Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tingbogen

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er tingbogen?

Tingbogen fungerer som et centralt offentligt register, der dokumenterer rettigheder over forskellige former for formuegenstande, herunder fast ejendom, andelsboliger og motorkøretøjer. Disse registre er vigtige for det lovmæssige omkring erhvervelsen af formuegenstande. Det har en særlig betydning ved handel med fast ejendom. Tingbogen indeholder vigtige oplysninger om ejendomsrettigheder, ægtepagter, og hvem der ejer de omtalte aktiver. Brugen af tingbogen er specielt relevant ved køb af fast ejendom, hvor den tilvejebringer afgørende information om ejendommens juridiske status og eventuelle byrder.

Når der forberedes nye skøder, som ved salg af en bolig, er det standardprocedure at tjekke tingbogen for at sikre alle nødvendige oplysninger om den pågældende ejendom er korrekte og opdaterede.

Findes der flere versioner af tingbogen?

Der eksisterer flere specifikke typer af tingbøger, hver med sit fokus på forskellige formuegenstande:

Tingbogen for fast ejendom: Indeholder detaljer om fast ejendom inklusive hæftelser og servitutter.

Bilbogen: Registrerer hæftelser i motorkøretøjer.

Personbogen: Omhandler pant i løsøre samt ægtepagter.

Andelsboligbogen: Dokumenterer rettigheder over andele i andelsboligforeninger.

Hvad kan man se i tingbogen?

I tingbogen kan du finde oplysninger om formel ejerskab af en ejendom, eksisterende lån og eventuelle servitutter, der hviler på ejendommen. Tingbogen giver også adgang til at se aktuelle skøder på ejendommen, hvilket er afgørende for at vurdere ejendommens juridiske og finansielle status.

Hvorfor er tingbogen vigtig?

Det er vigtigt at tjekke tingbogen – især i forbindelse med køb af bolig. Alle tinglyste rettigheder skal respekteres, hvilket gør det afgørende at have et klart og præcist overblik over ejendommens juridiske forhold. Ved at undersøge tingbogen, kan købere undgå potentielle juridiske problemer og sikre sig mod uventede byrder.

Koster det noget at bruge tingbogen?

Fra og med 1. juli 2013 blev det gratis at søge oplysninger i tingbogen for ejendomme og udskrive dokumenter derfra, som tidligere kunne koste mellem 30 og 175 kroner. Dette skift gjorde det lettere og mere tilgængeligt for alle at få adgang til vigtige juridiske oplysninger. Dog er tinglysningsafgiften, som dækker registreringen af skøder, justeret til 1.850 kroner, og der opkræves yderligere 0,6% af ejendommens købesum i statens tinglysningsafgift (opdateret i januar 2024).

Hvad er ‘Tingbogen for fast ejendom’?

Tingbogen for fast ejendom er et godt redskab for alle, der ønsker at undersøge ejerskab og rettigheder tilknyttet fast ejendom. Ved at slå op i tingbogen kan man få adgang til vigtige oplysninger om, hvem der ejer en ejendom, samt detaljer om diverse panterettigheder, servitutter, brugsrettigheder og andre relevante hæftelser, der kan påvirke ejendommen.

Panterettigheder i tingbogen

Når du overvejer at købe fast ejendom, er det afgørende at undersøge eventuelle panterettigheder og hæftelser, da disse kan have stor betydning for dit køb. En panterettighed tjener som sikkerhed for kreditor og kan føre til tvangsauktion, hvis debitor misligholder sine betalingsforpligtelser. Tingbogen dokumenterer alle tinglyste panterettigheder, herunder pantebreve, realkreditlån og udlæg, hvilket giver dig et klart overblik over eventuelle økonomiske byrder, der følger med ejendommen.

Tingbogen kan hjælpe dig med et overblik over økonomiske byrder relateret til en ejendom. I Stadsrevisionen kan vi hjælpe dig med at skabe et overblik over “økonomiske byrder” relateret til din virksomheds økonomi og regnskab. Vi har branchebestemte revisorer, der matcher lige netop dig og dine behov. 

Ønsker du professionel hjælp med at danne overblik over dit regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Servitutter og brugsrettigheder

Tingbogen er også en central kilde til information om tinglyste servitutter og brugsrettigheder på en ejendom. Servitutter er begrænsninger i ejendommens anvendelse til fordel for en anden part og skal tinglyses for at være bindende for fremtidige ejere. Brugsrettigheder, som f.eks. rettigheder ifølge lejekontrakter, kan også være tinglyste og give ret til at benytte ejendommen under bestemte betingelser.

Det er godt at være opmærksom på disse tinglyste rettigheder i tingbogen, når du planlægger at købe ejendom, da disse vil være bindende for dig som ny ejer. 

Servitutter, hæftelser og adkomst via tingbogen

Når man investerer i fast ejendom, er det vigtigt at forstå de forskellige juridiske begreber, der kan have direkte indflydelse på ejendommen. Tingbogen tilbyder værdifuld indsigt i servitutter, hæftelser, og adkomstrettigheder, som er gode at kende til og forstå inden et ejendomskøb.

Servitutter tinglyst i tingbogen

Servitutter er de særlige forhold og betingelser, der er knyttet til en ejendom. Disse kan omfatte rettigheder for naboen til at benytte din ejendom til parkering eller andre lignende forhold, der giver tredjeparter bestemte brugsrettigheder over dele af din ejendom uden din eksplicitte tilladelse. Det er afgørende, når du køber fast ejendom, at du undersøger tingbogen for eventuelle servitutter, der kan begrænse din anvendelse af ejendommen eller medføre uventede forpligtelser. At overse tinglyste servitutter kan føre til ubehagelige overraskelser efter ejendomshandlen er afsluttet.

Hæftelser registreret i tingbogen

Hæftelser som pantebreve, realkreditlån og udlæg er typisk tinglyst på ejendomme og kan indikere eksisterende økonomiske byrder. Tingbogen giver en omfattende oversigt over alle hæftelser tinglyst på en specifik ejendom, som kan findes ved at slå adressen op på tinglysning.dk. Det er vigtigt, at du som potentiel køber er opmærksom på disse hæftelser, da de direkte påvirker ejendommens værdi og din finansielle ansvarlighed efter købet.

Ligesom det er vigtigt at være opmærksom ved et potentielt køb, er det også vigtigt at være opmærksom, når man bogfører sit regnskab. Det vil vi rigtig gerne hjælpe dig med. I Stadsrevisionen har vi + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal du være en af dem? 

Ønsker du skræddersyet hjælp til at være opmærksom på dit regnskab ?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp, der har 100% tilfredshedsgaranti. 

Adkomstrettigheder ifølge tingbogen

Adkomst dækker de rettigheder, der er forbundet med adgang til og brug af en ejendom. Disse rettigheder er afgørende for ejendommens funktion og værdi. Før du underskriver en købsaftale, er det vigtigt at undersøge, hvilke adkomstrettigheder der er tinglyst for ejendommen, da dette vil påvirke din ret til at benytte ejendommen som forventet. Ved at gennemgå ‘Adkomst’-fanen i tingbogen, kan du også se oplysninger om ejendommens tinglyste skøde, købspris, og verificere, at sælgeren rent faktisk er den retmæssige ejer.

Hvordan slår man oplysninger op i tingbogen?

Tingbogen tilbyder en nem adgang til offentligt tilgængelige tinglyste oplysninger om alle ejendomme i Danmark. Uanset om det drejer sig om din egen ejendom, din nabos, eller en hvilken som helst ejendom, du er interesseret i, giver tingbogen dig muligheden for at indhente værdifuld information.

Brug tingbogen med login

For at få det mest fuldstændige sæt af oplysninger, anbefales det at logge ind på tingbogen. Dette giver dig adgang til en mere detaljeret visning af alle tinglyste dokumenter og akter, hvilket er særligt vigtigt, hvis du overvejer et boligkøb. Her er trinene for at tilgå tingbogen med login:

Første trin: Besøg Tinglysning.dk.

Andet trin: Klik på ‘Forespørg med log ind’.

Tredje trin: Brug dit MitID for at logge ind.

Fjerde trin: Indtast adressen på den ejendom, du ønsker oplysninger om.Femte trin: Vælg de specifikke oplysninger, du ønsker at se.

Brug tingbogen uden login

For et hurtigt overblik over grundlæggende information kan du tilgå tingbogen uden at logge ind. Selvom denne metode giver færre detaljer end en logget indgang, er den stadig nyttig for at få et overordnet indblik i ejendommens status. Fremgangsmåden er som følger:

Første trin: Gå til Tinglysning.dk.

Andet trin: Vælg ‘Forespørg uden log ind’.

Tredje trin: Klik på ‘Fast ejendom’ i menuen.

Fjerde trin: Indtast adressen på den ejendom, du er interesseret i.

Femte trin: Vælg hvilke informationer du ønsker at få vist.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om tingbogen

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Tingbogen er et officielt digitalt register, der indeholder tinglyste oplysninger om rettigheder over fast ejendom og andre formuegenstande i Danmark. Denne offentlige database er afgørende for retssikkerheden, da den præcist viser, hvem der ejer hvad, samt hvilke byrder der måtte være på ejendomme og andre aktiver.

I tingbogen kan man se en bred vifte af oplysninger, herunder ejendommens ejer, pantebreve, servitutter, brugsrettigheder, og eventuelle øvrige hæftelser. Disse informationer er vigtige for at forstå ejendommens juridiske og finansielle status, hvilket er nyttigt ved køb, salg og belåning af fast ejendom.

Ja, tingbogen er offentligt tilgængelig. Det betyder, at enhver person har ret til at søge i tingbogen og se de tinglyste oplysninger om alle ejendomme i Danmark. Denne åbenhed bidrager til transparens og hjælper med at sikre, at transaktioner foretages på et velinformeret grundlag.

Tingbogen kan tilgås online via den officielle hjemmeside Tinglysning.dk. Her kan brugere logge ind med NemID/MitID for at få adgang til en fuldstændig oversigt over tinglyste oplysninger, eller de kan vælge at søge uden login for at få adgang til grundlæggende oplysninger.

Alle væsentlige ændringer, der vedrører ejendomsrettigheder, skal tinglyses i tingbogen. Dette inkluderer overdragelse af ejendom (køb/salg), etablering af pant (fx realkreditlån og pantebreve), og registrering af rettigheder som servitutter og brugsrettigheder. At tinglyse disse informationer i tingbogen sikrer juridisk beskyttelse for ejerrettigheder og giver alle parter klarhed over ejendommens status.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: