Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Virksomhedsordningen

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen, også kendt som virksomhedsskatteordningen (VSO), repræsenterer en skattemæssig model, som giver personligt ejede virksomheder visse fordele, der ligner dem, som kapitalselskaber nyder. Denne ordning er relevant for virksomheder som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, hvor overskuddet traditionelt beskattes baseret på ejerens personlige indkomst. I disse virksomhedsformer anses virksomheden og stifteren for at være én og samme enhed, og derfor bliver overskuddet set som personlig indkomst og beskattet derefter. Dette gælder, uanset om overskuddet bliver i virksomheden eller anvendes privat.

Virksomhedsordningen tilbyder imidlertid en alternativ beskatningsmetode. Her skelnes der regnskabsmæssigt mellem midler, der trækkes ud til personligt brug, og dem, der bliver i virksomheden. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ikke foretages et juridisk skel mellem virksomhedens og den private økonomi – i tilfælde af gæld hæfter du stadig personligt.

Beskatning under virksomhedsordningen

Når du anvender virksomhedsordningen, opgøres virksomhedens indkomst næsten som normalt, men der er vigtige forskelle i skatteberegningen. En markant forskel er, at virksomhedens renteudgifter kan reducere den skattepligtige personlige indkomst med op til ca. 56,5 % (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) i 2020. Uden virksomhedsordningen ville disse renteudgifter kun have en skatteværdi på omkring 25 %.

Et unikt aspekt ved ordningen er muligheden for at spare “restoverskud” op i virksomheden til en foreløbig skat på 22 % (2020). Dette kan føre til likviditetsbesparelser og potentielt lavere marginalskat, når overskuddet senere hæves.

Desuden indføres der en speciel renteberegning (kapitalafkast), som repræsenterer forrentningen af den kapital, du har investeret i virksomheden. Denne rente beskattes som kapitalindkomst og er ikke underlagt arbejdsmarkedsbidrag.

Samlet set tilbyder virksomhedsordningen en fleksibel og potentielt fordelagtig skattemæssig struktur for personligt ejede virksomheder, som balancerer mellem virksomhedens og ejerens økonomiske interesser.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Vælg den rette beskatningsform: virksomhedsordningen vs. kapitalafkastordningen

Valget mellem virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, eller en skattemæssig behandling efter personskattelovens regler, skal baseres på en nøje skatteberegning. En praktisk retningslinje er, at hvis du betaler topskat og din virksomheds renteudgifter overgår det beregnede kapitalafkast i kapitalafkastordningen, kan virksomhedsordningen ofte være en fordelagtig løsning. 

Pensionsforhold kan også have betydning for, hvordan virksomheden skal drives. I en personligt ejet virksomhed kan der indbetales op til 30 % af overskuddet til livsvarige livrenter under 30 %-ordningen uden at møde fradragsbegrænsninger.

Fordele ved virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen tilbyder markante fordele. Den giver mulighed for større rentefradrag end andre beskatningsformer og tillader opsparing af virksomhedens overskud til en lavere skattesats. 

Alle renteudgifter kan fratrækkes fra overskuddet før skat. Denne ordning er særligt gunstig for personligt ejede virksomheder med høj kassekredit eller for nystartede virksomheder, der har brug for kapital til reinvestering. Virksomhedsordningen kan også hjælpe med at undgå betaling af topskat ved at udbetale indkomst under topskattegrænsen og lade resten forblive i virksomheden til en lavere beskatning.

Praktisk eksempel på virksomhedsordningen

Frisør Frida driver en enkeltmandsvirksomhed, som i regnskabsåret 2022 opnåede et overskud på 400.000 kr. før skat. Hun beslutter at udbetale 240.000 kr. (60 % af overskuddet) til sig selv og lader de resterende 160.000 kr. (40 %) forblive i virksomheden. I henhold til virksomhedsordningen skal Frida betale fuld personskat af de 240.000 kr., hun har udbetalt til sig selv. De 160.000 kr., der forbliver i virksomheden, bliver beskattet med en sats på 22 % selskabsskat. 

Hvis Frida ikke anvendte virksomhedsordningen, ville hun være nødt til at betale fuld personskat af hele overskuddet, fordi i en personligt ejet virksomhed betragtes ejer og virksomhed som juridisk identiske.

Krav til implementering af virksomhedsordningen

For at anvende virksomhedsordningen effektivt, er det afgørende at adskille de midler, der reinvesteres i virksomheden, fra dem, der anvendes til privatforbrug. I virksomhedsordningen kan man kun optimere skatten på de penge, der bliver i virksomheden til opsparing – ikke på de midler, der bruges til personligt forbrug. På grund af denne skelnen er der særlige krav til bogføring og revision under virksomhedsordningen. Derfor er det klogt at søge hjælp fra en revisor eller advokat for at sikre korrekt beskatning af virksomhedens overskud under ordningen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvem kan gøre brug af virksomhedsordningen?

For at kvalificere sig til virksomhedsordningen, skal du være selvstændig erhvervsdrivende. Ordningen er åben for både fuldt og begrænset skattepligtige personer i Danmark, forudsat at de opererer som selvstændige erhvervsdrivende. Det er dog vigtigt at bemærke, at kun erhvervsmæssige virksomheder kan inkluderes i ordningen. Hobbyvirksomheder eller andre, der ikke har til hensigt at generere økonomisk overskud, er udelukket. 

En selvstændig erhvervsmæssig virksomhed er karakteriseret ved intentionen om at skabe økonomisk overskud og må ikke være af midlertidig natur eller drives i begrænset omfang. Da skattelovgivningen ikke giver en præcis definition på en erhvervsmæssig virksomhed, foretages der altid en individuel vurdering af hver virksomhed baseret på faktorer som intensitet og rentabilitet. 

I vurderingen af anvendelsen af virksomhedsordningen tages der hensyn til flere faktorer, herunder:

  • Potentialet for økonomisk overskud: Bedømmelsen fokuserer på, om virksomheden allerede skaber overskud, eller om der er realistiske forventninger om at opnå dette i fremtiden.
  • Underskuddets natur: Der vurderes, om et eventuelt nuværende underskud er en midlertidig tilstand.
  • Økonomisk uafhængighed: Det undersøges, om virksomhedsejeren er afhængig af andre indtægtskilder for at kunne dække virksomhedens underskud.
  • Realisme i forretningsstrategi: Der vurderes, om virksomhedens strategi for at generere overskud er realistisk.
  • Forberedelse og planlægning: Der kigges på, om der er udarbejdet drifts- og likviditetsbudgetter før virksomhedens stiftelse.
  • Salgsmuligheder: Det vurderes, om virksomheden potentielt kan sælges til en tredjepart og hvilken indflydelse dette vil have på indtjeningen.

Kriterier for brug af virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen er tilgængelig for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, forudsat at de opfylder de ovennævnte kriterier. En fundamental betingelse er, at der skal være en klar regnskabsmæssig adskillelse mellem privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. Dette indebærer, at virksomhedens egenkapital skal bogføres på separate konti, og der stilles specifikke krav til de oplysninger, der skal indgå i virksomhedens regnskab.

Hvis du beslutter at overgå til virksomhedsordningen, skal dette angives i selvangivelsen. Skulle du senere finde ud af, at ordningen ikke er passende, kan du ændre beslutningen indtil 30. juni i kalenderåret efter det pågældende indkomstår. Hvis virksomhedsordningen endnu ikke er taget i brug, kan du til enhver tid trække din beslutning tilbage uden specifikke betingelser.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Virksomhedsordningen

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Virksomhedsordningen er en skattemæssig ordning i Danmark, som giver personligt ejede virksomheder, som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, mulighed for at nyde visse skattemæssige fordele, der ligner dem, et kapitalselskab har. Den tillader at skelne mellem penge, der reinvesteres i virksomheden, og penge, der bruges til privatforbrug, og beskatter kun den del af overskuddet, der forbliver i virksomheden til en lavere sats.

Virksomhedsordningen kan anvendes af selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark, både fuldt og begrænset skattepligtige. Den er dog forbeholdt erhvervsmæssige virksomheder, som har til formål at generere økonomisk overskud, og er derfor ikke tilgængelig for hobbyvirksomheder eller lignende ikke-erhvervsmæssige aktiviteter.

For at benytte virksomhedsordningen skal virksomheden kunne skelne mellem virksomheds- og privatøkonomi på et regnskabsmæssigt grundlag. Virksomheden skal demonstrere potentiale for økonomisk overskud, have en realistisk forretningsstrategi, og have udarbejdet drifts- og likviditetsbudgetter. Derudover må virksomheden ikke være af midlertidig karakter eller drives i begrænset omfang.

Under virksomhedsordningen opgøres virksomhedens indkomst næsten som normalt, men med den væsentlige forskel, at renteudgifter kan reducere den skattepligtige personlige indkomst mere end i andre beskatningsmodeller. Overskud, der ikke trækkes ud til personligt brug, beskattes til en lavere sats, hvilket kan resultere i skattebesparelser og likviditetsfordele.

For at skifte til virksomhedsordningen, skal ændringen angives i selvangivelsen. Hvis du senere beslutter, at virksomhedsordningen ikke er hensigtsmæssig, kan du fortryde beslutningen indtil 30. juni i kalenderåret efter det pågældende indkomstår. Hvis ordningen ikke er taget i brug, kan beslutningen trækkes tilbage når som helst uden betingelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: