Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Straffeattest

En straffeattest er et officielt dokument, der indeholder oplysninger om en persons eventuelle tidligere domme og kriminelle handlinger. I Danmark anvendes den for at verificere, om en person har begået kriminalitet, hvilket kan være relevant i forbindelse med ansættelser, visse typer licenser eller frivilligt arbejde.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en straffeattest?

En straffeattest er et dokument, der registrerer eventuelle straffedomme en person måtte have. I Danmark findes der tre hovedtyper af straffeattester: 

  1. Privat straffeattest: Denne type attest anvendes oftest af den enkelte til personlig brug.
  2. Straffeattest til brug for politiet og offentlige myndigheder: Denne attest giver et mere detaljeret overblik over en persons strafferetlige fortid og anvendes typisk af politi og andre myndigheder.
  3. Børneattest: Specielt designet til at screene personers baggrund for overtrædelser i relation til børn og unge, bruges denne i sammenhænge, hvor voksne kommer i kontakt med mindreårige.

Oplysningerne, der fremgår af en straffeattest, varierer afhængigt af attestens type. Dette sikrer, at informationen er relevant og tilpasset det specifikke formål, attesten er udstedt til. En dybere forståelse af, hvad en straffeattest er og dens forskellige typer, kan være essentiel, særligt når det gælder ansættelser eller andre situationer, hvor det er vigtigt at kende til en persons juridiske historik.

Straffeattest til privat brug

Straffeattesten til privat brug er en personlig dokumentation, der kun er beregnet til dig selv. Det er vigtigt at forstå, at denne type straffeattest ikke kan udleveres af politiet til arbejdsgivere eller andre tredjeparter. Denne attest er den eneste type, som du som privatperson har adgang til at anmode om og modtage direkte.

Indholdet af en privat straffeattest fokuserer på specifikke juridiske oplysninger. Den indeholder registreringer over domme, bøder og tiltalefrafald, der relaterer sig til overtrædelser af både Straffeloven og Lov om euforiserende stoffer. Dette betyder, at mindre overtrædelser såsom fartbøder ikke vil blive inkluderet på denne attest. Yderligere vil eventuelle anklager, hvor du er mistænkt, sigtet, eller tiltalt, men ikke dømt, ligeledes ikke fremgå på attesten. Frifindende domme er også udeladt og vises ikke på denne type straffeattest.

Forståelsen af, hvad der præcist fremgår på en straffeattest til privat brug, er essentiel for at sikre, at du korrekt kan formidle relevant information i situationer, hvor du vælger at dele din straffeattest. Denne viden er også nyttig for at beskytte din privatlivets fred i forhold til, hvad andre kan lære om din juridiske baggrund. Står du med spørgsmål eller har brug for hjælp, så lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig! Vi har +1200 tilfredse klienter og branchebestemte revisorer, så det matcher netop dig og dit behov! 

Ønsker du professionel hjælp indenfor straffeattest?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sletning af afgørelser på straffeattesten til privat brug

Forståelsen af, hvornår forskellige afgørelser bliver slettet fra din straffeattest til privat brug, er vigtig for at have et klart billede af, hvad der fremgår af din juridiske historik. Her er nogle generelle retningslinjer for, når visse typer af afgørelser typisk slettes fra denne type straffeattest i Danmark:

Tiltalefrafald: Afgørelser om tiltalefrafald slettes fra straffeattesten to år efter datoen, hvor tiltalefrafaldet er godkendt i retten. Det betyder, at sådanne afgørelser kun midlertidigt vil fremgå af attesten.

Bødestraf: Bøder bliver slettet fra straffeattesten to år efter datoen for den endelige afgørelse. Dette omfatter bøder givet for overtrædelser, der kvalificerer til at blive registreret på den private straffeattest.

Fængselsstraf: Registreringer af fængselsstraffe vil blive slettet fra attesten tre år efter datoen for den endelige afgørelse. Hvis personen har afsonet sin dom, bliver registreringen først slettet fem år efter den faktiske løsladelse.

Det er vigtigt at bemærke, at disse perioder er generelle og kan variere baseret på specifikke omstændigheder og lovgivning. Disse regler sikrer, at informationen på straffeattesten til privat brug holder sig relevant og opdateret, samtidig med at individets rettigheder til privatliv respekteres.

Straffeattest til offentlig brug

Straffeattesten til offentlig brug er mere omfattende end den private version og er designet til at give en dybere indsigt i en persons juridiske historik. Denne type attest indeholder flere oplysninger og bevarer registreringerne i længere tid.

Omfang af oplysninger: Straffeattesten til offentlig brug inkluderer flere detaljer og registrerer afgørelser i en længere periode. Typisk forbliver oplysningerne synlige på attesten i mindst 10 år fra datoen for sagens endelige afgørelse. Dette sikrer, at relevante juridiske data er tilgængelige for offentlige myndigheder eller arbejdsgivere, der har et legitimt behov for denne information.

Brug af straffeattesten: Hvis du søger arbejde ved en offentlig myndighed, vil det ofte være et krav, at du fremlægger din straffeattest. For at en arbejdsgiver kan få adgang til din straffeattest til offentlig brug, kræves det, at du giver dit skriftlige samtykke. Dette samtykke sikrer, at udleveringen af personlige og følsomme oplysninger håndteres korrekt og respekterer privatlivets fred.

Det er afgørende at være opmærksom på, hvilken type straffeattest der anmodes om, og hvilke informationer der kan blive delt. Ved at forstå forskellen mellem de private og offentlige straffeattester kan du bedre navigere i processen ved jobansøgninger og andre officielle procedurer.

Børneattest

Børneattesten er en specialdesignet straffeattest, der anvendes i situationer, hvor voksne kommer i direkte kontakt med børn under 15 år. Dette dokument er afgørende for at sikre børns sikkerhed og trivsel og er typisk påkrævet i miljøer som børnehaver, skoler, eller i forbindelse med frivilligt arbejde i idrætsklubber.

Formål med børneattesten: Børneattesten er designet til at identificere og forhindre, at personer med fortidige overtrædelser af Straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år får adgang til arbejde eller aktiviteter, der involverer direkte kontakt med denne aldersgruppe.

Procedurer for udstedelse: Kun den person, som attesten vedrører, kan give tilladelse til, at børneattesten udleveres til en tredjepart, såsom en potentiel arbejdsgiver. Denne tilladelse skal gives skriftligt for at sikre, at både den voksne og børnenes rettigheder beskyttes korrekt.

Vigtigheden af børneattesten: At forstå og respektere processen for børneattesten er essentiel, når man søger stillinger, der involverer ansvar overfor børn. Attesten tjener som et værn mod mulige risici, hvilket er afgørende for at opretholde et sikkert og støttende miljø for børn.

For alle, der ønsker at arbejde eller engagere sig i aktiviteter med børn, er det vigtigt at være opmærksom på kravene og procedurerne forbundet med børneattesten. Den spiller en central rolle i at beskytte de mest sårbare medlemmer af samfundet og sikrer, at de, der arbejder med børn, har de rette kvalifikationer og baggrund. Har du brug for hjælp indenfor børneattester? Her hos Stadsrevisionen har vi hjulpet +1200 tilfredse klienter og tilbyder altid tilfredshedsgaranti. 

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Sådan bestiller du din straffeattest

Hvis du har brug for at bestille en straffeattest til privat brug, er processen blevet gjort nem og tilgængelig digitalt. Her er, hvordan du kan gøre det:

Digital bestilling: For at bestille din straffeattest til privat brug, kan du anvende det digitale system. Denne metode kræver typisk, at du logger ind med NemID for at verificere din identitet og sikre sikker adgang til dine oplysninger.

Alternativ for dem uden NemID: Hvis du er fritaget for at bruge NemID, er der stadig mulighed for at bestille din straffeattest digitalt. I sådanne tilfælde vil attesten blive sendt direkte til din adresse registreret i folkeregisteret. Dette sikrer, at alle har adgang til at bestille en straffeattest, selv uden digital signatur.

Begrænsninger for privatpersoner: Det er vigtigt at bemærke, at privatpersoner ikke selv kan bestille straffeattester til offentlig brug eller børneattester. Disse typer af attester kræver specifikke procedurer og er generelt kun tilgængelige gennem arbejdsgivere eller relevante myndigheder, der har lovlig grund til at anmode om dem.

Ved at følge disse trin kan du nemt anskaffe din egen straffeattest til privat brug. Husk altid at beskytte dine personlige oplysninger og sikre, at du forstår, hvilken type attest du har brug for, afhængigt af dit specifikke formål.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Straffeattest

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En straffeattest viser registreringer over eventuelle straffedomme, bøder, og i visse tilfælde, tiltalefrafald, afhængig af attestens type. Informationerne kan omfatte domme for overtrædelser af Straffeloven og Lov om euforiserende stoffer, men ikke mindre overtrædelser som f.eks. fartbøder.

En plet på straffeattesten opstår, når en person bliver dømt for en kriminel handling, der er omfattet af Straffeloven eller andre relevante love. Dette inkluderer alt fra mindre forseelser til alvorlige forbrydelser.

Jobs, der kræver en ren straffeattest, inkluderer typisk positioner inden for offentlig administration, arbejde i sikkerhedsfølsomme industrier, positioner der involverer arbejde med børn, som lærere eller pædagoger, og roller, hvor man håndterer fortrolige oplysninger.

For at bestille en straffeattest til privat brug kan du anvende det digitale system, der kræver, at du logger ind med NemID. Hvis du ikke har NemID, kan du stadig anmode om den digitalt, og attesten vil blive sendt til din registrerede folkeregisteradresse.

Nej, tidligere sager, hvor personen er blevet frifundet, mistænkt, sigtet, eller tiltalt uden at være dømt, fremgår ikke på straffeattesten til privat brug. Kun domme, bøder og godkendte tiltalefrafald inden for en bestemt periode bliver vist.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: