Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overvejelser ved salg af virksomhed – fra værdiansættelse til skat og kontrakter

Når du påtænker et salg af virksomhed, bliver du mødt med en række økonomiske og juridiske beslutninger. Hvordan håndteres skat ved salg af virksomhed? Hvad skal en kontrakt indeholde ved et sådant salg? Og hvilke metoder bruges for at vurdere virksomhedens værdi? Dette indlæg guider dig gennem nøglepunkterne ved salg af virksomhed.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Rådgivning og kontrakter ved salg af virksomhed

Ved salg af virksomhed kan man vælge forskellige kanaler, såsom at arbejde med en virksomhedsmægler eller benytte en online virksomhedsbørs. På sådanne platforme, som f.eks. Capino og Saxis, kan sælgere præsentere deres virksomheder for potentielle købere.

Uanset valget af salgskanal er det essentielt at søge professionel rådgivning. Det er især relevant i de faser af salg af virksomhed, hvor juridiske aspekter som kontrakter og aftaler kommer i spil. En solid salgskontrakt er afgørende for at sikre både sælger og købers interesser.

Ønsker du at sælge dine anparter?

Ved salg af virksomhed, hvor du overvejer at sælge anparter i dit ApS, er det afgørende at dykke dybt ned i selskabets vedtægter. Disse dokumenter kan rumme vigtige klausuler, der kan påvirke salgsprocessen. Det kan for eksempel være regler om først at tilbyde anparterne til eksisterende aktionærer, før de tilbydes til eksterne købere. Desuden kan prissætningsmekanismer og andre betingelser spille en rolle i, hvordan salg af anparter skal håndteres.
Boost Your Business Or Marketing Strategy Concept

Personligt ejet virksomhed – salg

Mindre virksomheder, som enkeltmandsvirksomheder eller personligt ejede mindre virksomheder (PMV), betegnes som personligt ejede virksomheder. Da de har en stærk tilknytning til ejeren, er det ikke muligt direkte at sælge en sådan virksomhed.

I stedet kan ejeren vælge at lukke sin PMV eller enkeltmandsvirksomhed og afhænde alle sine aktiver. Efter dette kan en potentiel køber erhverve disse aktiver og grundlægge en ny virksomhed, som tager udgangspunkt i den tidligere.

For at gennemføre dette skift, skal den nye virksomhedsejer tage skridtet at få tildelt et nyt CVR-nummer, idet kun aktiverne fra den tidligere virksomhed overtages.

Salg af virksomhed i underskud: Muligheder og udfordringe

Selvom det kan synes vanskeligt at sælge en virksomhed med negative regnskabstal, bør man ikke overse potentialet i sådanne virksomheder. 

Mange gange kan et underskud skyldes betydelige investeringer, som forventes at give afkast i de kommende år. Nøglen til et vellykket salg af en sådan virksomhed ligger i at formidle virksomhedens langsigtede vision og potentiale til potentielle købere. Selv en virksomhed i underskud kan, med den rette fremstilling og strategi, finde en køber, der ser dens skjulte værdi.

Fastlæggelse af virksomhedens værdi ved salg af virksomhed

En væsentlig del af salg af virksomhed er at vurdere dens aktuelle økonomiske værdi. Selvom værdiansættelsen ikke altid svarer til den endelige salgspris, er det fundamentalt at forstå dens værdi under forhandlingsprocessen.

At have en præcis værdiansættelse er kritisk, når man går ind i processen med salg af virksomhed. Denne vurdering fungerer ikke kun som et værktøj for sælgeren, men også for at give potentielle købere klarhed over, hvad de kan forvente.

Der er adskillige tilgange til værdiansættelse, fra kvalitative til kvantitative metoder. At vælge den rette metode kan være afgørende for salg af virksomhed. Hvis du er usikker på denne del af salgsprocessen, kan det anbefales at kontakte en revisor for professionel vejledning.

Konkurrenceklausul i relation til salg af virksomhed

Når en virksomhed skifter hænder, er det almindeligt, at begge parter indgår en aftale for at forhindre sælgeren i at etablere eller blive en del af en konkurrerende virksomhed i en fastsat tidsramme. Denne type aftale er kendt som en konkurrenceklausul.

Som ved andre dele af processen for salg af virksomhed er det også en god idé at søge juridisk rådgivning i forbindelse med konkurrenceklausuler

Køberens interesser beskyttes gennem konkurrenceklausulen. Denne kan stipulere restriktioner vedrørende geografiske områder, hvor sælgeren ikke må drive konkurrerende forretning. Desuden kan klausulen specificere visse konkurrerende forretningsaktiviteter, som sælgeren bør undgå.

Skatteberegning ved salg af virksomhed: Hvad skal du vide?

Når du overvejer et salg af virksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på skat, der skal betales baseret på salgsprisen. Både skatteregler og beskatningsmetoder afhænger af variabler som salgspris og salgstidspunkt. Dette aspekt er centralt, da det kan påvirke din endelige profit fra salget.

Der findes primært to metoder ved salg af virksomhed: aktivoverdragelse, hvor virksomhedens aktiver bliver solgt, og aktieoverdragelse, hvor aktier eller anparter bliver overdraget.

Beskatning af aktiver ved salg af virksomhed

I forbindelse med aktivoverdragelse er det sælgerens ansvar at afregne skatten. Skatten beregnes ud fra avancen, altså forskellen mellem købsprisen og salgsprisen af aktiverne, ved salg af virksomhed. Denne form for beskatning er også kendt som avancebeskatning.

For mange virksomhedsejere kan skatteaspekterne ved aktivoverdragelse være komplekse. Særligt da aktivoverdragelse ofte er mere fordelagtigt for køberen fra et skattemæssigt perspektiv.

Aktiebeskatning ved salg af virksomhed

Beskatning ved aktieoverdragelse følger aktiebeskatningsreglerne, da det er aktier, der skifter hænder. Ved salg af virksomhed i form af aktier kan beskatningen variere afhængigt af sælgerens status.

For en privatperson beskattes gevinsten som aktieindkomst, som er underlagt reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Omvendt, for virksomheder, er der ofte ingen beskatning ved denne form for salg af virksomhed, hvilket gør aktieoverdragelse skattemæssigt attraktivt for sælgeren.

Skattemæssige overvejelser ved holdingselskaber og salg af virksomhed

For virksomheder med et tilknyttet holdingselskab, er der en unik skattefordel at overveje ved salg af virksomhed. Hvis holdingselskabet har ejet virksomhedens aktier i mindst tre år, kan salget ofte gennemføres skattefrit.

Dette treårs krav er implementeret for at forhindre oprettelse af kortvarige holdingselskaber, som kun har til formål at opnå skattemæssige fordele ved et hurtigt salg af virksomhed.

Momsregler vedrørende salg af virksomhed

Når man overvejer et salg af virksomhed, er det essentielt at forstå ikke bare skatteregler, men også de vigtige momsregler, der kan påvirke transaktionen.

Ved salg af virksomhed kan der, under visse forhold, opstå en situation, hvor transaktionen bliver fritaget for moms. Dette kendes som en momsfri virksomhedsoverdragelse. De nøglebetingelser, som skal opfyldes for at kvalificere, inkluderer:

  Køber skal være momsregistreret ved tidspunktet for overdragelsen.

 En komplet økonomisk enhed skal overføres.

 Køberen skal fortsætte med at drive virksomheden i den oprindelige form.

  Efter transaktionen bør sælger ophøre med alle virksomhedsaktiviteter.

Udover disse centrale punkter skal sælger, når han gennemfører salg af virksomhed, inden for otte dage efter overdragelsen, informere Skattestyrelsen om den nye ejers navn og adresse, samt de overdragne aktivers samlede værdi.

Vejledning i salg af virksomhed – Forskellige steps

Når du vælger at sælge din virksomhed, betyder det, at du overdrager hele eller dele af din virksomhed til en potentiel køber eller måske endda en anden virksomhed.

Der kan være mange grunde til, at en iværksætter beslutter at sælge sin forretning – måske for at fokusere på nye projekter eller for at generere kapital.

At sætte en virksomhed til salg er ikke en lille opgave. Der er mange aspekter at tage hensyn til, herunder skatteregler, der varierer afhængigt af virksomhedens struktur.

I denne guide vil vi gennemgå de vigtigste overvejelser, du bør gøre dig ved salg af virksomhed.

Bør du forberede dig til et salg?

At sælge en virksomhed er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. En nøje forberedelse er afgørende, og dette indebærer at gennemgå virksomhedens økonomi, rydde op i udeståender og sikre en solid og klar strategi samt forretningsplan. 

Denne indledende forberedelse, kendt som salgsmodning, er afgørende for at maksimere virksomhedens salgsværdi. 

Når potentielle købere viser interesse, vil de ofte gennemføre en due diligence for at undersøge virksomhedens sundhed. Som sælger bør du derfor være klar til at præsentere virksomheden fra dens bedste side.

Bør du søge rådgivning udefra?

Salg af virksomhed kan være en kompleks proces, især hvis man ikke har erfaring med det. 

Derfor er det vigtigt at omgive sig med eksperter, der har dybdegående kendskab til både økonomiske og juridiske aspekter ved salg af virksomhed. En professionel revisor kan f.eks. hjælpe med at få styr på virksomhedens finanser, mens en advokat kan sørge for, at alle juridiske aspekter er på plads. Deres vejledning kan sikre, at du får den bedste pris for din virksomhed, samtidig med at alle transaktioner foregår korrekt.

Hvordan fastsættes prisen?

En af de første opgaver i salgsprocessen er at bestemme, hvad din virksomhed er værd. Dette kræver en grundig værdiansættelse for at bestemme, hvilken pris en potentiel køber skal betale. 

Forskellige værdiansættelsesmetoder kan benyttes, og det er ofte en fordel at konsultere en ekspert for at sikre en objektiv og præcis vurdering. En korrekt værdiansættelse vil gøre det lettere at overbevise potentielle købere om virksomhedens værdi.

Kræves der dokumentation?

Transparens er nøglen til tillid mellem sælger og køber. Derfor skal du sikre, at al nødvendig dokumentation vedrørende din virksomhed er tilgængelig og ordentligt organiseret. Dette inkluderer virksomhedsregistreringer, kontrakter og alle relevante aftaler. En veldokumenteret virksomhed øger chancerne for et succesfuldt salg.

Hvordan afsluttes salget?

Når du har fundet en potentiel køber, begynder forhandlingsfasen. Det er her, hvor detaljerne i virksomhedsoverdragelsen bliver fastlagt, hvilket kan være en tidskrævende proces med mange forhindringer. Ud over forhandlingerne indebærer dette trin også en del papirarbejde. I denne fase kan det være værdifuldt at have en ekspert ved din side, både for at støtte forhandlingerne og for at hjælpe med de administrative aspekter.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Inden salg af anparter i et ApS, bør man dykke ned i selskabets vedtægter, da de kan indeholde klausuler der påvirker salgsprocessen, som regler om salg til eksisterende aktionærer og prissætningsmekanismer.

En virksomhed kan sælges gennem to metoder: enten ved at overdrage aktierne/anparterne eller ved at overdrage virksomhedens aktiver. Før du træffer en beslutning om salg, bør du tage en række vigtige skridt. Det er essentielt at forberede virksomheden til salget, sørge for grundig dokumentation af virksomhedens data, samt få fastsat en præcis værdiansættelse af virksomheden.

Direkte salg af en personligt ejet mindre virksomhed er ikke muligt. Ejeren kan vælge at lukke virksomheden og afhænde alle aktiver. Herefter kan en køber erhverve aktiverne og starte en ny virksomhed med et nyt CVR-nummer.

Værdiansættelse er en kritisk del af salgsprocessen. Der er mange metoder, fra kvalitative til kvantitative, for at vurdere en virksomheds værdi. Hvis man er usikker, bør man kontakte en revisor for professionel vejledning.

En konkurrenceklausul er en aftale, der forhindrer sælgeren i at starte eller deltage i en konkurrerende virksomhed i en bestemt periode efter salget. Den beskytter køberens interesser ved at definere geografiske og forretningsmæssige restriktioner for sælgeren. Juridisk rådgivning anbefales ved udarbejdelse af sådanne klausuler.

Ved aktivoverdragelse er det sælgerens ansvar at betale skat, som beregnes ud fra avancen – forskellen mellem købsprisen og salgsprisen af aktiverne. Dette kaldes avancebeskatning. Ved aktieoverdragelse, følger beskatningen aktiebeskatningsreglerne. Gevinst for private beskattes som aktieindkomst, mens for virksomheder, kan der ofte være ingen beskatning, hvilket gør aktieoverdragelse skattemæssigt attraktivt for sælgeren.

En virksomhedsoverdragelse kan i nogle situationer være momsfri. For at kvalificere for dette skal visse nøglebetingelser være opfyldt. Læs mere om dette i blogindlægget.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder