Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Udskudt skat

Udskudt skat repræsenterer differencen mellem virksomhedens bogførte værdier i det regnskabsmæssige og det skattemæssige regnskab. Denne forskel opstår ofte som følge af, at aktiver afskrives over forskellige tidsperioder i de to typer regnskaber.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af udskudt skat

Udskudt skat defineres som en form for hensættelse til forpligtelser, der opstår, når der findes forskelle mellem det skattemæssige regnskab og årsregnskabet. Disse forskelle fører til, at de to regnskaber kan vise varierende skattebeløb for det samme regnskabsår på grund af anvendelsen af forskellige afskrivningsmetoder. 

Tag eksempelvis købet af kostbart udstyr, som ifølge regnskabsreglerne skal afskrives over fem år. Regnskabsmæssigt vil dette udstyr typisk blive afskrevet med 20% årligt. Skattemæssigt kan afskrivningen dog være 25% af den resterende saldo hvert år for at maksimere skattefradragene. 

Dette afskrivningsgap mellem skatteregnskabet og årsregnskabet betyder, at den skattepligtige indkomst i de første år vil være lavere end den regnskabsmæssige indkomst, og omvendt mod slutningen af aktivets levetid. I starten resulterer dette i lavere skat, men skatten vil stige mod aktivets levetids ende. Disse årlige forskelle kaldes for udskudt skat. 

For at forstå, hvornår og hvordan du kan justere for udskudt skat, er det klogt at konsultere en revisor eller bogholder, da dette afhænger af en række faktorer.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beregning af udskudt skat

For at beregne udskudt skat, fokuserer du på differencen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Denne beregning kræver anvendelse af den aktuelt gældende skattesats, som for tiden er på 22%. Tag for eksempel, hvis differencen mellem de to værdier er 150.000 kroner, vil udskudt skat ved den nuværende sats på 22% beløbe sig til 33.000 kroner.

Det er vigtigt at bemærke, at skattesatsen kan variere over tid. Selvom den nu er 22%, kan fremtidige ændringer i selskabsskatteprocenten medføre, at beregningen af udskudt skat skal tilpasse sig forskellige satser. Generelt anvendes dog den procent, der er gældende ved beregningstidspunktet.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Udskudt skat i årsregnskabet

Udskudt skat kan fremstå enten som en aktivpost eller en passivpost i årsregnskabet, afhængigt af forholdet mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Hvis den regnskabsmæssige værdi er højere end den skattemæssige, betragtes den udskudte skat som en forpligtelse overfor Skattestyrelsen. Omvendt, hvis den skattemæssige værdi er højere, anerkendes den som et skatteaktiv.

At inkludere udskudt skat i årsregnskabet har flere fordele. Det giver et præcist billede af virksomhedens egenkapital, efter at alle forpligtelser er afgjort, og værdier af aktiver og gæld er opgjort. Desuden spiller den en rolle i den kreditvurdering, som banker og realkreditinstitutter foretager. Selvom udskudt skat ofte er blandt de sidste forpligtelser, der afregnes, bidrager den til virksomhedens samlede soliditet. Derfor er det vigtigt, at du som virksomhedsejer selv inkluderer udskudt skat i dit årsregnskab, således at det ikke overlades til finansieringsinstitutterne at foretage denne vurdering.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Udskudt skat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Udskudt skat defineres som en potentielt hensat forpligtelse, der kommer til udtryk, når der findes uoverensstemmelser mellem det skattemæssige og det regnskabsmæssige resultat.

Med en fastsat skattesats på 22%, bliver udregningen som følger: Hvis der er en differens på 150.000 kr. mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige værdier, vil den udskudte skat være 22% af dette, svarende til 33.000 kr.

Udskudt skat manifesterer sig, når der identificeres en diskrepans mellem virksomhedens skatteregnskab og årsregnskab.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: