Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

SPIN-modellen

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er SPIN-modellen?

SPIN-modellen er en innovativ tilgang til salgsprocessen, som skiller sig ud for sin evne til at forstå og imødekomme kundens unikke behov. Denne model, som blev fremhævet i Neil Rackhams bog “SPIN Selling” fra 1988, har revolutioneret måden, hvorpå sælgere engagerer sig med kunder i komplekse, rådgivende salgsscenarier.

I hjertet af SPIN-modellen ligger erkendelsen af, at ingen salgsmøder eller kunder er ens. For at navigere gennem denne kompleksitet og direkte adressere en kundes kernebehov, fremhæver SPIN-modellen vigtigheden af målrettede spørgsmål og personlig tilpasning. Modellen er bygget op omkring fire centrale typer af spørgsmål, som hver spiller en afgørende rolle i salgsprocessen:

 • Situation: Dette drejer sig om at forstå kundens nuværende situation gennem spørgsmål.
 • Problem: Her identificeres kundens vanskeligheder eller utilfredshed gennem målrettede spørgsmål.
 • Implikation: Disse spørgsmål udforsker de potentielle konsekvenser eller implikationer af kundens problemer.
 • Need-Payoff: Denne kategori af spørgsmål undersøger, hvor vigtigt det er for kunden at løse det identificerede problem.

Ved at følge SPIN-modellen i den angivne rækkefølge kan en sælger nå en dybere forståelse med kunden og holde dem engageret gennem hele mødet. Denne tilgang gør det muligt for sælgeren at fokusere på produktet på en måde, der er oplysende og problemløsende, frem for at virke anmassende.

Over de sidste fire årtier har SPIN-selling bevist sig som en yderst effektiv metode til at forbedre salgssucces og levere påvirkelige resultater på bundlinjen. Metodens popularitet og effektivitet understreger dens betydning i den moderne salgsproces, hvor forståelse og skræddersyede løsninger er nøglen til succesfulde salgsaftaler.

SPIN-salgsmetoden og dens spørgsmål

For at mestre SPIN-salgsmetoden er det afgørende at have en grundig forståelse af de fire typer SPIN-spørgsmål og hvordan de udvikler sig i løbet af et salgsmøde. Uanset om du er ny til SPIN-salg eller blot ønsker at genopfriske dine færdigheder, vil denne sektion uddybe hver kategori og fremhæve de vigtigste aspekter. (For en komplet forklaring anbefales det at læse Rackhams bog, da der kun er plads til så meget i et blogindlæg.)

Situationsspørgsmål

Salgsrepræsentanter er ofte for ivrige og starter direkte med et salgsfremstød uden først at forstå klientens omstændigheder. Dette fokuserer udelukkende på produktet, hvilket Neil Rackham forklarer er fundamentalt forkert:

“Det bedste salg handler slet ikke om dine produkter og hvad du kan tilbyde. Det handler meget mere om kunderne og deres behov.”

Som navnet antyder, hjælper situationsspørgsmål dig med at forstå køberens nuværende situation. Målet er at indsamle informationer. For at komme i gang har vi givet nogle eksempler på SPIN-situationsspørgsmål:

 • Hvordan ser dine (kundens) nuværende processer ud?
 • Hvilke værktøjer bruger du allerede?
 • Hvor ofte bruger du dem?

Ved at starte med situationsspørgsmål etablerer salgsrepræsentanter en kontekst, der er afgørende for salgsprocessen. Disse spørgsmål hjælper dig med at forstå, hvor din klient kommer fra, hvilket giver dig den nødvendige information til at tilpasse resten af dine spørgsmål derefter. Udforskende spørgsmål om deres behov, forventninger, smertepunkter og budget hjælper med at skabe et samlet billede af deres nuværende forretningsklima og hjælper dig med at placere dit produkt inden for dette billede.

Situationsspørgsmål erstatter dog ikke baggrundsresearch. Inden du går ind til et salgsmøde, bør du allerede kende virksomhedens størrelse og have et generelt bekendtskab med deres produkter osv. Baggrundsresearch bør informere dine situationsspørgsmål, hjælpe dig med at stille ledende spørgsmål, der er relevante og specifikke for virksomheden.

Problemstillende spørgsmål

At sælge dit produkt indebærer, at du har en løsning at tilbyde. Problemstillende spørgsmål er afgørende for at illustrere de forskellige problemer, som dit produkt kan løse for din klient. Det er bedst at gøre dette uden eksplicit at nævne dit produkt – dette bør gemmes til det sidste sæt spørgsmål.

Ligesom situationsspørgsmål bør problemstillende spørgsmål være ledende. I stedet for at fortælle kunden, hvad deres problemer er, skal du stille spørgsmål, der leder dem til selv at identificere deres problemer. “Vi ønsker at opdage, hvordan [klienten] opfatter problemet,” forklarer Rackham, “Hvis kunden ikke føler, de har et problem, så har de ikke et problem.”

Forestil dig for eksempel, at du sælger et værktøj til produktstyring. De primære fordele er øget kommunikation og effektivitet – det holder tingene organiseret, hvilket sparer teams tid, når de arbejder på at udvikle et produkt. Dine problemstillende spørgsmål skulle i dette tilfælde fokusere på sådanne fordele uden direkte at adressere dit produkt. Her er nogle eksempler på SPIN problemstillende spørgsmål:

 • Føler du, at kommunikationen mellem teams er så god, som den kan være?
 • Hvor tidskrævende er det at [udføre X proces]?
 • Hvordan påvirker dette inddragelsen af interessenter?

En afgørende del af at stille de rette problemstillende spørgsmål er at forudse forhindringer, de måske endnu ikke har overvejet. Dette hjælper med at skabe en følelse af hastighed for faktisk at løse problemet og forhåbentlig, bruge din løsning til det. Så brugen af dine problemstillende spørgsmål som en opdagelsesfase handler lige så meget om at finde svar for din klient, som det handler om at finde svar for dig selv som sælger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Implikationsspørgsmål

Når du har identificeret din klients største udfordringer, er det næste trin at udforske implikationerne af disse problemer. At vise din klient de mulige årsager og virkninger af deres mest presserende smertepunkter understøtter følelsen af hastighed, du etablerede i trinnet med problemstillende spørgsmål. Igen, undgå at nævne dit produkt – på dette stadie handler samtalen stadig om kunden og deres behov.

Ikke alle problemer er lige alvorlige. I starten kan din klient måske opfatte problemerne, identificeret af dine problemstillende spørgsmål, som blot generende ulemper – mindre problemer, der ikke behøver at blive adresseret. Implicationsspørgsmål fokuserer på disse problemer, og viser klienten, hvorfor problemerne skal løses. For eksempel kan dine implicationsspørgsmål adressere spørgsmål som:

 • Hvor meget tid spildes på ineffektiv kommunikation hver uge?
 • Hvor meget mere kunne dine teams opnå hver uge uden disse tidsspild?
 • Har kommunikationsproblemer nogensinde forsinket produktlanceringer?

Need-Payoff spørgsmål

Dette fjerde sæt spørgsmål, når det udføres korrekt, samler alle de foregående SPIN-spørgsmål. Need-Payoff spørgsmål afhænger af, hvor godt de tidligere sæt spørgsmål har illustreret problem/løsningsforholdet mellem dit produkt og din klient. I stedet for blot at fortælle din klient, hvordan dit produkt eller service kan adressere deres smertepunkter, leder Need-Payoff spørgsmål kunden til selv at nå disse konklusioner.

Hvis du har stillet effektive situationsspørgsmål, problemstillende spørgsmål og implikationsspørgsmål, bør din klient allerede genkende deres behov for en løsning – nu er det din opgave at sikre, at de vælger din løsning. Vær dog ikke for direkte. Husk, at dette stadie stadig drejer sig om spørgsmål. I stedet for at fortælle kunden, hvordan dit produkt kan hjælpe dem, skal du stille spørgsmål, der, når klienten besvarer dem, viser værdien (eller udbyttet) ved at vælge dit produkt. At konstruere effektive Need-Payoff spørgsmål kan være vanskeligt. Vi har givet et par eksempler på SPIN Need-Payoff spørgsmål for at pege dig i den rigtige retning:

 • Ville et omfattende produktstyringsværktøj øge interessenternes engagement?
 • Ville det være værdifuldt for dit team?
 • Hvorfor er det vigtigt for din virksomhed at kunne udføre X?

At få klienten til at forbinde punkterne om, hvordan du kan hjælpe dem, er et meget stærkere salgsfremstød end blot at fortælle dem, hvordan du tror, du kan hjælpe dem.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Anvendelse af SPIN-modellen

Ensidige samtaler fører ikke til salg – de ødelægger dem. Hvis du nogensinde har haft en ven eller en første (og måske sidste) date, der kun talte om sig selv, kan du forestille dig, hvor usynlig en klient kan føle sig, når en sælger ikke stiller dem nogle spørgsmål. Med SPIN-salgsmetoden som din guide kan du tilføre din salgsproces autenticitet og blive den type sælger, der lytter mere, end de taler.

For at bruge SPIN-salgsprocessen med succes skal du være lydhør. Lyt til kundens svar og vælg dine efterfølgende spørgsmål i overensstemmelse hermed. SPIN-modellen er ikke ment som en stiv struktur – udnyt fleksibiliteten og tilpas din tilgang, som samtalen skrider frem. For de bedste sælgere er SPIN-spørgsmålene en anden natur. De reagerer på kundeinput i farten og bevæger sig ubesværet fra situationsspørgsmål til need/payoff.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om SPIN-modellen

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

SPIN-modellen er en salgsmetode udviklet af Neil Rackham, beskrevet i hans bog “SPIN Selling”. Metoden fokuserer på fire typer spørgsmål – Situation, Problem, Implikation og Need-Payoff – som sælgere skal bruge til at forstå og imødekomme kundens behov. Modellen er designet til at hjælpe sælgere med effektivt at identificere og løse kundens problemer gennem målrettede spørgsmål, der fremmer en dybere forståelse og tillid.

Situationsspørgsmål sigter mod at indsamle grundlæggende oplysninger om kundens aktuelle situation. Disse spørgsmål hjælper sælgeren med at forstå kundens generelle kontekst og behov, og de danner grundlaget for de efterfølgende spørgsmålstyper i SPIN-modellen.

Problem-spørgsmål fokuserer på at identificere og forstå de specifikke udfordringer eller problemer, som kunden står over for. Disse spørgsmål sigter mod at få kunden til selv at anerkende og artikulere deres problemer, hvilket er en afgørende del af at bygge et behov for løsningen.

Implikationsspørgsmål har til formål at få kunden til at forstå og anerkende konsekvenserne eller de potentielle negative effekter af deres uafklarede problemer. Disse spørgsmål hjælper med at intensivere kundens følelse af behovet for en løsning og skabe en følelse af hastighed.

Need-Payoff-spørgsmål er designet til at hjælpe kunden med at indse værdien og fordelene ved at løse deres problem. Disse spørgsmål leder kunden til at tænke over, hvordan en løsning (som sælgerens produkt eller service) kan imødekomme deres behov og forbedre deres situation. Det er den afsluttende fase, hvor sælgeren knytter kundens behov sammen med den løsning, de tilbyder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: