Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Pantebrevet

Et pantebrev repræsenterer et essentielt juridisk dokument, der oftest anvendes i forbindelse med handel med fast ejendom. Når en køber finansierer sit køb gennem et lån, anvendes køberens ejendom som sikkerhed overfor långiveren. Dette gør långiveren til panthaver i transaktionen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definition og funktion af pantebrevet

Pantebrevet er et vigtigt dokument, der skabes enten af låntageren eller långiveren i forbindelse med et realkreditlån. Når man køber en ejendom, stiller låntageren denne ejendom som sikkerhed til långiveren, som et bevis på evnen til at tilbagebetale lånet.

Hovedformålet med et pantebrev er at tilbyde långiveren en sikkerhed i form af ejendommen, som en modværdi for de penge, der udlånes til låntageren.

Et praktisk eksempel:

Forestil dig, at du skal købe et nyt hjem og har brug for at låne penge fra banken. I denne situation agerer banken som långiver, og du som låntager. Der oprettes et pantebrev for at sikre, at banken kan inddrive sin gæld. Skulle du misligholde lånet, har banken ret til at indlede en tvangsauktion på din bolig for at få sine penge tilbage.

Typer af pantebreve og deres anvendelse

Der eksisterer fire hovedtyper af pantebreve, og de har alle det tilfælles, at långiveren har pant i ejendommen og muligheden for at begære tvangsauktion, hvis låntager misligholder betalingen.

Følgende er de fire typer af pantebreve:

  • Ejerpantebrev: Anvendes typisk i forbindelse med køb af bolig eller større investeringer. I dette tilfælde fungerer låntageren som både kreditor og debitor. Det indebærer, at du stiller din ejendom som pant for banken, når du tager et banklån.
  • Sælgerpantebrev: Udstedes af sælger til køber. Bruges ofte når sælgeren ikke modtager hele købsbeløbet ved ejendommens overdragelse og i stedet får betalingen over tid fra køberen. Det er særligt almindeligt i private handler, som f.eks. mellem familiemedlemmer, eller når en ejendom er vanskelig at sælge.
  • Realkreditpantebrev: Bruges ved ejendomskøb finansieret gennem et realkreditlån. Her sikres realkreditinstituttet med pant i ejendommen samt en skylderklæring fra køberen om det skyldige beløb.

Skadeløsbrev: Her giver låntageren pant i ejendommen til långiver som sikkerhed for et lån. Det unikke ved et skadeløsbrev er, at lånebeløbet ikke nødvendigvis er fastsat på forhånd.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tinglysning af pantebrevet: Et nødvendigt skridt

For at et pantebrev skal være juridisk bindende, er det essentielt, at det bliver tinglyst. Dette kan foretages på hjemmesiden www.tinglysning.dk, hvor der opkræves et gebyr for tjenesten. Tinglysningen indebærer en officiel registrering af långiverens pant i ejendommen i det offentlige tinglysningsregister, hvilket er en vigtig formalitet for at sikre långiverens rettigheder.

Forståelsen af pantebrevslån

Et pantebrevslån tilbyder en mulighed for at restfinansiere købet af fast ejendom. Dette lån repræsenterer en distinkt kategori, adskilt fra både ejerpantebrev og sælgerpantebrev.

Ved optagelse af et pantebrevslån skal der etableres et standard pantebrev, som nødvendigvis skal tinglyses. Som pantebrevslåntager er det typisk din opgave at dække omkostningerne ved tinglysningen, som beløber sig til 1.750 kroner samt en stempelafgift på 1,45% af det samlede pantebrevs beløb.

Når du overvejer et pantebrevslån, eller en sælger foreslår et sælgerpantebrev, er der tre væsentlige faktorer, du skal være særligt opmærksom på. Disse faktorer hjælper dig med at sammenligne forskellige muligheder:

  • Renten: Renteniveauet er afgørende; jo lavere rente, desto bedre.
  • Afregningskursen: Denne kurs anvendes ved lånets etablering.

Indfrielsesbetingelser: Disse betingelser omhandler muligheden for at indfri lånet tidligere, hvis din økonomiske situation tillader det.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Investering i pantebrev

Som privatperson eller virksomhed har du muligheden for at foretage investeringer i pantebreve. Selvom denne investeringsform indebærer en højere risiko sammenlignet med konventionelle obligationer, tilbyder den ofte også et højere afkast. For at begynde denne form for investering, er det afgørende at konsultere din bank eller en professionel porteføljemanager.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Pantebrev

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et pantebrev er et officielt dokument, der bekræfter, at der er givet et lån med sikkerhed, for eksempel i en fast ejendom. Når du ønsker at optage et lån, kan du ofte tilbyde sikkerhed i andre værdigenstande. Dette sker gennem udstedelsen af et pantebrev, hvilket sikrer långiveren om tilbagebetaling, selv hvis du skulle fejle i at overholde aftalen, såsom at betale renter eller afdrag.

For at et pantebrev skal være gyldigt og retsgyldigt, er det nødvendigt, at det bliver tinglyst. Denne proces indebærer betaling af en tinglysningsafgift.

Et realkreditpantebrev er et juridisk dokument, der etablerer pant i en ejendom og fungerer samtidigt som en bekræftelse på gæld. Når en køber underskriver et realkreditpantebrev, anerkender han eller hun officielt at skylder et specifikt beløb til realkreditinstituttet. Dette dokument er især anvendt i forbindelse med køb af huse og lejligheder.

Et ejerpantebrev anvendes ofte som garanti for et banklån, hvor det opnår en tinglyst prioritetsposition. Processen indebærer, at ejendommens ejer stiller pant i sin egen ejendom og derefter underpantsætter denne til banken som sikkerhed for lånet.

Med et ejerpantebrev følger der ikke automatisk en forpligtelse til afdrag eller tilbagebetaling af et specifikt lånebeløb.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: