Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

SFDR

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er SFDR?

SFDR, eller Sustainable Finance Disclosure Regulation, er en europæisk forordning, der blev indført for at fremme gennemsigtigheden på markedet for bæredygtige investeringsprodukter. Denne forordning sigter mod at forhindre greenwashing og øge klarheden omkring de bæredygtighedsanprisninger, som finansielle markedsdeltagere foretager. SFDR er en del af en større lovgivningsmæssig indsats fra EU’s side, som har til formål at fremme bæredygtig vækst og opnå netto-nuludledninger inden 2050 i overensstemmelse med Paris aftalen. SFDR bidrager til den voksende liste af klimarelaterede offentliggørelsesforordninger verden over.

Desuden sikrer SFDR, at finansielle aktører rapporterer om bæredygtighedsproblemer på en standardiseret måde. Dette er afgørende for at bekæmpe greenwashing, idet der indføres strengere krav til, hvilke finansielle produkter der kan betegnes som bæredygtige eller klimavenlige. Ved at implementere disse standarder bidrager SFDR til en mere ansvarlig og gennemsigtig finansiel sektor, som støtter overgangen til en mere bæredygtig økonomi. Gennem disse tiltag understøtter SFDR EU’s overordnede miljømæssige og sociale mål, samtidig med at det skaber et mere robust og pålideligt grundlag for investorer, der søger bæredygtige investeringsmuligheder.

Hvem skal overholde SFDR?

SFDR, eller Sustainable Finance Disclosure Regulation, pålægger specifikke krav til forskellige aktører inden for det finansielle marked og finansielle rådgivere i EU. Dette omfatter en række aktører såsom formueforvaltere, institutionelle investorer, forsikringsselskaber og pensionskasser, blandt andre.

For finansielle markedsdeltagere med færre end 500 ansatte er det ikke et krav at udarbejde en erklæring om væsentlige negative virkninger (forklaret nedenfor). Ikke desto mindre, hvis de vælger ikke at overholde dette, skal de forklare hvorfor. Dette bidrager til at sikre en vis grad af ansvarlighed og gennemsigtighed, selv for mindre virksomheder.

SFDR finder fuldt anvendelse, hvis din virksomhed opfylder følgende kriterier:

  • Er en finansiel markedsdeltager eller finansiel rådgiver.
  • Er baseret i EU.
  • Har 500 eller flere ansatte.

Disse bestemmelser er designet til at sikre, at større aktører i den finansielle sektor spiller en aktiv rolle i overgangen til en mere bæredygtig økonomi og tager hensyn til bæredygtighedsrisici og -faktorer i deres beslutningsprocesser. Ved at inkludere disse krav understreger SFDR vigtigheden af ansvarlige investeringspraksisser og gennemsigtighed over for både investorer og offentligheden.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan handler du i overensstemmelse med SFDR

Hvis din virksomhed eller firma er underlagt SFDR’s jurisdiktion, skal du opfylde bestemte offentliggørelseskrav. Disse offentliggørelseskrav gælder både på virksomhedsniveau og på produktniveau.

Offentliggørelse på virksomhedsniveau

SFDR kræver, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere offentliggør følgende oplysninger på deres hjemmesider:

  • Bæredygtighedsrisikopolitik: En udtalelse om, hvordan bæredygtighedsrisici tages i betragtning i deres investeringsbeslutninger.
  • Væsentlige negative virkninger: En beskrivelse af, hvordan deres investeringer påvirker en række bæredygtighedsfaktorer.
  • Bæredygtighedsrisikolønningspolitik: En udtalelse om, hvordan bæredygtighedsrisici tages i betragtning i deres lønpolitik.

Hvis en finansiel markedsdeltager ikke tager hensyn til bæredygtighedsvirkningerne af sine investeringsbeslutninger, skal de offentliggøre en fremtrædende udtalelse om dette på deres hjemmeside og give en klar begrundelse for, hvorfor de ikke tager bæredygtighedsvirkning i betragtning.

Når det kommer til virksomhedsniveauets væsentlige negative virkninger, kræver SFDR, at virksomheder rapporterer om 14 forskellige bæredygtighedsfaktorer, herunder både klimarelaterede indikatorer og sociale forhold. Af disse 14 faktorer omhandler seks drivhusgasudledninger (GHG).

Det er især vigtigt, at virksomheder rapporterer om udledningsvolumener fra de virksomheder, de investerer i. Dette inkluderer ikke kun scope 1- og scope 2-udledninger, men også – fra den 1. januar 2023 – scope 3-udledninger. Det er værd at bemærke, at scope 3 inkluderer finansierede udledninger, hvilket for mange finansielle aktører vil udgøre hovedparten af deres CO2-aftryk.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er SFDR forskellig fra taksonomiforordningen?

Ja, men de hænger sammen. Taksonomiforordningen er EU-Kommissionens hovedmekanisme til at adressere “greenwashing”, da den fastsætter kriterier for at bestemme, om en aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, herunder om aktiviteten bidrager til, eller ikke væsentligt skader, et eller flere specificerede miljømål.

Taksonomiforordningen kræver yderligere offentliggørelser, som skal foretages ud over dem, der er fastsat i SFDR. Taksonomiforordningen trådte i kraft den 1. januar 2022.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om SFDR

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) er en EU-forordning, der sigter mod at forbedre gennemsigtigheden på markedet for bæredygtige investeringsprodukter. Den er designet til at forhindre greenwashing og øge klarheden omkring bæredygtighedsanprisninger fra finansielle markedsdeltagere. Den er en del af EU’s bredere lovgivningsmæssige indsats for at fremme bæredygtig vækst og nå netto-nuludledninger inden 2050 i tråd med Paris aftalen.

SFDR gælder for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere i EU, herunder aktører som formueforvaltere, institutionelle investorer, forsikringsselskaber og pensionskasser. Virksomheder med færre end 500 ansatte er ikke forpligtet til at udarbejde en erklæring om væsentlige negative virkninger, men skal forklare, hvorfor de ikke gør det, hvis dette er tilfældet.

Virksomheder, der falder ind under SFDR, skal opfylde offentliggørelseskrav på både virksomheds- og produktniveau. Dette inkluderer offentliggørelse af politikker for bæredygtighedsrisiko, beskrivelser af principielle negative virkninger samt hvordan bæredygtighedsrisici inkorporeres i lønningspolitikken. Fra 2023 skal virksomheder også rapportere om scope 3-emissioner, som dækker finansierede emissioner.

SFDR og Taksonomiforordningen er relaterede, men forskellige. Mens SFDR fokuserer på at forbedre gennemsigtigheden om bæredygtighed i finansielle produkter, fastsætter Taksonomiforordningen kriterier for, hvad der betragtes som miljømæssigt bæredygtige aktiviteter. Taksonomiforordningen kræver yderligere offentliggørelser ud over dem, der er fastsat i SFDR, og trådte i kraft 1. januar 2022.

Offentliggørelseskravene i SFDR omfatter, at virksomheder skal offentliggøre informationer om, hvordan de integrerer bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger og lønpolitik. De skal også beskrive, hvordan deres investeringer påvirker bæredygtighedsfaktorer. For virksomheder, der ikke overvejer bæredygtighedsvirkninger i deres investeringsbeslutninger, kræves det, at de offentliggør en erklæring herom på deres hjemmeside.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: