Dette inkluderer altså enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber.

Hvis virksomheden vælger at anvende VSO, skal der udarbejdes et årsregnskab, hvor det personlige regnskab og virksomhedens regnskab er klart adskilt.

Det er også et krav, at virksomheden overholder bogføringsloven, hvis man skal vælge denne type beskatningsform. Dette indebærer bl.a., at der skal opbevares mindst fem års regnskaber. Regnskaberne skal være nøjagtige og fuldstændige, og de skal vise, hvordan virksomheden har anvendt skattelovgivningen. Hvis virksomheden ikke overholder disse krav, kan den blive pålagt sanktioner.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Fordele ved VSO

Ifølge VSO skal du kun betale en selskabsskat på 22% af den skattepligtige fortjeneste, som du sparer i din virksomhed. Det er en betydelig besparelse, som kan hjælpe virksomheder med at holde sig oven vande og vokse.

Derudover giver VSO dig mulighed for at spare penge op i virksomheden af din omsætning, i stedet for at udbetale pengene, som man skal betale topskat af. Den 16 % topskat er det, du så kan “spare” ved ikke at hæve pengene fra selskabet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Finansielle omkostninger
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Financial accountant working on the laptop at the office desk

Ulemper ved virksomhedsskatteordningen

Der er dog også ulemper ved VSO, da VSO også er så omfattende, at der nødvendigt at have en revisor ind over.

Dette skyldes, at der er væsentligt meget mere arbejde i at vælge VSO samt kræver det, at man har et meget nøjagtigt overblik.

4.8/5 af 80+ tilfredsstillede kunder 

Specifikke fagområder

International skat

Kapitalafkastordningen

Selskabsskat

Erhvervsskat

Personskat

Moms og afgifter

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja. Stadsrevisionens bogholdere specialiserer sig i bogføring for mindre og mellemstore virksomheder. Vi arbejder både med klassisk bogføring, splitmoms, EU-moms, World-moms, brugtmoms, lønsumsafgiftberigning og meget mere.Vi har desuden forskellige branchespecialister på teamet, som måske kan være de rigtige til at hjælpe dig i mål.

Ja. Stadsrevisionens revisorer specialiserer sig i årsregnskaber, Skat & rådgivning for mindre og mellemstore virksomheder til én fast pris.Vi arbejder både med årsregnskaber for danske og internationale virksomheder, samt klassiske årsregnskaber såvel som ISRS4410, Udvidet gennemgang & revision v/ vores associerede statsautoriserede revisorer.Vi har desuden forskellige branchespecialister på teamet, som måske kan være de rigtige til at hjælpe dig i mål.

Ja, Stadsrevisionen, har en række statsautoriseret revisor tilknyttet.

Ja vi har en del specialiseret folk indenfor en række brancher og områder.

Alt aftales på forhånd og du bliver kun faktureret for det som bliver aftalt.

4.8/5 af 80+ tilfredsstillede kunder 

Vi kan hjælpe din virksomhed, der har valgt virksomhedsskatteordningen

Hos Stadsrevisionen ved vi, at VSO kan være forvirrende at have med at gøre. Vores team af erfarne registrerede revisorer kan dog helt sikkert hjælpe dig, hvis du har valgt VSO-beskatningsformen.

Vi har både det rette overblik og den rette ekspertise. Det betyder, at vi er ideelt placeret til at hjælpe dig med eventuelle problemer eller spørgsmål, som du måtte have. Vi kan rådgive om alle aspekter af VSOt, fra registrering til overholdelse af reglerne.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil med glæde drøfte dine specifikke behov og krav i detaljer. Du kan kontakte os på telefon +45 7060 4004, via mail kontakt@stadsrevisionen.dk eller ved at udfylde vores kontaktformular.

4.8/5 af 80+ tilfredsstillede kunder 

Telling About Bank Loan

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.