Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

VAT

VAT er en forkortelse for Value Added Tax. VAT er en afgift pålagt af staten, der tilføjes til prisen på en vare ved køb. I Danmark er denne afgift kendt som moms og udgør typisk 25 procent af salgsprisen på en vare. Læs mere om VAT her, og lær hvordan VAT påvirker internationale transaktioner.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er VAT?

VAT står for Value Added Tax, og er et begreb anvendt på engelsk til at beskrive det, som vi i Danmark refererer til som moms. Moms, ligesom VAT, er en afgift, der opkræves af staten på salg af varer og tjenester. Denne afgift er vigtig at forstå, da den påvirker både forbrugere og virksomheder ved køb og salg.

Når en vare købes, tilføjes VAT-afgiften til den oprindelige salgspris. I Danmark er den almindelige VAT-sats, eller momssats, fastsat til 25 procent. Det betyder konkret, at forbrugerne betaler 25 procent oven i den angivne pris på en vare som en del af det samlede beløb, der går til staten.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom den danske VAT-sats typisk er 25 procent, kan VAT-satser variere markant fra land til land. Dette gør VAT til en vigtig overvejelse for virksomheder, der handler internationalt, samt for forbrugere, der køber varer fra forskellige lande. Forskellige VAT-satser kan have betydelig indflydelse på den endelige pris af varer og tjenester, og det er derfor vigtigt at have en grundig forståelse af VAT, når man foretager internationale transaktioner.

Hvornår skal jeg betale VAT?

VAT er en afgift, du skal betale, når du køber varer, uanset hvilket land du handler i. Denne afgift er en standard praksis i mange lande for at generere indtægter til staten. Hovedprincippet er, at VAT opkræves ved køb af varer og tjenester, hvilket gør det til en vigtig faktor for både forbrugere og virksomheder.

Mens VAT generelt er udbredt, findes der dog visse lande, hvor VAT-satsen er sat til nul procent. I disse lande vil du ikke skulle betale VAT, når du køber varer. Dette kan være særligt relevant for virksomheder, der opererer på globalt plan, da det kan påvirke de samlede omkostninger ved at drive international handel.

For forbrugere og virksomheder er det vigtigt at forstå, hvornår og hvor meget VAT, der skal betales, da dette kan have en betydelig indvirkning på budgetter og prissætning. At kende til de specifikke VAT-satser i de lande, man handler med, er derfor afgørende for korrekt prissætning og compliance med lokale skattelove.

Foretager din virksomhed internationale transaktioner? Overlad momshåndteringen til Stadsrevisionen for at sikre, at alle transaktioner registreres korrekt i overensstemmelse med de gældende momsregler. Alle vores revisorer har mere end 8 års erfaring i branchen, og står klar til at hjælpe dig med at optimere din virksomheds økonomi og opnå langvarig succes.

Har du brug for professionel hjælp til momsregnskabet?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

VAT i EU-landene

Når du importerer varer til Danmark fra andre EU-lande, pålægges der VAT. VAT er en central del af de finansielle transaktioner inden for EU, hvor hver medlemsstat har sin egen sats. For eksempel, hvis du køber varer under et ophold i Frankrig, vil du betale den franske VAT-sats.

VAT-satserne inden for EU varierer betydeligt og spænder fra 17 procent i Luxembourg til 27 procent i Ungarn. Den gennemsnitlige VAT-sats i EU ligger omkring 21 procent. Disse forskelle i VAT-satser er vigtige at være opmærksom på, især for virksomheder og privatpersoner, der handler på tværs af EU-landene.

Det er vigtigt for forbrugere og virksomheder at kende til de specifikke VAT-regler og satser, da det påvirker den samlede pris på varer og tjenester, når de handles mellem EU-landene. En grundig forståelse af VAT i EU kan hjælpe med at navigere i de ofte komplekse skatteomgivelser og sikre overholdelse af reglerne i de forskellige lande.

Hvad med importgebyr og told?

Når du køber varer fra udlandet, specifikt fra lande inden for EU, er det som hovedregel ikke nødvendigt at betale hverken importgebyr eller told. Dette skyldes EU’s fælles marked, som muliggør fri bevægelighed for varer mellem medlemslandene. Imidlertid er der visse undtagelser, der kræver opmærksomhed, især ved køb af specifikke varetyper såsom spiritus og cigaretter.

Ved import af disse varer fra et EU-land skal du ikke kun betale VAT, men også importgebyrer og told. Dette gælder selvom varerne er købt inden for EU’s grænser. Det er vigtigt at forstå, at selvom VAT typisk håndteres ensartet inden for EU, kan reglerne for told og importgebyrer variere afhængigt af varetypen.

Forståelsen af disse regler er vigtig for at undgå uventede omkostninger ved import af varer som spiritus og cigaretter. Disse produkter er ofte underlagt strengere reguleringer på grund af deres natur og de sundhedsmæssige implikationer, de medfører. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på både VAT, importgebyrer og told, når du handler med disse produkter inden for EU.

VAT i lande uden for EU

Når du importerer varer til Danmark fra lande uden for EU, skal du være forberedt på mulige yderligere omkostninger i form af moms, importgebyr og told. Disse afgifter afhænger af varens samlede værdi, og reglerne har ændret sig betydeligt i de senere år.

Siden den 1. juli 2021, har EU indført nye regler, der kræver, at moms skal betales på alle varer indkøbt fra lande uden for EU, uanset deres værdi. Dette markerer en ændring fra tidligere regler, hvor varer med en værdi under 80 kr. var fritaget for moms. Nu skal moms betales for alle varer, uafhængigt af deres pris.

For virksomheder, der importerer varer til kommerciel brug, kan dette have stor betydning. For eksempel, hvis en virksomhed importerer elektronikkomponenter fra USA med en værdi på 500 kr. pr. styk, skal virksomheden betale 25% VAT af købsprisen samt et importgebyr på 160 kr. pr. sending. Dette resulterer i en samlet betaling på 500 kr.*1,25 + 160 kr. = 785 kr. pr. komponent.

Hvis værdien af de importerede varer overstiger 1.150 kr., skal virksomheden desuden betale told, hvilket yderligere øger omkostningerne. Dette er vigtigt at overveje i budgetlægningen for virksomheder, der regelmæssigt importerer højværdiprodukter.

Et konkret eksempel kunne være en virksomhed, der bestiller specialiserede maskindele fra Kina. Hvis hver del koster 2.000 kr., vil de samlede omkostninger inkludere købsprisen, 25% VAT (500 kr.), importgebyr på 160 kr., samt told, der skal beregnes baseret på varens art og oprindelsesland. Dette illustrerer vigtigheden af nøje at overveje de samlede omkostninger ved import fra ikke-EU lande.

Har du styr på alle de ekstra omkostninger, der kan være forbundet med import af varer fra lande uden for EU? Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp til budgetlægning og momsregnskab. Lad os hjælpe dig med at navigere i VAT-regler og sikre, at din virksomhed overholder alle afgifter, samtidig med at du undgår uforudsete udgifter.

Undgå uforudsete udgifter med professionel hjælp fra Stadsrevisionen.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende konsultation, hvor vi kan lære hinanden at kende og diskutere dine behov og mål.

Hvad er et VAT-nummer?

Et VAT-nummer fungerer som en virksomheds identifikationskode, og bruges til at identificere virksomheder inden for rammerne af VAT-regulering. Det er vigtigt at bemærke, at et VAT-nummer ikke er det samme som VAT selv. I Danmark er dette nummer det samme som et CVR-nummer, hvilket betyder, at det er en formel registrering af virksomheden over for skattemyndighederne.

Hvis du driver en virksomhed, der handler med firmaer i udlandet, vil de ofte anmode om dit VAT-nummer. I denne forbindelse skal du angive dit nummer, som består af ‘DK’ efterfulgt af et bindestreg og dit ottecifrede CVR-nummer. Et eksempel på dette kunne være: DK-12345678.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om VAT

VAT står for “Value Added Tax”, som på dansk oversættes til moms. Det er en afgift, der opkræves af staten på salg af varer og tjeneste. VAT er en forbrugsafgift, som forbrugeren betaler, når de køber varer eller tjenester, både lokalt og internationalt.

VAT har en betydelig indflydelse på internationale transaktioner. Virksomheder skal betale eller opkræve VAT baseret på lovgivningen i det land, hvor transaktionen finder sted. For eksempel, når varer importeres fra et land uden for EU til Danmark, pålægges der dansk VAT, som skal betales ved toldbehandling, med mindre specifikke undtagelser gælder. Dette gør det vigtigt for virksomheder at forstå de forskellige VAT-satser og regler i de lande, de opererer i, for at sikre korrekt fakturering og compliance med lokale skatteregler.

Nej, VAT og CVR er ikke det samme. CVR står for “central virksomhedsregister”, og det er registreringsnummeret for en virksomhed i Danmark. VAT-nummeret er derimod en international identifikationskode, der anvendes til momsregistrerede virksomheder inden for handel, særligt i EU. Mens CVR-nummeret primært bruges internt i Danmark, bruges VAT-nummeret i handel mellem virksomheder på tværs af landegrænser.

Dit VAT-nummer er den unikke identifikationskode, der er tildelt din virksomhed af skattemyndighederne, når din virksomhed er momsregistreret. I Danmark består dit VAT-nummer af ‘DK’ efterfulgt af dit CVR-nummer.

Du kan finde et VAT-nummer via flere metoder. For danske virksomheder kan du finde nummeret ved at søge i CVR-registret, hvor hver momsregistreret virksomhed vil have deres VAT-nummer listet sammen med andre virksomhedsoplysninger. For udenlandske virksomheder kan du ofte finde VAT-nummeret på virksomhedens hjemmeside eller ved at kontakte virksomheden direkte. Der findes også internationale databaser, hvor man kan verificere VAT-numre for at sikre, at de er gyldige og aktuelle.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: