Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Pensionsafkastskat

Pensionsafkastskat er den skat, du betaler på afkastet af din pensionsopsparing. Kort sagt, det er en skat på de penge, din pension tjener, mens den er investeret, før du trækker den ud ved pensionering.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er pensionsafkastskat

Pensionsafkastskat, også kendt som PAL-skat, er en skat i Danmark på afkastet af pensionsopsparinger. Denne skat gælder for indtægter som renter, udbytter og kursgevinster på din pensionsopsparing. PAL-skat beregnes årligt og er aktuelt på 15,3 %. Dette betyder, at hvis din pensionsopsparing har et afkast på eksempelvis 50.000 kr. et år, skal du betale 15,3 % af dette beløb i skat. PAL-skatten sikrer en ensartet beskatning af pensionsafkast, uafhængigt af hvilken type investeringsprodukt du vælger, og bidrager til en mere forudsigelig skattebyrde ved pensionering.

Skat af pensionsafkast

Din pensionsopsparing bliver investeret baseret på dine valg omkring risikotolerance og investeringspræferencer. Ved at vælge et gennemsnitsrenteprodukt, sikres du en konstant årlig rente, mens et markedsrenteprodukt tilbyder afkast baseret på markedsudviklingen, som omfatter aktier, obligationer, og alternative investeringer.

For den del af dit pensionsafkast, som ikke er direkte indbetalinger, men derimod renter eller afkast, skal du betale PAL-skat. Forestil dig, at du har en opsparing på 1 million kr., og den vokser med 5 % over et år, hvilket resulterer i en stigning på 50.000 kr. Det er denne gevinst på 50.000 kr., du skal betale skat af.

Pensionsafkastskat, også kendt som PAL-skat (en forkortelse for pensionsafkastbeskatningsloven), er i øjeblikket på 15,3 %. Denne skat på årets afkast opkræves i januar måned efter. I vores eksempel betyder det, at du betaler 15,3 % af de 50.000 kr., svarende til 7.650 kr. Dette beløb trækkes direkte fra din opsparing i januar det følgende år. Hvert år i januar vil du derfor se en reduktion i din opsparings værdi, der afspejler skatten betalt for sidste års afkast. Dette kan resultere i en tilsyneladende tab, selv i en måned, hvor markedet generelt er positivt, når du ser på din opsparing efter fradrag af skat og omkostninger.

Alle former for indtægter fra din pension, herunder renter, udbytter og kursgevinster, underlægges beskatning. Derfor er det skattemæssigt irrelevant, om du har valgt et produkt baseret på gennemsnitsrente eller markedsrente.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad skal jeg gøre?

Hvis dine investeringer resulterer i et positivt afkast, vil dit pensionsselskab automatisk håndtere indberetning og betaling af din PAL-skat til Skat. Dette indebærer, at de sælger dele af dine pensionsprodukter for at dække den skyldige skat. Du behøver ikke at foretage dig noget i denne proces.

Hvis afkastet derimod er negativt, vil dette blive registreret som et tilgodehavende hos SKAT. Dette betyder, at du ikke får udbetalt pengene, men i stedet vil dette negative beløb blive modregnet i de positive afkast i de kommende år.

PAL-skat for danskere i udlandet

Hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark, er du forpligtet til at betale PAL-skat af afkastet på din pensionsopsparing. Men, hvis du ikke er fuldt skattepligtig og fast bosiddende i udlandet, har du mulighed for at ansøge SKAT om fritagelse for PAL-skat på dit pensionsafkast.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Skat ved udbetaling

Ud over PAL-skat, skal du også betale indkomstskat ved udbetaling af din pensionsopsparing, afhængigt af typen af opsparing. Når du som pensionist modtager udbetalinger fra din pension, fungerer disse som en erstatning for løn. Da du tidligere har fået skattefradrag for indbetalinger til din pension, bliver disse udbetalinger beskattet som indkomst. Dette skyldes, at pensionen betragtes som udskudt indkomst, der har været forrentet over tid. Bemærk at PAL-skatten på pensionsafkastet er lavere (15,3 %) sammenlignet med skatten på afkast af frie midler, som typisk ligger mellem 28-42 %.

Hvorvidt indkomstskatten ved pensionsudbetaling er lavere end den skat, du ville have betalt ved indbetalingstidspunktet uden fradrag, afhænger af størrelsen af dine pensionsudbetalinger i forhold til topskattegrænsen, samt eventuelle ændringer i skattesatserne fra tidspunktet for indbetaling til tidspunktet for udbetaling.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Pensionsafkastskat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Pensionsafkastskat, også kaldet PAL-skat, er en årlig skat på 15,3 % i Danmark, som pålægges afkastet (såsom renter, udbytter og kursgevinster) af din pensionsopsparing.

Afkastet på din pensionsopsparing, herunder renter og kursgevinster, beskattes med PAL-skat på 15,3 %. Denne skat beregnes af årets afkast og trækkes fra din opsparing i januar det følgende år. Beskatningen gælder uanset om du har valgt et gennemsnitsrente- eller et markedsrenteprodukt.

Hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark, skal du betale PAL-skat. Er du derimod ikke fuldt skattepligtig og fast bosat i udlandet, kan du ansøge om fritagelse for PAL-skat på dit pensionsafkast hos SKAT.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: