Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et effektivt program, der gavner både arbejdsgivere og jobsøgende. Dette tilbud hjælper ledige personer med at reintegrere i arbejdsmarkedet og giver samtidig virksomhederne en chance for at evaluere potentielle nye medarbejdere. I praktikperioden kan en arbejdsplads teste, om en kandidats faglige kompetencer, arbejdsindsats og personlige kemi matcher virksomhedens behov. Efter praktikken har virksomheden mulighed for at beslutte, om den pågældende skal tilbydes en fast stilling eller et løntilskudsjob.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en unik mulighed for både arbejdsgivere og jobsøgende. Denne form for praktikforløb indebærer, at en person arbejder hos en arbejdsgiver i en bestemt periode uden, at arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn eller forsikring. Den praktikant, som typisk er ledig, fortsætter med at modtage sin sædvanlige ydelse, såsom dagpenge eller kontanthjælp. Dette arrangement gør det muligt for arbejdsgiveren at evaluere en potentiel ny medarbejder i praksis, mens den jobsøgende får en værdifuld chance for at genindtræde på arbejdsmarkedet.

For at en virksomhed kan tilbyde virksomhedspraktik, skal den opfylde visse kriterier: den skal have et registreret CVR-nr. og allerede have ansatte. Det er essentielt, at praktikforløbet får godkendelse fra det lokale jobcenter, hvilket indebærer, at virksomheden skal have en gyldig jobplan på plads. Denne plan skal detaljere jobtitlen, startdatoen, praktikkens varighed, samt det forventede antal arbejdstimer pr. uge.

Jobsøgende har mulighed for selv at finde en virksomhed, som matcher deres karriereambitioner og færdigheder i forbindelse med virksomhedspraktik. Alternativt kan jobcentret assistere med at finde en passende arbejdsplads. Det er vigtigt, at jobcentret har alle relevante oplysninger om virksomheden, herunder kontaktoplysninger til en ansvarlig person i virksomheden.

For at sikre en smidig proces, skal godkendelsen fra jobcentret være på plads, før praktikopholdet påbegyndes. Virksomhedspraktik tilbyder således en win-win situation: virksomheder får mulighed for at vurdere potentielle medarbejdere i praksis, og jobsøgende får en fod indenfor i arbejdsmarkedet gennem reel arbejdserfaring. Denne tilgang fremmer integrationen på arbejdsmarkedet og styrker både virksomhedernes og arbejdstagernes muligheder for succes.

Hvem er berettiget til virksomhedspraktik, og hvad er varigheden?

Virksomhedspraktik er tilgængelig for enhver, der er registreret hos jobcentret og modtager ydelser såsom kontanthjælp, sygedagpenge eller dagpenge. En væsentlig fordel ved virksomhedspraktik sammenlignet med løntilskudsjobs er, at der ikke er krav om en forudgående periode med ledighed. Dette betyder, at du kan påbegynde en virksomhedspraktik fra den første dag, du modtager ydelser som dagpenge.

Normalt er en virksomhedspraktik på fuldtid med et ugentligt timetal på 37 timer. Det er dog muligt at tilpasse dette timetal efter aftale med jobcentret, afhængigt af individuelle behov og omstændigheder.

Varigheden af en virksomhedspraktik afhænger af din afstand til arbejdsmarkedet. For personer, der modtager almindelige dagpenge eller er arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere, er den maksimale varighed typisk op til 4 uger. Hvis du er længere væk fra arbejdsmarkedet, kan praktikperioden forlænges op til 13 uger. I særlige tilfælde kan denne periode endda forlænges yderligere, baseret på en konkret vurdering fra jobcentret.

Gennem virksomhedspraktik får arbejdssøgende praktisk erfaring og indsigt i arbejdsmarkedet, mens arbejdsgivere får mulighed for at vurdere en potentiel ansat uden økonomisk risiko. Dette bidrager til en mere effektiv matchning mellem arbejdsgivere og jobsøgende.

Formålet med virksomhedspraktik

Hovedformålet med virksomhedspraktik er at facilitere en effektiv vej tilbage til arbejdsmarkedet for ledige personer, og at sikre bæredygtig beskæftigelse på længere sigt. Gennem virksomhedspraktik får virksomheder mulighed for grundigt at vurdere, om en potentiel ansats personlige og faglige kompetencer matcher virksomhedens behov. Dette skaber en platform, hvor både arbejdsgiver og den jobsøgende kan afdække et potentielt varigt samarbejde.

For den ledige tilbyder virksomhedspraktikken en chance for at genopfriske og udvikle sine kompetencer i en reel arbejdskontekst. Dette kan være særligt værdifuldt, når der ikke umiddelbart er ledige stillinger i virksomheden, men også som en mulighed for at udforske nye karriereveje, måske endda inden for områder, hvor den ledige ikke tidligere har haft erfaring.

En anden væsentlig fordel ved virksomhedspraktik er den hurtige opstart og den personlige indflydelse på valget af arbejdsplads. Dette giver den ledige en større kontrol over sin egen aktiveringsproces sammenlignet med traditionelle tilbud fra jobcentret, som måske ikke altid matcher individets præferencer og kompetencer.

For at sikre en målrettet og succesfuld praktikperiode, er det vigtigt, at både virksomheden og den praktikant aftaler klare mål for forløbet. Derudover kan der være behov for at planlægge specifikke kurser eller uddannelsesforløb i samarbejde med jobcentret, før praktikken indledes. Dette for at optimere den lediges chancer for at opnå de nødvendige færdigheder og derved øge sandsynligheden for ansættelse efter praktikperiodens afslutning.

Virksomhedspraktik tjener således som en brobygger mellem arbejdsløshed og beskæftigelse, og understøtter en smidig overgang for den ledige til at blive en aktiv del af arbejdsstyrken igen.

Skal du have en i virksomhedspraktik? Og ønsker at få styr på det sidste indenfor dette område – så lad os hjælpe dig med din virksomheds regnskab og bogføring. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab.

indtjeningsevne afdækker dens effektivitet i at skabe et positivt driftsresultat ud fra dens omsætning. Sagt på en anden måde illustrerer indtjeningsevnen, hvor stor en del af omsætningen, der repræsenterer overskud. 

For at udføre denne analyse af indtjeningsevnen, vil du skulle anvende flere nøgletal. Frygt ikke – dette kræver ikke komplekse beregninger. Faktisk behøver man kun at regne på tre specifikke nøgletal for at fastslå den relative profitabilitet.

  • Overskudsgrad
  • Egenkapitalforrentning
  • Afkastningsgrad

Herunder vil vi kort beskrive de tre omtalte nøgletal og forklare, hvordan du kan anvende deres resultater i din regnskabsanalyse.

Beregning af overskudsgraden: 

Overskudsgraden, ofte refereret til som EBIT-margin, og den beregnes som procentsats. Denne nøgleindikator giver indsigt i, hvor stor en del af din omsætning der reelt set bliver til overskud – med andre ord, hvor stor en del af omsætningen der repræsenterer fortjeneste, efter driftsomkostningerne er fraregnet.

Står du og mangler skræddersyet hjælp til at få styr på f.eks. dit regnskab?

Kontakt os i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regler og retningslinjer for virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et tilgængeligt tilbud for alle ledige, uanset om de modtager dagpenge, sygedagpenge eller er i en revalideringsproces. Dette tilbud giver ledige en mulighed for at genindtræde i arbejdsmarkedet, mens de opretholder modtagelsen af deres normale ydelser.

Under virksomhedspraktik er praktikanter ikke underlagt de almindelige ansættelsesretlige regler, der gælder for lønmodtagere, dog med vigtige undtagelser. Både arbejdsmiljølovgivningen og forskelsbehandlingsloven er fuldt gældende for praktikanter, hvilket sikrer dem et sikkert og diskriminationsfrit arbejdsmiljø under praktikforløbet.

Desuden skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte uden tilskud og antallet af praktikanter i en virksomhed. Denne regel er designet til at forhindre misbrug af virksomhedspraktikordningen, hvor virksomheder kunne være fristede til at erstatte ordinært ansatte med ubetalte praktikanter.

Hvis en praktikant oplever en arbejdsskade under praktikforløbet, er det jobcentret, der sikrer dækning for skader forårsaget af eller på den ledige. Lokale kommuner står for erstatning under arbejdsskadesikringsloven, herunder også i tilfælde, hvor en praktikant forvolder skade på personer eller ejendom.

Disse retningslinjer sikrer, at virksomhedspraktikken er både retfærdig og værdig for praktikanter og bidrager positivt til deres professionelle udvikling, mens de navigerer tilbage til fuldtidsarbejde.

Sådan sender du en ansøgning om at komme i virksomhedspraktik

For at ansøge om virksomhedspraktik er det nødvendigt at udfylde en AB 131 blanket, som er afgørende for hele ansøgningsprocessen. Denne blanket skal både du og den virksomhed, hvor du ønsker at komme i praktik, underskrive.

Processen begynder typisk ved, at dit jobcenter sender blanketten til den pågældende virksomhed som led i godkendelsesproceduren. Selvom både du og virksomheden har mulighed for selv at udfylde og indsende blanketten, er det vigtigt at huske, at jobcentret skal godkende den, inden praktikforløbet kan påbegyndes.

En vigtig indikator for, at din ansøgning om virksomhedspraktik er blevet godkendt, er når du kan se en opdateret jobplan på jobnet.dk. Jobplanen vil tydeligt vise formålet med din virksomhedspraktik. Virksomheden modtager ligeledes en bekræftelse direkte fra jobcentret, når godkendelsen er på plads.

Det er derfor essentielt at sikre, at alle papirer er korrekt udfyldt og godkendt, så både du og virksomheden har en klar forståelse af de forventninger og krav, der er forbundet med virksomhedspraktikken.

Guide til at få en virksomhedspraktikant i din virksomhed

Hvis du overvejer at integrere en virksomhedspraktikant i din virksomhed, er her en trinvis guide, der kan hjælpe dig gennem processen. Dette forløb involverer samarbejde med dit lokale jobcenter for at sikre, at alle procedurer overholdes korrekt, hvilket fremmer en gavnlig oplevelse for både virksomhed og praktikant.

Trin 1: Definer praktikantens rolle

Før du tager det første skridt, bør du nøje overveje, hvilke arbejdsopgaver og ansvarsområder virksomhedspraktikanten skal have. En klar definition af disse vil ikke alene hjælpe jobcentret med at finde en passende kandidat, men også øge chancerne for at finde det bedste match til din virksomhed.

Trin 2: Initier kontakten med jobcentret

Du har to muligheder for at initiere processen:

  • Du kan kontakte dit lokale jobcenter direkte og udtrykke dit ønske om at få en virksomhedspraktikant.
  • Alternativt kan du anvende VITAS-platformen til at indsende en ansøgning om virksomhedspraktik, hvorefter ansøgningen automatisk sendes til jobcentret.

Trin 3: Opnå godkendelse fra jobcentret

For at din virksomhed kan blive godkendt til at have en virksomhedspraktikant, skal den opfylde følgende krav:

  • Virksomheden skal have et gyldigt CVR-nummer.
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte, ansatte med løntilskud og virksomhedspraktikanter, så det sikres, at praktikanter ikke udnyttes som billig arbejdskraft.

Trin 4: Valg af den rette kandidat

Når din virksomhed er godkendt, vil jobcentret arbejde på at finde den mest egnede kandidat til stillingen som virksomhedspraktikant.

Trin 5: Endelig godkendelse og opstart

Når en passende kandidat er fundet, skal både virksomheden, den pågældende person og jobcentret give deres endelige godkendelse. Efter dette kan virksomhedspraktikanten officielt starte i din virksomhed.

Forståelse af løn og begrænsninger for antallet af praktikanter i virksomheder

I en virksomhedspraktik modtager den ledige ikke løn fra virksomheden, men fortsætter med at få udbetalt den ydelse, de modtog før praktikstarten, såsom dagpenge fra a-kassen eller kontanthjælp. Denne ordning sikrer den ledige økonomisk, da de ikke modtager løn direkte fra virksomheden under praktikforløbet.

Fordi virksomhederne ikke skal udbetale løn til praktikanter, er der indført regler for at sikre, at ordningen ikke misbruges. Et vigtigt aspekt af disse regler er kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af praktikanter samt personer i andre løntilskudsordninger. Dette er for at forhindre virksomheder i at blive drevet hovedsageligt af personer, som ikke modtager ordinær løn.

Desuden stilles der ikke krav om merbeskæftigelse i virksomheden som følge af virksomhedspraktikken. Dette betyder, at indførelsen af virksomhedspraktikanter ikke nødvendigvis skal føre til en nettoforøgelse af det samlede antal beskæftigede i virksomheden. 

Disse regler er designet til at opretholde en balance og sikre, at virksomhedspraktik bruges som et redskab til at støtte arbejdsmarkedets integration og ikke som en metode til at reducere lønomkostninger ved at erstatte betalte ansatte med gratis arbejdskraft.

Skal du have styr på de sidste regler indenfor virksomhedspraktik? Så lad os hjælpe dig med dit regnskab og bogføring imens, så du kan fokusere på det. Vi har +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, og vi vil meget gerne hjælpe dig også. 

Mangler du professionel hjælp, indenfor regnskab eller bogføring?

I Stadsrevisionen tilbyder vi hjælp, der altid har tilfredshedsgaranti.

Virksomhedspraktik under uddannelse

Virksomhedspraktik er en afgørende og obligatorisk del af erhvervsakademiuddannelserne, som er professionsrettede og kompetencegivende kortere videregående uddannelser. Disse uddannelser lægger stor vægt på at integrere teoretisk viden med praktisk erfaring, hvilket understøttes af kravet om praktik. Fra den 1. august 2009 er det blevet et krav, at alle studerende, som påbegynder deres uddannelse, skal gennemgå en praktikperiode. Denne praktikperiode skal som minimum vare i tre måneder og kan udføres både inden for landets grænser hos danske virksomheder og i udlandet hos internationale eller udenlandske virksomheder.

For videregående uddannelser generelt, herunder akademiske bacheloruddannelser og kunstneriske uddannelser, tilbydes også muligheder for virksomhedspraktik. På akademiske bacheloruddannelser kan et sådant praktikforløb for eksempel foregå i det sjette semester. Efter praktikforløbet skal den studerende udarbejde en akademisk projektrapport, der reflekterer over den praktiske erfaring og dens relation til den teoretiske viden opnået gennem studiet.

Et praktikforløb i disse uddannelser kræver typisk, at man er i praktik på fuld tid og varer som minimum tre måneder. Dette tilbyder studerende en unik chance for at anvende og udvikle deres faglige kompetencer i virkelige arbejdssituationer, hvilket ikke blot forstærker deres læring men også forbereder dem til arbejdsmarkedet efter uddannelsen. Denne integration af teori og praksis er fundamental for at uddanne højt kvalificerede fagpersoner, der kan navigere komplekse arbejdsmiljøer og bidrage effektivt fra starten af deres karriere.

SU under praktik eller projektorienteret forløb i din videregående uddannelse

Hvis din praktik er en officiel del af din videregående uddannelse, har du ret til at modtage studieunderstøttelse (SU) i løbet af praktikperioden. Det er dog vigtigt at bemærke, at for at være berettiget til SU under praktikken, må praktikken ikke være lønnet. Dette princip bygger på reglen om, at studerende ikke kan modtage både SU og løn for den samme uddannelsesaktivitet, hvilket ville resultere i et dobbelt forsørgelsesgrundlag.

Denne regel sikrer, at studerende, der deltager i ulønnede praktikforløb som en del af deres uddannelse, stadig kan opretholde en økonomisk støtte gennem SU. Det giver studerende mulighed for at engagere sig fuldt ud i praktikken uden økonomisk pres, hvilket fremmer en mere intensiv læring og udvikling af professionelle færdigheder i den virkelige verden.

Det er altid en god idé at konsultere med dit universitetets studievejledning eller SU-kontor for at få afklaret alle specifikke krav og forhold omkring modtagelse af SU under din praktikperiode. Dette sikrer, at du opfylder alle betingelserne for at modtage støtte og får mest muligt ud af dit praktikophold som en integreret del af din uddannelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et arbejdsmarkedsrettet tilbud, hvor ledige kan arbejde i en virksomhed i en bestemt periode uden at modtage løn fra virksomheden. Dette giver både arbejdsgivere og jobsøgende mulighed for at vurdere et potentielt ansættelsesforhold. Virksomhederne får chancen for at evaluere en kandidats faglige og personlige kompetencer, mens den jobsøgende får mulighed for at erhverve sig praktisk erfaring og muligvis en vej ind i arbejdsmarkedet.

I virksomhedspraktik modtager den ledige ikke løn fra virksomheden. I stedet fortsætter den ledige med at modtage sine sædvanlige offentlige ydelser såsom dagpenge eller kontanthjælp.

Det er den offentlige sektor, som betaler for ydelserne til den ledige under virksomhedspraktikken, såsom dagpenge eller kontanthjælp. Virksomheden er ansvarlig for at give den ledige relevante arbejdsopgaver og vejledning, men bærer ikke omkostninger relateret til lønudbetalinger.

Ja, virksomhedspraktik betragtes som en aktiv beskæftigelsesfremmende indsats. Formålet er at støtte ledige i at genindtræde i arbejdsmarkedet ved at give dem mulighed for at opbygge erfaringer og demonstrere deres færdigheder i praktiske arbejdsmiljøer, hvilket kan øge deres chancer for ansættelse.

Virksomhedspraktik kan markant forbedre chancerne for fastansættelse ved at give den ledige erfaring inden for relevante arbejdsområder og ved at etablere direkte kontakt mellem arbejdsgiver og den ledige. Dette giver virksomhederne en unik mulighed for at vurdere den lediges kompetencer og arbejdsetik i en reel arbejdssituation, hvilket ofte fører til tilbud om fastansættelse eller løntilskudsjob, hvis begge parter er tilfredse med samarbejdet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: