Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Nettoløn

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Betydningen af nettoløn

Som ansat er du sandsynligvis bekendt med termerne nettoløn og bruttoløn, som fremgår månedligt på din lønseddel. Men hvad indebærer nettoløn egentlig?

Nettoløn repræsenterer de penge, du modtager i hånden fra din arbejdsgiver ved lønudbetaling. Når begrebet nettoløn anvendes, er det underforstået, at udgifter som skat og pensionsbidrag allerede er fratrukket. Dette er altså det beløb, der overføres direkte til din NemKonto ved udbetaling.

Ved at studere din lønseddel nærmere vil du bemærke, at det beløb, der er specificeret som din ‘nettoløn’, nøjagtigt matcher det beløb, der indsættes på din bankkonto.

Forstå forskellen mellem brutto- og nettoløn

På din lønseddel vil du typisk se både en brutto- og en nettoløn angivet. Selvom de ofte forveksles, repræsenterer de to beløb helt forskellige aspekter af din løn.

Bruttoløn er det samlede beløb, som din arbejdsgiver udbetaler til dig før fradrag. Det er din oprindelige løn, før der trækkes skatter og andre bidrag.

I modsætning hertil står nettoløn, som er det beløb, du reelt modtager, efter at skatter er blevet trukket. Dette er det faktiske beløb, der indbetales på din lønkonto, og som du rent faktisk kan disponere over.

Det er derfor vigtigt at fokusere på nettolønnen for at få et realistisk billede af, hvad du har tilgængeligt af penge. Bruttobeløbet kan være vildledende, da det ikke tager højde for de skatter og bidrag, der skal fratrækkes.

Beregning af nettoløn i Danmark

I Danmark, som lønmodtager, er det et krav at betale skatter af din løn, som omfatter AM-bidrag, ATP, og andre offentlige skatter. For at udregne din nettoløn, skal disse skatter fratrækkes fra din bruttoløn. 

 

AM-bidraget er konstant på 8 % af din bruttoløn. Skatteprocenten varierer dog, typisk mellem 35 % og 41 %, afhængigt af din bopælskommune. Udover disse fradrag spiller dit personfradrag også en væsentlig rolle i beregningen af din nettoløn. Personfradragets størrelse afhænger af flere faktorer og påvirker direkte det beløb, du modtager som nettoløn.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forståelse af negativ nettoløn

Konceptet med en negativ nettoløn kan virke overraskende, men det er en situation, der faktisk kan forekomme.

En negativ nettoløn kan opstå ved en fejl i lønudbetalingen, eller hvis du tidligere har modtaget et for stort beløb a conto. I sådanne tilfælde opstår der et tilgodehavende for arbejdsgiveren.

Beløbet, du skylder din arbejdsgiver, vil normalt blive fratrukket fra en senere lønudbetaling. Dette sikrer, at dit lønregnskab balanceres. Alternativt kan du modtage en faktura for det skyldige beløb, hvilket også vil justere dit lønregnskab til et nulpunkt.

Sammenhængen mellem nettoløn og pension

Nettoløn og pension er to begreber, der er tæt forbundet i lønberegningen.

Uanset om det drejer sig om ATP, arbejdsgiverbetalt pension, eller pension betalt af medarbejderen selv, vil pensionen altid være fradraget, når din nettoløn beregnes.

Så når du tænker på nettoløn i forhold til pension, er det vigtigt at huske, at pensionens bidrag allerede er trukket fra. Din nettoløn er det rene beløb, der effektivt indsættes på din NemKonto på lønningsdagen, efter alle fradrag, inklusiv pension, er foretaget.

Hvad er ATP?

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension og er en lovpligtig dansk pensionsordning. Hvis du arbejder mere end 9 timer ugentligt, er du forpligtet til at indbetale til ATP. I 2023 er det månedlige bidrag til ATP for en fuldtidsansat 284 kr., hvoraf du som medarbejder betaler 94,65 kr., mens din arbejdsgiver betaler 189,35 kr. Disse penge bliver frigivet, når du går på pension.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad er arbejdsgiverbetalt pension?

Arbejdsgiverbetalt pension er en pension, som din arbejdsgiver indbetaler til på dine vegne. Dette vil typisk fremgå af din lønseddel. Tilbuddet om en arbejdsgiverbetalt pension kan være en del af din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Denne type pension beregnes ofte som en procentdel af din løn, med en almindelig procentsats på omkring 12 %.

Hvad er medarbejderbetalt pension?

Medarbejderbetalt pension er en pensionsopsparing, som du selv bidrager til. Det er ikke arbejdsgiveren, men du selv, der står for indbetalingerne til denne pensionsform. Du kan selv vælge, hvor stor en andel af din løn, du ønsker at indbetale. Mange vælger at lade arbejdsgiveren administrere overførslen af disse midler til pensionskassen sammen med lønudbetalingen for at forenkle den

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Nettoløn

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nettoløn repræsenterer det beløb, du modtager som løn hver måned. Din nettoløn, der indsættes på din konto, er efter fradrag af skat, ATP og pension.

Bruttoløn udgør din samlede løn, inden skat, ATP og pension bliver fratrukket, hvorimod nettoløn repræsenterer den resterende løn, når alle disse fradrag er foretaget.

Bruttoløn udgør den fulde løn, som din arbejdsgiver betaler dig. Det er ikke det beløb, du reelt modtager, da skat, ATP og pension først skal fratrækkes.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: