Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Repræsentation

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er repræsentation?

Repræsentation refererer til udgifter, der typisk udgør omkostninger, der pådrages for at afslutte forretninger eller for at etablere og vedligeholde forretningsforbindelser.

Disse udgifter rettes mod personer, der ikke er ansat i virksomheden, og repræsenterer en form for opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Kategorierne af repræsentationsudgifter inkluderer ofte udgifter til måltider, restaurationsbesøg, drikkevarer, gaver, jubilæer, fødselsdage, forretningsindvielser, underholdning, rejser, udflugter og ferieophold.

Skattemæssigt er der et fradrag på 25 % for repræsentationsudgifter, mens moms normalt ikke kan fratrækkes for disse udgifter. En undtagelse gælder dog for bespisning af forretningsforbindelser uden for virksomhedens lokaler, f.eks. på en restaurant, hvor der er et fradrag på 25% af momsen.

Når det kommer til hotelovernatninger, kan momsen fratrækkes fuldt ud, forudsat at udgiften er strengt erhvervsmæssig. Det skal dog bemærkes, at dette kun gælder for selve hotelovernatningen, mens momsfradraget for eventuel morgenmad, hvis denne betales separat, vil være på 25%.

For at en faktura for repræsentationsudgifter kan godkendes, kræves det, at den indeholder relevante oplysninger som dato, udsteder, modtager, købte ydelser og navne på deltagende personer ved restaurationsbesøg. Manglende specificering kan resultere i, at Skattestyrelsen nægter fradrag for udgiften.

Grænsen mellem repræsentationsudgifter, reklameudgifter og personaleudgifter fastlægges efter de samme kriterier både skatte- og momsmæssigt. Dette indebærer en vurdering af begivenheden og dens anledning. Begrænsningen af fradrag for repræsentationsudgifter gælder uanset, om udgifterne rettes mod danske eller udenlandske forretningsforbindelser og uanset, om de pådrages i Danmark eller i udlandet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afgrænsning

Afgrænsning i forhold til personaleudgifter og andre interne omkostninger er afgørende for virksomheder, der ønsker at klarlægge, hvornår udgifter kan betragtes som repræsentationsomkostninger. Repræsentationsudgifter opstår, når omkostningerne retter sig mod en målgruppe, der ikke har tilknytning til virksomheden som medarbejdere eller lignende.

Er udgiften derimod rettet mod personer, der er ansat i virksomheden som medarbejdere eller lignende, klassificeres de som personaleudgifter, som kan fratrækkes fuldt ud i henhold til SL § 6, stk. 1, litra a. En nødvendig afgørelse er derfor at fastslå, om udgifterne er rettet mod personaleudgifter og interne omkostninger eller mod personer uden en sådan tilknytning til virksomheden.

Personaleudgifter dækker udgifter, der direkte kommer de ansatte til gode og fokuserer på velfærdsforanstaltninger samt forbedring af arbejdsmiljøet eller arbejdsklimaet. Medarbejdere inkluderer ikke kun virksomhedens direkte ansatte, men også bestyrelsesmedlemmer, aktionærer og andre grupper, der har en tilknytning til virksomheden.

Udgifter til bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og medlemsmøder er fradragsberettigede, forudsat at de er direkte relateret til indkomsterhvervelsen og ikke har karakter af udlodning. Dog skal udgifter rettet mod bestyrelsesmedlemmer, aktionærer eller foreningsmedlemmer som forretningsforbindelser vurderes anderledes, og fuldt fradragsberettigelse er begrænset, især ved repræsentative udgifter under handelssituationer.

Medarbejdere i et selskabs moderselskab eller datterselskaber betragtes som “medarbejdere” i det pågældende selskab, når udgifterne afholdes i modtagernes egenskab af medarbejdere i koncernen. Udgifter i forbindelse med besøg af medarbejdere fra moderselskabet eller datterselskabet anses normalt som fuldt fradragsberettigede, mens udgifter rettet mod medarbejdere i søsterselskaber ikke anses som interne omkostninger.

Forholdet mellem en virksomhed og dens forretningsforbindelser samt rådgivere er afgørende for at skelne mellem medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Forretningsforbindelser inkluderer en bred vifte af eksterne interessenter, hvoraf nogle er:

  • Kunder
  • Leverandører
  • Rådgivere
  • Forhandlere og fuldmægtige
  • Kommissionærer
  • Konsignanter og agenter

Blandt rådgiverne i en virksomhed kan nævnes professionelle som advokater, revisorer, konsulenter og rådgivende ingeniører, der ikke er direkte ansat i virksomheden. For eksempel vil omkostninger til bespisning af en virksomheds revisor under gennemgangen af regnskaberne betragtes som repræsentationsudgifter.

I visse særlige tilfælde kan der opstå en situation, hvor forhandlere, fuldmægtige, kommissionærer, konsignanter og agenter skal sidestilles med medarbejdere. Dette kan ske, for eksempel, hvis en producent eller importør af et specifikt produkt afholder omkostningerne til uddannelse eller instruktion for forhandlerne af dette produkt. Dette kræver dog, at arrangementet ikke har karakter af selskabelighed og er nødvendigt for, at de pågældende forhandlere kan udføre deres salgsopgaver.

I tilfælde, hvor det er rimeligt at sidestille forhandlere og lignende med virksomhedens ansatte, kan rejse-, opholds- og fortæringsudgifter fratrækkes på samme måde som hvis udgifterne var afholdt for ansatte. Dette kræver en konkret vurdering af situationen. For eksempel, selvom bilforhandlere normalt betragtes som forretningsforbindelser, kan de i visse tilfælde anses som importørens medarbejdere, især når der er behov for demonstrationer og instruktion i forbindelse med lanceringen af en ny bilmodel.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

FAQ om repræsentation

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Repræsentation refererer til udgifter, der typisk pådrages for at afslutte forretninger eller opretholde forretningsforbindelser. Dette indebærer opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed rettet mod personer uden for virksomheden, såsom kunder, leverandører, rådgivere og andre eksterne samarbejdspartnere.

Forretningsforbindelser omfatter personer uden direkte ansættelse i virksomheden, såsom kunder, leverandører, rådgivere, forhandlere og agenter. Medarbejdere, derimod, er de personer, der er direkte ansat i virksomheden, herunder bestyrelsesmedlemmer og aktionærer i visse tilfælde.

Udgifter til rådgivere, såsom advokater, revisorer, konsulenter og rådgivende ingeniører, anses som repræsentationsudgifter, når de ikke er ansat i virksomheden. Et eksempel kan være udgifter til bespisning af en virksomheds revisor i forbindelse med gennemgang af regnskaberne.

Forhandlere, fuldmægtige, kommissionærer, konsignanter og agenter kan i særlige tilfælde sidestilles med medarbejdere, især når en producent eller importør afholder omkostninger til uddannelse eller instruktion for disse eksterne parter. Dette kræver, at arrangementet ikke har karakter af selskabelighed og er nødvendigt for at forhandlerne kan udføre deres salgsopgaver.

Udgifter til forretningsforbindelser, som for eksempel bestyrelsesmedlemmer, aktionærer og medlemmer af skattepligtige foreninger, kan fradrages fuldt ud, hvis de er relateret til indkomsterhvervelse og ikke har karakter af udlodning. Dog skal udgifter rettet mod forretningsforbindelser i deres egenskab af forretningsforbindelser evalueres anderledes, og fuldt fradrag begrænses, især ved repræsentative udgifter under handelssituationer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: