Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Primo, medio og ultimo

Regnskabsperioden kan opdeles i primo, medio og ultimo. Primo refererer til den første halvdel af en måned, men ultimo refererer til den sidste del af en måned. Medio refererer til perioden mellem primo og ultimo. Fortsæt med at læse for at dykke dybere ned i, hvordan primo, medio og ultimo spiller en afgørende rolle i regnskabsmæssige sammenhænge. Læs med for at få en bedre forståelse af begreberne primo, medio og ultimo i regnskabsmæssige sammenhænge, deres betydning for finansiel rapportering, kreditstyring og økonomisk planlægning. Lær om, hvordan disse tidsmæssige markører anvendes til at optimere virksomheders økonomiske operationer og forståelse.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder primo, medio og ultimo

Inden for regnskabsverdenen er det essentielt at forstå betydningen af termene primo, medio og ultimo. Disse udtryk er centralt placeret i regnskabsmæssige sammenhænge og er afgørende for korrekt tidslig placering af økonomiske transaktioner. Primo refererer til den første del af en måned, mens ultimo angiver månedens sidste del. Medio er betegnelsen for dagene mellem primo og ultimo, typisk dag 11 til 20 i en måned. Disse perioder bruges til præcist at definere, hvornår transaktioner og økonomiske aktiviteter finder sted.

Primo

Ordet primo, der stammer fra det latinske ord ‘primus’, som betyder ‘første’, anvendes ikke kun i regnskaber, men også i dagligdags sprogbrug. I regnskabssammenhæng bruges primo til at indikere starten på et regnskabsår eller en regnskabsperiode. Eksempelvis, hvis en butik annoncerer, at de vil have nye varer hjem primo marts, betyder det, at de nye produkter er tilgængelige i starten af marts. Dette gør det nemt for både kunder og virksomheder at planlægge og forberede sig på kommende begivenheder og økonomiske aktiviteter.

Medio

Termen medio anvendes til at beskrive midterperioden i en måned og er især relevant i detaljerede regnskabsanalyser. Når man taler om medio i en regnskabsmæssig kontekst, henviser det typisk til aktiviteter eller finansielle resultater, der finder sted mellem primo og ultimo perioderne. Medio kan derfor være afgørende for at få et præcist overblik over en virksomheds økonomiske performance midt i en given måned.

Ultimo

Ligesom primo indikerer begyndelsen, definerer ultimo slutningen på en periode. Det er en regnskabsmæssig term, der bruges til at markere afslutningen på en regnskabsperiode eller et regnskabsår. For eksempel, hvis en tøjbutik informerer om, at en ny kollektion leveres ultimo oktober, betyder det, at varerne forventes at være i butikken i slutningen af oktober. For regnskabsførere og virksomhedsledere er forståelsen af ultimo afgørende for nøjagtig tidslig afgrænsning af finansielle poster og for effektiv planlægning af virksomhedens operationer og strategier.

Ved at anvende disse nøgleord – primo, medio og ultimo – effektivt og gentagne gange i denne sammenhæng, sikres en højere synlighed i søgemaskinerne, og det understreger vigtigheden af disse perioder i regnskabsmæssige og operationelle sammenhænge.

Mestrer du ikke primo, medio og ultimo?

Lad vores regnskabseksperter hjælpe dig med at strømline din finansielle rapportering og forbedre din virksomheds økonomiske sundhed. Kontakt os for professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad betyder primo, medio og ultimo i et regnskab?

I regnskabssammenhænge er det afgørende at forstå nøglebegreberne primo, medio og ultimo. Disse udtryk spiller en central rolle i styringen og forståelsen af en virksomheds økonomiske cyklusser og tidsafgrænsede regnskabsperioder.

Medio, der markerer midterperioden mellem primo og ultimo, anvendes mindre hyppigt i regnskaber. Dette skyldes, at mange økonomiske rapporter og vurderinger fokuserer på start- og slutpunkter af perioder for at evaluere ændringer og tendenser. Medio kan dog være relevant i mere detaljerede analyser, hvor en finere opdeling af tidsperioder er nødvendig for at spore specifikke økonomiske begivenheder.

Vi gennemgår derfor her nogle af de udtryk, du oftest vil støde på i et regnskab:

Primobalance og ultimobalance

I regnskabet refererer primobalance til en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver ved starten af en regnskabsperiode. På den anden side viser ultimobalance tilsvarende værdier, men ved periodens afslutning. Disse balanceopgørelser sikrer, at der er en klar og præcis overgang mellem regnskabsperioderne; primobalancen for en given periode vil altid svare til ultimobalancen for den forrige periode. Dette skaber en kontinuerlig økonomisk tråd gennem virksomhedens finansielle rapportering.

Primoværdi og ultimoværdi

Primoværdi angiver den indledende værdi af aktiver og passiver i en regnskabsperiode. Omvendt indikerer ultimoværdi deres værdi ved periodens slutning. Disse værdier er fundamentale for at vurdere værdiændringer, såsom afskrivninger eller tilgang af nye aktiver gennem perioden. Overvejelser omkring primoværdi og ultimoværdi er essentielle, når virksomheder foretager økonomisk planlægning og ressourceallokering.

Primopostering og ultimopostering

Primoposteringer og ultimoposteringer beskriver, hvornår specifikke omkostninger eller indtægter registreres i regnskabet. En primopostering forekommer ved starten af en regnskabsperiode, mens en ultimopostering optages ved periodens ende. Denne skelnen er vital for korrekt regnskabspraksis og for at sikre, at alle finansielle aktiviteter er nøjagtigt tidfæstet.

Primosaldo og ultimosaldo

Primosaldo repræsenterer den totale værdi, hvor virksomhedens aktiver og passiver er i balance ved periodens start. Ultimosaldo viser en lignende beregning, men ved periodens slutning. Disse saldi er kritiske for at forstå virksomhedens finansielle stabilitet og sundhed over tid.

Primobeholdning og ultimobeholdning

Når der tales om primobeholdning og ultimobeholdning, fokuseres der på mængden af specifikke aktiver som varelager eller råvarer ved hhv. starten og slutningen af en regnskabsperiode. Disse oplysninger er væsentlige for lagerstyring og for at vurdere virksomhedens logistik- og forsyningskædeeffektivitet.

Primolager og ultimolager

Lignende til beholdning, angiver primolager og ultimolager lagerets monetære værdi i starten og slutningen af en regnskabsperiode. Disse målinger er afgørende for økonomisk rapportering og for at give en klar indikation af lagerets værdiudvikling over tid.

Primo og ultimo i forhold til kredit

I regnskabs- og kreditstyringssammenhænge er nøgleordene primo og ultimo uundværlige, især når det kommer til fakturering og betalingsfrister. Disse termer bruges ikke kun i balancen som en del af det regnskabsmæssige arbejde, men har også stor betydning i dagligdags kreditoperationer.

Primo og ultimo i forhold til kreditstyring

I regnskabs- og kreditstyringssammenhænge er nøgleordene primo og ultimo uundværlige, især når det kommer til fakturering og betalingsfrister. Disse termer bruges ikke kun i balancen som en del af det regnskabsmæssige arbejde, men har også stor betydning i dagligdags kreditoperationer.

Anvendelse af primo og ultimo i fakturering

Når du støder på primo og ultimo i forbindelse med fakturaer, hvor kredit er involveret, refererer de specifikt til betalingsfrister. Primo indikerer ofte, at betalingen for en faktura skal være virksomheden i hænde senest i begyndelsen af måneden, mens ultimo angiver, at betalingen skal falde ved månedens slutning.

Forebyggelse af kreditrelaterede problemer

For at undgå problemer med sen betaling og rykkere anbefales det kraftigt, at virksomheder har stramme procedurer for håndtering af primo og ultimo deadlines. Ved at have klare og præcise betalingsbetingelser kan du sikre, at både indgående og udgående fakturaer bliver behandlet korrekt, hvilket forbedrer cash flow og økonomisk stabilitet.

Forståelsen og anvendelsen af primo og ultimo er ikke kun vigtig for den interne regnskabsføring, men også for effektiv styring af kunderelationer og kreditrisiko. Det sikrer, at alle finansielle transaktioner bliver afviklet indenfor den fastsatte tidsramme, hvilket understøtter en sund økonomisk drift og styrker virksomhedens finansielle fundament.

Har du udfordringer med likviditeten omkring primo og ultimo?

Få professionel rådgivning til at forbedre din kreditstyring og sikre rettidige betalinger. Kontakt os mellem 8-21 alle ugens dage.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om primo, medio og ultimo

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Primo refererer til den første del af en måned, medio til midterperioden (typisk dag 11 til 20), og ultimo til månedens sidste del. Disse betegnelser er vigtige for at tidsbestemme økonomiske transaktioner præcist.

Primo og ultimo angiver betalingsfrister på fakturaer i kreditstyring. Primo betyder, at betaling skal ske i begyndelsen af måneden, og ultimo i slutningen, hvilket er afgørende for effektiv likviditetsstyring.

Primobalance er en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver ved starten af en regnskabsperiode, mens ultimobalance viser de samme værdier ved periodens slutning. Disse balancer sikrer kontinuitet og nøjagtighed i finansiel rapportering.

Ved nøje at overvåge og justere værdierne af aktiver og passiver ved starten (primoværdi) og slutningen (ultimoværdi) af en regnskabsperiode kan virksomheder bedre styre afskrivninger og tilgang af nye aktiver, hvilket fører til mere præcis økonomisk planlægning.

Primosaldo og ultimosaldo angiver totalværdien af aktiver og passiver i balance ved henholdsvis starten og slutningen af en regnskabsperiode. Korrekt beregning og forståelse af disse saldi er vital for at vurdere og opretholde virksomhedens økonomiske sundhed over tid.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: