Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skattefri virksomhedsomdannelse – Alt hvad du bør vide

Som indehaver af en personligt ejet virksomhed, såsom en enkeltmandsvirksomhed (EMV), personligt ejet mindre virksomhed (PMV) eller interessentskab (I/S), har du muligvis overvejet skattefri virksomhedsomdannelse. Det er en strategisk beslutning, der kan have stor betydning for din virksomheds fremtid.

Det er ikke altid nemt at navigere i landskabet af skattefri virksomhedsomdannelse. I denne guide vil vi gennemgå de grundlæggende aspekter af processen, fordele og hvordan du bedst forbereder dig på overgangen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

En skattefri virksomhedsomdannelse kan være vejen frem, hvis du ønsker at skifte din virksomheds juridiske form uden at skulle betale skat af den værdistigning, som virksomheden måtte have opnået. Således kan du f.eks. omdanne din EMV til et ApS eller din I/S til et A/S, alt imens du nyder de skattemæssige fordele ved skattefri virksomhedsomdannelse.

Hovedprincippet bag skattefri virksomhedsomdannelse er, at virksomheden omdannes til et selskab, hvorved en eventuel skat på værdistigningen udskydes til senere. Den skattepligtige begivenhed indtræffer først, hvis du vælger at sælge aktierne eller anparterne i det nye selskab.

Når du beslutter dig for en skattefri virksomhedsomdannelse, overgår din rolle fra direkte virksomhedsejer til kapitalejer. Med dette skifte får du den fordel, at din personlige hæftelse for virksomhedens forpligtelser begrænses. Men denne fordel kommer også med et ansvar, da du nu opererer under selskabslovgivningen.

Overblik over krav og betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse

For at kunne benytte skattefri virksomhedsomdannelse og transformere din personligt ejede virksomhed til enten et anparts- eller aktieselskab, er der en række specifikke krav og betingelser, der skal opfyldes:

Virksomhedens nye form: Din virksomhed har mulighed for at omdannes til et helt nyetableret selskab eller et skuffeselskab, som tidligere ikke har haft nogen form for aktiviteter.

Udbetaling: Der kan ikke modtages kontante betalinger ved overdragelse af din virksomhed. Alt skal udbetales i aktier eller anparter baseret på virksomhedens nettoværdi efter fradrag af alle omkostninger.

Integration af aktiver: Når du omdanner, skal alle aktiver og forpligtelser fra den eksisterende virksomhed overføres til det nye selskab, dog er der enkelte undtagelser for bestemte typer af ejendom.

Tidsramme for omdannelsen: Hele omdannelsesprocessen skal være færdiggjort indenfor seks måneder efter afslutningen af det sidste indkomstårs afslutning for den personligt ejede virksomhed.

Nyt regnskabsår: Din nydannede virksomhed vil have et regnskabsår, der starter dagen efter afslutningen af den tidligere virksomheds indkomstår. Dette første regnskabsår skal minimum strække sig over 12 måneder.

 

Omdannelse af flere virksomheder: Har du flere virksomheder under dit personlige ejerskab, er det muligt enten at omdanne en enkelt af disse eller samtlige under skattefri virksomhedsomdannelse.

Mulighed for holdingselskab: Hvis du vælger at etablere et holdingselskab, kan en skattefri aktieombytning også finde sted.

Konto for opsparet overskud: Det er vigtigt, at aktiernes skattemæssige anskaffelsessum ikke viser negativt før eventuel negativ modregning.

Indskudskontoens status: Indskudskontoen skal præsentere et positivt beløb. Eventuelle negative beløb skal afbalanceres enten ved kontante indskud før omdannelsen eller ved at træde ud af virksomhedsordningen i indkomståret før omdannelsen.

Givet kompleksiteten i skattefri virksomhedsomdannelse, især vedrørende de sidste to punkter, bør du stærkt overveje at søge professionel rådgivning, f.eks. fra en revisor eller advokat, inden du fortsætter. De vil kunne vurdere værdien af din virksomheds aktiver og forpligtelser og give dig en detaljeret vejledning i hele processen.

Efter den nødvendige vurdering vil din revisor fremstille en vurderingsberetning. Denne beretning skal derefter indsendes via Virk.dk.

Husk, ved gennemførsel af skattefri virksomhedsomdannelse vil din personligt ejede virksomhed ophøre, og et nyt CVR-nummer vil blive tildelt. Derved transformeres du fra direkte virksomhedsejer til ejer af aktier eller anparter i det nystiftede selskab.

Opsparet overskud i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse

En vigtig ting at overveje under skattefri virksomhedsomdannelse er behandlingen af opsparet overskud. Med denne type omdannelse giver skattelovgivningen dig en unik chance for at integrere midler fra kontoen for opsparet overskud direkte i omdannelsesprocessen.

Hvis du vælger at inkorporere saldoen fra denne konto under skattefri virksomhedsomdannelse, vil den ifølge virksomhedsskattelovens § 16, have en direkte indflydelse på den skattemæssige anskaffelsessum for de aktier eller anparter, du erhverver i det nystiftede selskab. Konkret betyder det, at din skattemæssige anskaffelsessum reduceres med det beløb, der er på kontoen for opsparet overskud.

Dette kan have betydelige skattemæssige fordele på længere sigt, men også potentielle udfordringer, hvis det ikke håndteres korrekt. Hvis opsparet overskud ikke indarbejdes korrekt, kan det føre til utilsigtede skattemæssige konsekvenser, som kan påvirke din virksomheds økonomiske sundhed og dine personlige finanser.

For at sikre, at du maksimerer fordelene ved skattefri virksomhedsomdannelse og korrekt håndtering af opsparet overskud, er det essentielt at søge ekspertvejledning. Uanset om det er gennem en revisor, en skatteadvokat eller en kombination af begge, vil professionel rådgivning hjælpe dig med at navigere i de ofte komplekse skattemæssige farvande og sikre, at du træffer de bedste beslutninger for din virksomheds fremtid.

Midler til fremtidig udbetaling og skattefri virksomhedsomdannelse

Før du går videre med skattefri virksomhedsomdannelse, er det afgørende at forstå, hvordan midler, der er reserveret til fremtidige udbetalinger, vil blive behandlet. Dette kan have en direkte indvirkning på din likviditet og fremtidige forpligtelser. Overvejelser omkring sådanne reserverede midler kan være forskellen mellem en succesfuld omdannelse og en, der skaber unødige finansielle byrder.

Goodwills rolle i skattefri virksomhedsomdannelse

I processen med skattefri virksomhedsomdannelse kan man ikke undervurdere værdien af goodwill. Goodwill, som afspejler virksomhedens omdømme og brandværdi, kan have stor indflydelse på virksomhedens samlede værdi. En velopbygget kundebase og et solidt omdømme skal vurderes korrekt, så du sikrer, at du får den optimale værdi ud af din skattefri virksomhedsomdannelse.

Ejendommes betydning under skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse har mange aspekter, og en af dem er behandlingen af ejendomme. Ejendomme, der benyttes erhvervsmæssigt, betragtes som separate enheder. Dette kan have indflydelse på, om de skal inkluderes i omdannelsesprocessen. For ejendomme, der anvendes både privat og erhvervsmæssigt, tilbyder skattefri virksomhedsomdannelse flere muligheder. Dette gør processen både udfordrende og givende, og det er vigtigt at træffe de rigtige beslutninger for at maksimere skattefordele.

Overvejelser om fordele og ulemper ved skattefri virksomhedsomdannelse

En skattefri virksomhedsomdannelse byder på mange potentielle fordele, men også visse ulemper. Det er vigtigt at afveje disse, inden man beslutter sig for at gå denne vej.

Fordele ved skattefri virksomhedsomdannelse

 • Udskydelse af skat: Skattefri virksomhedsomdannelse giver dig mulighed for at udskyde beskatning af aktiver, hvilket kan have en positiv effekt på virksomhedens likviditet.
 • Fleksibilitet: Et omdannet selskab kan nemmere tilpasse sig ændringer i ejerstruktur eller forretningsstrategier.
 • Beskyttelse: Som selskab adskiller man personlige og virksomhedens aktiver, hvilket giver en ekstra sikkerhed.
 • Troværdighed: At operere som selskab kan styrke virksomhedens omdømme overfor potentielle investorer og kunder.

Ulemper ved skattefri virksomhedsomdannelse

 • Administration: Et selskab kræver ofte mere administration og overholdelse af flere regler.
 • Omkostninger: Omdannelsesprocessen kan være omkostningstung, især når eksterne eksperter som revisorer eller advokater inddrages.
 • Kompleksitet: Skattefri virksomhedsomdannelse er en kompleks proces, der kræver detaljeret forståelse og nøje planlægning.
 • Fremtidige skattemæssige konsekvenser: Selvom omdannelsen er skattefri på kort sigt, kan der være skattemæssige implikationer på længere sigt.

Tidsfristen for skattefri virksomhedsomdannelse

For mange erhvervsdrivende repræsenterer skattefri virksomhedsomdannelse en gylden mulighed for at transformere deres forretningsstruktur. Det er dog vigtigt at være opmærksom på den kritiske deadline for denne proces. Ifølge reglerne skal skattefri virksomhedsomdannelse være afsluttet senest seks måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår. For eksempel, hvis dit regnskabsår slutter d. 31. december, bør din skattefri virksomhedsomdannelse være på plads senest d. 30. juni året efter. At være opmærksom på disse datoer kan sikre, at du nyder godt af de skattemæssige fordele ved skattefri virksomhedsomdannelse.

Sammenligning: Skattefri virksomhedsomdannelse kontra skattepligtig omdannelse

Mens skattefri virksomhedsomdannelse står som en populær mulighed, hvor virksomhedsejeren undgår umiddelbar beskatning ved omdannelsen, er situationen anderledes ved en skattepligtig omdannelse. Her pålægges virksomhedsejeren en skat på gevinsten fra omdannelsen med det samme. Dette kan potentielt være en betydelig udgift, især for virksomheder med betydelig værdistigning i deres aktiver. Det er derfor vigtigt at forstå de økonomiske og skattemæssige konsekvenser ved begge typer af omdannelser.

Udfordringer ved skattefri virksomhedsomdannelse af virksomhed med flere ejere

For virksomheder med flere ejere, som f.eks. interessentskaber, tilbyder skattefri virksomhedsomdannelse stadig attraktive fordele. Der er dog flere lag af kompleksitet og overvejelser. Samtlige ejere skal være i overensstemmelse med de generelle og specifikke krav, som er defineret i reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse.

Essentielle kriterier ved skattefri virksomhedsomdannelse af virksomhed med flere ejere

En skattefri virksomhedsomdannelse for virksomheder med flere ejere kræver, at man imødekommer en række specifikke betingelser. Disse kriterier tager højde for den unikke sammensætning af sådanne virksomheder og sikrer, at omdannelsen er i alles interesse. Det er altid anbefalelsesværdigt at konsultere en revisor eller specialist inden for skattefri virksomhedsomdannelse for at få en klar forståelse af processen.

Indførelsen af et holdingselskab under skattefri virksomhedsomdannelse

Under skattefri virksomhedsomdannelse kan iværksættere vælge at etablere et holdingselskab i tandem med driftsselskabet. Dette kan gøres ved hjælp af en metode kaldet skattefri aktieombytning, som indebærer at bytte aktier mellem de to selskaber. Ved at integrere et holdingselskab i din skattefri virksomhedsomdannelse kan du nyde godt af flere fordele, herunder muligheden for skattefrit salg af driftsselskabets aktier efter tre år. Inden denne beslutning tages, er det dog vigtigt at overveje alle aspekter af at have et holdingselskab under en skattefri virksomhedsomdannelse.

Udgifter ved skattefri virksomhedsomdannelse

Når du overvejer en skattefri virksomhedsomdannelse af din personligt ejede virksomhed til et selskab, bør du være opmærksom på de potentielle omkostninger. Typisk vil prisen for denne type omdannelse ligge i intervallet mellem 5.000 og 15.000 kr.

Denne pris dækker over væsentlige elementer som åbningsbalance, vurderingsberetning, og en uundværlig revisorerklæring nødvendig ved registreringsprocessen.

Ud over ovenstående omkostninger ved skattefri virksomhedsomdannelse, vil selve etableringen af selskabsstrukturen også kræve en investering. F.eks. skal du have en startkapital på mindst 40.000 kr. klar til et ApS, mens et A/S vil kræve en større sum på mindst 400.000 kr.

Står du ved skillevejen mellem at vælge enten et ApS eller et A/S under din skattefri virksomhedsomdannelse? Så er det klogt at undersøge de unikke fordele ved hver type selskab for at sikre, at du træffer det rigtige valg for din virksomhed.

Fordele ved et anpartsselskab

 • Lavere krav til startkapital: Det kræver kun en startkapital på 40.000 kr. at stifte et ApS, hvilket gør det mere tilgængeligt for mange iværksættere.
 • Enklere struktur: ApS’er har ofte en mere ligetil selskabsstruktur og ledelse, som kan være ideel for mindre virksomheder eller solo iværksættere.
 • Færre reguleringsmæssige krav: ApS’er er ofte underlagt færre reguleringsmæssige krav sammenlignet med A/S, hvilket kan gøre administrationen enklere.
 • Beskyttelse af personlige aktiver: Selvom det er en simplere struktur, tilbyder et ApS stadig beskyttelse af ejerens personlige aktiver i tilfælde af insolvens (begrænset hæftelse).

Fordele ved et aktieselskab

 • Større kapitalbase: Med en startkapital på mindst 400.000 kr. kan et A/S ofte have større økonomisk fleksibilitet og troværdighed.
 • Mulighed for at blive børsnoteret: Kun A/S’er kan blive børsnoteret, hvilket åbner op for kapital indsamling gennem aktiemarkedet.
 • Større virksomheder: A/S-strukturen er ofte mere egnet til større virksomheder med mange aktionærer, da den kan håndtere en mere kompleks virksomhedsstruktur.
 • Øget troværdighed: Nogle interessenter kan se et A/S som mere stabilt eller troværdigt på grund af dets større kapitalkrav og strammere regulering.

FAQ om skattefri virksomhedsomdannelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Skattefri virksomhedsomdannelse er en procedure, hvor en enkeltmandsvirksomhed omdannes til et aktie- eller anpartsselskab uden at skulle betale skat af avancen ved omdannelsen. Det er en metode, der muliggør en mere skatte-effektiv overgang fra en personligt ejet virksomhedsstruktur til en selskabsstruktur.

For at kunne gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse skal følgende betingelser opfyldes:

Virksomheden kan omdannes til et nyetableret selskab eller et inaktivt skuffeselskab.

Kontante betalinger er ikke tilladt ved overdragelse; betaling skal ske i aktier eller anparter.

Alle aktiver og forpligtelser fra den eksisterende virksomhed skal overføres til det nye selskab med få undtagelser.

 Omdannelsesprocessen skal være afsluttet inden for seks måneder efter det sidste indkomstårs afslutning.

Den nydannede virksomhed starter et regnskabsår dagen efter afslutningen af den tidligere virksomheds indkomstår, og det første regnskabsår skal vare mindst 12 måneder.

Det er muligt at omdanne flere virksomheder eller blot én under skattefri virksomhedsomdannelse.

Oprettelse af et holdingselskab kan kombineres med en skattefri aktieombytning.

Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ.

 Indskudskontoen skal vise et positivt beløb.

Opsparet overskud spiller en central rolle ved skattefri virksomhedsomdannelse. Når du inkorporerer saldoen fra kontoen for opsparet overskud under denne omdannelse, vil den påvirke den skattemæssige anskaffelsessum for de aktier eller anparter, du erhverver i det nystiftede selskab. Den skattemæssige anskaffelsessum vil blive reduceret med det beløb, der står på kontoen for opsparet overskud. Korrekt håndtering af dette overskud er vigtigt for at undgå utilsigtede skattemæssige konsekvenser, hvorfor professionel rådgivning anbefales.

Når du overvejer en skattefri virksomhedsomdannelse, kan omkostningerne typisk ligge mellem 5.000 og 15.000 kr. Denne pris inkluderer elementer som åbningsbalance, vurderingsberetning, og den nødvendige revisorerklæring for registreringsprocessen. Ud over disse omkostninger skal du også overveje investeringen i selve etableringen af selskabsstrukturen. For at stifte et ApS kræves der en startkapital på mindst 40.000 kr., mens etablering af et A/S vil kræve en startkapital på mindst 400.000 kr. Det anbefales at undersøge fordelene ved hver selskabstype for at tage det mest informerede valg.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skattefri virksomhedsomdannelse

Stadsrevisionen tilbyder gratis rådgivning og faglig sparring, der giver virksomhedsejere mulighed for at få klarhed over deres valgmuligheder og forstå den nuværende situation

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Reducér din selskabsskat med 16% gennem en problemfri virksomhedsomdannelse

Opnå en bemærkelsesværdig økonomisk fordel ved at reducere din selskabsskat med hele 16%. Vores erfarne specialister inden for revision og virksomhedsomdannelse gør det nemt og effektivt at transformere din enkeltmandsvirksomhed til et ApS. Vi garanterer en hurtig og skattefri virksomhedsomdannelse, og vores revisionseksperter står klar til at hjælpe dig med at optimere din skattesituation.

Du kan booke en konsultation med en erfaren rådgiver nedenfor.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

A Japanese tax accountant performs calculations after receiving tax advice.
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Telling About Bank Loan

Hvad er skattefri virksomhedsdannelse?

Der er mange måder at beskrive skattefri virksomhedsomdannelse på.Generelt er det en proces, hvor virksomheder ønsker at omdanne sin virksomhed fra en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab til et anpartsselskab. Både en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab er personligt ejede virksomheder med personlig hæftelse hvor anpartsselskaber er uden hæftelse.Denne virksomhedsomdannelse sker ved, at man teknisk set stifter et nyt selskab og indskyder de gamle værdier, som ikke er kontanter, fra virksomheden ind i den nye virksomhed. Dette kaldes et apportindskud.Udføres det forkert, kan man blive ramt af en skatteregning på 16%. Udføres den skattefri virksomhedsomdannelse til gengæld korrekt kan man undgå at videreføre den personlige hæftelse fra den gamle virksomhed til den nye. Derudover kan man undgå den unødvendige beskatning på 16%.Skattefri virksomhedsomdannelse er derfor en utrolig kompleks proces. Hvis du overvejer at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, er det vigtigt at søge professionel rådgivning for at spare 16% i skat samt at undgå personlig hæftelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Specifikke fagområder

Omdannelse til ApS

Iværksætteri og startups

Bæredygtighed og ansvar

Selskabsstiftelse

Forretningsudvikling og innovation

Selskabsret

Selskabsstiftelse

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Hvad indebærer skattefri virksomhedsomdannelse hos Stadsrevisionen? Skattefri virksomhedsomdannelse er en proces, hvor en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab omdannes til et anpartsselskab (ApS). Denne transformation kan medføre betydelige skattebesparelser og reducere personlig hæftelse. Stadsrevisionen tilbyder professionel rådgivning for at sikre en korrekt og skattefri overgang.
Ved en skattefri virksomhedsomdannelse kan du reducere din selskabsskat med op til 16%. Dette opnås ved korrekt at omdanne din virksomhedsstruktur, hvilket minimerer skattebyrden og undgår unødvendig personlig hæftelse.
Stadsrevisionen har specialister med over otte års erfaring og dyb indsigt i forskellige brancher. Vi sikrer en problemfri omstrukturering af din virksomhed, optimerer din skattesituation og hjælper dig med at undgå unødvendig skat og personlig hæftelse.
Du kan booke en konsultation ved at kontakte os på telefon +45 7060 4004 eller via e-mail kontakt@stadsrevisionen.dk. Vi tilbyder også gratis online konsultationer, hvor du blot skal udfylde vores kontaktformular på vores hjemmeside.
Ja, hos Stadsrevisionen mener vi, at professionel rådgivning skal være tilgængelig for alle. Vores priser er konkurrencedygtige, og vi tilbyder høj kvalitet og specialiseret rådgivning tilpasset din branche, hvilket gør vores tjenester overkommelige for virksomheder af alle størrelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Få professionel rådgivning om din økonomi hos os.

Hos Stadsrevisionen mener vi, at professionel økonomisk rådgivning og revision skal være overkommelig for alle. Derfor er vi stolte af at tilbyde rådgivning og revision, der er både kompetent og til en konkurrencedygtig pris.Vores revisorer har alle mere end otte års erfaring i branchen og alle er registrerede revisorer. Desuden er alle vores revisorer specialister inden for en bestemt branche, så du kan være sikker på at få rådgivning fra en person, der kender din virksomheds branche.Af samme årsag har vi den nødvendige erfaring og ekspertise til at hjælpe med din skattefri virksomhedsomdannelse, så du undgår at betale de unødvendige 16% i skat samt undgår at videreføre den personlige hæftelse.Kontakt os i dag på telefon +45 7060 4004 eller via mail kontakt@stadsrevisionen.dk, for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig.For at du kan lære os bedre at kende og se, hvordan vi kan hjælpe dig, tilbyder vi desuden en gratis online konsultation. Her skal du blot udfylde vores kontaktformular, så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kontor i Aarhus & København

Vi har kontor i Aarhus og København. Bemanding er kun efter aftale.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

København

Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund

Aarhus

Sønder Alle 6, 2 Aarhus C

Hvad inkluderer vores regnskabspakke?

Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring
Revisorer og bogholdere med branchespeciale
Løbende rådgivning & sparring
Løbende bogføring af alle bilag
Løbende bankafstemning af alle posteringer
Kvartalsregnskaber med nøgletalsanalyse
Kvartalsvise statusmøder m. personlig revisor
Gennemgang af bogholderi & saldobalance
Gennemgang af- og kontrol af skatteforhold
Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
Opstilling og indberetning af årsregnskab
Indberetning af selvangivelse

Årsregnskab for holdingselskab

Erfaring med holdingselskaber
Erfaring med aktier og obligationer
Erfaring med ejendomsselskaber

Årsregnskab v/ Statsautoriseret revisor

Mulighed for revisionspåtegnelse
Mulighed for udvidet gennemgang
Mulighed for fuld revision
Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring​

Hos Stadsrevisionen ved vi godt at ingen virksomheder er ens, derfor skræddersyer og tilpasser vi alle vores ydelser til netop din virksomhed. Ovenfor har vi samlet et eksempel med løsninger, som vi har hjulpet andre virksomheder med. Skal vi også hjælpe med jeres regnskaber? Så kontakt os for en uforpligtende snak. 

Frigør tid med ekspert rådgivning

Lad vores ekspertteam hjælpe dig, så du kan fokusere på det, du er bedst til.
Spar tid på administration
Minimer risiko med opdateret viden om love og regler
Få strategisk indblik gennem præcis bogføring

Hvad inkluderer vores bogføringspakke?

Fri rådgivning af personlige bogholdere
Ingen fysiske bilag
Månedsvis statusrapporter
Gratis email support
Løbende påmindelse om manglende bilag
Afstemning af bogholderi kvartalsvis
Likviditetsbudgetter
Udarbejdelse af nøgletalsanalyser
E-conomic abonnement
Gennemgang af forsikringsforhold
Gratis lovgivningstjek
Momsopgørelse og beregning af lønsumafgift inkl. indberetning

Fuld administration

Dalig administration
Månedlig bogføring og afstemning
Komplet lønadministration

Vores bogholdere

Har minimum 5 års erhvervserfaring
Er branchespecifikke
Yder løbende rådgivning og sparring
Bogføre bilag løbende
Afstemmer alle posteringer med banken

Hos Stadsrevisionen forstår vi, hvor essentiel korrekt og effektiv bogføring er for en virksomheds succes. Ovenfor har vi samlet et uddrag af ydelser andre virksomheder modtager i forbindelse med bogføring hos os. Har din virksomhed brug for hjælp til bogføring? Så book et uforpligtende møde eller ring til os på 70 60 50 04. 

Se vores cases

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.