Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

PFA

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er PFA?

PFA Pension, tidligere kendt som Pensionsforsikringsanstalten, er Danmarks største og førende pensionsselskab. PFA administrerer investeringer til en værdi af over 600 milliarder kroner og beskæftiger omkring 1200 medarbejdere. Som det største pensions- og forsikringsselskab i Danmark, har PFA mere end 1,2 millioner kunder og mere end 600 milliarder kroner under forvaltning. PFA ønsker at tilbyde en stor række af produkter, der spænder fra forsikring og pension til investeringsforeninger, aktivforvaltning og banktjenester. PFA står også for administrationen af flere ejendomme, som PFA’s kunder har mulighed for at leje.

PFA har cirka en million kunder i sit pensionsselskab. Ved udgangen af 2016 var PFA’s egenkapital på 5,3 milliarder kroner, mens deres kundekapital lå på 28,8 milliarder kroner. PFA arbejder tæt sammen med diverse banker gennem Letpension, hvorfra PFA’s pensionsprodukter bliver tilbudt til privatkunder. Dette samarbejde har ført til en betydelig vækst i forretningsvolumen, som ved udgangen af 2016 nåede op på 6 milliarder kroner. Derudover har PFA etableret robuste partnerskaber med forskellige faglige organisationer om pensionsordninger, hvor FunktionærPension eksempelvis nu er ejet af PFA.

Hvad er PFA's historie?

PFA’s historie strækker sig tilbage til 1917, da flere arbejdsgiverorganisationer og funktionærforeningen besluttede sig for at oprette et selvstændigt pensionsselskab med et formål. Det primære mål var at sikre økonomisk tryghed for medarbejdere og deres familier i tilfælde af alderdom eller arbejdsudygtighed, samt at bevare pensionsrettigheder ved skift af arbejdsplads. Dette initiativ resulterede i grundlæggelsen af Pensionsforsikringsanstalten, Aktieselskab, som det oprindeligt blev kaldt. Trods en hurtig vækst med over 800 virksomheder som kunder, oplevede selskabet et fald som følge af den økonomiske depression i 1930’erne. Arbejdsgiverne var tilbageholdende med at oprette nye pensionsordninger, men medarbejderne fortsatte med at efterspørge den økonomiske sikkerhed, som en pensionsordning tilbyder.

Hvilke ydelser tilbyder PFA?

PFA tilbyder pension, forsikring og investering til private kunder. PFA har også produkter til virksomheder og andre investorer. De fleste der har pension hos PFA har også forsikring. Tjek hvilken ordning du har på Mit PFA eller spørg din arbejdsgiver, hvis du har en firmaordning.

Pension i PFA

PFA tilbyder to slags pensionsopsparing: PFA Plus og PFA Traditional. Du kan få din pension udbetalt på tre forskellige måder: Ratepension, Livrente, Aldersopsparing. PFA for funktionærer er en særlig arbejdsmarkedspension, der er aftalt for funktionærer, der arbejder på HK overenskomsten i det private.

Forsikringer i PFA

Med til din pensionsordning hører oftest en række forsikringer. De fleste har en samlet pakke af forsikringer, der dækker dig mod sygdom, ulykke og dødsfald: Livsforsikring og tabt erhvervsevne. Disse inkluderer PFA Liv, PFA Kritisk Sygdom, PFA Erhvervsevne. Desuden tilbydes sundhedsforsikringer som PFA Helbredssikring, PFA Early Care, PFA Forebygger, og PFA Senior Sundhed.

Andre tilbud i PFA

PFA Boliger, PFA Seniorboliger, PFA Omsorg. PFA er et af Danmarks største firmaer og har derfor en række andre tilbud og kundefordele for kunder. Blandt andet boliger på attraktive adresser, som kunder kan skrive sig op til. Hertil hører også muligheden for at komme billigt på diverse rekreative genoptræningsophold eller bare som et afbræk i hverdagen.

Investeringer i PFA

PFA Invest, PFA Bank, PFA Asset Management. PFA tilbyder også flere slags kapitalforvaltning og investering for både private og institutioner. PFA Bank og PFA Invest er målrettet velhavende private, mens PFA Asset Management er målrettet virksomheder og institutioner.

Hvilke muligheder for pension tilbyder PFA?

PFA Pension giver sine kunder forskellige muligheder for at opbygge en pensionsopsparing. Blandt disse findes ratepension, livrente og alderspension. Disse pensionstyper defineres og reguleres af politiske beslutninger og giver attraktive skattefordele. Du kan opdage mere om de forskellige udbetalingsformer på PFA’s website eller ved at kontakte PFA direkte.

Har du styr på skattefordelene ved pensionen, og hvordan det skal bogføres i dit regnskab? I Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, der matcher dig og dine behov og kan hjælpe dig i processen!

Ønsker du professionel hjælp i din proces med pension fra f.eks. PFA?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hos PFA Pension kan du vælge mellem to primære pensionsprodukter: PFA Plus, som er baseret på markedsrenter, og PFA Traditional, som er baseret på gennemsnitsrenter.

Hvad er PFA Plus?

PFA Plus er en fleksibel pensionsordning, der lader dig tage aktiv del i investeringsbeslutningerne. Dette er den foretrukne ordning for mange af PFA’s kunder. Som et markedsrenteprodukt afhænger dit afkast direkte af markedsudviklingen, hvilket betyder, at dine investeringer og den potentielle indtjening kan variere år for år. Højere afkast i gode økonomiske perioder og lavere afkast i svære tider er en del af denne ordning. Især for yngre kunder, der har lang tid til pension, kan dette være attraktivt. Men også ældre nær pensionsalderen kan finde tryghed i PFA Plus ved at vælge en af de fire risikoprofiler (A, B, C, D), som matcher deres risikovillighed og investeringshorisont.

Hvad er PFA Traditional?

PFA Traditional tilbyder en pensionsopsparing med gennemsnitsrente, hvor du bliver sikret et fast afkast hvert år, kendt som depotrenten. Dette afkast beregnes på baggrund af et gennemsnit af de årlige afkast, PFA opnår. Med PFA Traditional kan du regne med en stabil indtægt fra din pension, når du trækker dig tilbage. Dette lyder fordelagtigt, men der er begrænsninger. For at kunne garantere dette afkast, investerer PFA overvejende konservativt, primært i obligationer, hvilket traditionelt giver lavere afkast sammenlignet med mere risikofyldte aktiver. Dette kan resultere i et lavere samlet afkast over tid sammenlignet med PFA Plus. Derudover giver PFA Traditional ikke mulighed for personlig indflydelse på investeringsvalg. PFA anbefaler ofte PFA Plus, specielt i et lavrentemiljø, hvor afkastet på obligationer er reduceret. Kunden opfordres til at overveje en lavere risikoprofil i PFA Plus for at tilpasse risikoniveauet.

Hvad er PFA Kundekapital?

PFA Kundekapital er et overskudsdelingskoncept hos PFA, hvor kunderne har mulighed for at “investere” 5% af deres årlige opsparing i PFAs overskud. Denne investering bliver en del af en samlet pulje, som bidrager til PFAs egenkapital. Hvis PFA opnår økonomisk succes og genererer overskud, distribueres en del af dette overskud tilbage til kunderne igennem kundekapitalen. Omvendt, hvis PFA oplever underskud, vil det påvirke saldoen på kundekapitalen. Ifølge forbrugermagasinet Tjeck kan PFA kundekapital sammenlignes med kundeaktieordninger i banksektoren.

PFA Kundekapital betragtes som ansvarlig kapital i PFA Pension på lige fod med selskabets egenkapital. Investorer i PFA Kundekapital opnår minimum samme afkast som egenkapitalen, men må også bære risikoen for tab. Da PFA Kundekapital indgår i PFAs kapitalgrundlag, bidrager den sammen med egenkapitalen til at dække eventuelle tab, som PFA Pension måtte lide. Dette betyder, at værdien af din PFA kundekapital kan falde ved negativt afkast og i værste fald gå tabt. Det er ikke muligt at vælge, hvordan investeringerne i PFA kundekapital foretages, og man kan ikke garantere en bestemt størrelse af udbetalinger fra denne kapital. Udbetalinger fra PFA Kundekapital foregår sammen med pensionen fra din forsikring.

Processen med at gennemskue hvad der er det rette at gøre med dine investeringer og din økonomi kan være vanskelig. Det ved vi. Skal vi gøre det nemmere for dig og gennemgå dit regnskab? I Stadsrevisionen har vi +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, og vi vil rigtig gerne tilføje dig til den statistik.

Mangler du skræddersyet hjælp i din proces med pension og regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Hvordan er ejerforholdene i PFA?

PFA er ejet af PFA Holding og grundlagt i 1917. Denne holding har stadig den oprindelige udbyttebegrænsning, som fastsætter maksimalt fem procent af en aktiekapital på en million kroner, svarende til 50.000 kr. PFA-Fonden ejer 49 procent af aktierne i PFA Holding, mens størstedelen af de resterende aktier er ejet af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt enkelte virksomheder, hvis medarbejdere og medlemmer er kunder hos PFA.

Til trods for denne udbyttebegrænsning er der ikke krav om løbende afkast til ejerne. Fra vedtægterne i 1917 fremgår det, at eventuelle overskud udover aktierenten skulle tilfalde de forsikrede som en bonus. Dette krav er dog fjernet i de gældende vedtægter fra 2013, hvor det kun specificeres, at selskabets midler skal anbringes på en måde, som bestyrelsen vurderer fremmer selskabets virksomhed, og at udbyttebegrænsningen opretholdes. Vækst i PFA kræver et stigende kapitalgrundlag, og en del af værditilvæksten bruges til at forstørre egenkapitalen for at opretholde dette nødvendige grundlag.

Ejerskabet i PFA afspejles også i et tæt samarbejde med forskellige faglige organisationer om pensionsordninger. PFA har igennem årene overtaget flere andre pensionskasser, herunder Funktionærpension i 2012 fra HK/Danmark, Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter i 2015 fra FarmaPension, og Bankpension, som blev fusioneret ind i PFA i 2016, hvilket tilførte omkring 17.000 nye privatkunder.

Hvilke investeringer har PFA?

Siden etableringen i 1917 har obligationer traditionelt udgjort en stor del af PFAs investeringsportefølje. Efter Anden Verdenskrig udvidede PFA deres investeringsmuligheder til også at omfatte lån til fast ejendom og aktieinvesteringer. PFAs bestyrelse er ansvarlig for at fastsætte den overordnede investeringsstrategi, hvor der defineres klare retningslinjer for, hvordan aktiverne skal fordeles blandt de forskellige investeringstyper. Som en essentiel del af deres investeringspolitik, har PFA implementeret et sæt etiske retningslinjer og en politik for corporate governance.

PFA har omkring en million kunder, og i 2016 indbetaltes der 31,8 milliarder kroner til pensionsselskabet, mens der blev udbetalt 17,2 milliarder kroner i pensioner. I 2010 blev investeringsforvaltningen adskilt fra PFA Pension og er siden 2014 blevet håndteret under PFA Asset Management. Denne transformation har muliggjort, at kapitalforvaltning nu tilbydes som en service på markedet til både institutionelle investorer og privatpersoner. Desuden har det åbnet op for, at privatpersoner kan investere direkte gennem investeringsforeningen, PFA Invest. Senest har PFA lanceret PFA Bank, der formidler og sælger produkter fra PFA Invest til både private og erhvervskunder. I 2019 solgte PFA syv mindre investeringer, primært på grund af deres høje kvælstofudslip.

Hvad er PFA’s vurdering på Trustpilot?

Pr. april 2024 viser PF’As Trustpilot-side, pfa.dk, en rating på 1,5 ud af 5 baseret på mere end 400 anmeldelser, hvilket kategoriserer dem under kategorien “dårlig” på Trustpilot. 

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om PFA

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

PFA står for Pensionsforsikringsanstalten. Det er et af Danmarks største og ældste pensions- og forsikringsselskaber, som siden sin grundlæggelse i 1917 har tilbudt en række pensions- og forsikringsprodukter til både private og virksomheder.

PFA dækker en bred vifte af behov inden for pension og forsikring. PFA tilbyder pensionsopsparing, ratepension, livrente, aldersopsparing samt forskellige typer af forsikringer som livsforsikring, forsikring ved kritisk sygdom, erhvervsevnetab og sundhedsforsikringer. PFA tilstræber at tilbyde fleksible løsninger, der kan tilpasses individuelle behov og skiftende livssituationer.

Kritisk sygdom hos PFA er en forsikringsdækning, der udbetaler et engangsbeløb, hvis forsikringstageren diagnosticeres med en af de sygdomme, der er opført på PFAs liste over kritiske sygdomme. Denne dækning er designet til at hjælpe kunderne økonomisk i en svær tid, hvor de måske ikke kan arbejde og har brug for ekstra økonomisk støtte til behandling og andre nødvendigheder.

Udbetaling fra din PFA Pension afhænger af den type pensionsprodukt, du har valgt. Generelt kan pensionen udbetales som en ratepension, hvor du får udbetalt et fast beløb over en periode på op til 10 år, som livrente, der sikrer dig en fast indtægt resten af livet, eller som aldersopsparing, hvor hele beløbet kan udbetales på én gang eller over nogle få år. Du kan starte udbetalingen af din PFA Pension fra det tidspunkt, du går på pension, og du skal kontakte PFA for at arrangere detaljerne i din udbetaling.

PFA tilbyder investeringsrådgivning gennem PFA Asset Management, hvor der tilbydes skræddersyede investeringsstrategier til både private investorer og institutionelle kunder. Med en dyb forståelse for markedstendenser og en individuel tilgang, sikrer PFA, at kundernes investeringer er godt positioneret for både nuværende og fremtidige økonomiske klimaer. PFA’s investeringsrådgivning er baseret på grundig analyse og en professionel vurdering af hver enkelt kundes risikoprofil og investeringsmål.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: