Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

SMV

SMV står som forkortelse for "Små og mellemstore virksomheder". Det er en kategori af virksomheder, der bliver defineret ud fra specifikke kriterier omkring antal ansatte, omsætning og samlet balance.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er SMV?

SMV står som forkortelse for “Små og mellemstore virksomheder”. Det er en kategori af virksomheder, der bliver defineret ud fra specifikke kriterier omkring antal ansatte, omsætning og samlet balance.

SMV's betydning i erhvervslivet

Det er essentielt for virksomhedsejere at afgøre, om deres virksomhed falder ind under SMV-kategorien. Årsagen? Der findes diverse finansierings- og støtteordninger specifikt målrettet SMVer, baseret på EU’s definition. Endvidere kan regnskabsregler og dokumentationspligter variere afhængigt af, om man er en SMV eller ej.

EU’s definition af SMV

EU differentierer virksomheder på baggrund af deres størrelse, hvilket omfatter antallet af ansatte samt omsætning og den samlede balance.

 • Mikrovirksomheder:
  • 0-9 ansatte
  • Maks. 2 millioner € i omsætning
  • Maks. 2 millioner € i samlet balance
 • Små virksomheder (en del af SMV):
  • 10-49 ansatte
  • Maks. 10 millioner € i omsætning
  • Maks. 10 millioner € i samlet balance
 • Mellemstore virksomheder (også en del af SMV):
  • 50-249 ansatte
  • Maks. 50 millioner € i omsætning
  • Maks. 43 millioner € i samlet balance

Sammenfattende defineres SMVer, i henhold til EU, som virksomheder, der falder ind under kategorierne for små og mellemstore virksomheder. Dette betyder, at de typisk vil have mellem 10 og 249 ansatte, og deres omsætning eller samlede balance vil ligge mellem 10-50 millioner euro.

For yderligere information og detaljer omkring EU’s SMV-definition, anbefales det at besøge EU’s officielle hjemmeside.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er SMV ifølge årsregnskabsloven?

SMV-kategoriseringen er fundamentalt afgørende, når vi taler erhverv i Danmark. Men hvordan bliver SMV’er defineret ifølge årsregnskabsloven?

 • Små virksomheder: Ifølge årsregnskabslovens § 7 defineres små virksomheder ved, at de i to regnskabsår ikke overskrider 2 ud af de følgende 3 kriterier:
  • 50 heltidsbeskæftigede
  • 89 millioner kr. i omsætning
  • 44 millioner kr. i balancesum
 • Mellemstore virksomheder: Mellemstore virksomheder, som ikke betragtes som små virksomheder, skal i to regnskabsår ikke overskride 2 ud af følgende 3 kriterier:
  • 250 heltidsbeskæftigede
  • 313 millioner kr. i omsætning
  • 150 millioner kr. i balancesum
 • Store virksomheder: De, der ikke kategoriseres som små eller mellemstore virksomheder, betegnes som store virksomheder.

Det værd at bemærke, at årsregnskabsloven ikke specifikt omtaler en samlet SMV-kategori, men man kan vurdere ud fra “Små virksomheder” og “Mellemstore virksomheder” kategorierne, hvor ens virksomhed hører hjemme.

Hvordan påvirker SMV-kategoriseringen regnskabsklasser i Danmark?

Størrelsesinddelingen af virksomheder spiller en vital rolle i bestemmelse af, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører.

 • Regnskabsklasse A: For mindre virksomheder med 0-10 ansatte og privatejede virksomheder.
 • Regnskabsklasse B: For små virksomheder, typisk indenfor SMV-segmentet.
 • Regnskabsklasse C: For mellemstore og store virksomheder.
 • Regnskabsklasse D: Specifikt for børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber.

Regnskabsklasserne er essentielle, da de afgør, hvor detaljeret virksomhedens årsregnskab skal være.

SMVer i Danmarks erhvervsliv

SMVer er en fundamental del af Danmarks erhvervsliv. Hele 99% af de cirka 300.000 danske virksomheder falder under SMV-kategorien. Derudover er halvdelen af alle ansatte i den danske privatsektor ansat i en SMV.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan finder man ud af, om ens virksomhed er en SMV?

For at afgøre dette, er det nødvendigt at have styr på antallet af heltidsbeskæftigede, omsætning og den samlede balance. Antallet af ansatte angives typisk i årsarbejdsenheder (ÅAE), hvor en fuldtidsansat regnes som en enhed, og deltidsansatte eller sæsonarbejdere beregnes som brøkdele.

SMV i international sammenhæng

På engelsk refereres der ofte til SME (small and medium-sized enterprise). I USA bruger man også betegnelsen SMB, hvilket står for small and medium-sized business. Dette udtryk bruges ofte i IT-branchen for at definere en bestemt kundegruppe, og også i Danmark er betegnelsen SMV-kunder blevet mere almindelig, især inden for markedsføring og målgruppedefinition.

Dybere indsigt i SMV-kategorisering og dens implikationer kan findes ved at dykke ned i årsregnskabsloven eller ved at udfylde EU’s spørgeskema om SMV-virksomheder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om SMV Virksomheder

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

SMV står for “Små og Mellemstore Virksomheder”. Det er en kategorisering baseret på virksomhedens størrelse, typisk defineret ud fra kriterier som antal ansatte, omsætning og samlet balance.

Ifølge årsregnskabslovens § 7:

      Små virksomheder er dem, der i to regnskabsår ikke overskrider 2 af følgende 3 kriterier: 50 heltidsbeskæftigede, 89 millioner kr. i omsætning, og 44 millioner kr. i balancesum.

      Mellemstore virksomheder er dem, der ikke er kategoriseret som små og i to regnskabsår ikke overskrider 2 af disse 3 kriterier: 250 heltidsbeskæftigede, 313 millioner kr. i omsætning, og 150 millioner kr. i balancesum.

SMV-kategoriseringen er afgørende for, hvilken regnskabsklasse en virksomhed tilhører. Små virksomheder typisk tilhører regnskabsklasse B, mens mellemstore og store virksomheder ofte tilhører regnskabsklasse C.

I Danmark er hele 99% af de cirka 300.000 virksomheder kategoriseret som SMV’er. Dertil er halvdelen af alle ansatte i den danske privatsektor ansat i en SMV.

For at afgøre, om din virksomhed er en SMV, skal du have kendskab til antallet af heltidsbeskæftigede, virksomhedens omsætning og den samlede balance. Du kan også benytte EU’s spørgeskema om SMV-virksomheder for at få en mere detaljeret indsigt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: