Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Testamente

Et testamente giver dig mulighed for at tage kontrol over dine personlige og økonomiske anliggender og sikre, at dine sidste ønsker bliver respekteret. Læs videre for at få et overblik over de forskellige typer af testamenter og forstå, hvorfor testamente er vigtige.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, som giver testatoren, der er personen bag dokumentet, mulighed for at udtrykke sine præcise ønsker for fordelingen af sin formue og værdigenstande efter sin død. Dette dokument spiller en central rolle i at sikre, at ejendele som sommerhuse, veteranbiler, kunstværker og andre værdifulde objekter bliver fordelt i overensstemmelse med testatorens sidste vilje.

Et testamente kan også have en stor betydning for de efterladte. Ved at oprette et testamente sikrer du, at dine nærmeste ikke kun arver værdifulde ejendele, men også at de kan fortsætte deres liv i de vante omgivelser uden juridiske komplikationer. Dette kan være afgørende for at bevare familiens stabilitet og tryghed i en tid, hvor sorg og tab dominerer.

Det er vigtigt fastslå, at et testamente ikke kun er for de velhavende. Enhver voksen kan have gavn af at oprette et testamente. Det er en måde at tage kontrol over dine personlige og økonomiske anliggender og sikre, at dine sidste ønsker bliver respekteret. I sidste ende er et veludformet testamente en sidste gave til dem, du holder af, og det kan være med til at mindske de potentielle konflikter og udfordringer, der kan opstå efter din bortgang.

Hvad er formålet med et testamente?

At oprette et testamente er en vigtig handling, der giver dig muligheden for at bestemme præcist, hvad der skal ske med dine ejendele og formue, når du ikke længere er her. Et testamente er ikke kun en vejledning til fordeling af materielle værdier, det kan også fastsætte dine præferencer for personlige ønsker såsom detaljer om din begravelse eller specifikationer for, at din arv skal være arvingens særeje.

For at oprette et gyldigt testamente skal du være mindst 18 år gammel og have evnen til at træffe fornuftige beslutninger ved tidspunktet for testamentets oprettelse. Dette sikrer, at dokumentet afspejler dine ægte ønsker og at det er juridisk bindende.

Ved at have et testamente sikrer du, at dine personlige og økonomiske anliggender er ordnet efter dine specifikke ønsker. Det hjælper med at undgå potentielle konflikter mellem arvingerne og sikrer, at dine værdier overgår til de rette personer eller organisationer, som du har udpeget. Et testamente spiller en afgørende rolle i at bevare din arvs fortrolighed og sikre, at dine sidste ønsker bliver respekteret. Uden et testamente vil fordelingen af din formue blive håndteret efter standardreglerne i arveloven, som måske ikke stemmer overens med dine personlige præferencer.

Ligesom det er vigtigt at have styr på sit testamente, er det også vigtigt at have styr på sin økonomi. Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og vejledning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvilke regler gælder der for testamentet?

Oprettelsen af et testamente giver dig muligheden for selv at bestemme, hvordan din arv skal fordeles efter din død. Dog er der visse juridiske begrænsninger, som skal tages i betragtning, specielt hvis du har en ægtefælle, børn, eller andre livsarvinger. Disse regler sikrer, at visse nære slægtninge modtager en del af arven, uanset indholdet i testamentet.

Arveloven

Din arv vil blive fordelt i henhold til arvelovens regler suppleret af de specifikke instruktioner, du har angivet i dit testamente. For at have størst mulig kontrol over fordelingen af din arv, er det vigtigt at oprette et testamente. Arveloven fastslår, at visse familiemedlemmer – dine livsarvinger – har ret til tvangsarv. Tvangsarven, som er defineret ved lov, udgør 25% af arven og kan ikke fraviges ved testamentariske bestemmelser. Det betyder, at du kan disponere over de resterende 75% af din arv gennem dit testamente.

Tvangsarv

Tvangsarv er, som navnet antyder, obligatorisk for livsarvingerne, men loven tillader en reduktion af denne arv til 1 million kroner per barn fra den samlede formue, gennem et testamente. Dette er særligt relevant, hvis du er velhavende og ønsker at overdrage en virksomhed eller andre væsentlige aktiver til en enkelt arving, uden at de øvrige arvinger skal købes ud for større beløb end 1 million kroner per arving.

Skattemæssige overvejelser kan også spille en rolle i, hvordan arven fordeles gennem et testamente, hvilket gør det endnu vigtigere at have et velovervejet og juridisk korrekt udarbejdet testamente for at sikre, at dine ønsker efterleves, og dine nærmeste er beskyttede.

De skattemæssige forhold kan spille en afgørende rolle i arvefordeling gennem et testamente. Hos Stadsrevisionen står vi klar til at hjælpe dig med de skattemæssige spørgsmål omkring dit testamente.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

Stadsrevisionen står klar til at hjælpe dig med skattemæssige forhold omkring dit testamente.

Hvem er livsarvinger?

Livsarvinger er de direkte efterkommere som børn, børnebørn, oldebørn og adoptivbørn. Disse personer spiller en afgørende rolle i arveretlige sammenhænge og er betegnet som legale arvinger. Når et testamente oprettes, er det vigtigt at være opmærksom på livsarvingernes rettigheder, især hvad angår tvangsarv.

Hvis der er en efterlevende ægtefælle, skal livsarvingerne dele halvdelen af tvangsarven med denne ægtefælle. Det betyder, at ægtefællen har ret til halvdelen af tvangsarven, hvilket understreger vigtigheden af at forstå både ægtefællens og livsarvingernes rettigheder ved udarbejdelsen af et testamente.

Hvem kan jeg tilgodese i et testamente?

I et testamente har du mulighed for at tilgodese forskellige personer eller organisationer efter dit eget ønske, for så vidt angår den del af din arv, som ikke er forbeholdt dine tvangsarvinger. 

For den del af arven der ikke er omfattet af tvangsarven, har du fuld frihed til at bestemme, hvordan den skal fordeles. Du kan vælge at inkludere venner, fjernere slægtninge, velgørende organisationer eller enhver anden person, du ønsker at tilgodese gennem dit testamente.

Det er værd at bemærke, at hvis du ikke har nogen tvangsarvinger, får du muligheden for at disponere over hele arven i dit testamente. Dette giver dig endnu større fleksibilitet til at afgøre, hvem der skal nyde godt af dine værdier efter din bortgang.

Hvad sker der efter ens død, hvis man ikke har skrevet testamente?

Hvis du ikke har skrevet et testamente inden din død, vil dine ejendele og eventuelle formue blive fordelt i overensstemmelse med reglerne i arveloven. Dette betyder, at din nærmeste familie vil arve dine værdier. 

I henhold til arveloven er det dine direkte efterkommere, såsom børn, og din ægtefælle, der står først i rækken til at arve. Hvis du ikke har nogen direkte efterkommere eller ægtefælle, vil arven kunne gå til dine forældre, søskende eller andre nærmere slægtninge. I de tilfælde, hvor man ikke efterlader sig nogen nærmeste familie, eller hvis der ikke findes nogen lovbestemte arvinger, vil din arv tilfalde staten.

Uden et testamente har du ingen kontrol over, hvem der præcist arver dine værdier og i hvilken andel. Det kan medføre, at personer, du måske ønskede skulle arve fra dig, helt udelukkes fra arven. Derfor er det vigtigt at oprette et testamente for enhver, der ønsker at have indflydelse på fordelingen af deres ejendele efter deres død.

Hvordan opretter jeg et gyldigt testamente?

For at oprette et gyldigt testamente, skal du være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftigt. Der er forskellige typer af testamenter, hvoraf de to mest almindelige er notartestamente og vidnetestamente, hver med sine egne procedurer og krav.

Notartestamente

Et notartestamente giver den største sikkerhed for, at dit testamente vil blive fundet og anvendt korrekt efter din død til fordeling af din arv. For at oprette et notartestamente, skal du aftale et møde med en notar, som er en offentlig ansat ved en byret. Under mødet vil notaren bekræfte din identitet og sikre sig, at du forstår testamentets indhold. Processen kræver, at du medbringer to eksemplarer af dit testamente, hvoraf det ene er originalen og ikke må være underskrevet på forhånd, samt gyldig billedlegitimation. Der er et gebyr på 300 kr. pr. dokument i retsafgift i 2024. Når notaren har godkendt og påtegnet dit testamente, registreres det i Centralregistret for Testamenter, og du beholder originalen.

Vidnetestamente

Hvis du vælger at oprette et vidnetestamente, skal det underskrives i nærvær af mindst to kvalificerede vidner. Disse vidner skal være over 18 år, ikke nært beslægtede med dig, og ikke selv være begunstigede i testamentet. Vidnerne skal også kunne bekræfte, at du var ved fuld fornuft, da testamentet blev underskrevet, og at de var til stede samtidigt. Et vidnetestamente er gyldigt, så snart det er korrekt underskrevet af alle parter.

Nødtestamente

I særlige nødsituationer, såsom ved alvorlig sygdom eller lignende akutte tilfælde, hvor du ikke er i stand til at oprette et notar- eller vidnetestamente, kan du oprette et nødtestamente. Dette testamente kræver ikke de samme formelle krav og kan inkludere enhver form for tilkendegivelse, såsom en SMS, en besked på en telefonsvarer, eller en e-mail. Vær dog opmærksom på, at et nødtestamente kun er gyldigt i tre måneder fra oprettelsen.

Hvilken form skal jeg vælge?

Valget af form på dit testamente er en vigtig beslutning, der kan have betydelige konsekvenser for, hvordan din arv fordeles efter din død. Det er afgørende, at du var i stand til at handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for testamentets oprettelse. Dette kaldes testamentshabilitet og er en afgørende faktor for testamentets gyldighed.

Notartestamente er ofte anbefalet, da det inkluderer en påtegning fra en notar, som bekræfter, at du var testamentshabil, da du oprettede dit testamente. Denne notarpåtegning tilføjer en stærk bevismæssig værdi til testamentet, hvilket gør det betydeligt vanskeligere for eventuelle forbigåede arvinger at anfægte testamentets gyldighed med henvisning til manglende testamentshabilitet.

At vælge at oprette et notartestamente sikrer en grundig dokumentation og bekræftelse af, at alle juridiske krav og procedurer er fulgt korrekt. Dette minimerer risikoen for uoverensstemmelser og sikrer, at dine sidste ønsker bliver respekteret. Denne form for testamente styrker ikke kun gyldigheden af dine beslutninger, men hjælper også med at opretholde fred blandt dine efterladte, ved klart at dokumentere dine intentioner og din mentale kapacitet på oprettelsestidspunktet.

Når du skal beslutte, hvilken type testamente der er bedst for dig, er det derfor værd at overveje fordelene ved et notartestamente. Det tilbyder ikke blot sikkerhed for dig, men også klarhed og beskyttelse for dine arvinger, hvilket kan være afgørende for en effektiv og konfliktfri arvefordeling.

Hvordan opbevarer jeg et testamente?

Når du har oprettet et testamente, er det af afgørende betydning, at det opbevares sikkert og kan lokaliseres nemt efter din død. Der er forskellige opbevaringsmuligheder afhængig af, hvilken type testamente du vælger at oprette.

Et notartestamente tilbyder den højeste grad af sikkerhed med hensyn til opbevaring og tilgængelighed. Når du opretter et notartestamente, bliver en kopi af dokumentet opbevaret i Centralregistret for Testamenter. Denne praksis sikrer, at testamentet altid kan findes og fremlægges ved dødsfald. 

I modsætning til et notartestamente bliver et vidnetestamente ikke registreret eller opbevaret officielt i et register. Derfor er det eneste eksisterende eksemplar det, som du selv opbevarer. Det er vigtigt, at dette testamente opbevares et sikkert sted, hvor dine efterladte let kan finde det, når du ikke længere er her. Et sikkert sted kan for eksempel være et personligt pengeskab, en bankboks, eller hos en advokat, som kan sikre professionel håndtering og fremlæggelse af testamentet ved nødvendighed.

Uanset hvilken type testamente du vælger, er det vigtigt at informere en eller flere pålidelige personer om, hvor testamentet er opbevaret. Dette kan omfatte familiemedlemmer, en advokat eller en anden betroet person. Således sikrer du, at der ikke opstår usikkerhed om testamentets placering eller dets indhold efter din bortgang.

Hvis du nogensinde får behov for at få en kopi af dit notartestamente, kan du kontakte den byret, hvor notaren har påtegnet dokumentet, for at anmode om en udskrift. Dette sikrer, at du altid kan få adgang til en officiel kopi, hvis originalen går tabt eller bliver beskadiget.

Kan mit testamente ændres eller tilbagekaldes?

Du har mulighed for at ændre eller tilbagekalde dit testamente når som helst, medmindre du specifikt har angivet, at testamentet er uigenkaldeligt. Det er imidlertid vigtigt, at enhver ændring eller tilbagekaldelse af et testamente overholder de samme juridiske krav som ved dets oprindelige oprettelse i henhold til arveloven.

Ændring eller tilbagekaldelse af notartestamente

Hvis dit testamente er et notartestamente, skal alle ændringer eller en tilbagekaldelse foretages gennem en notar. Dette sikrer, at processen overholder alle lovmæssige krav, og at den nye version af testamentet er juridisk bindende og korrekt registreret. At lave ændringer gennem en notar tilføjer også en officiel dokumentation, som støtter gyldigheden af de nye bestemmelser.

Ændring eller tilbagekaldelse af vidnetestamente

Tilsvarende, hvis du ønsker at ændre eller tilbagekalde et vidnetestamente, skal dette ligeledes ske gennem en ny procedure med vidner, som overholder de samme juridiske krav som det oprindelige vidnetestamente. Det betyder, at de nye vidner skal opfylde alle kvalifikationskravene, herunder at de ikke må være nær beslægtede med dig eller på nogen måde begunstigede af testamentet.

Tilbagekaldelse af gensidigt testamente

I tilfælde af et gensidigt testamente, som du har oprettet sammen med en anden person, såsom din ægtefælle, kræver tilbagekaldelsen, at du informerer den anden part om din beslutning. Arveloven specificerer, at et gensidigt testamente automatisk bliver tilbagekaldt i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvilket er vigtigt at huske, hvis din civilstand ændres.

Det er vigtigt  at holde dit testamente opdateret for at sikre, at det afspejler dine aktuelle ønsker og livssituation. Ved at revidere dit testamente regelmæssigt sikrer du, at dine værdier og ejendele vil blive fordelt efter din præcise vilje, og du undgår potentielle konflikter blandt dine arvinger efter din bortgang.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om testamente

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et testamente er et juridisk dokument, hvor en person (testator) kan fastsætte instruktioner for, hvordan vedkommendes ejendele og værdier skal fordeles efter døden. Det er et vigtigt værktøj til at sikre, at ens personlige og økonomiske ønsker bliver respekteret og fulgt.

Et testamente giver en person mulighed for at bestemme, hvem der skal arve vedkommendes formue, ejendomme og andre værdier. Testamenter kan også indeholde bestemmelser om værgemål for mindreårige børn, ønsker til begravelse og andre personlige instruktioner.

Man opretter et testamente for at have kontrol over fordelingen af sine ejendele efter sin død, og for at undgå juridiske komplikationer og familiekonflikter. Uden et testamente vil arven blive fordelt efter arvelovens standardregler, som måske ikke afspejler personens egentlige ønsker.

Efter en persons død bliver testamentet offentligt tilgængeligt via skifteretten, hvor interessenter som arvinger, kreditorer og andre berettigede kan anmode om indsigt. Inden dødsfaldet er det kun testator og eventuelt den notar eller advokat, der opbevarer testamentet, der har adgang til det.

Ja, et testamente kan og bør omfatte instruktioner for håndtering af digital ejendom, såsom sociale mediekonti, digitale fotos, e-mails og andre online aktiver. Dette sikrer, at digitale ejendele håndteres i overensstemmelse med testatorns ønsker, herunder overdragelse af adgangskoder eller sletning af personlige data.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: