Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

SE-nummer

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder et SE-nummer?

Et SE-nummer blev tildelt til virksomheder før indførelsen af CVR-nummeret. Alle virksomheder, som forventede en årlig indkomst på mindst 50.000 kr., skulle registreres og fik derfor et SE-nummer. Dette nummer tjente som den primære identifikation af virksomheder i Danmark fra 1985 til 1999.

SE-nummeret spillede en central rolle i virksomheders interaktion med SKAT, herunder i forbindelse med momsregistrering, beregning af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. Selvom CVR-nummeret nu er det primære registreringsnummer for virksomheder, forbliver SE-nummeret vigtigt, især for virksomheder, der opererer i flere brancher. Disse virksomheder kan finde det nyttigt at knytte et eller flere SE-numre til deres CVR-nummer.

Det er værd at bemærke, at administrative enheder, som anvender SE-numre, ikke altid kan findes i CVR-databasen på Virk.dk. Dette skyldes, at selvom de er struktureret ligesom CVR-numre, er de registreret forskelligt. Så hvis du støder på et nummer, der ikke kan lokaliseres i CVR-databasen, kan det meget vel være et SE-nummer.

Hvordan anvendes SE-nummeret i dag?

I nutidens Danmark fungerer CVR-nummeret som den primære identifikation for virksomheder. SE-nummeret er dog fortsat relevant, særligt når det handler om at drive undervirksomheder under samme CVR-nummer.

CVR-nummeret fungerer som virksomhedens hovedidentifikationsnummer og er det, der er registreret i CVR-registret. Hvis du driver en undervirksomhed, der opererer inden for et andet erhvervsområde end hovedvirksomheden, kan denne undervirksomhed blive tildelt et SE-nummer for at skabe klar identifikation. Det er vigtigt at bemærke, at et SE-nummer altid skal være knyttet til et CVR-nummer og kan ikke eksistere uafhængigt.

Når det kommer til regnskab, er der en klar adskillelse mellem hovedvirksomheden og eventuelle undervirksomheder med SE-numre. Dette indebærer, at der er mere administrativt arbejde involveret, når man har et eller flere SE-numre knyttet til sit CVR-nummer. Denne adskillelse hjælper med at holde styr på de forskellige aspekter af virksomhedsdriften, især når det drejer sig om skatte- og momsregistreringer.

SE-numre og regnskab

Når du har undervirksomheder under samme CVR-nummer, og disse undervirksomheder har individuelle SE-numre, er det nødvendigt at foretage skarp bogføringsmæssig adskillelse. For hver undervirksomhed med et unikt SE-nummer skal der udarbejdes et separat regnskab, udover regnskabet for hovedvirksomheden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tilknytningen af SE-numre til dit CVR-nummer øger mængden af administrativt arbejde. Dette skyldes behovet for at udarbejde flere regnskaber. Derudover kan der være økonomiske konsekvenser, såsom højere bankgebyrer, hvis du skal have flere firmakonti til de forskellige undervirksomheder.

Til gengæld kan der være fordele forbundet med at anvende SE-numre, især når det kommer til at adskille momsafregningen for forskellige brancher, som din virksomhed er aktiv i. Ved at bruge SE-numre kan du udarbejde detaljerede og særskilte regnskaber for hver enkelt branche, hvilket kan give en klarere økonomisk oversigt og muliggøre mere præcis finansiel styring af de forskellige erhvervsaktiviteter.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan ansøger du om et SE-nummer

For at ansøge om et SE-nummer, skal du besøge Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Her logger du ind med dit NemID, hvorefter du vil have mulighed for at registrere et SE-nummer til din virksomhed.

SE-nummer kan tildeles til forskellige virksomheds- og selskabsformer, herunder:

  • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
  • Enkeltmandsvirksomhed (EVS)
  • Interessentskab (I/S)
  • Anpartsselskab (ApS)
  • Aktieselskab (A/S)

Det er vigtigt at bemærke, at processen for at anmode om et SE-nummer er relativt enkel og direkte via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Ved at følge de trin, der er angivet på hjemmesiden, og have de nødvendige oplysninger klar, kan du let indsende din ansøgning. Husk at holde dig opdateret om de specifikke krav og retningslinjer, der gælder for tildeling af SE-numre til forskellige virksomhedstyper.

Forskellen mellem et p-nummer og et SE-nummer

P-nummeret og SE-nummeret tjener forskellige formål i virksomhedsregistreringen. Et p-nummer er tildelt for at identificere de forskellige fysiske lokationer af en virksomhed. Hvis din virksomhed driver erhvervsmæssig aktivitet fra flere adresser, skal hver af disse adresser have et unikt p-nummer. Dette nummer er særlig relevant, hvis din virksomhed har adskilte aktiviteter som produktion og administration på forskellige steder.

På den anden side anvendes et SE-nummer til at identificere forskellige brancher eller undervirksomheder, der er tilknyttet det samme CVR-nummer. Dette er nyttigt, hvis din virksomhed opererer inden for flere erhvervsområder, som hver især udgør en væsentlig del af virksomhedens omsætning.

Både p-numre og SE-numre registreres gennem Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Mens p-nummeret giver en geografisk referenceramme for virksomhedens forskellige lokationer, fokuserer SE-nummeret på den erhvervsmæssige diversitet inden for en enkelt juridisk enhed. Dette gør det muligt at holde regnskaber og administrative processer adskilte, både geografisk og erhvervsmæssigt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

SE-numre er særligt relevant for enkeltmandsvirksomheder

SE-numre spiller en betydelig rolle for enkeltmandsvirksomheder, især når det drejer sig om at opdele momsregnskaber for forskellige erhvervsaktiviteter. Et SE-nummer er unikt knyttet til en specifik administrativ enhed, hvilket er afgørende for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at drive forretning inden for flere brancher under ét CVR-nummer.

I situationer, hvor en person ejer flere kapitalselskaber, men kun én enkeltmandsvirksomhed, bliver SE-nummerets relevans særligt tydelig. Dette nummer gør det muligt for ejeren at have adskilte forretningsaktiviteter inden for forskellige brancher under samme juridiske enhed. 

At have separate momsregnskaber for hver aktivitet er en stor fordel. Det giver ejeren mulighed for at opdele og administrere moms og skat mere effektivt. Derfor kan det være fornuftigt at registrere en administrativ enhed med sit eget SE-nummer under virksomhedens CVR-nummer. Dette vil bidrage til bedre organisering og styring af de forskellige aspekter af virksomhedens operationer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om SE-nummer

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et SE-nummer blev anvendt som hovedidentifikation for danske virksomheder fra 1985 til 1999, før CVR-nummeret blev indført. Det var især vigtigt i interaktion med SKAT for momsregistrering og skatteberegning. Selvom CVR-nummeret nu er det primære registreringsnummer, bruges SE-nummeret stadig, især af virksomheder, der opererer i flere brancher, da det hjælper med at adskille de forskellige erhvervsaktiviteter under samme juridiske enhed.

For virksomheder med flere undervirksomheder, der har individuelle SE-numre under samme CVR-nummer, er det nødvendigt at udarbejde separate regnskaber for hver undervirksomhed, udover regnskabet for hovedvirksomheden. Dette fører til en stigning i administrativt arbejde og kan medføre økonomiske konsekvenser som højere bankgebyrer. Dog tilbyder SE-numre fordele, såsom at adskille momsafregningen for forskellige brancher, hvilket giver en klarere økonomisk oversigt og forbedrer den finansielle styring.

Et p-nummer bruges til at identificere forskellige fysiske lokationer af en virksomhed, nødvendigt når virksomheden opererer fra flere adresser. Et SE-nummer anvendes derimod til at identificere forskellige brancher eller undervirksomheder under samme CVR-nummer, hvilket er nyttigt for virksomheder, der opererer i flere erhvervsområder. Mens p-nummeret angiver virksomhedens geografiske placeringer, fokuserer SE-nummeret på erhvervsmæssig diversitet inden for den samme juridiske enhed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: