Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan fungerer aktier?

En aktie repræsenterer et ejerskab af en del af et givent selskab, hvilket er dokumenteret ved et certifikat. Dette ejerskab indebærer, at man har ret til en portion af selskabets profit og potentielt også et udbytte. Desuden kan ejerskab af aktier resultere i en finansiel gevinst, hvis man formår at sælge sine aktier til en pris, der er højere end anskaffelsesprisen. Aktier er som oftest tilgængelige for offentligheden, når selskabet er noteret på en børs og dermed har gjort aktier tilgængelige for offentlig handel.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvorfor skulle jeg investere i aktier?

At være aktieejer betyder, at du har chancen for at modtage en del af et selskabs fortjeneste. Ydermere kan du opnå økonomisk gevinst, hvis dine aktier forøger i værdi. Aktiekursen på børsen ændres konstant, baseret på den samlede efterspørgsel fra investorer. Værdistigning af aktier observeres ofte, når der er forventninger om, at selskabet vil forbedre sin fortjeneste, eller når positive nyheder forventes annonceret. Generelle opsving i markedet kan også bidrage til en værdistigning af aktier. Det er dog vigtigt at bemærke, at aktiernes værdi kan variere drastisk og falde lige så hurtigt, som de kan stige.

Hvis du ejer en betydelig mængde aktier i et selskab, kan der være et stort økonomisk potentiale, hvis aktiernes værdi stiger, og du formår at sælge dem på det rette tidspunkt. Flere vælger at investere i aktier som en alternativ måde at spare op på. Det kan ofte være mere indbringende at have penge investeret i aktier end at lade dem stå på en bankkonto med lav rente. Dog er det essentielt at huske på, at alle investeringer, herunder aktier, er forbundet med en vis grad af risiko.

Hvordan fungerer aktieudbytte?

Aktieudbytte refererer til et beløb, en virksomhed eventuelt beslutter at distribuere til dens aktionærer, som et resultat af positiv økonomisk performance. Dette sker ofte, når virksomheden oplever betydelige fremskridt. Udbetalingen af aktieudbytte sker normalt under virksomhedens årlige generalforsamling. Det er dog vigtigt at notere, at det ikke er alle selskaber, der vælger at udbetale et udbytte til deres aktionærer.

Hvad indebærer aktieavance?

Aktieavance refererer til den gevinst eller det tab, en person oplever ved salg af aktier. Der er specifikke beskatningsregler, der gælder for handel med aktier, og disse regler varierer. Den skattemæssige behandling af overskud eller tab ved salg af aktier er defineret i aktieavancebeskatningsloven.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad sker der, hvis virksomheden går konkurs?

I tilfælde af en virksomheds konkurs vil værdien af dine aktier i det pågældende selskab gå tabt. Du vil ikke blive pålagt yderligere økonomisk ansvar ud over tabet af dine investerede midler, hvilket betyder, at du ikke kan miste mere, end hvad du oprindeligt investerede i aktierne.

Hvordan adskiller A- og B-aktier sig fra hinanden?

Indenfor visse aktieselskaber er det muligt at anskaffe sig enten A- eller B-aktier. Dette indikerer, at der er mulighed for at erhverve aktier med varierende rettigheder i selskabet. De specifikke rettigheder, der er forbundet med hver type aktie, kan variere afhængigt af det enkelte selskab. 

Disse forskelle kan for eksempel omhandle udbetaling af aktieudbytte eller stemmerettigheder ved selskabets generalforsamling. For at få indsigt i de specifikke rettigheder, der følger med A- og B-aktier i et bestemt selskab, bør du konsultere selskabets vedtægter. Her vil det fremgå klart, hvilke rettigheder du opnår som aktionær ved at eje hver type aktie.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan starter jeg med aktieinvestering?

Der findes adskillige metoder til at påbegynde investering i aktier. En mulighed er at købe enkeltaktier direkte via din netbank eller en online handelsplatform. Det er dog vigtigt at huske, at aktier, selvom de historisk har givet højere afkast end eksempelvis obligationer, også kan være mere volatile og opleve markante værdifald på kort tid. Dette kan skyldes generelle markedsfuktuationer eller et tab af markedets tillid til en specifik aktie. Af denne grund vælger mange investorer at placere deres midler i aktier gennem en fond i en investeringsforening, som eksempelvis Danske Invest. Her overvåges aktieporteføljen kontinuerligt med hensyn til risiko og afkast, og der sørger for diversifikation for at minimere risikoen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Aktier

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ejerskab af en aktie betyder, at du ejer en del af et selskab, som er bekræftet med et certifikat. Som aktieejer har du ret til en del af selskabets profit og eventuelt et udbytte. Aktiens værdi kan stige over tid, og hvis den sælges til en højere pris end købsprisen, opnås en finansiel gevinst. Aktier kan købes offentligt, når selskabet er noteret på en børs.

At investere i aktier giver muligheden for at opnå en del af et selskabs fortjeneste og potentielt se en værdistigning af dine aktier over tid. Aktier kan tilbyde højere afkast end traditionelle sparekonti. Risici inkluderer værdifluktuationer, hvor aktiens værdi kan falde hurtigt, baseret på faktorer som selskabets præstation og generelle markedstrends.

Hvis en virksomhed går konkurs, vil værdien af dine aktier i selskabet blive tabt. Du bærer ikke yderligere finansielt ansvar og kan kun miste det beløb, du oprindeligt investerede i aktierne.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: