Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Alt om selvangivelse for selskaber: Indberetningsguide

At drive virksomhed medfører ansvar – især når det kommer til skat. Hvis du er ejer eller medejer af f.eks. et ApS, bør du kende til de fundamentale regler for selvangivelse for selskaber I denne guide vil vi dykke ned i selvangivelse for selskaber og forklare, hvordan du optimerer din indberetning.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvordan fungerer selvangivelse for selskaber?

Selvom begrebet “selvangivelse” for selskaber teknisk set nu er omdøbt til “oplysningsskema”, vil vi fortsat bruge “selvangivelse” her, da det er den terminologi, som de fleste er fortrolige med.

Selvangivelsen indeholder en detaljeret oversigt over dit selskabs skattemæssige regnskab. Den indeholder vigtige informationer som f.eks. selskabets indtægter, overskud eller underskud for året. Disse detaljer er kritiske for at afgøre, hvor meget du skal afregne i selskabsskat, og om du er berettiget til acontoskat – noget du kun behøver at bekymre dig om, hvis din virksomhed har genereret overskud i tidligere år.

Efter indberetningen vil Skattestyrelsen arbejde på din årsopgørelse, som viser, om dit selskab skylder skat eller er berettiget til en refusion.

Skelnen mellem selvangivelse for selskaber og udvidet selvangivelse

Selvangivelse for selskaber er ikke det samme som udvidet selvangivelse. Den udvidede version er typisk knyttet til enkeltmandsvirksomheder eller virksomheder, der er personligt ejet, hvor ejerens private økonomi er tæt sammenkoblet med virksomhedens.

For selskabsdrivende, er der en klar adskillelse mellem virksomhedens økonomi og ejerens private økonomi. Disse selskaber betragtes som separate juridiske enheder, og derfor er der specifikke krav og forpligtelser vedrørende selvangivelse for selskaber i modsætning til den udvidede version.

Vigtighed af korrekt selvangivelse for dit selskab

Det er afgørende at sikre, at din selvangivelse for dit selskab er korrekt og rettidig. Ukorrekt indberetning kan medføre bøder og ekstra omkostninger. Så, for at holde din virksomheds økonomi sund og sikre overensstemmelse med skattereglerne, er det vigtigt at være omhyggelig med denne proces.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Optimering af indberetning af selvangivelse for selskaber – trin for trin

Det er vigtigt for alle virksomhedsejere at forstå procedurerne for indberetning af selvangivelse. For selskaber skal selvangivelsen indberettes via platformen ‘Indberet selskabsskat’ på TastSelv Erhverv årligt. 

Nedenfor, ses de trin du skal gennemgå. 

 1. Udfyld alle nødvendige oplysninger vedrørende dit selskab.
 2. Indberet den skattepligtige indkomst samt eventuelt underskud fra det foregående regnskabsår.
 3. Indberet det samlede underskud fra både det aktuelle og tidligere regnskabsår.
 4. Verificer oplysningerne om dit selskab og gennemse den beregnede skat.

En dybdegående guide til indberetning af selvangivelse for din virksomhed

For at hjælpe dig gennem processen har vi sammensat en udførlig vejledning:

 1. Start med at besøge TastSelv Selskabsskat og log ind ved brug af enten NemID eller din TastSelv-kode.
 2. Udfyld alle relevante felter med den nødvendige information om dit selskab.
 3. Indtast den skattepligtige indkomst samt eventuelle underskud fra tidligere regnskabsår.
 4. Herefter skal du indberette det samlede underskud fra indeværende regnskabsår.
 5. Klik på “konsekvens” for at få en forhåndsvisning af selskabets beregnede skat.
 6. Efter en nøjagtig gennemgang, bekræft indberetningen ved at klikke på “indberet selvangivelse”.

Afslutningsvis vil du modtage en kvittering for indberetningen.

Vigtige datoer: Hvornår skal selvangivelse for selskabet indberettes?

Generelt skal selskabsejere som en grundregel indberette selvangivelsen for virksomheden seks måneder efter slutningen af det valgte regnskabsår. Selvom mange selskaber vælger at følge kalenderåret, som strækker sig fra 1. januar til 31. december, er der nogle virksomheder, der opererer med et forskudt regnskabsår.

Vigtigt at notere er, at hvis indberetningsfristen overskrides, medfører det et dagligt skattetillæg på 200 kr. Dette tillæg kan dog højst komme op på 5.000 kr.

Hvordan og hvad skal jeg indberette i selvangivelsen for mit selskab?

Er du ejer eller medejer af et selskab, som f.eks. et anpartsselskab (ApS)? Så er det vigtigt at være opdateret om selvangivelse for selskaber. Størstedelen af disse selskaber falder under regnskabsklasse B. Dette medfører, at du som medejer skal udarbejde en dybdegående årsrapport og give flere detaljer i din selvangivelse i forhold til dem i regnskabsklasse A.

For selskaber inden for regnskabsklasse B kræves der detaljerede oplysninger om ændringer, der kan relateres til valg af regnskabsår og sambeskatningsforhold. For at få en omfattende forståelse, kan du gennemgå hele oversigten over hvad selvangivelsen for en virksomhed skal inkludere.

Specifikke vilkår for udvalgte virksomheder

I det følgende afsnit vil vi dykke ned i de specifikke betingelser, der er relevante for holdingselskaber og større aktieselskaber.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Aktieselskab

Børsnoterede aktieselskaber eller dem med en nettoomsætning på mere end 100 mio. kr. i regnskabsåret klassificeres under regnskabsklasse C. Dette indebærer blandt andet, at de har pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Holdingselskab

Holdingselskaber har en unik position, idet de ikke direkte producerer noget, men blot ejer aktier eller anparter i andre selskaber. Der er typisk krav om en særskilt selvangivelse for hvert holdingselskab. Mange holdingselskaber deltager dog i sambeskatning, hvilket betyder, at flere selskaber samler deres skat, og kun ét selskab håndterer betalingsprocessen.

Generelt bør selskaber overveje sambeskatning, hvis et selskab ejer mere end 50% af aktierne i et andet selskab. Der skal være en bestemt grad af indflydelse i det andet selskab for at kvalificere sig til sambeskatning.

Praktiske tips til selvangivelsen

Hvert år står utallige selskabsejere over for udfordringen med selvangivelsen. Det kan være en kompleks proces, men med de rette tips kan du navigere dig gennem selvangivelsen med større selvsikkerhed og sikre, at du udnytter alle fordelene:

 • Start tidligt: Jo før du starter med forberedelserne til din selvangivelse, jo mere tid har du til at sikre, at alt er korrekt. Tidlig forberedelse giver dig også en bedre chance for at identificere eventuelle fradrag, du kan have overset.
 • Hold god orden i dine bilag: Sørg for at have et systematisk arkiv over alle dine regninger, kvitteringer og andre dokumenter, der relaterer sig til dit selskabs drift. Disse dokumenter er essentielle, når du skal dokumentere dine udgifter og indtægter.
 • Udnyt alle fradragsmuligheder: Der er mange fradrag, som selskabsejere ofte overser. Dette kan inkludere fradrag for erhvervsmæssige rejseudgifter, hjemmekontorudgifter, faglige kontingenter, og meget mere. Vær sikker på at undersøge alle mulige fradrag for at maksimere dine besparelser.
 • Brug en digital regnskabsplatform: Digitale regnskabsplatforme kan hjælpe med at automatisere mange af de processer, der er forbundet med selvangivelsen. De kan også hjælpe med at tracke dine udgifter og indtægter i realtid, så du er bedre forberedt, når det er tid til at indsende selvangivelsen.
 • Søg eksperthjælp: Hvis du er usikker på visse aspekter af selvangivelsen, kan det være en god idé at konsultere en revisor eller en skatterådgiver. De kan give værdifulde råd og hjælpe dig med at sikre, at alt er i orden.
 • Hold dig opdateret: Skattelovgivningen kan ændre sig fra år til år. Sørg for at holde dig opdateret med de seneste ændringer, så du er sikker på, at din selvangivelse er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Dobbelttjek alt: Før du sender din selvangivelse, bør du gennemgå alle oplysninger for at sikre, at de er korrekte. En simpel fejl kan forsinke din selvangivelse eller endda resultere i bøder.
 • Overhold deadlines: At misse fristen for selvangivelsen kan resultere i strafafgifter. Sørg for at kende alle relevante deadlines, og planlæg din tid i overensstemmelse hermed.

Ved at følge disse praktiske tips og tricks kan du sikre, at selvangivelsesprocessen forløber så problemfrit som muligt, samtidig med at du får mest muligt ud af din selvangivelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om selvangivelse for selskaber

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Fristen varierer alt efter selskabets regnskabsår. Generelt skal selvangivelsen for selskaber indsendes senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis dit selskabs regnskabsår følger kalenderåret (1. januar til 31. december), er fristen typisk den 30. juni.

Indtægter fra driften, investeringer, salg af aktiver og andre kilder skal specificeres korrekt i selvangivelsen. Brug relevante bilag og regnskabsoplysninger for at sikre nøjagtighed.

Nogle af de mest almindelige fradrag inkluderer driftsomkostninger, lønninger, renteudgifter, afskrivninger på aktiver, erhvervsmæssige rejseudgifter og udgifter til uddannelse.

Hvis du overskrider fristen, kan du blive pålagt bøder eller skattetillæg. Det er derfor vigtigt at sørge for rettidig indsendelse eller at søge om udsættelse, hvis det er nødvendigt.

Sambeskatning indebærer, at flere selskaber samler deres skat. Dette gøres typisk, når et selskab ejer mere end 50% af et andet selskab. Det er vigtigt at angive korrekte oplysninger om sambeskatningsforhold i selvangivelsen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: