Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Selskabsskat

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er selskabsskat?

Som borger i Danmark er du forpligtet til at betale personskat på hele din indkomst, hvad enten det drejer sig om løn eller statslige ydelser som dagpenge, pension, eller SU. Ligesom privatpersoner betaler personskat, er danske virksomheder også pålagt at bidrage med skat til staten. 

Denne skat, som virksomhederne afregner, er kendt som selskabsskat. Selskabsskattens sats fastsættes af staten og kan variere. For eksempel var selskabsskattesatsen i 2020 på 22%.

Hvor meget betales i selskabsskat?

I de senere år har selskabsskattesatsen været relativt konstant på 22% af virksomhedens skattepligtige overskud. Dette indebærer, at en virksomhed med et overskud på 1.000.000 kr. vil skulle afregne 220.000 kr. i selskabsskat til staten. 

Historisk set har satsen for selskabsskat været højere. Først i de senere år har satsen oplevet et fald. En politisk aftale fra 2013 besluttede, at selskabsskatten skulle reduceres fra 25% i 2013 til 22% i 2016, hvor den har været stabil siden. Dermed betaler virksomheder i dag mindre i selskabsskat end for 10 år siden.

Er alle virksomheder pålagt at betale selskabsskat?

Generelt er det sådan, at alle virksomheder med overskud skal afregne selskabsskat af dette overskud. Virksomheder er underlagt selskabsskat, mens privatpersoner betaler personskat.

I skattelovgivningen skelnes der mellem virksomheder med ikke-selvstændig og selvstændig skattepligt. Hvis en virksomhed har en ikke-selvstændig skattepligt, bliver ejerne skattepligtige af virksomhedens overskud.

For at en virksomhed skal betale selskabsskat, skal den være en selvstændig juridisk enhed. Selvstændig skattepligt for en virksomhed indebærer, at den betaler skat af egen indtægt, uafhængigt af ejernes indkomster.

Som ejer af et selskab bliver du skattepligtig, når du modtager udbytte. Udbytteskat betales ved udbetaling af virksomhedens overskud i form af udbytte. Udbytte kan kun udbetales, hvis virksomheden har et overskud.

Til de selvstændigt skattepligtige virksomhedstyper hører blandt andet:

 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Institutioner
 • Fonde
 • Sparekasser
 • Investeringsforeninger
 • Brugsforeninger
 • Andre foreninger

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Betaling af selskabsskat i personlige virksomheder

Hvis du ejer en personlig virksomhed, såsom en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, er virksomheden ikke en selvstændigt skattepligtig enhed. I sådanne tilfælde beskattes du typisk i henhold til de generelle regler for personlig indkomst.

Der er dog situationer, hvor du kan anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Det er vigtigt at bemærke, at disse typer af virksomheder stadig skal overholde de regnskabsprincipper, der er fastlagt i virksomhedsskatteloven.

Betalingsfrister for selskabsskat

Selskabsskat skal afregnes to gange årligt – den 20. marts og den 20. november. Denne skat betales forud og baseres på virksomhedens forventede overskud for det pågældende regnskabsår.

Derudover er der mulighed for at foretage en betaling den 1. februar, hvis man ønsker at undgå eller reducere en eventuel restskat, som kan opstå, hvis virksomhedens faktiske overskud overstiger det forventede.

Beregning af selskabsskat

Selskabsskatten beregnes ud fra virksomhedens overskud, som er det beløb, der er tilbage, når alle omkostninger, herunder lønudgifter, renteudgifter, afskrivninger på inventar, varelager, driftsmidler og lignende, er fratrukket fra indtægterne.

I selskabets resultatopgørelse kan man se overskuddet før skat. Revisoren foretager ofte skattemæssige justeringer for at fastlægge det skattemæssige resultat. Hvis der er et overskud, skal selskabet betale selskabsskat af dette med den gældende sats, som i 2020 var 22%. Hvis selskabet derimod har et underskud, er der ingen selskabsskat, da skatten kun pålægges overskud.

Underskud fra et regnskabsår kan modregnes i overskuddet fra det efterfølgende år. Hvis der eksempelvis er lige så meget i overskud som der var i underskud året før, skal selskabet ikke betale selskabsskat for dette overskud. Dette hjælper virksomheder med at navigere gennem år uden overskud.

Hvis det forventede overskud ændres, kan virksomheden tilpasse sine aconto-indbetalinger af selskabsskat til staten.

Betaling af selskabsskat

For at betale selskabsskat følger du disse trin:

 1. Log ind på TastSelv Erhverv ved hjælp af dit NemID.
 2. Vælg “Skat” i TastSelv Erhverv for at tilgå sektionen for selskabsskat.
 3. Indtast størrelsen på dine aconto-indbetalinger.

Når regnskabsåret er forbi, skal du udarbejde en årsrapport, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Derudover skal du indberette en selvangivelse til SKAT. Frister for selvangivelsen er 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis der er restskat i forbindelse med selskabsskatten, skal denne betales senest den 20. november samme år.

Forskellen mellem selskabsbeskatning og virksomhedsskat

Selskabsbeskatning gælder for kapitalselskaber som anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), samt foreninger og fonde. Her betaler virksomheden selv skat, da den er en selvstændig juridisk enhed. Skatten påvirker ikke ejernes personlige indkomst og formue, da skattebetalingen sker fra virksomhedens årsregnskab.

I modsætning hertil, når det kommer til virksomhedsskat, er det ejeren eller ejerne, der personligt afregner skatten, og ikke virksomheden. Dette gælder for personlige virksomheder som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, hvor ejeren er skattepligtig af virksomhedens overskud.

Som ejer af en personlig virksomhed har du typisk følgende beskatningsmuligheder:

 • Personskat
 • Kapitalafkastordningen
 • Virksomhedsskatteordningen

Valget af beskatningsform afhænger af forskellige faktorer, og det kan være fordelagtigt at konsultere en revisor for at vurdere, hvilken ordning der er mest fordelagtig i din situation.

Andel af omsætningen der betales i selskabsskat

Omsætningens størrelse i din virksomhed er ikke afgørende for selskabsskat. Det, der betales selskabsskat af, er udelukkende virksomhedens overskud – det beløb, der er tilbage af omsætningen, efter at alle udgifter er blevet fratrukket.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Formålet med selskabsskat

Selskabsskattens formål er parallelt med personskattens. Det er nødvendigt at indsamle midler for at opretholde den danske velfærdsstat, hvilket muliggør gratis adgang til uddannelse, sundhedspleje og andre velfærdsydelser.

Både privatpersoner og virksomheder bidrager gennem deres skattebetalinger til at understøtte og vedligeholde velfærdsstaten, hvorfor der både findes personlig beskatning og selskabsskat.

Særlige regler for det første regnskabsår

Ved stiftelse af et selskab inden for et regnskabsår kan du i nogle tilfælde have op til 18 måneder i det første regnskabsår. For eksempel, hvis din virksomhed starter den 1. juli, har du mulighed for enten at afslutte dit første regnskabsår den 31. december det efterfølgende år, eller du kan vælge at afslutte det inden for det samme kalenderår, som selskabet blev stiftet. Valget om længden af det første regnskabsår er i høj grad op til dig, så længe perioden ikke overskrider 18 måneder.

Selskabsbeskatning i forskudte regnskabsår

Når du vælger et forskudt regnskabsår for dit selskab, indebærer det en mere kompleks beregning og betaling af selskabsskatten, men det giver også visse fordele, som at kunne undgå betaling af restskat.

Selvom dit regnskabsår kan være forskudt (f.eks. fra 1. juli til 30. juni), følger selskabsskattens indbetaling stadig kalenderåret. Det betyder, at den anden rate af aconto-selskabsskatten skal betales den 20. november i det kalenderår, hvor dit regnskabsår afsluttes.

Fordelen her er, at du kender dit regnskabsårs resultat, inden du skal foretage den sidste aconto-indbetaling. Dette gør det muligt for dig at justere denne indbetaling, så du betaler den korrekte skat og undgår renter på eventuel restskat.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Selskabsskat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Selskabsskat er den skat, som danske virksomheder betaler til staten af deres overskud, ligesom privatpersoner betaler personskat af deres indkomst. Selskabsskattens sats bestemmes af staten og kan variere; i 2020 var den for eksempel 22%.

Selskabsskatten i Danmark har de seneste år ligget stabilt på 22% af virksomhedens skattepligtige overskud. Det betyder, at en virksomhed med et overskud på 1.000.000 kr. skal betale 220.000 kr. i selskabsskat. Satsen var tidligere højere, men blev reduceret fra 25% i 2013 til 22% i 2016.

Ja, generelt skal alle virksomheder med overskud betale selskabsskat af dette overskud. Virksomheden skal være en selvstændig juridisk enhed for at være skattepligtig. Dette inkluderer anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), institutioner, fonde, sparekasser, investeringsforeninger, brugsforeninger og andre foreninger. Ejerne af disse virksomheder betaler skat, når de modtager udbytte.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

4.8/5 af 80+ tilfredsstillede kunder 

Selskabsskat

Stadsrevisionen er din pålidelige partner inden for selskabsskat. Med mange års erfaring og dybdegående ekspertise sikrer vi, at din virksomhed overholder alle skattemæssige forpligtelser på mest optimale måde.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Skatteoptimering for virksomheder

Stadsrevisionen går et skridt videre for at sikre, at din virksomhed ikke blot er i overensstemmelse med skattelovgivningen, men også drager fordel af alle tilgængelige skattelettelser og -fradrag. Gennem skræddersyet rådgivning udforsker vi alle muligheder for skatteoptimering, der er tilpasset netop din virksomheds unikke behov. Vi tilbyder en proaktiv tilgang, der identificerer potentielle besparelser, før de bliver et problem. Tag næste skridt mod en sundere økonomi; kontakt os for en uforpligtende samtale og lad os maksimere din virksomheds potentiale sammen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bank building and coins stacks. State debt. Budget. Tax collection.
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Pig Bank And Money.

Selvangivelse uden besvær

Stadsrevisionen går et skridt videre for at sikre, at din virksomhed ikke blot er i overensstemmelse med skattelovgivningen, men også drager fordel af alle tilgængelige skattelettelser og -fradrag. Gennem skræddersyet rådgivning udforsker vi alle muligheder for skatteoptimering, der er tilpasset netop din virksomheds unikke behov. Vi tilbyder en proaktiv tilgang, der identificerer potentielle besparelser, før de bliver et problem. Tag næste skridt mod en sundere økonomi; kontakt os for en uforpligtende samtale og lad os maksimere din virksomheds potentiale sammen.

4.8/5 af 80+ tilfredsstillede kunder 

Specifikke fagområder

Erhvervsskat

Personskat

Kapitalafkastordningen

Moms og afgifter

International skat

Virksomhedsskatteordningen

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Selskabsskat er den skat, som virksomheder betaler af deres overskud. I Danmark er selskabsskatten en flad skat, hvilket betyder, at alle virksomheder betaler den samme procentdel af deres overskud i skat, uafhængigt af virksomhedens størrelse eller indtjeningsniveau. Det er vigtigt at være i overensstemmelse med skattelovgivningen for at undgå potentielle strafgebyrer.

I Danmark beregnes selskabsskat på virksomhedens skattepligtige indkomst, som er det beløb der er tilbage efter fradrag af alle tilladte omkostninger og fradrag fra den samlede indkomst. Den nuværende selskabsskatteprocent er fastsat til 22%. Det er essentielt at få professionel rådgivning for at sikre korrekt beregning og overholdelse af skattereglerne.

For at optimere din virksomheds selskabsskat, kan du benytte dig af forskellige skattelettelser og fradrag, der er til rådighed i skattelovgivningen. Det inkluderer korrekt vurdering af afskrivninger, udnyttelse af forsknings- og udviklingsfradrag, og optimering af finansieringsstrukturen. Det er anbefalelsesværdigt at søge vejledning fra eksperter, som kan tilbyde skræddersyede løsninger for din virksomhed.

At håndtere selvangivelse som et selskab indebærer at angive alle relevante oplysninger om virksomhedens indkomster og fradrag korrekt. Det er vigtigt at overholde alle frister for indsendelse for at undgå bøder. Mange virksomheder vælger at få bistand fra en revisor eller skatterådgiver for at sikre en korrekt og gunstig selvangivelse.

Dobbeltbeskatningsaftaler er aftaler mellem to lande med formål at undgå, at en virksomhed bliver beskattet af den samme indkomst i begge lande. Disse aftaler kan påvirke din virksomheds selskabsskat ved at give ret til fradrag for den skat, der er betalt i det andet land, eller ved at nedsætte skattesatsen på visse indkomster. Det er vigtigt at forstå de specifikke regler i hver aftale for at optimere din skatteposition.

4.8/5 af 80+ tilfredsstillede kunder 

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

Undgå faldgruber med ekspertbistand

Naviger sikkert gennem selskabsskattens kompleksitet med Stadsrevisionens erfarne team. Undgå faldgruber og opnå den bedste skatteposition.
Forståelse for komplekse skatteregler
Hjælp til korrekt udnyttelse af skattefradrag
Undgåelse af strafgebyrer gennem rettidig og korrekt selvangivelse
Assistance med dobbeltbeskatningsaftaler og international skat
Rådgivning om optimale finansieringsstrukturer

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Busy accountant
Financial accountant working on the laptop at the office desk

Få mere med Stadsrevisionen

Med Stadsrevisionen får du ikke kun skatterådgivning; du får en partner, der arbejder for din virksomheds finansielle velvære.
Skræddersyede rådgivningspakker til virksomheder i alle størrelser
Proaktiv tilgang til skatteplanlægning og -optimering
Adgang til et netværk af skatteeksperter
Maksimering af økonomisk effektivitet gennem korrekt skattehåndtering
Fortrolige og sikre løsninger for din virksomheds økonomiske informationer

4.8/5 af 80+ tilfredsstillede kunder 

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.

Digital Skattehåndtering med Stadsrevisionen

I en tid hvor digitaliseringen er på fremmarch, er det essentielt for virksomheder at have en strømlinet og digitaliseret proces for skattehåndtering. Stadsrevisionen leverer moderne løsninger, der kombinerer teknologisk innovation med dybdegående ekspertise inden for skatteregulering.

Ved at vælge os som din partner, får du adgang til digitale værktøjer, der simplificerer selskabsskat, selvangivelse og rapportering. Dette ikke blot sparer tid men minimerer også risikoen for menneskelige fejl, hvilket kan være dyrt i det lange løb. Vores løsninger er designede til at være brugervenlige, så selv de uden erfaring i skattehåndtering let kan navigere dem.

Lad Stadsrevisionen transformere din virksomheds skatteprocesser til en mere effektiv, præcis og tidsbesparende operation. Med den rette bistand, kan din virksomhed opnå en betydelig konkurrencefordel på markedet.

Komplet Skatterådgivning

At navigere i selskabsskattens verden kan være en udfordrende proces fyldt med kompleksiteter og lovreguleringer, der konstant ændrer sig. Stadsrevisionen er her for at gøre rejsen lettere med komplet skatterådgivning.

Fra opstartsfase til etableret virksomhed, leverer vi rådgivning, der er tilpasset din virksomheds unikke behov. Vores team af erfarne skatteeksperter står klar til at hjælpe med alt fra daglig skattehåndtering til strategisk skatteplanlægning, der kan positionere din virksomhed bedst muligt i forhold til skatteoptimering.

Udover det, tilbyder vi regelmæssige opdateringer på nyeste tendenser og ændringer i skattelovgivningen, så din virksomhed altid er et skridt foran. Kontakt os for at lære mere om, hvordan vi kan bistå din virksomhed gennem skatterådgivning der er både omfattende og tilpasset dine behov.

Working with tax documents