Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Når du har nået 18-års alderen og er i gang med en uddannelse, har du mulighed for at ansøge om økonomisk hjælp fra staten. SU-stipendiet er en form for støtte, som typisk ikke skal tilbagebetales.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvem kan modtage SU?

For at være berettiget til SU, er det et krav, at du er aktiv i dit studie, og at du ikke modtager en anden form for offentlig støtte. Der er ligeledes en øvre indkomstgrænse, når du er SU-modtager.

Nationalitet spiller også en rolle. Du skal være dansk statsborger for at modtage SU. Udenlandske statsborgere har mulighed for at ansøge om SU, hvis de opfylder specifikke kriterier og dermed kan blive sidestillet med danske statsborgere.

Ungdomsuddannelser

Er du elev på en ungdomsuddannelse, er du berettiget til SU fra kvartalet efter din 18-års fødselsdag. Din SU-rates størrelse er korreleret med dine forældres indtjening, dette gælder uanset din bo-situation, indtil du bliver 20 år.

Videregående uddannelser

På videregående uddannelser er der ikke fastsat en nedre aldersgrænse for modtagelse af SU. Her bestemmes SU-støttens størrelse af, om du er hjemmeboende eller udeboende.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Enlig forsørger

Som enlig forsørger har du mulighed for at ansøge om ekstra SU-tillæg samt et supplerende SU-lån. Dette gælder også for par, hvor begge partnere er studerende og sammen forsørger et barn.

På hvilke uddannelser kan du modtage SU?

Hovedreglen er, at en uddannelse berettiger til SU, såfremt den er organiseret som fuldtidsundervisning. Dette inkluderer alle offentligt anerkendte uddannelser, der opfylder dette kriterium, samt nogle private uddannelser.

SU til højst 5 ungdomsuddannelser

Vær opmærksom på, at der er en begrænsning på SU modtagelse til op til 5 forskellige ungdomsuddannelser. Hver udmelding fra en ungdomsuddannelse og efterfølgende tilmelding til en ny tæller med i dette antal.

Efter at have afsluttet en gymnasial uddannelse, er det ikke muligt at modtage SU til endnu en gymnasial uddannelse.

Enkeltfag på almene uddannelser

SU kan også tildeles til enkeltfag på grundskole- og gymnasialt niveau, forudsat at uddannelsen fuldføres indenfor en periode på 23 måneder. For personer med børn under 7 år udvides denne periode til 35 måneder. For enkeltfag på gymnasialt niveau er betingelsen, at du ikke tidligere har fuldført disse fag på samme niveau, eller allerede har gennemført en gymnasial uddannelse.

Gymnasial supplering

Der er også mulighed for at ansøge om SU til at supplere eksisterende kvalifikationer, hvis du allerede har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, der giver adgang til videregående uddannelse, men du mangler specifikke fag eller niveauer for at opfylde adgangskravene. Dette gælder kun, hvis suppleringen udbydes som intensive, kortvarige forløb.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Praktikophold

Planlægger du et praktikophold, enten nationalt eller internationalt, som en del af din videregående uddannelse, kan du fortsat modtage SU, hvis praktikken er ulønnet. Det er dog acceptabelt, hvis praktikvirksomheden dækker omkostninger relateret til praktikopholdet, såsom flybillet, rejseforsikring, husleje og lignende.

SU-klippekortet

Videregående uddannelser samt private uddannelser, der er godkendt til SU, følger en struktur, hvor støtten administreres via et klippekortsystem med 70 klip. Dette giver ret til SU for 70 måneders uddannelse i alt.

SU ud over den normerede studietid

Der er mulighed for at få tildelt 12 yderligere klip, hvis du påbegynder en videregående uddannelse indenfor 2 år efter afslutning af din adgangsgivende uddannelse. Skulle du derimod påbegynde din videregående uddannelse mere end to år efter, kan der søges dispensation for denne regel, hvis forsinkelsen skyldes omstændigheder som barsel, sygdom eller værnepligt.

SU og trindelte uddannelser

I tilfælde af trinopdelte uddannelsesstrukturer, som inkluderer faser som bachelor- og kandidatuddannelser, er proceduren, at du først ansøger om SU til bacheloruddannelsen. Når denne del af uddannelsen er fuldført, og du påbegynder kandidatdelen, skal der ansøges særskilt om SU til denne uddannelsesfase.

Udlandet - uddannelse

Studieophold:
Hvis du overvejer et studieophold i udlandet som en del af din danske videregående uddannelse, eller planlægger at tage hele din uddannelse i udlandet, har du muligheden for at ansøge om at få din SU med dig. For at være berettiget, skal studieopholdet give fuld merit.
Hel uddannelse i udlandet:

Når det kommer til at tage en hel uddannelse i udlandet, er det muligt at ansøge om at modtage SU under denne periode. Reglerne varierer afhængigt af, om uddannelsen er beliggende i et nordisk land eller uden for Norden.

For at kvalificere til SU, skal uddannelsen enten allerede være på, eller kunne tilføjes, SU’s Fast Track-liste.

Ungdomsuddannelse i udlandet:

Der er også mulighed for at ansøge om SU, hvis du ønsker at påbegynde erhvervsrettede uddannelser i udlandet, der svarer til de danske erhvervsuddannelser, samt bestemte typer af gymnasiale uddannelser. For at være berettiget, skal disse uddannelser opfylde specifikke kriterier.

Ansøg om SU

Du skal ansøge om SU via selvbetjeningssystemet minSU, hvor du også har mulighed for at foretage ændringer i dine SU-forhold.

Ansøgning om SU kan først finde sted, når du har modtaget bekræftelse på, at du er optaget på en uddannelse, og det kan tidligst gøres en måned før uddannelsesstart.

Arbejde og SU

Det er muligt at have et arbejde ved siden af din uddannelse, mens du modtager SU. Dog er der et maksimalt beløb, du må tjene, hvilket er kendt som et fribeløb. Det er dit ansvar at holde styr på dine indtægter for at sikre, at du ikke overskrider dette beløb.

Når året er omme, vil SU foretage en beregning for at afgøre, om dine indtægter har overskredet det fastsatte fribeløb. Hvis det er tilfældet, skal du tilbagebetale det beløb, du har tjent ud over grænsen.

Fribeløbets størrelse kan variere fra år til år.

SU-lån

Efter at du er fyldt 18 år, har du mulighed for at optage et SU-lån ud over din almindelige SU. Lånet er underlagt renter, der påbegyndes fra dagen for låneoptagelsen og fortsætter, indtil lånet er fuldt tilbagebetalt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om SU

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nej, du skal have nået 18-års alderen og være i gang med en uddannelse for at kunne ansøge om SU.

Nej, du kan ikke modtage SU, hvis du allerede modtager en anden form for offentlig støtte. Du skal også være aktiv i dit studie og overholde en øvre indkomstgrænse for at være berettiget til SU.

Når alle 70 klip er brugt, kan du ikke længere modtage SU. Klippekortet dækker 70 måneders uddannelse i alt. Du skal derfor planlægge din uddannelse og SU-forbrug indenfor denne tidsramme.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: