Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regler for firmabil - med hjem forklaret

At navigere i de mange regler for at have en firmabil kan være en udfordring. Er du usikker på, hvordan disse retningslinjer er struktureret? I dette indlæg dykker vi ned i emnet og udforsker elementer som privat anvendelse af firmabil, gule plader, transaktioner og prissætning. Bliv klogere ved at følge med!

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Vurdering – vælge mellem firmabil og personbil

At afgøre, om det er mest fordelagtigt økonomisk at købe eller lease sig en privat bil eller en firmabil, indebærer en dybdegående analyse af diverse variabler. Du skal vurdere bilens pris, brændstoføkonomi, det forventede antal kilometer kørt privat og i erhvervsmæssig sammenhæng samt ejerafgiften for at få et fuldstændigt billede.

For at lette denne komplekse opgave kan det være hjælpsomt at søge rådgivning hos en revisor. De besidder den nødvendige ekspertise og kan assistere i de komplicerede beregninger for at nå frem til en velinformeret beslutning, der tager hensyn til regler for firmabil med hjem.

Gulpladebil

Når en gulpladebil anvendes til private formål, skal dette rapporteres for at sikre korrekt beskatning af fri bil. Dette gælder, uanset om bilen benyttes af dig eller en af dine medarbejdere. Det er også vigtigt at huske, at momsen ikke kan trækkes fra ved købet af bilen.

For at tillade privat brug, skal der også betales en afgift for privatbenyttelse. Dette indebærer, at bilen skal udstyres med enten papegøjeplader eller et klistermærke, der markerer tilladelsen til privat brug.

Er du usikker på, om din bil skal have papegøjeplader, er det en god ide at læse om dette først. Vedrørende privat anvendelse af en gulpladebil, omfatter regler for firmabil med hjem følgende typer kørsel:

  • Kørsel til fritidsaktiviteter
  • Private indkøb
  • Transport af børn til og fra institutioner 
  • Transport af personlige ejendele, såsom møbler, campingvogne og haveaffald. 

Det defineres ikke som privat kørsel, hvis: 

  • Kørsel for at spise eller hente mad under arbejdstiden
  • Firmabilen bruges op til 25 gange årligt for at køre hjem, hvis den næste dag skal anvendes erhvervsmæssigt. Det gælder også, hvis bilen kører fra hjemmet til arbejdspladsen dagen efter, at den er blevet anvendt erhvervsmæssigt. 
  • At hente eller aflevere kolleger under kørsel mellem hjem og arbejde betragtes heller ikke som privat kørsel, så længe det er på arbejdsgiverens ordre.

Der er en alternativ løsning for dem, der ønsker at bruge deres gulpladebil privat uden at overtræde reglerne. Et dagsbevis tillader privat kørsel i en gulpladebil og er gyldigt i 24 timer, fra midnat til 23.59. Dagsbeviset kan erhverves via Motorregistrets hjemmeside og giver en fleksibel mulighed for lejlighedsvis privat brug af firmabilen.

Omkostninger

Omkostningerne ved at have en firmabil varierer og er betinget af en række faktorer. I det følgende vil vi beskrive generelle omkostninger og gebyrer forbundet med skatter, afgifter, miljøtillæg osv, der gælder i forbindelse med regler for firmabil med hjem.

Skatten på en firmabil beregnes som 25% af bilens værdi op til 300.000 kr., og 20% af eventuel overskydende værdi. Oveni dette pålægges et miljøtillæg til den årlige skat, som varierer afhængigt af bilens brændstofeffektivitet.

Fra den 1. juli 2021 er der foretaget justeringer i skattesatserne. Den indledende sats er nedsat til 24,5%, mens satsen for den overskydende værdi nu er 20,5%. Dette afspejler en fortsat indsats for at gøre beskatningen af firmabiler mere afbalanceret og retfærdig for alle involverede parter.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bøde

Hvis reglerne for privat kørsel i firmabil ikke følges, kan der pålægges økonomiske sanktioner.

Overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen kan medføre bøder. Derudover kan man risikere at skulle tilbagebetale den moms, der oprindeligt blev fradraget ved bilkøbet, og samtidig kan en privatbenyttelsesafgift blive pålagt. Yderligere kan der opkræves skat af fri bil for de år, bilen har været i virksomhedens besiddelse.

Disse konsekvenser understreger betydningen af nøje at følge reglerne for firmabil med hjem for at undgå uventede udgifter og juridiske komplikationer. At være opmærksom på og overholde de gældende retningslinjer er essentielt for både virksomheder og individuelle brugere af firmabiler.

Skift fra gule til hvide plader

Hvis du overvejer at skifte din firmabil fra gule til hvide plader, indebærer dette en omregistrering af nummerpladerne. Omkostningerne ved denne proces omfatter udgifter til ombygning af bilen, en yderligere registreringsafgift, omkostninger til bilsyn, nye nummerplader ved omregistrering samt en ajourført sats for ejerafgift eller vægtafgift.

Dette skift kræver en grundig overvejelse af de involverede omkostninger og procedurer, og det er essentielt at forstå alle de finansielle og juridiske aspekter, der er tilknyttet for at sikre, at processen forløber gnidningsfrit og i overensstemmelse med regler for firmabil med hjem.

Enkeltmandsvirksomhed

For en med en enkeltmandsvirksomhed, der bruger egen bil til erhvervsmæssige formål, gælder der et andet sæt af regler sammenlignet med dem, vi hidtil har dækket i dette indlæg.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed har du mulighed for at modtage kørselsgodtgørelse eller kilometergodtgørelse. Disse godtgørelser er beregnet til at dække omkostningerne ved at bruge din personlige bil i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, hvilket også indikerer en variation i reglerne, der er specifikke for denne type virksomhedsstruktur og bilanvendelse.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Pendling i firmabil - til og fra arbejde

Som tidligere nævnt, er anskaffelse af papegøjeplader nødvendig, hvis du ønsker at benytte din firmabil til daglig transport til og fra arbejdspladsen. Dog er der undtagelsen med 25-gange reglen, der tillader denne type kørsel, forudsat at gulpladebilen er nødvendig til erhvervsmæssig brug den følgende dag.

For at kunne benytte en firmabil til daglig transport er der specifikke krav, der skal opfyldes. Når disse betingelser er mødt, er det muligt at benytte firmabilen til daglig transport, uden at arbejdsgiveren mister sit momsfradrag eller skal betale privatbenyttelsesafgift. I sådanne tilfælde opkræves der ikke skat for fri bil.

Arbejdsgiveren skal sørge for at markere dette i felt 11 i eIndkomst for at sikre, at medarbejderen ikke modtager befordringsfradrag. Overholdelse af disse administrative krav er central for at navigere effektivt og lovligt i regler for firmabil med hjem, især i forhold til pendling.

Der er specifikke kriterier, som skal opfyldes, for at firmabilen må benyttes til transport mellem hjem og arbejde:

  • Bilen skal indeholde nødvendigt værktøj, eller medarbejderen eller du selv skal have et lager hjemme.
  • Bilen skal kunne afskrives fuldt ud i henhold til gældende skatteregler.
  • Bilen må ikke anvendes til private formål.

Ubegrænset kørsel er tilladt mellem forskellige arbejdssteder og firmaets faste adresse. Lejlighedsvis transport mellem bopæl og virksomhedsadressen er også tilladt, for eksempel for at hente værktøj eller udføre andre arbejdsrelaterede opgaver.

Parkering

Når det kommer til parkering af firmabilen på steder som en villavej eller lignende, i forbindelse med private ærinder eller ved din bopæl, er det vigtigt at være opmærksom på de gældende parkeringsregler i det pågældende område. Fradrag for parkeringsudgifter gælder ikke, når bilen anvendes til private formål.

Det er derfor essentielt at undersøge og følge de lokale parkeringsbestemmelser for at undgå bøder og andre konsekvenser, samtidig med at man overholder reglerne for firmabil med hjem.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Regler - firmabil med hjem

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Hvis du ønsker at benytte en gulpladebil til private formål, skal det indberettes, og der skal betales skat af fri bil. Dette gælder for både dig og dine medarbejdere. Momsen må ikke trækkes fra ved købet af bilen. For at bilen kan bruges privat, skal der betales en privatbenyttelsesafgift, og bilen skal have papegøjeplader eller et klistermærke som indikation. Bemærk, at der er visse undtagelser, hvor brug af bilen ikke betragtes som privat kørsel, fx ved kørsel hjem op til 25 gange om året, når bilen skal bruges erhvervsmæssigt den følgende dag, eller når der hentes eller sættes kolleger af på arbejdsgiverens ordre. Et alternativ for privat brug kan være anskaffelse af et dagsbevis, som kan købes på Motorregistrets hjemmeside og er gyldigt fra kl. 00.00 til 23.59.

Prisen for at have en firmabil kan variere betydeligt og afhænger af flere faktorer, inklusiv bilens værdi, brændstoføkonomi, og de gældende skatter og afgifter. Generelt skal der betales skat af 25% af firmabilens værdi op til 300.000 kr. og 20% af den eventuelt overskydende værdi. Oveni kommer et miljøtillæg til den årlige afgift, som er baseret på bilens brændstofeffektivitet. Det er vigtigt at bemærke, at fra 1. juli 2021 er skattesatserne justeret, så den første sats er reduceret til 24,5%, mens den anden sats er øget til 20,5%. Disse skatter og afgifter er vigtige at tage med i overvejelserne, når du beregner de samlede omkostninger ved at have en firmabil.

Overtrædelse af reglerne for privat kørsel i en firmabil kan medføre økonomiske sanktioner. Du kan blive pålagt en bøde for ikke at overholde skatte- og afgiftslovene. Derudover kan du blive nødt til at tilbagebetale den moms, du oprindeligt fik fradrag for ved købet af bilen. En privatbenyttelsesafgift kan også blive pålagt, og du kan blive opkrævet skat af fri bil for de år, bilen har været i virksomhedens besiddelse. Det er således vigtigt at være opmærksom på og overholde de gældende regler for at undgå sådanne økonomiske konsekvenser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: