Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsregler

Momsregler er et sæt retningslinjer, der styrer processen for at lave et korrekt momsregnskab for din forretning. Disse momsregler specificerer metoder til indberetning og betaling af moms, og de fastlægger også, om din virksomhed er undtaget fra momspligt. Denne artikel tilbyder en dybdegående forståelse af de aktuelle momsregler.

Den danske moms, en form for indirekte skat, pålægges af sælgeren og beregnes baseret på salgsprisen for en vare eller tjenesteydelse. Ved introduktionen af moms i Danmark, var satsen sat til 10%, men i dag er standarden normalt 25%, hvilket inkluderer et bredt spektrum af varer og services.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er momsregler?

I Danmark er det almindeligt, at virksomheder er underlagt momspligt, hvilket kræver nøje overholdelse af de gældende momsregler. Dette indebærer, at virksomheder skal tilføje moms til prisen på de varer eller tjenester, de udbyder. 

Standardmomssatsen ligger på 25%, men der findes variationer i satsen afhængig af typen af vare eller service, der tilbydes. Momsregler i Danmark angiver specifikke procedurer for, hvordan momsen skal håndteres. Disse regler udgør et omfattende regelsæt, der dækker alle aspekter af momsbehandling – inklusiv rapportering og afregning af moms, samt definitionen af hvilke virksomheder og ydelser, der er undtaget fra at opkræve moms.

Hvilke virksomheder er momspligtige?

Generelt er næsten alle virksomheder i Danmark, der handler med betalingspligtige varer eller ydelser, underlagt momspligt. Det indebærer, at størstedelen af disse virksomheder skal registreres for moms hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket foregår via Virk.dk, Erhvervsstyrelsens officielle hjemmeside.

Virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kr. er dog undtaget fra denne regel. Dette gælder selv i tilfælde, hvor de handler med varer eller ydelser, som de modtager betaling for. Virksomheder inden for sektorer såsom sundhedsbehandlinger, uddannelse, undervisning, bankvirksomhed og forsikring er ofte fritaget for moms. Dette fritager dog ikke virksomhederne fra at betale andre statslige afgifter.

Virksomheder, der er undtaget fra moms, er i stedet forpligtet til at betale lønsumsafgift. Denne afgift er ikke relateret til prisen på varer eller ydelser, men baseres på virksomhedens samlede lønsum, hvilket giver navnet “lønsumsafgift”.

En virksomhed i Danmark skal normalt momsregistreres, hvis:

 • Den har en årlig omsætning på over 50.000 kr.
 • Den handler med varer eller ydelser, der er momspligtige.

Hvordan beregner man moms?

For at udarbejde en korrekt momsafregning, er det vigtigt at beregne forskellen mellem indkøbsmoms (købsmoms) og salgsmoms. Indkøbsmoms refererer til den moms, der pålægges de varer eller ydelser, din virksomhed har købt i løbet af en bestemt momsperiode. Salgsmomsen, derimod, pålægges de varer eller ydelser, din virksomhed har solgt i samme periode.

Indkøbsmomsen repræsenterer den moms, din virksomhed potentielt kan få tilbage, mens salgsmomsen er den moms, du skal betale. For at afgøre, om din virksomhed skal betale moms eller har moms til gode, fratrækkes indkøbsmomsen fra salgsmomsen. Et negativt resultat indikerer et tilgodehavende, mens et positivt resultat betyder, at der skal betales moms.

Normalt indikerer en situation, hvor virksomheden skylder moms, en positiv forretningssituation, da dette antyder, at salget overstiger indkøbene, hvilket kan føre til overskud. Momsafregningen foregår direkte med Skattestyrelsen. For eksempel, hvis indberetningen viser, at din virksomheds indkøbsmoms er 100.000 kr. og salgsmomsen 75.000 kr., indebærer det, at du har 25.000 kr. til gode fra Skattestyrelsen.

På den anden side, hvis salgsmomsen overstiger indkøbsmomsen, skal den ekstra moms betales til Skattestyrelsen, hvilket også kan ses som et positivt tegn, da det ofte indikerer, at virksomheden er profitabel.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan indberetter man moms?

For virksomheder, der er momspligtige, er det essentielt at følge de gældende momsregler, som indebærer en pligt til at udarbejde og indberette et momsregnskab til Skattestyrelsen. Dette regnskab skal indberettes inden for den specifikke momsperiode, der er relevant for din virksomhed.

Momsindberetningen foretages gennem TastSelv Erhverv, Skattestyrelsens digitale service. Det er kritisk at overholde de fastsatte frister for momsindberetning for at undgå at bryde reglerne omkring momsfrister. Forsinket indberetning medfører generelt en bøde.

Denne bøde dækker over det ekstra arbejde, Skattestyrelsen må påtage sig for at estimere din virksomheds moms for de relevante perioder. Momsreglerne fastsætter også, at frekvensen for momsindberetning varierer afhængig af den enkelte virksomheds karakteristika.

Hvor ofte skal man indberette moms?

Frekvensen for momsindberetning for en virksomhed i Danmark bestemmes ud fra virksomhedens årlige omsætning og alderen på virksomheden, som angivet i momsreglerne. Virksomheder med højere omsætning har oftere momsindberetningsfrister.

Her er en oversigt over, hvor ofte du skal indberette moms:

 • Halvårlig indberetning: Virksomheder med en årlig omsætning på under 5 millioner kroner skal indberette moms hvert halve år. Nystiftede virksomheder, som har eksisteret i mindre end 1,5 år, skal dog indberette moms hvert kvartal.
 • Kvartalsvis indberetning: Hvis en virksomhed omsætter for mellem 5 og 50 millioner kroner årligt, skal den indberette moms hvert kvartal.
 • Månedlig indberetning: Virksomheder med en årlig omsætning på over 50 millioner kroner er forpligtede til at indberette moms hver måned.

Hvornår kan man få momsfradrag?

Momsregistrering af en virksomhed giver adgang til momsfradrag for indkøbte varer og tjenester, som er en essentiel fordel. Momsreglerne foreskriver, at for at kvalificere sig til fradrag, skal de indkøbte varer og tjenester anvendes i virksomhedens drift. Det er også et krav, at du har en faktura, der viser momsen for at kunne foretage fradraget.

Nogle eksempler på udgifter, hvor du kan opnå momsfradrag ifølge momsreglerne, inkluderer:

 • Varer købt til videresalg eller udlejning
 • Udstyr og maskiner, der anvendes i virksomheden
 • Arbejdstøj og uniformer
 • Software og abonnementer
 • Møbler og interiør til kontoret

Listen ovenfor er blot nogle eksempler, og der er mange andre udgifter, som en momspligtig virksomhed kan fradrage, herunder revisor- og advokatudgifter, telefon, markedsføring og lignende.

Som en generel regel kan fradrag opnås for alle udgifter, der direkte eller indirekte understøtter virksomhedens drift. Det betyder dog også, at udgifter til varer eller tjenester anvendt til privat brug generelt ikke er fradragsberettigede.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvilke virksomheder er momsfritaget?

Momsfritagelse indebærer, at en virksomhed ikke skal opkræve eller betale moms i forbindelse med køb eller salg af varer og ydelser. Denne fritagelse er ikke specifik for bestemte virksomhedstyper eller selskabsformer, men afhænger i stedet af den pågældende branche.

Nogle brancher, hvor virksomheder ofte er momsfritaget, omfatter:

 • Undervisning
 • Lægebehandling og andre sundhedsrelaterede ydelser
 • Ejendomshandel
 • Kunst
 • Forsikring
 • Finanssektoren

Der findes specifikke momsregler for hver af disse brancher, som kan findes på SKATs hjemmeside under sektionen for “momsfri ydelser”. Derudover er virksomheder, hvis årlige omsætning er under 50.000 kr., også momsfritaget. I sådanne tilfælde er det valgfrit, om virksomheden ønsker at registrere sig for moms. Uden momsregistrering er der ingen forpligtelse til at indberette momsregnskab, momsopgørelse eller -afregning til SKAT.

Således kan en virksomhed være momsfritaget af to primære årsager: enten på grund af arten af den solgte vare eller ydelse, eller på grund af virksomhedens omsætningsstørrelse. Det er virksomhedens ansvar at afdække, om den falder ind under kategorien af momsfritaget.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Momsregler

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I Danmark skal virksomheder generelt tilføje 25% moms til prisen på de varer eller tjenester, de sælger, skønt der kan være variationer i satsen. Momsreglerne angiver procedurer for håndtering, rapportering, og afregning af moms, samt definerer hvilke virksomheder og ydelser der er undtaget fra momspligt.

I Danmark er virksomheder momspligtige, hvis de har en årlig omsætning over 50.000 kr. og handler med betalingspligtige varer eller ydelser. De skal registreres for moms via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, Virk.dk. Visse sektorer som sundhedsbehandlinger og uddannelse er ofte momsfritaget, men disse virksomheder skal betale lønsumsafgift i stedet.

Moms beregnes ved at fratrække indkøbsmomsen (moms på købte varer/ydelser) fra salgsmomsen (moms på solgte varer/ydelser). Hvis resultatet er negativt, har virksomheden moms til gode, mens et positivt tal indikerer, at virksomheden skal betale moms. Denne beregning hjælper med at afgøre, om virksomheden skylder moms eller ej, og afspejler ofte virksomhedens økonomiske performance.

Moms indberettes via TastSelv Erhverv, Skattestyrelsens digitale platform. Det er vigtigt at overholde de fastsatte frister for at undgå bøder for forsinket indberetning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: