Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Nummerplade

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en nummerplade?

En nummerplade er en identifikationsplade lavet af metal eller plast, som bærer en unik kombination af bogstaver og tal. I Danmark består en standard nummerplade af to bogstaver efterfulgt af tre til fem cifre. Der findes også ønskenummerplader, hvor kombinationen kan tilpasses individuelle præferencer. Alle danske nummerplader indeholder desuden de internationale kendingsbogstaver “DK”, som angiver, at køretøjet er registreret i Danmark. Nummerpladen fungerer som køretøjets officielle registreringsnummer, og hver nummerplade er unik for at muliggøre identifikation af køretøjets ejer. En gang nummerpladen er tildelt et køretøj, forbliver den med køretøjet, selv efter et ejerskifte.

De fleste køretøjer i Danmark kræver en nummerplade både foran og bagpå, inklusive personbiler. Andre køretøjstyper, som motorcykler og påhængskøretøjer, kræver kun en nummerplade placeret bagpå. Traktorer, der er registreret, skal derimod have en nummerplade monteret foran.

Krav til danske nummerplader

Nummerpladen skal opfylde visse krav til udseende, montering og synlighed. Standard nummerplader for private køretøjer, taxier, busser, visse tjenestekøretøjer, traktorer og påhængsredskaber som campingvogne er hvide med sorte tegn. Erhvervskøretøjer, som vare- og lastbiler, der enten er fritaget for eller har reduceret registreringsafgift, bærer gule nummerplader med sorte tegn. Diplomatkøretøjer adskiller sig ved at have blå nummerplader med hvide tegn.

Krav om fastgørelse af nummerplader

Fra 15. november 2015 er der indført strengere krav til, hvordan nummerplader skal monteres på person- og varebiler i Danmark. Begge nummerplader skal være fastgjort med mindst to skruer eller bolte. Disse fastgørelsesdele skal være dækket af en hætte i samme farve som baggrunden på nummerpladen, hvor de er monteret. Disse hætter skal være sikret således, at de kun kan fjernes med værktøj. Dette tiltag er indført for at modvirke tyveri af nummerplader. Motorstyrelsen kan, i samarbejde med Rigspolitiet, tillade alternative metoder for fastgørelse af nummerplader.

Historiske nummerplader, som er fra før 1. april 1976, er undtaget fra de moderne fastgørelseskrav. Disse skal monteres på en måde, der passer til køretøjets æstetik og historiske værdi.

Vejledning til registrering af køretøjer og tildeling af nummerplader

Alle motorkøretøjer, herunder biler og motorcykler, skal være registrerede og forsynet med danske nummerplader for lovligt at kunne færdes på offentlige veje. Dette gælder også for visse knallerter og mange traktorer. Biler kræver to nummerplader: én foran og én bagpå. Motorcykler samt påhængskøretøjer behøver kun én nummerplade monteret bagpå, mens indregistrerede traktorer udelukkende skal have en nummerplade foran. Nummerpladerne forbliver med køretøjet gennem hele dets registrerede levetid, og de overføres til nye ejere uden behov for udskiftning.

Normalt vil forhandleren sørge for nummerplader til fabriksnye biler. Nummerplader til brugte køretøjer kan erhverves gennem autoriserede nummerpladeoperatører eller direkte hos Motorstyrelsens ekspeditioner. Prisen for en enkelt nummerplade ligger på 590 kr., mens et sæt nummerplader koster 1.180 kr. i 2023 og 2024. For personlig betjening ved registrering hos Motorstyrelsen er gebyret 200 kr., mens omkostningerne kan variere hos nummerpladeoperatører.

Skal nummerpladen have et EU-symbol?

Det står enhver frit for at vælge mellem EU-nummerplader og de traditionelle hvide nummerplader uden EU-symbol. Hvis du ønsker at skifte fra oprindelige nummerplader til EU-nummerplader, skal du være forberedt på at betale for de nye nummerplader.

Hvad gør man, hvis man mister sin nummerplade?

Skulle en nummerplade blive stjålet, forsvinde på anden vis eller blive så beskadiget, at man ikke længere kan læse, hvad der står, er proceduren at bestille en erstatning via Motorregistret. Processen varierer afhængigt af, om man kun har mistet en nummerplade,  eller om man har mistet begge nummerplader. Hvis begge nummerplader til et køretøj er tabt, skal dette anmeldes som stjålet til politiet, og det skal rapporteres som mistet i Motorregistret. Derefter skal der købes et nyt sæt nummerplader hos en nummerpladeoperatør eller hos Motorstyrelsen.

Anskaffelse af dagsbevis for privat kørsel i gulpladebil

For privat kørsel i en erhvervsregistreret gulpladebil kan der købes et dagsbevis via Motorregistret eller gennem Motorstyrelsens app, Dagsbevis. Et dagsbevis giver tilladelse til privat kørsel inden for et døgn, fra midnat 00.00  til 23.59 samme dag. Der kan købes op til 20 dagsbeviser om året for det samme køretøj. Dagsbeviset skal erhverves mindst en time før det tages i brug og kan købes op til 45 dage i forvejen.

Hvad er forskellen på en nummerplade og en prøveplade?

En prøveplade, også kendt som et prøvemærke, er en midlertidig nummerplade, som kun er gyldig i syv dage. Disse kortvarige nummerplader kan kun bestilles op til 14 dage før anvendelsen og er derfor beregnet til umiddelbart forestående brug. Prøveplader er særligt nyttige i situationer, hvor man har behov for midlertidigt at køre et køretøj, eksempelvis under prøvekørsler ved registrering eller godkendelse af køretøjer. De er også ideelle ved import eller eksport af køretøjer, hvor køretøjet skal flyttes fra importørens eller eksportørens adresse, fx i Tyskland. En prøveplade er således designet til at facilitere transport af køretøjer, der endnu ikke har en permanent nummerplade.

Prøveplader kan købes som klistermærker online via Motorregistret eller på en af Motorstyrelsens ekspeditioner for at dække særlige kørebehov over en kort periode. Det er vigtigt at bemærke, at kørsel med en prøveplade kræver et specifikt formål, og det er ikke tilladt at benytte disse plader til almindelige køreture, såsom at flytte en campingvogn eller tage på fornøjelsestur. Prisen for et prøvemærke er 100 kr. per døgn for årene 2023 og 2024.

Behovet for en tredje nummerplade

I tilfælde hvor den bageste nummerplade på et køretøj bliver dækket, eksempelvis ved transport af cykler, er det nødvendigt at anskaffe en ekstra nummerplade. Den ekstra nummerplade kaldes – meget oplagt – “den tredje nummerplade.” Denne tredje nummerplade, som har rød skrift, sikrer, at køretøjets registreringsnummer fortsat er synligt og lovligt. Prisen for en tredje nummerplade er i 2024 110 kr., og hvis den skal sendes, kommer der et fragtgebyr på 38 kr. til. Du kan bestille denne ekstra nummerplade gennem Motorregistret.

CTA

Disse retningslinjer sikrer, at alle køretøjer forbliver lovligt identificerbare og registrerbare under forskellige transportforhold, hvilket understreger det vigtige i en korrekt anvendelse og synlighed af nummerplade. Har du styr på reglerne relateret til din nummerplade, og hvilken indflydelse det kan have på dit regnskab? I Stadsrevisionen har vi hjulpet +1200 tilfredse klienter, og vi vil også meget gerne hjælpe dig.

Ønsker du professionel hjælp ifm. dit regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kan man selv vælge sin egen nummerplade?

Ja, man kan godt bestemme sin egen nummerplade. Med ønskenummerplader har du mulighed for selv at bestemme kombinationen af bogstaver og tal på din nummerplade. Det koster 8.000 kr. at købe en ønskenummerplade for en periode på 8 år. Derudover skal man også betale 1.180 kr. for selve nummerpladen, så man ender altså med en totalpris på 9.180. kr (2024) for en ønskenummerplade. Hvis du vælger at bestille og registrere dine ønskenummerplader gennem Motorstyrelsens ekspeditioner, kommer der et ekstra gebyr på 200 kr. for personlig betjening. Det er en forudsætning, at du er registreret som enten primær eller sekundær ejer eller bruger af køretøjet, som skal bære ønskenummerpladen.

Ønskenummerplader er i udgangspunktet personlige og kan ikke overdrages til andre, medmindre det drejer sig om nære relationer som en ægtefælle eller samlever. Hvis du ønsker at overføre retten til dine ønskenummerplader til en anden person, kræves der en skriftlig fuldmagt.

Hvad er retningslinjerne for teksten på en selvvalgt nummerplade?

Ønskenummerplader må indeholde mellem to og syv danske bogstaver eller tal. Det er ikke muligt at vælge en kombination af tal og bogstaver, som allerede er i brug. Kombinationer, der består udelukkende af tal eller som kan opfattes som stødende eller til ulempe, er ikke tilladte. Motorstyrelsen vil evaluere, om den ønskede kombination kan godkendes.

Hvis du ønsker en kvadratisk nummerplade med EU-symbol for bil eller motorcykel, kan der maksimalt være tre tegn i den nederste linje. Eksempelvis vil navnet “NILS” på en kvadratisk EU-plade blive placeret i den øverste linje over EU-symbolet.

Overførsel af ønskenummerplader til et andet køretøj i dit navn koster 360 kr. for perioden 2023 til 2024. Ønskenummerplader kan bestilles direkte via Motorregistret, hvor du kan tilpasse din nummerplade til at afspejle din personlige stil.

Farvekodning og funktion af nummerplader

Nummerplader i Danmark kommer i forskellige farver, hver med sin specifikke funktion og betydning. De mest almindeligt er de hvide nummerplader med sorte tegn, som er standard for privatkøretøjer, herunder personbiler, campingvogne, busser, taxier og visse traktorer. Derudover findes der gule nummerplader med sorte tegn, der primært anvendes til erhvervskøretøjer, såsom varevogne og påhængsvogne egnet til godstransport, samt til visse mindre køretøjer som knallerter med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t.

Forskellen mellem gule og hvide nummerplader ligger i deres anvendelsesområde: Gule nummerplader er dedikeret til erhvervsmæssig brug, mens hvide nummerplader er til privat brug. En særlig variant er papegøjepladerne, som indikerer, at ejeren har betalt afgifter, der tillader køretøjet at blive anvendt både erhvervsmæssigt og privat.

Vidste du godt, at der er regler for, hvordan du indberetter og bogfører udgifterne f.eks. din erhvervsmæssige kørsel baseret på, om du kører i din personbil med hvide plader eller din firmabil med gule plader? I Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, der matcher dig og dine behov og kan hjælpe dig med at bogføre det efter reglerne!

Mangler du hjælp til dit regnskab - f.eks. ift reglerne på nummerplader?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp med tilfredshedsgaranti.

Omkostninger ved anskaffelse af nye nummerplader

Prisen for nye nummerplader er standardiseret, men et ekstra gebyr kan pålægges afhængigt af leverandøren. Hvis nummerpladerne bestilles gennem SKAT, tilkommer der et ekspeditionsgebyr på 200 kr. ud over selve nummerpladeprisen. Her følger en oversigt over de generelle priser for forskellige typer nummerplader:

Information tilgængelig via registreringsnummeret

Indtil for nylig var det primære formål med et registreringsnummer at identificere og vurdere, om et køretøj kørte på lovlige nummerplader. Tidligere krævede det betaling at hente oplysninger fra motorregisteret ved brug af registrerings- eller stelnummeret. I dag tilbyder en række hjemmesider gratis adgang til detaljerede oplysninger om køretøjer registreret i Danmark. Ved at indtaste registrerings- eller stelnummeret kan man få adgang til en bred vifte af data, inklusiv køretøjets tekniske specifikationer, dato for første indregistrering, årlige afgiftsomkostninger, ejerskiftehistorik siden 2005, synshistorik, eventuel gæld samt status for eventuel efterlysning af køretøjet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om nummerplader

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En nummerplade indeholder information, som er afgørende for identifikationen af et køretøj. Fra en nummerplade kan man aflæse køretøjets registreringsnummer, som er unikt og knyttet til specifikke data om køretøjet. Dette inkluderer ejeroplysninger, køretøjets type og model, samt registrerings- og synshistorik. Nummerpladen viser også, hvilket land køretøjet er registreret i, hvilket er angivet ved de internationale kendingsbogstaver.

På en nummerplade kan man se en kombination af tal og bogstaver, som sammen udgør køretøjets registreringsnummer. I Danmark består dette typisk af to bogstaver og fem tal. Nummerpladen kan også indeholde et EU-symbol samt et nationalt flag eller symbol, afhængigt af nummerpladens type. Denne information gør det muligt at identificere køretøjets oprindelsesland og registreringsstatus.

En standard nummerplade i Danmark er rektangulær og har en baggrundsfarve, der kan variere afhængigt af køretøjets anvendelse. For private køretøjer er nummerpladen ofte hvid med sorte bogstaver og tal, mens erhvervskøretøjer kan have gule nummerplader med sorte tegn. Diplomatbiler og andre specielle køretøjer kan have andre farver, som blå med hvide tegn.

Der findes forskellige typer nummerplader baseret på køretøjets anvendelse og registreringsformål. De mest almindelige er private nummerplader, erhvervsnummerplader (gule plader), papegøjeplader (for køretøjer, der både anvendes til erhverv og privat brug), prøveplader (midlertidige nummerplader) og historiske nummerplader (for ældre, historiske køretøjer). Hver type nummerplade har særlige regler for anvendelse og synlighed.

Hvis du ønsker at personalisere din nummerplade, kan du ansøge om en ønskenummerplade. En ønskenummerplade giver dig mulighed for selv at vælge kombinationen af tal og bogstaver på din nummerplade, så længe kombinationen overholder de danske registreringsregler og ikke allerede er taget. Du kan ansøge om en ønskenummerplade via Motorregistret, og denne type nummerplade er særligt populær blandt bilejere, der ønsker at give deres køretøj et personligt præg. Prisen for en ønskenummerplade omfatter både registreringsafgiften og en standardgebyr for nummerpladen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: