Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Salgsstrategi og salgsmetoder til din B2B- eller B2C-salgsplan

Uanset om dit fokus er rettet mod private kunder eller erhvervslivet, er en veludviklet salgsstrategi og effektive salgsmetoder afgørende. Selv med en banebrydende idé i kernen af din virksomhed, er fremdrift og succes afhængig af et solidt salg.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Optimer din salgsstrategi

Salg er en kernekomponent i driften af både B2B- og B2C-virksomheder. Det er derfor essentielt at formulere en salgsstrategi, der sikrer maksimalt salg.

Hver virksomhed er unik, og der er ikke én standardløsning, der passer til alle. Det er din opgave at udvikle en salgsstrategi, der er skræddersyet til din virksomheds specifikke behov og mål.

Når du udarbejder din salgsstrategi, er det vigtigt at holde fokus på realisme og ambition. Din strategi skal ikke kun være opnåelig, men også stræbe efter at overstige standard forventningerne, så din virksomhed kan nå og overgå salgsmålene.

Diverse salgsstrategier

Der er et væld af salgsstrategier til rådighed, som kan tilpasses og implementeres i din virksomhed. Disse strategier kan bruges individuelt eller kombineres, afhængigt af din virksomheds unikke behov og det produkt, du tilbyder.

Kold kanvas

Kold kanvas indebærer at tage kontakt til potentielle kunder uden forudgående aftale. Her er det op til dig at finde og tiltrække kunderne og overbevise dem om, at de har brug for præcis dit produkt.

Telefonsalg

Er telefonsalg en del af din salgsstrategi, er det vigtigt at være velinformeret om lovgivningen på området. Du har lov til at kontakte erhvervsdrivende, men når det kommer til private forbrugere, kræves der samtykke, før du må henvende dig med salgsformål.

Udstillinger/workshops

Denne salgsstrategi giver dig mulighed for personligt at præsentere dit produkt til potentielle kunder. Overvej at deltage i brancherelevante udstillinger, hvor du kan vise dit produkts værdi for din målgruppe.

Ud over udstillinger kan workshops være en effektiv metode til at vise dit produkt frem. Her har deltagerne mulighed for selv at afprøve produktet, hvilket kan øge interessen og føre til salg, såfremt deltagerne identificerer et behov for produktet.

Detailvirksomhed/fysisk butik (B2C)

Hvis dit produkt er fysisk, kan en detailvirksomhed eller en egen butik være en effektiv salgsstrategi. Det indebærer, at produkterne sælges direkte til den endelige forbruger.

Typisk indebærer detailsalg, at en detailhandler køber produkter i bulk fra grossister og derefter sælger dem i mindre mængder til slutforbrugerne.

Grossist/engrosvirksomhed (B2B)

En engrosvirksomhed fungerer som mellemmand mellem dig, der er producent, og detailvirksomhed, som sælger produkterne til den endelige forbruger.

Gennem onlinebutik

Den teknologiske udvikling har åbnet op for muligheden for at sælge produkter via en onlinebutik, hvilket gør, at kunderne kan handle hos dig døgnet rundt.

Til trods for at en onlinebutik kan synes som en enkel salgsstrategi, ligger der stadig en væsentlig opgave i at tiltrække kunder til din webshop.

Online

Ud over muligheden for at have en onlinebutik kan forskellige digitale salgsstrategier også implementeres. Betalt og organisk markedsføring er to hovedtilgange, og en blanding af disse kan ofte være mest effektiv.

Ved betalt markedsføring fastsætter du et månedligt budget, identificerer din målgruppe og bestemmer, hvor længe din annoncekampagne skal køre.

På den anden side indebærer organisk markedsføring ingen direkte omkostninger, men kræver en investering af tid. Organisk refererer til, at trafikken til din onlinebutik eller hjemmeside kommer naturligt gennem søgemaskiner som Google.

Dine valgte salgsstrategier bør komplementeres af effektive markedsføringsinitiativer for at maksimere opmærksomheden på din virksomhed og produkter.

Inden du fastlægger din salgsstrategi, er det afgørende at have et klart overblik over dit marked og din målgruppes købsadfærd. Analyser af konkurrenter og de salgsstrategier, de anvender, kan også være en værdifuld ressource i denne proces.

Salgsteknikker, der kan fremme din succes

Foruden at være velforberedt med en solid salgsstrategi, er det også essentielt at mestre diverse salgsteknikker, særligt når du interagerer direkte med potentielle kunder. Dette kan være tilfældet i en fysisk butik, under telefonsalg eller ved deltagelse i messer.

Persuasive salg

Med persuasive salg handler det om at overbevise kunden om, at dit produkt tilbyder stor værdi, og at de bør investere i det. For at gøre dette effektivt, er det afgørende at have kendskab til målgruppens købsadfærd og -mønstre, samt hvordan dit produkt står i forhold til konkurrenterne. I denne salgsmetode er det sælgerens rolle aktivt at lede samtalen og stille fokuserede spørgsmål til kunden.

SPIN-salgsmetoden

SPIN er en anerkendt salgsteknik, der fokuserer på at stille de korrekte spørgsmål på det rette tidspunkt. Ved at følge SPIN-metoden skal du tillade kunden at lede samtalen og undgå at falde i en ensidig salgstale.

Denne tilgang giver kunden lejlighed til selv at artikulere, hvad værdien og betydningen af at købe dit produkt vil være.

Dette er især gavnligt for B2B-virksomheder, hvor salgsprocessen ofte er mere langstrakt og kompleks.

SPIN står for Situation-, Problem-, Indvirkning- og Nytteværdi-spørgsmål.

Først indsamler du information om kundens aktuelle situation for at få kontekst. Dernæst udforsker du de udfordringer, kunden står overfor.

Det tredje trin indebærer, at kunden beskriver de konsekvenser, disse udfordringer medfører. Endelig, i det sidste trin, reflekterer kunden over den værdi, der vil opstå ved at løse disse udfordringer, hvilket effektivt lader kunden overbevise sig selv om nødvendigheden af dit produkt.

Value Based Selling

Value based selling fokuserer på at identificere og adressere kundens specifikke behov. Det kræver, at du fuldt ud forstår kundens krav og forventninger, før et effektivt salg kan finde sted.

Spørgsmålene, du stiller i denne salgsmetode, skal understrege den unikke værdi, dit produkt tilbyder kunden, uden at det kommer til at virke som en direkte produktfremvisning eller salgstale.

Challenger Selling

Challenger selling, også kendt som indsigtsbaseret salg, skiller sig ud ved at centrere sig om kundens behov fremfor et specifikt produkt. Det handler om at anvende data, markedsanalyser og erfaring til at guide kunden gennem en labyrint af information, diagnosticere deres udfordringer og behov og assistere dem i deres købsbeslutning.

Disse salgsteknikker er eksempler på flere metoder, du kan anvende, afhængigt af din salgsstrategi og kundebase.

Hvis du er tilbageholdende med direkte kundekontakt, er der alternative måder at engagere potentielle kunder på. Indholdsmarkedsføring er et kraftfuldt værktøj i mange brancher.

For professionelle inden for rådgivning, konsultation eller coaching, kan tilvejebringelse af gratis, værdifuldt indhold, som blogindlæg eller opslag på sociale medier, være en effektiv metode til at demonstrere ekspertise og tiltrække målgruppen.

Dette skaber en bro af tillid mellem dig og dine potentielle kunder, hvilket er afgørende, da mange kunder er tøvende med at foretage et køb ved første møde med en virksomhed online. Men når tilliden er etableret, bliver kunderne mere tilbøjelige til at handle, når de er klar.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan en salgsproces er struktureret

En salgsproces beskriver rejsen fra det første møde med en potentiel kunde til det punkt, hvor kunden foretager et køb. Da salgsprocessen er tæt knyttet til din specifikke salgsstrategi, findes der ikke en one-size-fits-all model, der kan anvendes på tværs af alle virksomheder.

Ved at have en velorganiseret salgsproces, vil overgangen fra en potentiel kunde til en købende kunde være konsistent for alle kunder. Det giver dig også muligheden for nemmere at identificere, hvilke trin i processen der kan forbedres for at øge salget.

Et eksempel på en salgsproces kunne være:

Trin 1 – Markedssegmentering 

For både B2B- og B2C-virksomheder er det første trin i salgsprocessen ofte markedssegmentering. Dette trin indebærer en dybdegående analyse for at forstå dine kunders specifikke behov og karakteristika samt det overordnede marked.

Trin 2 – Leadgenerering

Dette trin fokuserer på at stimulere interesse hos potentielle kunder, så de engagerer sig med din virksomhed, for eksempel ved at besøge din onlinebutik. Det kan også omfatte at få kunder til at tilmelde sig nyhedsbreve, deltage i workshops, webinars eller udfylde kontaktformularer.

Trin 3 – Etablere kontakt

For B2B-virksomheder kan dette trin indebære at arrangere et møde med en potentiel kunde for at etablere den første kontakt og begynde at opbygge et forhold.

Trin 4 – Afdækning af behov

I dette trin er det essentielt, når du etablerer den første kontakt med en potentiel kunde, at være opmærksom på og forstå kundens specifikke behov. Dette indebærer at sætte sig i kundens sted for bedre at kunne assistere og imødekomme deres krav og forventninger.

Trin 5 – Fremlægge løsningsforslag

Med den indsamlede viden om den potentielle kunde er næste trin at udarbejde og præsentere et løsningsforslag, der er skræddersyet til at opfylde kundens specifikke behov og forventninger.

Trin 6 – Forhandling

Skulle den potentielle kunde finde dit løsningsforslag interessant og værd at overveje, overgår processen til forhandlingsfasen. Her skal I blive enige om aspekter som pris, leveringstid og andre relevante detaljer.

Trin 7 – Luk salget

Efter at alle detaljer er blevet afklaret og både du og den potentielle kunde er tilfreds med betingelserne, ankommer I til det afgørende punkt i salgsprocessen – det er tid til at afslutte og bekræfte salget.

Trin 8 – Gentagne salg

Salgsprocessen omhandler ikke kun den indledende transaktion, men også at opbygge langvarige relationer, der motiverer kunder til at returnere og foretage yderligere køb. Derfor er det essentielt konstant at stræbe efter at opfylde og overgå kunders forventninger, så de er tilfredse og ivrige efter at handle med dig igen.

Sådan kan en typisk salgsproces struktureres. Dog er det afgørende, at du personligt overvejer og definerer, hvordan din specifikke salgsproces bør udformes, idet den skal være skræddersyet til din specifikke branche og din individuelle salgsstrategi.

Opnå dine salgsmål med en salgsplan

Efter at have defineret din salgsstrategi, valgt salgsteknikker og struktureret din salgsproces, er næste skridt at udarbejde en konkret salgsplan.

En salgsplan er præcis, hvad det lyder som – en detaljeret plan, der skitserer, hvordan du agter at drive og øge dit salg. Den skal være forankret i realistiske forventninger til virksomhedens vækst inden for en given tidsramme.

Det er væsentligt at evaluere, om den forventede vækst kan opnås med de aktuelle ressourcer og processer. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at justere processer eller allokere flere ressourcer for at nå målene.

At opnå den planlagte vækst er også betinget af tilgængeligheden af potentielle kunder. I denne sammenhæng spiller markedsføring en afgørende rolle. Det er imperativt at intensivere bevidstheden om din virksomhed for at tiltrække og engagere potentielle kunder og dermed facilitere den ønskede vækst.

Forståelse af salgspsykologi

Salgspsykologi fokuserer på sælgerens evne til at aflæse og forstå kundens behov og prioriteter. Jo bedre en sælger forstår sin kunde, desto mere præcist kan de tilbyde løsninger, der passer til kundens specifikke behov og ønsker.

Dette aspekt af salg indebærer en dyb forståelse for kundens personlighed, deres behov og de faktorer, der motiverer deres beslutningsprocesser.

Salgspsykologi går ud over selve produktet eller tjenesten, der sælges. Den indbefatter de mentale og følelsesmæssige processer, der påvirker kunden både før, under og efter salget. Det handler om at navigere i og respondere på de tanker, følelser og behov, der er i spil gennem hele salgsrejsen.

Uddannelsesmuligheder indenfor salgspsykologi

Hvis du er interesseret i at fordybe dig i salgspsykologi, er der et væld af kurser tilgængelige på tværs af landet og online, der kan styrke din forståelse og færdigheder inden for dette felt.

Online Kurser:

  • SmartLearning tilbyder kurset “Salg og Salgspsykologi” 
  • Ledernes Kompetence Center præsenterer også et kursus med fokus på “Salg og Salgspsykologi”
  • Nyledig giver adgang til et grundlæggende kursus i “Salgspsykologi og Grundlæggende Salg”
  • GoLearn’s “Indsigt i Salg: Hvorfor din Kunde Køber, og hvordan Du Kan Påvirke Beslutningen” fokuserer på kundens beslutningsproces.

Sjælland:

  • På Sjælland tilbyder både Ledernes Kompetence Center, Cphbusiness og KEA kurser inden for “Salg og Salgspsykologi.”
  • TACK specialiserer sig i kurset “Salgets Psykologi”

Fyn:

  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole giver kursister mulighed for at udforske “Salgspsykologi og Grundlæggende Salg.”

Jylland:

  • I Jylland kan du finde relevante kurser hos IBA Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Aarhus, og Erhvervsakademi Dania, alle med fokus på “Salg og Salgspsykologi.”
  • TACK i Jylland tilbyder også deres specialkursus “Salgets Psykologi.”

Disse uddannelsesmuligheder tilbyder en bred vifte af perspektiver og værktøjer til at forstå og mestre salgspsykologi, hvilket kan være en afgørende komponent i at forbedre din salgsstrategi og opnå forretningsmål.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Bøger om salgspsykologi

Hvis du ikke har muligheden for at dedikere tid til et fuldt kursus, men stadig ønsker at fordybe dig i salgspsykologi for at forbedre dine salgsfærdigheder og -teknikker, kan du overveje at læse bøger på området. Her er nogle anbefalede danske værker om emnet:

“Kunsten at Sælge” af Peter Hindkjær

Denne bog giver indsigt i, hvordan man kan forfine sine salgsevner gennem fem kerne strategier og forbedre effektiviteten af kommunikation med kunder.

“Salg og Salgspsykologi” af Mette Hald og Mette Risgaard Olsen

Forfatterne dykker ned i kunsten at mestre effektive salgsteknikker og udforsker den underliggende psykologi, der driver et succesfuldt salg.

“Sælg med Hovedet” af Katja Hessel og Nille Presskorn

Denne bog kaster lys over, hvordan salgskommunikation former relationer og påvirker følelser, samt udforsker hjernens respons på forskellige faser af salgsprocessen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Salgsstrategi

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En salgsstrategi er en planlagt tilgang og metode for, hvordan en virksomhed tilstræber at sælge sine produkter eller tjenester til kunderne. Den indebærer en kombination af salgsmetoder, teknikker og kanaler, som en virksomhed anvender for at nå sine salgsmål.

Der eksisterer adskillige salgsstrategier, der kan tilpasses og kombineres baseret på virksomhedens unikke behov, produkter, og marked. Det er essentielt at vælge en strategi, der er skræddersyet til virksomhedens specifikke kontekst for at maksimere salgseffektiviteten.

Eksempler på almindelige salgsstrategier inkluderer kold kanvas, online salg via webshops, deltagelse i messer, telefonsalg, afholdelse af workshops, detailhandel via fysiske butikker og distribution via grossister. Valget af en passende salgsstrategi afhænger af en række faktorer såsom målmarked, produkttype, pris, og virksomhedens ressourcer.

Salgsteknikker refererer til de forskellige metoder og tilgange, en sælger anvender for at engagere, overbevise og konvertere potentielle kunder. Disse teknikker er essentielle for at fremstille et produkt eller en tjeneste på en måde, der resonerer med kundens specifikke behov, præferencer og forventninger.

Disse teknikker varierer i deres fokus og anvendelse. Nogle kan koncentrere sig om at identificere og adressere kundens specifikke behov og problemer, mens andre kan være mere fokuserede på at fremhæve produktets unikke egenskaber og fordele. Måden, en sælger kommunikerer, lytter og reagerer på en kunde, spiller også en vital rolle i salgsprocessen.

Valget af den rette salgsteknik afhænger af forskellige faktorer, inklusiv produktets natur, kundens personlighed og behov, samt den generelle salgs kontekst. Ved at blive kyndig i et bredt spektrum af salgsteknikker, kan en sælger blive mere adræt og effektiv i at tilpasse deres salgsstrategi til diverse kundetyper og salgssituationer.

En salgsproces beskriver de trin og faser, som en sælger gennemgår, fra det første møde med en potentiel kunde til afslutningen af et salg. Denne proces er dybt påvirket af virksomhedens salgsstrategi og kan variere betydeligt fra en organisation til en anden, afhængigt af specifikke produkter, tjenester, markeder og kundesegmenter.

Hver fase i salgsprocessen har sine egne unikke karakteristika, udfordringer og muligheder. Det er derfor vigtigt for sælgere at have en klar forståelse af deres egen specifikke salgsproces for at kunne identificere de mest effektive salgsteknikker, tilpasse deres salgsbudskaber og optimere deres interaktioner med kunder.

En fleksibel og veldefineret salgsproces hjælper virksomheder med at være mere responsive over for kundernes behov, forbedrer effektiviteten af salgsteams, og maksimerer chancerne for at konvertere potentielle kunder til betalende kunder.

En salgsplan er et strategisk dokument, der skitserer virksomhedens salgsmål og den tilgang, der vil blive anvendt for at nå disse mål. Det beskriver specifikke strategier, taktikker og handlinger, der vil blive implementeret for at stimulere salg og opnå økonomisk vækst inden for en bestemt tidsramme.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: