Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver betegner de aktiver, som typisk har en forventet levetid på mindre end et år. Disse aktiver spiller en afgørende rolle i finansieringen af dag-til-dag operationer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Eksempler på omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver kan generelt opdeles i tre hovedkategorier: lagerbeholdning, likvide beholdninger og tilgodehavender.

Lagerbeholdningen repræsenterer de varer, en virksomhed har på lager, klar til salg. Denne kategori inkluderer hovedsageligt færdige produkter, men kan også omfatte komponenter til fremstilling, afhængigt af virksomhedens type og sektor.

Likvide beholdninger refererer typisk til de kontanter eller andre likvide midler en virksomhed har sparet op, som hurtigt kan omdannes til kontanter.

Tilgodehavender beskriver de penge, en virksomhed har udestående hos en kunde, ofte omtalt som en debitor. Det repræsenterer værdier for varer eller tjenester, der er solgt, men som endnu ikke er betalt.

Disse tre kategorier udgør de primære eksempler på omsætningsaktiver. En nem metode til at identificere et omsætningsaktiv er at vurdere, om det kan omsættes til likvider – det vil sige kontanter i banken – inden for et år.

Anvendelse af omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver repræsenterer faktisk kapital, der er tiltænkt at strømme ind i din forretning. Det kan indebære at sælge lagerets varer, inddrive udestående beløb, eller foretage en kasseopgørelse. Alternativt kan det omfatte andre aktiviteter, der genererer kontanter til virksomheden.

Selvfølgelig findes der utallige andre måder at anvende omsætningsaktiver på, ud over de metoder, der er nævnt her. Anvendelsen afhænger af virksomhedens natur og den specifikke branche. Er du usikker på, hvordan du bedst udnytter dine omsætningsaktiver, kan det være en fordel at konsultere en revisor for vejledning.

Forskellen mellem omsætningsaktiver og andre aktiver

Kendetegnende for omsætningsaktiver er deres relativt korte levetid i forhold til andre typer af aktiver. Det unikke ved omsætningsaktiver er, at de typisk konverteres til likvider inden for et år, hvilket adskiller dem fra andre aktiver.

Generelt udgør aktiver, inklusive omsætningsaktiver, en positiv værdibeholdning i en virksomhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Om anlægsaktiver

Anlægsaktiver står i kontrast til omsætningsaktiver. Disse aktiver erhverves med hensigten om langvarig beholdelse, typisk over et år. Eksempler på anlægsaktiver inkluderer kontormøbler, interiør, produktionsudstyr og alarmanlæg. Disse er aktiver, som normalt ikke sælges i en kort tidsramme.

Forståelse af varebeholdninger

Varebeholdning, eller lagerbeholdning, omfatter alle de varer, din virksomhed har på lager, klar til at blive solgt. Denne kategori inkluderer råmaterialer, færdigfremstillede produkter og varer, der er under fremstilling. For eksempel, for en møbelproducent, omfatter varebeholdningen træmaterialer til møbelfremstilling og færdige produkter som reoler og borde. Varebeholdningen optager plads som et omsætningsaktiv i din virksomheds balance.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Definition af tilgodehavender

Tilgodehavender opstår, når din virksomhed har udeståender hos sine debitorer. Det kan være situationer, hvor du har overbetalt en leverandør, eller hvor Skattestyrelsen skylder dig penge, for eksempel hvis din indgående moms overstiger den udgående moms. Dette beløb, som Skattestyrelsen skylder dig, er et eksempel på et tilgodehavende.

Betydningen af likvide beholdninger

Likvide beholdninger er en anden type omsætningsaktiv i din virksomhed. Disse midler er lettilgængelige og kan nemt konverteres til kontanter. Typisk omfatter dette bankindeståender og kontante midler. Likvide beholdninger afspejler din virksomheds likviditet og evne til at håndtere kortfristede betalinger.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Omsætningsaktiver

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Omsætningsaktiver er aktiver med en begrænset brugsperiode, og de er ofte kendt som kortfristede aktiver. De udgør en integreret del af virksomhedens pengestrøm.

Omsætningsaktiverne i din virksomhed kan lokaliseres i balancen under sektionen for aktiver. Disse aktiver er for det meste lettere at identificere i dit regnskabsprogram.

De tre hovedtyper af omsætningsaktiver er lagerbeholdning, likvide beholdninger og tilgodehavender. Lagerbeholdning inkluderer salgsparate varer, likvide beholdninger er kontanter eller letlikvide midler, og tilgodehavender refererer til udestående betalinger fra kunder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: