Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan man håndterer momsfradrag - udland, rejser, mad og andet

Det er essentielt at forstå, at moms kun kan trækkes fra for de udgifter, der direkte relaterer sig til din momspligtige virksomhed. Det betyder, at fradrag for moms er tilladt på udgifter, der er associeret med eksempelvis indkøb af varer, videresalg og de løbende omkostninger til drift.På tidspunkter kan det være udfordrende at bestemme, om en udgift falder ind under din momspligtige virksomhed. Gennemgå denne artikel for at opnå en bedre forståelse af, hvad du kan trække fra i moms fra vedrørende personaleomkostninger, rejser, internationale transaktioner og mere.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Momsfradrag på omkostninger til medarbejdere

Omkostninger, der er påtaget direkte til gavn for virksomhedens medarbejdere, betegnes som personaleomkostninger, og disse spiller en rolle i, hvad der kan trækkes fra i moms. 

Der er en skelnen i momsmæssig kontekst mellem omkostninger til personale og omkostninger til repræsentation. At forstå hvilken kategori en udgift tilhører, er essentielt for at identificere, hvordan man kan træk moms fra.

Dette afgøres ved at evaluere, hvem omkostningerne gavner. Omkostninger påtaget til gavn for virksomhedens eksterne stakeholders kategoriseres som repræsentationsomkostninger. Eksempler på personaleomkostninger inkluderer:

 • Gaver ved en medarbejders jubilæum
 • Fejring af en ansats jubilæum
 • Virksomhedens jubilæumsfest, hvor kun personale deltager
 • Bidrag til personaleforeninger
 • Julefrokoster
 • Julegaver
 • Arbejdstøj
 • Fitnessfaciliteter

Det er vigtigt at notere, at ikke alle typer af personaleomkostninger giver mulighed for at træk moms fra. Derfor er det anbefalet at fordybe sig i de enkelte typer af personaleomkostninger for at afgøre, hvad der specifikt kan trækkes fra i moms. For eksempel er der ikke momsfradrag for udgifter til gaver, men der er fradrag for omkostninger til et fitnessrum.

Momsfradrag for internationale køb

Ved anskaffelse af varer fra udlandet skal fakturaen være fri for moms, for at du kan træk moms fra på din momsangivelse. Kan dette virke modsætningsfyldt? Fortvivl ikke, forklaringen skulle gerne falde på plads, efter du har læst følgende afsnit.

Momsfradrag ved køb inden for EU

Selvom momssatsen er 0% ved køb indenfor EU, er det stadig nødvendigt at inkludere en beregning af 25% moms af købsprisen i din momsangivelse.

For at være i stand til at træk moms fra, når du handler med EU-lande, skal du følge disse trin:

 • Give dit momsnummer til sælger
 • Indberette og afregne momsen

De 25% der beregnes, betegnes som erhvervelsesmoms. Selvom dette beløb tilføjes det totale beløb, du skal afregne, bliver det også trukket fra. Det betyder, at du bogføringsmæssigt betaler momsen, men i realiteten nulstilles din erhvervelsesmoms.

Dette kan virke komplekst. Men dette beløb skal inkluderes i momsregnskabet og rapporteres til Skattestyrelsen for at give indsigt i handelsaktiviteten mellem Danmark og resten af EU-landene.

Giv sælger dit momsnummer

Dit momsnummer består altid af “DK” efterfulgt af dit ottecifrede CVR- eller SE-nummer. Det er afgørende, at dette nummer deles med sælger for at undgå, at der bliver lagt moms på fakturaen.

Hvis sælgeren pålægger momsen fra sit eget EU-land på fakturaen, skal du stadig afregne 25 % dansk moms af det totale beløb. I sådanne tilfælde bør du kontakte sælgeren og anmode om en refusion af den moms, som blev opkrævet oprindeligt.

Rapportér og afregn moms

Den moms, du skal afregne, skal rapporteres i din momsangivelse under “Moms af varekøb i udlandet” eller “Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”. Dette beløb vil blive tilføjet til den samlede sum, du skal betale, men kan samtidig fratrækkes som købsmoms.

Hvis du har købt en vare, skal værdien af denne indberettes i rubrik A – varer på momsangivelsen.

For ydelser, der er købt, skal værdien rapporteres i rubrik A – ydelser på momsangivelsen.

EU-handel for momsfritagede virksomheder

Selv for virksomheder, der er fritaget for moms, gælder det, at dansk moms af varer og ydelser købt i EU, skal beregnes og betales.

Er du ikke allerede momsregistreret, og dine køb af varer i andre EU-lande beløber sig til mindre end 80.000 kr. årligt, er du ikke forpligtet til at afregne moms.

Dette er dog ikke tilfældet for køb af ydelser. Når du anskaffer ydelser fra andre EU-lande, skal moms betales uafhængigt af, om du er momsregistreret, og uanset ydelsens pris.

For at afregne momsen korrekt er det nødvendigt at momsregistrere din virksomhed. Det er vigtigt at bemærke, at den beregnede EU-erhvervelsesmoms ikke kan fratrækkes, idet købet relaterer sig til momsfri aktivitet.

Moms for handler uden for EU

Generelt er du påkrævet at betale dansk moms, når du importerer varer eller anskaffer ydelser fra lande uden for EU. Imidlertid, på linje med varer og ydelser erhvervet inden for EU, vil dette beløb blive trukket fra, resulterende i, at din erhvervelsesmoms i sidste ende udgør 0 kroner.

Momsbeløbet skal rapporteres på momsangivelsen, enten i feltet “Moms af varekøb i udlandet” eller i “Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”. Der er ikke behov for at udfylde andre felter på momsangivelsen, når transaktionen involverer køb af varer fra lande uden for EU.

Fradrag af engelsk moms

Siden den 1. januar 2021 er Storbritannien blevet klassificeret som et tredjeland i forhold til EU. Dette indebærer nye regler for moms, når du foretager køb i Storbritannien.

Dette medfører, at salg til Storbritannien ikke længere skal rapporteres under “EU-salg uden moms”, når du benytter TastSelv Erhverv på Skattestyrelsens hjemmeside.

Ved import af varer fra Storbritannien er det nødvendigt at deklarere importmoms. Denne proces er identisk med proceduren for at rapportere moms for varer købt fra andre lande uden for EU, hvilket betyder, at det skal indberettes og afregnes i virksomhedens momsangivelse.

På samme måde som med moms på varer købt fra danske virksomheder, har du mulighed for at fratrække importmomsen.

EU-regler ved handel med Nordirland

Når det kommer til handel med Nordirland, gælder der særlige forhold, idet momsangivelsen skal overholde EU’s handelsregler. Dette skyldes, at varehandel mellem Nordirland og EU fortsat betragtes som intern EU-handel.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsfradrag ved køb fra Amazon

Varer købt online fra Amazon er typisk fra firmaer, der er registreret i udlandet, hvilket betyder, at disse køb ofte er momsfrie. 

Når du handler internationalt, er det afgørende, at du informerer leverandøren om dit CVR-nummer. Dette skridt sikrer, at du undgår at betale moms. Skulle du modtage en faktura, der indeholder moms, vil du ikke være i stand til at trække dette beløb fra.

Momsfradrag på udgifter til rejser

I Danmark kan du trække 100 % af momsen fra for hotelovernatninger samt 25 % af momsen for mad og drikke under forretningsrejser i Danmark. 

Dette er dog ikke tilfældet for rejser uden for Danmark. Under udenlandske forretningsrejser kan du ikke trække momsen fra for hotelovernatninger eller måltider. Der er dog situationer, hvor du kan få refunderet momsen. 

Dette inkluderer udgifter til:

 • Taxa eller anden form for transport
 • Brændstof eller opladning af elbiler
 • Overnatninger
 • Restaurantbesøg
 • Entré til messer og udstillinger

Du har mulighed for at ansøge om refusion af momsen på dine rejseudgifter i EU-lande via Skattestyrelsens hjemmeside. 

Den specifikke nation, du har besøgt, samt om du har fuld eller delvis fradragsret, påvirker mængden af moms, du kan få refunderet.

Hvis du har fuld fradragsret i Danmark, kan du også opnå fuld refusion af momsen for udgifter afholdt i EU. Hvis din fradragsret er delvis i Danmark, vil refusionen af momsen også være delvis.

Du kan indikere din fradragsprocent fra det foregående år i din ansøgning, hvilket vil være grundlaget for den mængde moms, du kan få refunderet. Ansøgningsprocessen og yderligere information om, hvordan du gør dette, er tilgængelig og godt beskrevet på Skattestyrelsens hjemmeside.

Fradrag af moms for hoteludgifter

Momsen på udgifter til hotelovernatninger kan trækkes fra, men det kræver opmærksomhed på fakturadetaljerne. Det er vigtigt, at omkostninger til bespisning, som for eksempel morgenmad, er specificeret separat fra overnatningsudgiften på fakturaen for at sikre, at hele momsen kan trækkes fra.

Momsen på udgifter til mad kan kun trækkes fra med 25 %. Hvis omkostningerne ikke er adskilt på fakturaen, risikerer du ikke at kunne fratrække momsen for hverken overnatning eller bespisning. Sørg derfor altid for, at disse udgifter er klart opdelt på fakturaen for at optimere dit momsfradrag.

Momsfradrag for fly- og færgebilletter

Momsen for udgifter til flybilletter kan ikke trækkes fra. Dette gælder uanset om billetterne er til privat brug eller forretningsrejser for dig selv eller dine ansatte.

Ligeledes er momsfradrag ikke en mulighed for færgebilletter. Dette skyldes, at færgebilletter ikke er pålagt moms, så der er ikke noget momsbeløb at fratrække i første omgang.

Momsfradrag for broafgift og brændstof

Udgifter til brændstof og broafgifter er klassificeret som driftsomkostninger i forbindelse med motorkøretøjer. Omfanget af momsfradrag, du kan gøre krav på, er afhængig af farven på dine nummerplader, samt formålet med din kørsel.

Så både typen af køretøj og anvendelsesformålet spiller en afgørende rolle i, hvor meget du kan trække fra i moms. Det er vigtigt at have dette i mente, når du kalkulerer dine mulige momsfradrag i relation til disse udgifter.

Hvide plader

Hvis dit køretøj er registreret med hvide plader, er der ingen mulighed for at få fradrag for omkostninger til brændstof, broafgifter, eller andre driftsomkostninger.

Dette skal tages i betragtning ved budgettering og finansiel planlægning for virksomhedens drift.

Gule plader

Hvis du kører i en gulpladebil, er du berettiget til at trække 100% af momsen fra på driftsomkostninger, forudsat at kørslen er relateret til dine momspligtige aktiviteter.

For dem der bruger et køretøj med gule plader, der er associeret med både momspligtige og momsfrie aktiviteter, er fuldt momsfradrag på driftsomkostninger stadig muligt, hvis virksomheden omsætter momspligtige varer og ydelser for mere end 50.000 kr. årligt.

Papegøjeplader

For biler med papegøjeplader kan moms på brændstof og billetter over Storebælt fratrækkes, hvis din virksomhed har en omsætning fra salg af momspligtige varer og tjenester på over 50.000 kr. årligt.

Hvis du benytter en bil, der er stillet til rådighed af din arbejdsgiver, betragtes den som en firmabil. Firmabiler er typisk udstyret med papegøjeplader og underlægges derfor momsreglerne gældende for køretøjer med disse plader.

Momsfradrag for repræsentationsudgifter

Det mulige momsfradrag varierer afhængig af udgiftstypen og formålet med de varer eller tjenester, som udgifterne relaterer sig til. 

Generelt, når det kommer til at udvise gæstfrihed over for forretningsforbindelser, som ved at tilbyde mad og drikke, klassificeres disse udgifter momsmæssigt som repræsentationsudgifter. Disse udgifter bliver ofte afholdt: 

 • For at afslutte forretninger, opbygge eller vedligeholde forretningsforbindelser eller 
 • Typisk er de rettet mod personer, der ikke er ansatte i din virksomhed.

Inden for repræsentationskategori er mulighederne for momsfradrag begrænsede. Eksempler på repræsentationsudgifter kunne være at give vin, chokolade eller blomster til forretningsforbindelser ved lejligheder som fødselsdage eller jubilæer. Momsen for disse udgifter er ikke fradragsberettiget, selv hvis for eksempel chokoladen bærer din virksomheds logo. Det er vigtigt at være opmærksom på disse begrænsninger for at forstå, hvilke omkostninger der er fradragsberettigede og hvilke der ikke er.

Bespisning af forretningsforbindelser – momsfradrag

Når du tager dine forretningsforbindelser med på restaurant, er der mulighed for at trække 25 % af momsen fra. Hvis du også afholder omkostninger til din forretningsforbindelses overnatning, er du berettiget til at trække hele momsen fra denne udgift.

Hvis du afholder et møde med forretningsforbindelser i din virksomheds egne lokaler, kan du også fratrække hele momsen af udgifterne. 

Det vil sige, at hele momsen for omkostninger til kaffe, te og mad (enten fra egen kantine eller via catering) kan fratrækkes, når du bespiser forretningsforbindelser i din virksomheds lokaler. Dette tilbyder en skattemæssig fordel, når du vælger at afholde møder og bespisninger in-house.

Momsfradrag på kaffe

Når det kommer til kaffe, skal du være opmærksom på, at momsen ikke kan trækkes fra for hele forbruget, hvis kaffen også konsumeres af dig og dine medarbejdere. 

I dette tilfælde er du nødt til at estimere, hvor stor en del af kaffeforbruget der går til dit personale, og hvor meget der serveres for dine forretningsforbindelser.

Du kan fratrække momsen for den kaffe, der serveres for dine forretningsforbindelser, men momsen for kaffe, der drikkes af dig og dit personale, er ikke fradragsberettiget. Derfor er det vigtigt at have en klar opdeling eller et estimat for at sikre korrekt håndtering af momsfradraget.

Momsfradrag i en enkeltmandsvirksomhed

Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, er det nødvendigt at momsregistrere dig, hvis du forventer en omsætning på 50.000 kr. eller mere over 12 sammenhængende måneder. Du bør være opmærksom på, at du ikke kan trække moms fra de første 50.000 kr., hvis du først vælger at momsregistrere dig, efter du har nået denne omsætning.

Du har dog mulighed for at momsregistrere din virksomhed, før du når denne omsætningsgrænse. Når du er momsregistreret, er du forpligtet til at tilføje moms til prisen på dine varer og tjenester, men du har også retten til at trække moms fra på virksomhedens køb.

Der er ingen omkostninger forbundet med at momsregistrere en enkeltmandsvirksomhed. Efter registrering er du forpligtet til at indsende momsindberetninger til Skattestyrelsen, så de kan holde øje med dine momsaktiviteter.

Momsfradrag på brugte køb

Moms på brugte varer er kendt som “brugtmoms”, og den moms, du kan trække fra, beregnes på baggrund af din fortjeneste på den pågældende vare. Det er ikke obligatorisk at anvende brugtmoms-reglen; du har ret til at følge de generelle momsregler ved handel med brugte varer, hvis du foretrækker det.

Brugtmoms-reglen kan ofte tilbyde økonomiske fordele for din virksomhed, hvilket er grunden til, at mange virksomhedsejere vælger denne metode. Det giver dig mulighed for at optimere din momshåndtering, når du handler med brugte varer, og sikrer, at du opnår det mest fordelagtige momsfradrag i overensstemmelse med lovgivningen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Momsfradrag på sponsorater

Momsfradrag på sponsorater afhænger af flere faktorer, herunder den type goder du modtager i bytte for dit sponsorbidrag. Reklame er ofte en primær komponent i et sponsorat, men yderligere fordele som adgang til VIP-arrangementer, billetter og rejser kan også inkluderes.

For virksomheder, der er fuldt momspligtige, kan 100% af momsen på reklamedelen af et sponsorat trækkes fra. Derimod er der begrænsninger på momsfradrag for andre fordele, der kommer med sponsoratet.

For eksempel, hvis du deltager i et VIP-arrangement på en restaurant før en sponsorerede event, og denne oplevelse er faktureret separat, kan 25% af momsen trækkes fra, da den kategoriseres som en restaurationsydelse.

Yderligere fordele som billetter eller rejser er ikke berettigede til momsfradrag. Disse fordele kategoriseres under repræsentation eller som gaver og er derfor ikke fradragsberettigede. For at sikre, at du stadig kan trække momsen fra for reklamedelen af sponsoratet, er det vigtigt at have separate fakturaer for disse yderligere goder. Hvis de er inkluderet i den samlede sponsorpakke, vil du ikke være i stand til at trække momsen fra for nogen del af sponsoratet. Dette understreger vigtigheden af at overveje og dokumentere strukturen af dine sponsorater for at optimere dit momsfradrag.

Momsfradrag på husleje

Hvis din virksomhed er momsregistreret og lejer erhvervslokaler, hvor der er pålagt moms, har du mulighed for at trække denne moms fra. Det er dog betinget af, at din udlejer udsteder en korrekt faktura for huslejen, og dette skal være angivet i detaljerne i erhvervslejekontrakten.

Momsfradraget på huslejen afhænger derfor af, om udlejeren vælger at momsregistrere ejendommen. Som standard udlejes erhvervslokaler momsfrit, hvilket betyder, at udlejeren kan vælge at udleje lokalerne uden at pålægge moms.

For at pålægge moms på udlejningen skal udlejeren ansøge om momsregistrering af ejendommen. Dette valg har direkte indflydelse på, om din virksomhed kan trække momsen fra på huslejen.

Momsfradrag på byggegrund under visse omstændigheder

Hvis du bygger et kontor eller andre erhvervslokaler, er der muligheder for at trække momsen fra, forudsat at byggeriet er erhvervsmæssigt, og der er moms pålagt ydelsen. Det er væsentligt at understrege, at moms ikke kan trækkes fra, hvis den pågældende ydelse eller vare ikke er momspligtig.

I byggebranchen er det ikke altid, at regningerne er pålagt moms. Men hvis du står over for at bygge et nyt erhvervslokale, og de modtagne fakturaer inkluderer moms, kan denne moms trækkes fra. Det er dog betinget af, at byggeriet er til erhvervsmæssig brug. Moms kan ikke fradrages for byggeprojekter, der er af privat karakter, hvilket betyder, at det er afgørende at skelne mellem erhvervsmæssige og private byggeprojekter i forhold til momsfradrag.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Træk moms fra

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Når din virksomhed er registreret til at håndtere moms, er der mulighed for at fratrække momsen for udgifter relateret til køb af varer samt de omkostninger, der opstår i den daglige drift. De specifikke udgifter, hvorfra du kan trække moms, varierer baseret på udgiftens natur.

Moms kan fratrækkes for udgifter, der er direkte associeret med din momspligtige forretning. Afgørelsen om, hvorvidt bestemte udgifter er knyttet til din momspligtige virksomhed, kan i visse situationer kræve en detaljeret vurdering.

Foreninger har, på lige fod med virksomheder, mulighed for at være undtaget fra moms, såfremt deres forventede omsætning ikke overstiger 50.000 kr over en periode på 12 sammenhængende måneder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: