Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

NFRD - CSRD

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er NFRD?

NFRD, også kendt som Direktiv 2014/95/EU, definerer reglerne for at offentliggøre ikke-finansiel og mangfoldighedsinformation relateret til ESG-områderne for virksomheder inden for EU, som beskæftiger mere end 500 ansatte. Dette inkluderer børsnoterede selskaber, forsikringsselskaber og banker.

Formålet med direktivet er dobbelt: For det første at gøre ikke-finansiel information tilgængelig for interessenter og investorer, og for det andet at fremme virksomheders ansvar over for samfundsmæssige og miljømæssige aspekter.

I henhold til NFRD skal virksomheder rapportere om elementer såsom forretningsudvikling, præstationer, miljømæssig og social påvirkning samt deres stilling i forhold til en fastlagt liste af ikke-finansielle emner, og de skal offentliggøre deres årsregnskaber samt bæredygtighedsrapporter.

Hvad er CSRD?

CSRD, et opdateret EU-direktiv, reviderer og forstærker de eksisterende krav til virksomheders rapportering om bæredygtighed. Det er vigtigt at understrege, at CSRD er tiltænkt som en erstatning for det eksisterende NFRD-direktiv.

Hovedmålet med dette nye direktiv er at standardisere rapporteringsprocessen, således at det bliver langt lettere at sammenligne bæredygtighedsdata fra forskellige virksomheder og sektorer. Dette trin mod større ensartethed vil bidrage til øget gennemsigtighed på området og fremme et endnu mere intensivt fokus på virksomheders bæredygtighedsindsats, både internt og eksternt.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

NFRD vs. CSRD – Markante forskelle:

Hovedårsagen til overgangen fra NFRD til CSRD er at adressere NFRDs mangler. På europæisk niveau vil antallet af berørte virksomheder stige betydeligt, fra omkring 11.700 under NFRD til cirka 49.000 med CSRD.

CSRD vil bringe betydelige ændringer i rapporteringskravene sammenlignet med NFRD. Nogle af de nye elementer, der introduceres i CSRD, omfatter:

  • Double Materiality: Dette indebærer analyse og rapportering af både virksomhedens indflydelse på samfundet og miljøet (Impact Materiality) og de bæredygtighedsrisici, som virksomheden står over for (Financial Materiality), for eksempel som følge af klimaændringer og ressourceknaphed.
  • Formulering af langsigtede mål og politikker inden for miljø, socialt ansvar og virksomhedsledelse.
  • Due diligence-processer i forhold til virksomhedens drift og forsyningskæde.
  • Videregivelse af oplysninger om immaterielle aktiver, såsom social, menneskelig og intellektuel kapital.
  • Rapportering i overensstemmelse med SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) og EU’s taksonomiforordning.
  • Krav om integreret rapportering og obligatorisk ekstern revision.
  • Digital “tagging” af rapporteringsinformationer for at muliggøre maskinaflæsning.
  • Krav om ekstern revision af tredjepart.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvornår træder CSRD i kraft og hvad betyder det for dig?

CSRD-direktivet træder i kraft med forskellige tidsrammer for forskellige typer virksomheder. Direktivet udvider anvendelsesområdet betydeligt sammenlignet med NFRD. Det gælder for virksomheder, der er noteret på et reguleret marked i EU og opfylder mindst to af følgende tre kriterier:

 • Minimum 250 fuldtidsansatte.
 • En balancesum på over 20 millioner euro.
 • En nettoomsætning på 40 millioner euro eller mere.

I Danmark har NFRD allerede været implementeret bredere, således at den har omfattet virksomheder med ned til 250 fuldtidsansatte siden 2018. Derfor vil indførelsen af CSRD ikke nødvendigvis udvide antallet af virksomheder, der skal rapportere, da mange allerede er bekendt med ikke-finansiel rapportering.

For store og børsnoterede virksomheder vil CSRD træde i kraft fra 1. januar 2024. Det forventes, at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) samt øvrige virksomheder først skal overholde de nye krav fra 2026.

Selvom din virksomhed tilhører SMV-segmentet, kan du forvente at blive påvirket inden 2026. Dette skyldes, at de strengere krav, der pålægges de større virksomheder, vil sprede sig gennem forsyningskæden og dermed også påvirke SMV’er.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om NFRD

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

NFRD (Direktiv 2014/95/EU) kræver, at EU-virksomheder med over 500 ansatte offentliggør ikke-finansiel og mangfoldighedsinformation relateret til ESG. Dette omfatter rapportering om forretningsudvikling, miljømæssig og social påvirkning samt offentliggørelse af årsregnskaber og bæredygtighedsrapporter.

Overgangen fra NFRD til CSRD adresserer NFRDs mangler og udvider antallet af berørte virksomheder i EU fra ca. 11.700 til ca. 49.000. CSRD introducerer væsentlige nye rapporteringskrav, såsom Double Materiality, formulering af langsigtede mål inden for miljø og socialt ansvar, due diligence-processer, offentliggørelse af immaterielle aktiver, overensstemmelse med SFDR og EU’s taksonomiforordning, krav om integreret rapportering og ekstern revision, digital tagging af rapporteringsinformationer, og ekstern revision af tredjepart.

CSRD træder i kraft den 1. januar 2024 for store og børsnoterede virksomheder. Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) samt andre virksomheder skal overholde de nye krav fra 2026. CSRD gælder for EU-noterede virksomheder med mindst 250 ansatte, en balancesum på over 20 millioner euro, eller en nettoomsætning på 40 millioner euro eller mere. Selv SMV’er kan blive påvirket inden 2026 på grund af de strengere krav til større virksomheder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: