Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Underpant - en gennemgang af de forskellige muligheder for pant

Når du optager et lån, ønsker långiveren ofte en form for sikkerhed gennem pant i en konkret genstand. Du kan fortsat beholde genstanden, men långiveren vil tinglyse deres rettigheder til den. Denne sikkerhedsform benævnes som “underpant”, og i denne tekst vil vi dykke dybere ned i emnet og oplyse dig yderligere om det.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er underpant?

Underpant er en måde at få et lån på, hvor der stilles sikkerhed i lånet .Når du tager et lån, vil långiveren sikre sig, at det lånte beløb bliver tilbagebetalt – dette er meget almindeligt. Tilbagebetalingen sker enten ved afdrag eller på anden vis. Der må dog gerne fra långiveren gives et lån uden sikkerhed. 

Underpant er en type pantsætning, hvor du som låntager (pantsætteren) beholder en konkret genstand (pantet), og hvor långiver (panthaveren) har en sikkerhed i genstanden. Det indebærer, at hvis der for eksempel tages underpant i en bil, kan du stadig fortsætte med at bruge bilen som sædvanligt. 

Hvis låneaftalen om tilbagebetaling ikke respekteres/overholdes, og långiver har underpant i en genstand, kan långiver insistere på, at gælden betales tilbage. Dette kan for eksempel ske ved at sælge den fysiske genstand på tvangsauktion, så långiver kan modtage sine penge, selvom du ikke har dem. 

Som udgangspunkt, findes der to former for pant: 

  • Underpant
  • Håndpant 

Underpant er i dag en af de mest benyttede metoder til at sikre et lån, hvor håndpant derimod bruges til at omsætte værdifulde genstande til kontanter.

Hvad er forskellen så på håndpant og underpant?

Forskellen mellem håndpant og underpant er, at pantsætteren ved underpant kan beholde objektet, mens det ved håndpant er nødvendigt at aflevere pantet til panthaveren. 

Desuden findes der forskellige sikringsakter ved håndpant og underpant. En sikringsakt er en handling, der ligesom skal sikre, at pantet er beskyttet over for panthaveren. 

Kigger vi på underpant, er sikringsakten tinglysningen, som er en registrering af, at panthaveren har rettighederne over genstanden – denne registrering er offentlig. 

Sikringsakt ved håndpant indebærer derimod rådighedsberøvelse, hvilket betyder, at panthaveren fysisk får råderet over genstanden og kan for eksempel vælge at sælge genstanden for at få sine penge tilbage. 

Långiveren har mulighed for at tage både håndpant og underpant i både genstande og løsøre. Dog skal pant i fast ejendom være underpant, da det ikke er muligt at overdrage ejendommen til panthaveren.

Underpant - løsøregenstande

Det er muligt både at tage underpant og håndpant i løsøre. Løsøre er fysiske objekter, det kan flyttes. Det kan være alt fra møbler, smykker, ure, cykler osv. 

Den mest almindelige form for pant er underpant. Ved underpant i løsøre, får långiver sikkerhed i et lån, uden man skal overdrage løsøregenstande til panthaveren. Dog skal du selv beholde løsøret, samt må du ikke sælge det. 

Når man har underpant i løsøre skal der laves et løsørepantebrev. Et pantebrev med underpant i løsøre er et juridisk dokument, der går ind og giver en sikkerhed for långiver (panthaver). 

For at et løsørepantebrev er gyldigt, skal det tinglyses. Du kan tinglyse et pantebrev digitalt hos Tinglysningsretten.

Hvordan tager man underpant i en bil

Underpant i bilen indebærer, at långiver tager pant i bilen som garanti for et lån. Når der tages underpant i din bil, kan du stadig bruge den, så længe du overholder låneaftalen med långiver. Når du har tilbagebetalt lånet, vil underpantet i bilen blive slettet, og tinglysningen vil blive fjernet. 

Hvis du ikke betaler lånet tilbage i henhold til aftalen, kan låntager kræve din bil, så du altså ikke længere kan benytte den. 

Biler og andre køretøjer som har underpant i, skal tinglyses i Bilbogen, som er et register under Tinglysningsretten, der håndterer registrering af pant i køretøjer.

Kreditkøb med underpant i er forbudt

At tage underpant i forbindelse med kreditkøb, er ikke lovligt, når det er en handel mellem en privatperson og en virksomhed, jf. kreditaftaleloven. 

Kreditkøb er et køb, der giver kunden lov til at betale på et senere tidspunkt, så det vil altså sige, at kunden skylder virksomheden penge. 

Det er ikke muligt at tage underpant i kreditkøb, dog kan sælger stille sikkerhed med et ejendomsforbehold. Ejendomsforbehold i kreditkøb, gør at sælger har ret til at holde på varen, indtil købesummen er betalt.

Underpant - fast ejendom og ejerpantebrev

Underpant kan tages i et ejerpantebrev, ved at give rettighederne over indholdet i det til banken eller låntageren, dog er det indtil lånet er betalt tilbage. 

Et ejerpantebrev er altså et pantebrev, som der oprettes af ejere af en fast ejendom, når de stiller sikkerhed for et lån. Det betyder, at der tages underpant i fast ejendom til långiveren. 

Er der underpant i et ejerpantebrev skal ejerpantebrevet tinglyses, for at det bliver gyldigt. Der vil dog være en tinglysningsafgift ved tinglysning af underpant i en fast ejendom.

Underpant i ejerpantebrev - aflysning

Långiveren kan frigive sit ejerpantebrev ved at aflyse underpanten i ejerpantebrevet, dette kan dog kun ske, når lånet er betalt tilbage. 

Vejledninger omkring aflysning af underpant i et ejerpantebrev, kan findes på Tinglysningsretten. Det er gratis at aflyse, og derfor skal der ikke betales tinglysningsafgift, når du vil aflyse underpanten.

Sekundær pant i et ejerpantebrev

Kort fortalt er sekundær pant i et ejerpantebrev pant i en ejendom, hvor der i forvejen er et ejerpantebrev. 

Den sekundære pant hos panthaveren har lavere prioritet end den primære panthaver, når det kommer til salg af ejendommen. Det vil altså sige, at den primære panthaver kommer til at være den første til at få det overskydende beløb, fra salg af ejendommen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Underpant

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Underpant betegner en sikkerhedsstillelse for et lån, hvor en genstand tjener som pant. Selvom låntager beholder og anvender genstanden, tinglyses rettighederne, hvilket sikrer långiverens interesse i genstanden. Hvis låntageren misligholder låneaftalen, kan långiver tage genstanden i besiddelse.

Underpant er en udbredt metode til sikkerhedsstillelse, fordi låntageren fortsat kan benytte den pågældende genstand. Fordelen ved at kunne beholde og bruge genstanden, uden at overdrage den til långiver, gør, at mange vælger underpant som sikkerhed.

Ved håndpant overdrages den komplette genstand til panthaveren, mens underpant tillader pantsætteren at fortsætte med at anvende genstanden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder