Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Statsautoriseret revisor

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en statsautoriseret revisor?

En statsautoriseret revisor repræsenterer den højeste grad af akademisk og praktisk ekspertise inden for revisionsfeltet, et niveau over både almindelige revisorer og registrerede revisorer. Denne betegnelse er juridisk beskyttet, hvilket betyder, at kun de, der har fuldført den krævende uddannelse, lovligt kan anvende titlen. En uddannelse som statsautoriseret revisor kvalificerer også til at udføre revisioner for børsnoterede selskaber og virksomheder, der kræver en sådan i deres vedtægter.

Arbejdsområder for en statsautoriseret revisor

På linje med andre inden for revision arbejder en statsautoriseret revisor med et spektrum af regnskabsrelaterede funktioner, som hovedsageligt falder inden for revision, rådgivning og regnskabsføring.

  • Revision: En statsautoriseret revisor er autoriseret til at foretage revisioner og sikre, at en virksomheds regnskaber er i overensstemmelse med gældende regler og korrekt afspejler den økonomiske realitet. Dette arbejde bidrager til troværdighed og gennemsigtighed i virksomhedens finansielle rapportering.
  • Rådgivning: En statsautoriseret revisor tilbyder også værdifuld økonomisk og forretningsmæssig rådgivning i forskellige faser af en virksomheds livscyklus, herunder skatteplanlægning, vækststrategier og fusioner eller opkøb.
  • Regnskabsarbejde: Assistance med årsregnskab og budgetlægning er blandt de grundlæggende ydelser, en statsautoriseret revisor tilbyder, hvor de sørger for nøjagtighed og pålidelighed i virksomhedens økonomiske rapportering, hvilket er afgørende for at opretholde en sund økonomisk styring.

Hvem kan benytte sig af en statsautoriseret revisor

Principielt kan enhver virksomhed benytte sig af en statsautoriseret revisor. Specifikt er det dog obligatorisk for aktieselskaber og finansielle institutioner, såsom banker og forsikringsselskaber, at deres årsregnskaber bliver revideret af en statsautoriseret revisor. Hvis din virksomhed ikke falder ind under disse kategorier, er det stadig muligt at anvende en registreret revisor eller en person med generel revisorerfaring, afhængigt af virksomhedens specifikke behov og lovkrav.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Uddannelsesvejen til statsautoriseret revisor

At blive statsautoriseret revisor kræver en dedikeret uddannelsesproces udover den grundlæggende revisoruddannelse. Typisk starter denne rejse med en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse med speciale i revision, kendt som cand.merc.aud., skønt dette er blot en af flere veje til titlen. 

Kravene inkluderer:

  • Succesfuld afslutning af cand.merc.aud.-uddannelsen eller en tilsvarende kandidatuddannelse, der opfylder specifikke kriterier.

Minimum tre års erfaring med revision eller lignende opgaver under vejledning af en statsautoriseret revisor.

  • Efter denne teoretiske og praktiske forberedelse skal aspiranter gennemføre en omfattende eksamen administreret af Erhvervsstyrelsen, som omfatter både skriftlige og mundtlige prøver. Gennemførelse af denne eksamen, under tilsyn af FSR – Danske Revisorer, giver retten til at bære den prestigefyldte titel som statsautoriseret revisor. Yderligere oplysninger og relevante frister for eksamen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside under sektionen for “Revisoreksamen – statsautoriseret revisor”.

Forskellen på registreret og statsautoriseret revisor

I den praktiske verden er forskellen mellem en registreret og en statsautoriseret revisor relativt lille, idet begge typer revisorer stort set kan udføre de samme opgaver og er underlagt samme lovgivning, herunder regler for kvalitetskontrol og dokumentationskrav. Titlernes forskelle leder sjældent til en udpræget præference for den ene type revisor frem for den anden i de fleste forretningssammenhænge.

Men der findes visse situationer, hvor det er nødvendigt at skelne mellem de to. Blandt disse situationer er børsnoterede virksomheder og finansielle institutioner, som kræver, at deres regnskaber bliver revideret af en statsautoriseret revisor. Ligeledes kan organisationer, der søger eller modtager offentlige midler, være forpligtede til at anvende en statsautoriseret revisor. Hvis din organisation ikke hører under disse kategorier, kan du frit vælge mellem at bruge en registreret eller en statsautoriseret revisor for revision, udvidet gennemgang eller review.

Selvom de to typer revisorer i mange tilfælde kan udføre det samme arbejde, stammer deres primære forskelle fra uddannelsesforløbet:

  • En registreret revisor har traditionelt gennemført et to årigt grundforløb i forbindelse med cand.merc.aud.-uddannelsen, mens en statsautoriseret revisor har fuldført hele uddannelsen, som typisk varer 3-4 år.
  • Efter uddannelsen har en registreret revisor typisk opnået 2-3 års praktisk erfaring på et revisionskontor, hvorimod en statsautoriseret revisor har opnået tilsvarende erfaring, men specifikt på et statsautoriseret revisionskontor.
  • Endelig afrunder en registreret revisor sin faglige uddannelse med en kvalifikationseksamen, mens en statsautoriseret revisor fuldender sin med en mere omfattende revisoreksamen.

Det er værd at bemærke, at uddannelsesvejen til registreret revisor er blevet udfaset, hvilket betyder, at denne titel gradvist vil blive mindre almindelig over de næste årtier.

Hvad er en godkendt revisor?

Begrebet “godkendt revisor” refererer til en professionel, som har opnået en af de to beskyttede titler: statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Dette gør titlen “godkendt revisor” til en overordnet betegnelse for disse to typer af fagfolk. At være en godkendt revisor betyder, at man har opfyldt de strenge krav, der er nødvendige for at opnå disse kvalifikationer, hvilket fungerer som et kvalitetsstempel, især i større virksomheders øjne, som oftest vælger godkendte revisorer til deres revision.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Variationer inden for revisorfaget

Selvom “revisor” som titel ikke er beskyttet og derfor kan bruges af enhver, er der en væsentlig forskel på de tjenester, som tilbydes af henholdsvis godkendte og ikke-godkendte revisorer. Ikke-registrerede revisorer kan lovligt udføre revisionsarbejde, men det er klogt at søge anbefalinger for at sikre kvaliteten af det udførte arbejde, især når det ikke kommer fra en godkendt revisor.

Professionelle revisorforeninger

Statsautoriserede revisorer er typisk medlemmer af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer (FSR), mens både godkendte og ikke-godkendte revisorer kan være medlemmer af andre foreninger, såsom Foreningen af Danske Revisorer (FDR). Medlemskab i sådanne organisationer tilbyder en form for sikkerhed for klienterne, da det indikerer en vis standard af uddannelse og professionalisme, og det reducerer risikoen for fejl i revisionsarbejdet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Statsautoriseret Revisor

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En statsautoriseret revisor er en højt kvalificeret professionel inden for revisionsfeltet, som har gennemgået en omfattende uddannelses- og certificeringsproces. Denne titel er juridisk beskyttet og forbeholdt dem, der har fuldført den krævende uddannelse og bestået de nødvendige eksamener. En statsautoriseret revisor har kompetencer til at udføre revisioner for alle typer virksomheder, herunder børsnoterede selskaber, og bidrager til at sikre finansiel transparens og overholdelse af gældende regler.

For at blive statsautoriseret revisor kræves en relevant højere uddannelse, såsom cand.merc.aud., efterfulgt af praktisk erfaring inden for revision under vejledning af en allerede godkendt statsautoriseret revisor. Kandidater skal desuden gennemføre og bestå en særlig revisoreksamen, som dækker både teoretiske og praktiske aspekter af revisorfaget, administreret af Erhvervsstyrelsen og overvåget af FSR – Danske Revisorer.

Selvom både statsautoriserede og registrerede revisorer kan udføre mange af de samme opgaver og er underlagt den samme revisorlovgivning, adskiller de sig primært ved deres uddannelsesniveau og de typer virksomheder, de kan revidere. En statsautoriseret revisor har gennemført en længere og mere omfattende uddannelse og er den eneste type revisor, der kan revidere børsnoterede selskaber og visse finansielle institutioner.

En statsautoriseret revisor kan anvendes af alle typer virksomheder, men er særligt nødvendig for aktieselskaber, finansielle virksomheder og organisationer, der modtager offentlige midler eller er børsnoterede. Disse virksomheder er ofte lovpligtige til at have deres regnskaber revideret af en statsautoriseret revisor for at sikre overholdelse af gældende lovgivning og standarder.

En godkendt revisor er en samlebetegnelse, der omfatter både statsautoriserede og registrerede revisorer. Dette begreb bruges for at indikere, at en person har opnået en af de beskyttede titler og dermed opfylder de krav, der er nødvendige for at udføre kvalificeret revisionsarbejde. At være en godkendt revisor betragtes som et kvalitetsstempel inden for professionel revision.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: