Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overskud

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et overskud

“Overskud” indikerer et finansielt plus, opnået når en virksomheds udgifter er fradraget fra dens indtægter. I modsætning hertil står et underskud, som opstår, når omkostningerne overgår indtægterne, hvilket resulterer i et negativt økonomisk resultat.

I sin essens, symboliserer overskud en positiv saldo på virksomhedens regnskab, mens et underskud repræsenterer en negativ saldo. Udtrykket “overskud” anvendes ofte synonymt med begreber som indtjening og rentabilitet.

Hvordan kan overskuddet udnyttes?

Et overskud i en virksomhed tilfalder ejerne, hvilket betyder, at de har beføjelsen til at afgøre, hvordan disse midler skal anvendes.

Mulighederne for anvendelse af overskuddet omfatter finansiering af virksomhedens yderligere udgifter, neutralisering af tidligere underskud, eller udbetaling af ekstra lønninger til både ejere og ansatte i virksomheden.

Beskatning af overskud i enkeltmandsvirksomheder

I tilfældet med en enkeltmandsvirksomhed, er det et krav at betale B-skat af eventuelle overskud. Det er afgørende at foretage en forskudsregistrering på SKATs hjemmeside, hvor man skal indberette forventninger om overskud eller underskud for det kommende år.

Hvis der for eksempel er angivet et forventet overskud til SKAT, og dette ikke opnås, vil man få refunderet den betalte skat. Omvendt, hvis overskuddet overstiger det forventede, skal man betale restskat.

For selskabsformer som ApS eller A/S er der også krav om skattebetaling af virksomhedens overskud. Dette indebærer selskabsskat, som skal indberettes årligt i selvangivelsen. Som ejer af et ApS eller A/S betaler man derfor skat af virksomhedens indtjening.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beskatning af overskud i ApS og A/S

Både ApS og A/S virksomheder underlægges skat på deres overskud.

I modsætning til enkeltmandsvirksomheder, hvor ejerne beskattes personligt, sker dette ikke for ejere af ApS og A/S virksomheder.

For disse selskabstyper bliver overskuddet i stedet beskattet på virksomhedsniveau som selskabsskat.

Fortolkning af overskudsgraden

Overskudsgraden er en nøgleindikator, der angiver procentdelen af virksomhedens nettoomsætning, som udgør overskuddet efter fradrag af omkostninger. Denne grad er en vigtig målestok for at evaluere virksomhedens økonomiske præstation over tid.

Beregningen af overskudsgraden er som følger:

Overskudsgrad = (Resultat før renter x 100) / Nettoomsætning

Overskud kontra omsætning

Det er essentielt at skelne mellem omsætning og overskud. Omsætningen angiver kun salgets volumen, uden at tage højde for de tilhørende salgsomkostninger.

Forestil dig, at din forretning, måske en online butik, oplever et salg på 25.000 kroner på en enkelt dag. Dette beløb repræsenterer virksomhedens daglige omsætning, ikke dens overskud.

I processen med at sælge produkter påløber der nemlig udgifter, såsom betaling til leverandører og medarbejdernes lønninger. Disse omkostninger skal fratrækkes fra de 25.000 kroner for at kunne beregne den faktiske daglige overskud.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Destinationen for virksomhedens overskud

Når en virksomhed genererer overskud, tilhører disse midler ejerne. Det er deres kapital, og de har fuld frihed til at beslutte, hvordan overskuddet skal anvendes. De kan vælge at bruge overskuddet til at afbalancere tidligere tab, nedbringe gæld, eller til andre formål i virksomheden.

Alternativt kan ejerne vælge at udbetale en betydelig løn til sig selv. De har også mulighed for at anerkende deres ansattes hårde arbejde ved at give dem en bonus. I tilfælde af personligt ejede virksomheder er der dog begrænsninger for, hvordan ægtefæller kan dele overskuddet. Her gælder specifikke regler om medarbejdende ægtefælle.

Det skal dog nævnes, at modtageren af overskuddet varierer afhængig af virksomhedstypen. For eksempel i franchises skal franchisetagere først betale for retten til at drive forretningen og derefter aflevere en del af overskuddet til hovedvirksomheden.

I essensen: Det er udelukkende ejernes beslutning, hvordan overskuds indtægterne skal bruges.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Overskud

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

“Overskud” refererer til den økonomiske situation, hvor en virksomheds indtægter overstiger dens udgifter, hvilket resulterer i en positiv finansiel saldo. Det er modsætningen til et underskud, som opstår, når omkostningerne er højere end indtægterne, og fører til et negativt økonomisk resultat. I sin kerne indikerer overskud en sund finansiel tilstand og er ofte synonymt med begreber som indtjening og rentabilitet i en virksomhed.

Overskuddet i en virksomhed tilhører ejerne, som kan vælge at bruge det til at dække yderligere virksomhedsudgifter, neutralisere tidligere underskud, eller udbetale ekstra lønninger til både sig selv og de ansatte.

Omsætning refererer til den samlede indkomst fra salg, mens overskud er det beløb, der er tilbage, når alle salgsrelaterede udgifter er trukket fra omsætningen. For eksempel, hvis en online butik sælger for 25.000 kroner på en dag, er dette dens omsætning. Overskuddet beregnes ved at fratrække omkostninger som leverandørbetalinger og lønninger fra denne omsætning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: