Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Variable omkostninger

Variable omkostninger er de udgifter, som en virksomhed har, der direkte relaterer sig til salgets størrelse og sammensætning. Disse omkostninger varierer afhængigt af, hvor mange produkter eller tjenester virksomheden producerer eller sælger.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er de udgifter, som en virksomhed har, der direkte relaterer sig til salgets størrelse og sammensætning. Disse omkostninger varierer afhængigt af, hvor mange produkter eller tjenester virksomheden producerer eller sælger. I enkelte termer, hvis produktion eller salg øges, vil de variable omkostninger også stige, og omvendt. Eksempler på disse omkostninger kan være råvarer, energiforbrug, transport og fragt.

Hvordan adskiller variable omkostninger sig fra faste omkostninger?

Mens variable omkostninger ændrer sig i takt med produktionen eller salget, er faste omkostninger konsistente og uændrede uanset aktivitetsniveauet i virksomheden. 

Uanset om man producerer mere eller mindre i en given periode, vil de faste omkostninger, såsom husleje, forsikringspræmier og lønninger til fastansatte, forblive de samme. Selvfølgelig kan en ændring over tid i virksomhedens størrelse eller aktiviteter medføre justeringer i de faste omkostninger, som eksempelvis hvis virksomheden udvider og skal betale for et større lager.

Eksempler på variable og faste omkostninger:

Variable Omkostninger:

 • Råvarer
 • El-forbrug
 • Arbejdstimer i produktionen
 • Fragt for en salgsvirksomhed

Faste Omkostninger:

 • Husleje
 • Lønninger til fastansatte medarbejdere
 • Forsikringspræmier

For en virksomhedsejer er forståelsen af variable omkostninger afgørende for at optimere prissætning og forbedre rentabiliteten. At kende forskellen mellem de variable og faste omkostninger giver en klar indsigt i, hvordan virksomhedens ressourcer bedst kan allokeres og administreres.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan bogføres variable omkostninger korrekt?

At forstå og korrekt bogføre variable omkostninger er afgørende for enhver virksomheds økonomiske sundhed. Selvom metoden til bogføring af variable omkostninger ligner andre omkostningskategorier, er der specifikke nuancer at huske på:

 • Når du bogfører, bør variable omkostninger klart identificeres i din bogføring og adskilles fra de faste omkostninger.
 • Ved afslutningen af et regnskabsår bør disse omkostninger fremstå separat for at give klarhed over virksomhedens omkostningsstruktur.

Variable omkostningers rolle i prisfastsættelse

Den nøjagtige beregning af variable omkostninger er afgørende for at bestemme den rette pris for et produkt eller en tjeneste. Hvis de variable omkostninger overskrider salgsprisen, kan virksomheden lide et tab. Derfor er det vigtigt at analysere, hvor meget det koster at producere eller levere en ekstra enhed og justere prisen derefter. Værktøjer som priselasticitet kan give indsigt i den optimale prisfastsættelse baseret på udbud og efterspørgsel.

Variable omkostninger og produktionsbeslutninger

Variable omkostninger spiller også en central rolle i beslutningen om at producere internt eller outsource produktionen. Hvis interne variable omkostninger er uforholdsmæssigt høje, kan outsourcing være en mere omkostningseffektiv løsning.

De tre typer af variable omkostninger

 1. Proportionale variable omkostninger: Disse ændrer sig i direkte proportion med ændringer i produktionen eller salget. For eksempel, hvis produktionen fordobles, vil omkostninger som råmaterialer og direkte arbejdskraft også fordobles.
 2. Degressive variable omkostninger: Disse omkostninger stiger i et langsommere tempo end produktionen. Dette kan skyldes forbedret effektivitet ved større produktionsvolumener. Typiske eksempler kan være fragt og indkøb af forbrugsvarer.
 3. Progressive variable omkostninger: Omkostningerne stiger hurtigere end produktionen. Årsagerne kan variere fra maskinvedligeholdelse til højere fejlrater under høje produktionsperioder.

Forståelsen af de variable omkostninger er afgørende for at drive en effektiv forretning. Det hjælper virksomheder med at træffe informerede beslutninger om alt fra prisfastsættelse til produktion og strategiplanlægning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad er variable enhedsomkostninger?

Variable enhedsomkostninger repræsenterer den mængde af de totale variable omkostninger, der er forbundet med produktionen af en enkelt enhed. Det giver virksomheden en klar forståelse af, hvor meget det koster at producere én enhed af et produkt.

For at beregne variable enhedsomkostninger, skal man tage de samlede variable omkostninger og dividere dem med antallet af producerede enheder. Dette resulterer i en præcis beregning, der kan hjælpe virksomheden med at fastsætte den mest optimale pris for produktet.

Hvorfor er variable omkostninger vigtige for en virksomheds succes?

Variable omkostninger har en dybtgående indvirkning på en virksomheds evne til at være rentabel og konkurrencedygtig. Her er hvorfor:

 • Prissætning: Ved at kende de variable enhedsomkostninger kan virksomheder fastsætte en produktpris, der dækker omkostningerne og sikrer fortjeneste.
 • Beslutningstagning: Forståelse af de variable omkostninger giver virksomhederne mulighed for at træffe velovervejede beslutninger om produktion, lagerstyring og endda markedsføring.
 • Konkurrenceevne: Ved at optimere variable omkostninger kan virksomheder levere produkter til konkurrencedygtige priser, hvilket øger deres markedsværdi.

For enhver virksomhed, der ønsker at forblive konkurrencedygtig og rentabel, er det afgørende at have en dybtgående forståelse af de variable omkostninger og deres indvirkning på forretningsdriften.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Variable Omkostninger

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Variable omkostninger er de udgifter, som en virksomhed har, der ændrer sig i takt med produktionens eller salgets mængde. De varierer direkte med antallet af produkter eller tjenester, som en virksomhed producerer eller sælger. Eksempler på sådanne omkostninger inkluderer råvarer, energi, transport, direkte arbejdskraft og fragt.

Mens variable omkostninger ændrer sig i forhold til aktiviteten i virksomheden, såsom produktion eller salg, forbliver faste omkostninger konstante uanset produktionens niveau. For eksempel vil husleje, lønninger til fastansatte og forsikringspræmier forblive de samme uanset virksomhedens aktivitetsniveau.

Variable enhedsomkostninger beregnes ved at dividere de samlede variable omkostninger med antallet af producerede enheder. Dette giver en forståelse af, hvor meget det koster at producere hver enkelt enhed, hvilket hjælper med at fastsætte en passende pris for produktet.

Forståelsen af de variable omkostninger gør det muligt for virksomheder at fastsætte produktpriser, der dækker omkostningerne og sikrer en fortjeneste. Desuden kan det hjælpe med at træffe velinformerede beslutninger om produktion, lagerstyring og markedsføring. En effektiv styring af variable omkostninger kan derfor forbedre virksomhedens rentabilitet og konkurrenceevne.

Variable omkostninger kan udvikle sig på tre måder i forhold til produktionen: proportionalt, degressivt eller progressivt. Proportionale variable omkostninger ændrer sig i samme takt som produktionen. Degressive omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt mindre end produktionen, hvilket fører til lavere enhedsomkostninger. Progressive omkostninger, derimod, stiger mere end produktionen, hvilket fører til højere enhedsomkostninger.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: