Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsregnskab

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et momsregnskab?

Momsregnskabet er en essentiel del af en virksomheds finansielle styring. Dets primære mål er at opgøre, hvor meget virksomheden skal betale i moms til staten eller modtage tilbage. Dette regnskab indeholder detaljer om både købs- og salgsmoms og skal indberettes til SKAT ved afslutningen af hver momsperiode.

Købsmoms refererer til den moms, der pålægges varer og tjenester, din virksomhed indkøber. Denne moms kan virksomheden fratrække i sit momsregnskab. Omvendt er salgsmoms den moms, din virksomhed tilføjer, når den sælger varer eller ydelser. En højere salgsmoms end købsmoms indikerer en positiv omsætning, hvilket er et gunstigt tegn for virksomhedens økonomi.

Hvis købmomsen derimod overstiger salgsmomsen, hvilket betyder, at virksomhedens indkøb er større end dens salg, kan dette lede til en momstilbagebetaling fra SKAT. Selvom dette kan synes fordelagtigt, er det ofte et signal om, at virksomheden ikke præsterer optimalt økonomisk.

For at administrere disse aspekter effektivt anbefales det at anvende et regnskabsprogram. Moderne regnskabsprogrammer kan automatisk udarbejde et momsregnskab, hvilket forenkler processen og sikrer nøjagtighed.

Hvem har ansvaret for at udarbejde momsregnskabet?

Ansvaret for at udarbejde et korrekt momsregnskab ligger hos ejeren af den momsregistrerede virksomhed. Selvom man kan vælge at outsource bogholderiopgaver til en revisor eller bogholder, forbliver det endelige ansvar for momsregnskabets nøjagtighed hos virksomhedsejeren.

Enhver virksomhed, der sælger varer eller ydelser og har en årlig omsætning på over 50.000 kr., skal i de fleste tilfælde momsregistreres. Dette inkluderer pligten til at udarbejde et momsregnskab. Der findes dog undtagelser for visse brancher, som f.eks. sundhedsbehandlinger, banker og uddannelsesinstitutioner, der er fritaget fra momsregistrering.

For virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kr., er momsregistrering ikke nødvendig, og dermed heller ikke udarbejdelsen af et momsregnskab. Dog kan virksomheder i denne kategori stadig vælge at føre et momsregnskab, hvis de ønsker det.

Hvad skal et momsregnskab indeholde?

Et momsregnskab, som er en vital del af en virksomheds samlede økonomiske rapportering, skal opfylde flere nøglekriterier. Det skal være struktureret i overensstemmelse med momsperioderne – månedlige, kvartalsvise eller halvårlige – afhængig af virksomhedens omsætning. Dette regnskab skal muliggøre præcis sporing og verifikation af momsbeløb, som er afgørende for korrekt momsafregning.

De vigtigste elementer i momsregnskabet omfatter:

 •  Købsmoms (indgående moms): Dette er den moms, virksomheden kan fratrække ved køb.
 • Salgsmoms (udgående moms): Den moms, virksomheden opkræver og betaler fra sine salg.

Det er også vigtigt, at alle transaktioner dokumenteres med relevante bilag, som angiver detaljer om købte og solgte varer og tjenester. Brug af et bogførings- eller regnskabsprogram kan være en stor hjælp, da det kan automatisere momsberegningen og håndtere fakturaer og bilag effektivt.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Frister for indberetning af moms

Fristerne for indberetning af momsregnskabet varierer baseret på virksomhedens årlige omsætning:

 •  Halvårlig indberetning gælder for virksomheder med en omsætning på op til 5 millioner kroner. Nystartede virksomheder skal dog rapportere kvartalsvis i de første 1,5 år, før de kan overgå til halvårlig rapportering.
 • Kvartalsvis indberetning er for virksomheder med en omsætning mellem 5 og 50 millioner kroner.
 • Månedlig indberetning påkræves af virksomheder med en omsætning på over 50 millioner kroner og for EU-salg uden moms.

Momsregnskab i enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder skal også indberette momsregnskab til SKAT. Da de oftest tjener under 5 millioner kroner årligt, falder de i kategorien for halvårlig momsindberetning efter den første periode. Som med større virksomheder, er nøjagtigheden og punktligheden af disse indberetninger afgørende for at sikre overholdelse af skattelovgivningen.

Hvor lang tid skal momsregnskabet gemmes?

I forbindelse med drift af en virksomhed er det afgørende at opbevare momsregnskabet korrekt og i henhold til gældende lovgivning. Det er et grundlæggende krav, at du skal opbevare dit momsregnskab i minimum fem år.

Dette omfatter også situationer, hvor din virksomhed måtte ophøre med at være aktiv; regnskabet skal stadig være tilgængeligt for myndighederne.

For visse typer virksomheder, som f.eks. dem, der arbejder med ejendomsanskaffelse og -ombygning, forlænges kravet om opbevaring til ti år. Det er vigtigt at være opmærksom på brancherelevante forskelle i opbevaringskrav.

Regnskabsmaterialet, der skal opbevares, inkluderer en bred vifte af dokumenter såsom:

 • Fakturaer
 • Kontrakter
 • Ordresedler og følgesedler
 • Årsregnskaber
 • Aftalebøger

Hvilke krav er der til bilagene?

For at sikre en korrekt momsbehandling i momsregnskabet, er det essentielt, at alle posteringer understøttes af gyldige bilag. Manglende overholdelse af bilagskravene kan medføre, at virksomheden ikke får fradrag for den pågældende moms.

Krav til kassebon

For virksomheder, der anvender kasseapparater, skal disse kunne udskrive både kassebon og revisionsstrimmel, der indeholder:

 • Virksomhedens navn eller registreringsnummer (CVR- eller SE-nummer)
 • Dato for udstedelse
 • Specificering af den købte vare
 • Momsbeløbets størrelse eller den samlede pris inklusive moms

Krav til faktura

En faktura skal mindst indeholde følgende informationer:

 • Dato og fakturanummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Virksomhedens og køberens navn og adresse
 • Specificering af varer eller tjenesteydelser samt mængde
 • Leveringsdato
 • Pris uden moms (inklusiv eventuelle rabatter eller prisnedslag)
 • Momsbeløb og -sats

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Indberet moms direkte fra dit regnskabsprogram

Med den nye NemVirksomhed-løsning er det blevet nemmere for virksomheder at håndtere deres momsregnskab. Denne innovative løsning tillader virksomheder at indberette moms direkte fra deres regnskabsprogrammer. En sådan integration mellem regnskabsprogrammet og TastSelv Erhverv gør det muligt at overføre momstal automatisk og modtage kvittering for indberetningen. 

Dette betyder, at momsfrister og indberetninger nu kan håndteres mere effektivt og præcist.

Funktionen i regnskabsprogrammerne udfylder automatisk alle nødvendige felter i momsindberetningen, hvilket minimerer risikoen for fejl. Det er dog fortsat vigtigt, at virksomheden selv sikrer, at de indberettede data er korrekte, da Skattestyrelsen ikke påtager sig ansvar for indberetninger foretaget gennem denne løsning.

For at aktivere denne funktion, skal virksomheden give sit regnskabsprogram tilladelse til at foretage indberetninger via TastSelv Erhverv. Når data er overført fra regnskabsprogrammet til TastSelv, skal virksomheden manuelt gennemgå og godkende indberetningen, før den endelig indsendes til Skattestyrelsen. En kvittering for indberetningen vil efterfølgende blive sendt til regnskabsprogrammet.

Det er dog vigtigt at bemærke, at eventuel betaling af moms stadig skal foretages direkte gennem TastSelv Erhverv.

Regnskabssystemer, der understøtter NemVirksomhed

Indtil videre omfatter de regnskabsprogrammer, der understøtter NemVirksomhed, Dinero, Multi-Regnskab, Decimo, Meneto, Billy, Christensen Kjærulff statsautoriseret revisionsaktieselskab, Foreningsadministrator, Hallerupnet og Admind. 

Flere udbydere er forventet at tilslutte sig snart, hvilket vil udvide tilgængeligheden af denne nemme og effektive løsning til flere virksomheder.

Selv med denne automatisering, ligger ansvaret for korrekt indberetning af momsregnskabet stadig hos virksomheden. Det understreges, at Skattestyrelsen ikke er ansvarlig for fejl i indberetninger, der foretages gennem NemVirksomhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Momsregnskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et momsregnskab er en vigtig del af en virksomheds økonomiske rapportering, der specificerer, hvor meget virksomheden skal betale eller have tilbage i moms. Det indeholder oplysninger om både købsmoms (indgående moms) og salgsmoms (udgående moms) og skal indberettes til SKAT ved udgangen af hver momsperiode.

Momsregnskabet skal opbevares i mindst fem år. I visse brancher, såsom dem, der beskæftiger sig med ejendomshandel og -ombygning, kan kravet om opbevaring forlænges til ti år. Dette gælder også, selvom virksomheden lukker.

Alle transaktioner i momsregnskabet skal understøttes af gyldige bilag. Dette inkluderer kasseboner, der skal indeholde specifikke oplysninger som virksomhedens navn og CVR-nummer, udstedelsesdato, varebeskrivelse og momsbeløb. Fakturaer skal ligeledes indeholde detaljerede informationer som fakturanummer, virksomhedens og købers navn og adresse, samt momsbeløb og -sats.

Med NemVirksomhed-løsningen kan virksomheder indberette moms direkte fra deres regnskabsprogrammer. Denne funktion automatiserer overførslen af momstal til TastSelv Erhverv, hvorefter virksomheden skal godkende og endeligt indsende indberetningen. Det er vigtigt, at virksomheden sikrer sig, at indberetningen er korrekt, da Skattestyrelsen ikke er ansvarlig for fejl.

Enkeltmandsvirksomheder er også forpligtet til at føre og indberette et momsregnskab. Typisk skal enkeltmandsvirksomheder med en omsætning under 5 millioner kroner indberette momsregnskabet hvert halve år efter den indledende periode.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: